Salt la conţinut

Salt la cuprins

O îndrumare superioară instinctului

O îndrumare superioară instinctului

 O îndrumare superioară instinctului

„Dacă valorile morale personale s-ar reduce la exercitarea voinţei libere şi n-ar exista principii în baza cărora să se judece dacă alegerile făcute sunt sau nu corecte, atunci s-ar impune folosirea legii pentru a umple vidul moral rezultat.“ — DR. DANIEL CALLAHAN.

DIN păcate, situaţia îngrijorătoare descrisă mai sus a devenit realitate. Puse în faţa acestui ‘vid moral’ care ia amploare, guvernele multor ţări se văd nevoite să emită tot mai multe legi pentru a stopa fenomenul infracţional. Cu ocazia Summitului Mamelor Nigeriene, primul de acest gen, preşedintele Nigeriei şi-a exprimat profunda îngrijorare în ce priveşte viitorul ţării. El nu se referea la scena politică ori la problema sărăciei, ci la „o problemă mult mai gravă“: „degradarea pe scară largă a . . . valorilor fundamentale din sânul familiei, de la locul de muncă, din comunitate şi din întreaga ţară“.

În Marea Britanie, un sondaj efectuat în rândul a 1 736 de mame a dezvăluit că, „din cauza degradării rapide a valorilor morale, precum şi a creşterii numărului de părinţi fără partener, familia tradiţională cunoaşte un declin dezastruos“. Şi în China, valorile morale sunt în criză. Tinerii îşi încep viaţa sexuală la vârste tot mai mici şi au tot mai mulţi parteneri, semnalează revista Time. „E viaţa mea şi fac ce vreau cu ea“, a spus o tânără chinezoaică, lăudându-se că a avut relaţii sexuale cu mai mult de 100 de parteneri.

Degradarea morală îi atinge şi pe cei aflaţi în poziţii de conducere. „Oamenii nu-i mai consideră pe cei ce îi conduc exemple, persoane de înaltă ţinută morală“, a spus Javed Akbar în ziarul canadian Toronto Star. El a adăugat că politicienilor, directorilor marilor companii şi chiar conducătorilor religioşi „pare să le lipsească tăria morală“.

De ce acest declin?

Există mai mulţi factori care antrenează acest declin. Unul este spiritul general de răzvrătire împotriva valorilor tradiţionale. De exemplu, un sondaj efectuat în sudul Statelor Unite a dezvăluit că majoritatea studenţilor din colegii consideră că „a stabili ce e bine şi ce e rău ţine de alegerea personală“.

Zbigniew Brzezinski, autor al unor lucrări politice, a menţionat un alt factor. El a scris că societatea de azi „se axează în mare măsură pe satisfacerea imediată a dorinţelor personale; hedonismul * la nivel individual şi colectiv devine principala raţiune de a trăi“. Independenţa în plan moral, lăcomia şi satisfacerea dorinţelor egoiste pot avea un oarecare farmec, dar  aduc oare ele adevărata fericire şi mulţumire? Contribuie ele la relaţii mai bune cu ceilalţi?

„Înţelepciunea este dovedită dreaptă de lucrările ei“, a spus Isus (Matei 11:19). Sunt oamenii mai fericiţi şi se simt mai în siguranţă în acest climat moral degradat? Să vedem câteva „roade“ ale acestui declin: tot mai multă neîncredere şi nesiguranţă, relaţii distruse, copii care cresc fără unul din părinţi, larga răspândire a bolilor cu transmitere sexuală, sarcini nedorite, dependenţă de droguri şi violenţă. Toate aceste realităţi nu denotă în nici un caz succes şi satisfacţie, ci mai degrabă suferinţă şi eşec. — Galateni 6:7, 8.

Şi pe timpul lui Ieremia, un profet al lui Dumnezeu, au existat probleme similare. Văzându-le, el a consemnat următoarea declaraţie inspirată de Dumnezeu: „Ştiu bine, o, Iehova, că nu-i aparţine omului pământean calea sa. Nu poate omul care umblă nici măcar să-şi conducă paşii“ (Ieremia 10:23). Într-adevăr, Dumnezeu nu ne-a creat să fim independenţi de el, să stabilim singuri ce este bine şi ce este rău. Ceea ce ni se pare nouă bine poate că în realitate este ceva foarte dăunător. „Există o cale ce i se pare dreaptă omului, dar la capătul ei sunt căile morţii“, spune Biblia în Proverbele 14:12.

Duşmanul din noi

De ce avem nevoie de îndrumare pe plan moral? Un motiv ar fi că inima ne poate înşela. „Inima este mai trădătoare decât orice şi primejdioasă. Cine poate s-o cunoască?“ se spune în Biblie în Ieremia 17:9. Aţi avea încredere într-o persoană despre care ştiţi că este trădătoare şi primejdioasă? Cu siguranţă, nu! Totuşi, cu toţii avem o inimă care poate fi exact aşa. Prin urmare, Dumnezeu ne dă cu iubire un avertisment clar: „Cine se încrede în inima sa este fără minte, dar cine umblă în înţelepciune va scăpa“. — Proverbele 28:26.

