Salt la conţinut

Salt la cuprins

Permiteţi-i lui Dumnezeu să vă îndrume spre „adevărata viaţă“

Permiteţi-i lui Dumnezeu să vă îndrume spre „adevărata viaţă“

 Permiteţi-i lui Dumnezeu să vă îndrume spre „adevărata viaţă“

CINEVA care oferă îndrumare trebuie să fie o persoană de încredere. Cei ce îl cunosc pe Iehova, Autorul Bibliei, sunt convinşi că el este cea mai de încredere persoană din câte există. El „nu poate să mintă“ (Tit 1:2; 2 Timotei 3:16). Iosua, un bărbat temător de Dumnezeu care a condus poporul Israel în Ţara Promisă, a confirmat acest lucru. Adresându-se poporului, el a zis: „Voi recunoaşteţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru că niciun cuvânt dintre toate cuvintele bune pe care vi le-a spus Iehova, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit. Niciun cuvânt dintre ele n-a rămas neîmplinit“. — Iosua 23:14.

De la rostirea acestor cuvinte, multe alte profeţii biblice au devenit realitate, ceea ce ne oferă o bază solidă pentru a crede că şi profeţiile referitoare la viitor se vor împlini. Câteva dintre ele sunt legate de scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ şi la oamenii ascultători.

Foloasele îndrumării lui Dumnezeu

Iehova este personificarea iubirii şi doreşte ca noi să fim fericiţi acum şi pentru totdeauna  (Ioan 17:3; 1 Ioan 4:8). Da, Dumnezeu doreşte ca noi să avem parte de „adevărata viaţă“: viaţa veşnică (1 Timotei 6:12, 19). Din acest motiv, mai bine de şase milioane de Martori ai lui Iehova le împărtăşesc semenilor ‘vestea bună despre regat’, dând astfel ascultare poruncii lui Dumnezeu (Matei 24:14). În prezent, ei îndeplinesc această activitate în 235 de ţări şi teritorii, adică în aproape toate naţiunile de pe glob!

Regatul lui Dumnezeu este un guvern ceresc condus de Isus Cristos (Daniel 7:13, 14; Revelaţia 11:15). Sub domnia lui, toţi cei răi, cu alte cuvinte oamenii care refuză să respecte normele drepte ale lui Iehova, vor fi distruşi (Psalmii 37:10; 92:7). Ca urmare, întregul pământ „va fi plin de cunoştinţa lui Iehova aşa cum fundul mării este acoperit de ape“. — Isaia 11:9.

Gândiţi-vă la pacea şi armonia care vor domni pe planeta noastră când toţi oamenii i se vor închina lui Dumnezeu „cu spirit şi cu adevăr“, când toţi vor accepta de bună voie îndrumarea lui plină de iubire şi vor respecta normele lui perfecte (Ioan 4:24). Oamenii vor şti în sfârşit ce este „adevărata viaţă“ promisă de Dumnezeu!

Dar, aşa cum s-a profeţit, relativ puţini oameni vor accepta îndrumarea lui Dumnezeu şi vor primi viaţă (Matei 7:13, 14). Doriţi să fiţi unul dintre ei? Atunci daţi curs invitaţiei Martorilor lui Iehova de a examina Sfintele Scripturi şi de a permite sfaturilor divine să vă călăuzească. În felul acesta, ‘veţi gusta’ şi veţi vedea cât de bun este Iehova (Psalmul 34:8). La fel cum păsările, călăuzite de instinct, ajung fără greş la destinaţie, şi cei loiali, conduşi de Iehova, vor ajunge să trăiască în Paradis. — Luca 23:43.

[Legendele ilustraţiei de la paginile 8, 9]

„Fericiţi sunt cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!“ — MATEI 5:5.

„Cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace.“ — PSALMUL 37:11.

„Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! . . . El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi.“ — REVELAŢIA 21:3, 4.

„Cei drepţi vor locui pe pământ şi cei ireproşabili vor rămâne pe el. Dar cei răi vor fi nimiciţi de pe pământ, iar cei neloiali vor fi smulşi de pe el.“ — PROVERBELE 2:21, 22.