Salt la conţinut

Salt la cuprins

În curând, criminalitatea „nu va mai fi“

În curând, criminalitatea „nu va mai fi“

 În curând, criminalitatea „nu va mai fi“

„Încă puţin şi cel rău nu va mai fi, te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi.“ (PSALMUL 37:10)

CREATORUL nostru, Iehova Dumnezeu, manifestă interes profund faţă de oameni. El nu este nepăsător, aşa cum cred unii (Psalmul 11:4, 5). Mai mult decât atât, el vede fiecare nelegiuire şi fiecare act de nedreptate care se comit, chiar şi pe cele care scapă ochiului uman. „Ochii lui Iehova sunt în orice loc, veghind asupra celor răi şi asupra celor buni“ (Proverbele 15:3). Cei răi se află fără doar şi poate „pe un teren alunecos“ (Psalmul 73:12, 18).

Dar cei ireproşabili şi cei drepţi, chiar dacă sunt săraci sau oprimaţi, au o perspectivă minunată. „Uită-te bine la cel ireproşabil şi priveşte-l cu atenţie pe cel drept, căci viitorul acestui om va fi plin de pace“, a scris psalmistul David (Psalmul 37:37). Aceste cuvinte ne aduc într-adevăr mângâiere, întrucât ştim că se vor împlini în curând.

Trăim în ultimele zile

Acum circa 2 000 de ani, discipolii lui Isus Cristos i-au pus o întrebare cu implicaţii profunde, care ne vizează şi pe noi. „Spune-ne“, au zis ei, „care va fi semnul . . . încheierii acestui sistem?“ (Matei 24:3). Întregul răspuns al lui Isus se găseşte în Biblie, în capitolul 24 din Matei, în capitolul 13 din Marcu şi în capitolul  21 din Luca. Aceste relatări biblice, care se completează una pe alta, vorbesc despre ultimele zile ale lumii actuale ca fiind caracterizate de războaie, foamete, boli, cutremure mari şi înmulţirea semnificativă a fărădelegii.

Condiţiile critice pe care le-a profeţit Isus au început să-şi facă simţită prezenţa din anul 1914. Câtă dreptate a avut istoricul Eric Hobsbawm când a afirmat în cartea Age of Extremes despre secolul al XX-lea că „a fost cel mai sângeros secol din istoria omenirii“!

Făcând referire la amploarea pe care o cunoaşte actualmente nelegiuirea, Biblia spune: „Când cei răi încolţesc ca iarba şi toţi cei ce practică răul înfloresc, este ca să fie nimiciţi pentru totdeauna“ (Psalmul 92:7). Dovezile sunt clare. Amploarea nelegiuirii arată că distrugerea celor răi e iminentă. Iată o veste cu adevărat bună! (2 Petru 3:7)

„Cei drepţi vor moşteni pământul“

„Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el“, se spune în Psalmul 37:29. Orice nelegiuire şi orice nedreptate vor fi de domeniul trecutului. Prin urmare, nu vor mai fi sisteme de alarmă, zăvoare, tribunale, avocaţi, judecători, poliţişti, închisori. „Nimănui nu-i vor mai veni în minte lucrurile de mai înainte, nici nu-i vor mai urca în inimă.“ (Isaia 65:17)

Pământul şi oamenii vor trece prin schimbări uluitoare, cum nu s-au mai văzut! (Isaia 11:9; 2 Petru 3:13) Aceasta este speranţa pe care o nutresc Martorii lui Iehova, iar ei vă invită să vă convingeţi personal că aceste lucruri vor deveni în curând realitate. Nu uitaţi: Cel care a inspirat Sfintele Scripturi „nu poate să mintă“! (Tit 1:2)

[Chenarul/Fotografia de la pagina 9]

AJUTOR SPIRITUAL PENTRU DEŢINUŢI

În ultimii ani, Martorii lui Iehova din Statele Unite au primit scrisori de la deţinuţi din 4 169 de închisori, spitale pentru deţinuţi şi centre de dezintoxicare. Unii cer literatură biblică, alţii, un studiu biblic. Martori calificaţi dau curs acestor cereri. În lumea întreagă, Martorii fac cu regularitate vizite în închisori pentru a conduce studii biblice gratuite cu deţinuţii — bărbaţi şi femei — care vor să fie ajutaţi spiritualiceşte. Mulţi au făcut schimbări deosebite în personalitatea lor, au fost botezaţi ca Martori şi duc o viaţă în armonie cu legile statului.