Versetul ne arată ce trebuie să facem: În loc să ne încredem în capacităţile noastre imperfecte, trebuie să ne lăsăm conduşi de înţelepciunea divină. Astfel, vom evita multe capcane. În  plus, această înţelepciune preţioasă este la îndemâna tuturor celor care o caută cu sinceritate. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, să i-o ceară neîncetat lui Dumnezeu, căci el le dă tuturor cu generozitate şi fără să reproşeze.“ — Iacov 1:5.

Să ne încredem în Dumnezeu „din toată inima“

Iată cum este descris Creatorul nostru în paginile Bibliei: „Stânca — lucrările sale sunt perfecte, căci toate căile sale sunt drepte. Un Dumnezeu al fidelităţii, în care nu este nedreptate, el este drept şi nepărtinitor“ (Deuteronomul 32:4). Iehova este asemenea unei stânci solide. Dacă vrem să primim o îndrumare sigură pe plan moral şi spiritual, indiferent ce schimbări au loc în jurul nostru, ne putem bizui în totalitate pe el. Iată ce se spune în Proverbele 3:5, 6: „Încrede-te în Iehova din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta. Ţine seama de el în toate căile tale, şi el îţi va netezi cărările“.

De fapt, cine este mai în măsură să ne dea cele mai bune îndrumări decât Creatorul nostru, care ne numără „chiar şi perii capului“ (Matei 10:30)? El a demonstrat că este un prieten adevărat, care ne iubeşte atât de mult, încât este mereu sincer cu noi, chiar şi atunci când adevărul poate fi dureros. — Psalmul 141:5; Proverbele 27:6.

Să remarcăm un alt lucru important: Iehova nu ne obligă să-i acceptăm îndrumarea. Dimpotrivă, el ne îndeamnă plin de iubire: „Eu, Iehova, sunt . . . Cel care te învaţă ce-ţi este de folos, Cel care te călăuzeşte pe calea pe care trebuie să umbli. O, de-ai lua aminte la poruncile mele! Atunci pacea ta ar fi ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării!“ (Isaia 48:17, 18). Nu vă simţiţi atraşi de un astfel de Dumnezeu? Prin Cuvântul său inspirat, Biblia, cea mai distribuită carte din lume, el ne dă posibilitatea să ajungem la înţelepciunea sa! — 2 Timotei 3:16.

Cuvântul lui Dumnezeu să fie o lumină în viaţa noastră

Referitor la Sfintele Scripturi, psalmistul a scris: „Cuvântul tău este o lampă pentru piciorul meu şi o lumină pe calea mea“ (Psalmul 119:105). O lampă ce ne luminează paşii ne ajută să vedem pericolele imediate, iar o lumină pe calea noastră ne permite să vedem drumul pe care mergem. Altfel spus, Cuvântul lui Dumnezeu ne poate călăuzi în viaţă, ajutându-ne să luăm decizii înţelepte, corecte în plan moral, care vor constitui o ocrotire atât pentru prezent, cât şi pentru viitor.

Să ne gândim, de pildă, la Predica de pe munte. În acest scurt discurs, consemnat în Evanghelia după Matei, capitolele 5–7, Isus Cristos a vorbit despre fericire, iubire, ură, îndurare, valori morale, rugăciune, goana după bogăţii şi multe alte subiecte ce sunt la fel de actuale azi ca şi în vremea aceea. Cuvintele lui au dezvăluit atâta înţelepciune, încât „mulţimile au rămas uluite de modul său de a-i învăţa“ (Matei 7:28). De ce nu vă faceţi puţin timp ca să citiţi această predică? Cu siguranţă, şi voi veţi rămâne la fel de impresionaţi de înţelepciunea acestor cuvinte!

„Continuaţi să cereţi“ ajutorul lui Dumnezeu

Într-adevăr, nu e întotdeauna uşor să facem ce este bine în ochii lui Dumnezeu. De fapt, în Biblie, lupta noastră interioară cu păcatul este asemănată cu un război (Romani 7:21–24). Cu ajutorul lui Dumnezeu însă, putem câştiga acest război. Isus a zis: „Continuaţi să cereţi şi vi se va da, continuaţi să căutaţi şi veţi găsi. . . . Pentru că cine cere primeşte, cine caută găseşte“ (Luca 11:9, 10). Iehova nu se va îndepărta de cei ce se străduiesc cu sinceritate să umble pe calea cea strâmtă care duce la viaţă veşnică! — Matei 7:13, 14.

Să vedem ce a făcut Frank, care era dependent de tutun când a început să studieze Biblia cu Martorii lui Iehova. După ce a citit 2 Corinteni 7:1 şi a tras concluzia corectă că în ochii lui Dumnezeu obiceiul lui ‘murdărea carnea’, Frank a decis să se lase de fumat. Însă nu i-a fost deloc uşor. La un moment dat, ajunsese până acolo încât a început să caute chiştoace. . . în patru labe!

Când s-a văzut în această poziţie lipsită de demnitate, Frank a înţeles că ajunsese sclavul tutunului (Romani  6:16). El s-a rugat fierbinte pentru ajutor, a profitat din plin de asocierile sănătoase din cadrul congregaţiei creştine a Martorilor lui Iehova şi şi-a învins viciul. — Evrei 10:24, 25.

Să ne satisfacem necesităţile spirituale

Experienţa lui Frank nu este singulară. Există multe alte exemple din care reiese că îndrumarea morală şi spirituală oferită de Biblie este superioară oricărei alte îndrumări. Mai mult, Biblia oferă o motivaţie pentru a acţiona. Prin urmare, nu ne miră că Isus a spus: „Omul să nu trăiască numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Iehova“. — Matei 4:4.

Când acceptăm şi respectăm adevărurile preţioase ale lui Dumnezeu, tragem multe foloase pe plan mintal, emoţional, spiritual şi fizic. Iată ce se spune în Psalmul 19:7, 8: „Legea lui Iehova este perfectă şi înviorează sufletul. . . . Ordinele lui Iehova sunt drepte şi înveselesc inima, porunca lui Iehova este curată şi face să strălucească ochii“ dând speranţă şi oferind o imagine clară cu privire la scopul lui Dumnezeu.

Prin Cuvântul său, Iehova nu ne oferă doar o „busolă“ exactă în plan moral ca să ne trăim viaţa în cel mai bun mod posibil. El ne dezvăluie şi cum va fi viitorul (Isaia 42:9). După cum vom vedea din articolul ce urmează, viitorul tuturor celor ce acceptă îndrumarea lui Dumnezeu este luminos.

[Notă de subsol]

^ par. 8 Hedonismul este concepţia potrivit căreia plăcerea este principalul scop în viaţă.

[Chenarul/Fotografia de la paginile 4, 5]

„Busola“ morală a omului

Oamenii au primit un dar preţios: conştiinţa. Ca urmare, indiferent în ce naţiune sau trib s-au născut, ori în ce epocă au trăit, toţi au norme de conduită care au multe în comun (Romani 2:14, 15). Totuşi, conştiinţa este un ghid care poate da greş; ea poate fi influenţată de convingeri religioase false, de filozofii omeneşti, de prejudecăţi sau de dorinţe greşite (Ieremia 17:9; Coloseni 2:8). Prin urmare, aşa cum un pilot trebuie să-şi etaloneze aparatura de zbor, noi trebuie să ne verificăm „busola“ care ne îndrumă în plan moral şi spiritual şi, dacă e necesar, să o corectăm, astfel încât să indice normele drepte ale lui Iehova Dumnezeu, „Legislatorul nostru“ (Isaia 33:22). Spre deosebire de normele de conduită stabilite de oameni, care se schimbă de la o generaţie la alta, normele perfecte ale lui Dumnezeu sunt veşnice. „Eu sunt Iehova, eu nu mă schimb“, a spus el. — Maleahi 3:6.

[Chenarul de la pagina 7]

Sfaturi pentru a avea succes în viaţă şi a fi fericiţi

CUM SĂ GĂSIM FERICIREA

„Fericiţi sunt cei conştienţi de necesităţile lor spirituale.“ — MATEI 5:3.

„Este mai multă fericire în a da decât în a primi.“ — FAPTELE 20:35.

„Fericiţi sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu şi îl respectă!“ — LUCA 11:28.

CUM SĂ FIM OAMENI DE ÎNCREDERE

„Spuneţi adevărul fiecare aproapelui său.“ — EFESENI 4:25.

„Hoţul să nu mai fure.“ — EFESENI 4:28.

„Căsătoria să fie onorabilă la toţi şi patul conjugal să fie nepângărit.“ — EVREI 13:4.

CUM SĂ AVEM RELAŢII BUNE CU ALŢII

„Tot ce vreţi să vă facă vouă oamenii faceţi-le şi voi la fel.“ — MATEI 7:12.

„[Soţul] să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, iar soţia . . . să aibă respect profund faţă de soţul ei.“ — EFESENI 5:33.

„Continuaţi . . . să vă iertaţi cu mărinimie unii pe alţii.“ — COLOSENI 3:13.

CUM SĂ EVITĂM ORI SĂ REZOLVĂM CONFLICTELE

„Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău.“ — ROMANI 12:17.

„Iubirea este îndelung răbdătoare şi bună. . . . Nu ţine cont de răul suferit.“ — 1 CORINTENI 13:4, 5.

„Să nu apună soarele peste mânia voastră.“ — EFESENI 4:26.