Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cum aţi răspunde?

Cum aţi răspunde?

 Cum aţi răspunde?

EXPLICAŢI PARABOLA

1. Ce a făcut unul din fiii din parabola lui Isus, consemnată în Luca 15:11–32, cu moştenirea sa?

․․․․․

2. Ce a simţit tatăl faţă de fiul care s-a căit?

․․․․․

3. Cum a reacţionat celălalt fiu văzând cum a fost tratat fratele său?

․․․․․

▪ De discutat: În ce sens se aseamănă Iehova cu tatăl din parabola lui Isus? Ce părere aveţi despre modul în care a reacţionat fiul rămas acasă?

CÂND A AVUT LOC?

Precizaţi numele celui (celor) care a(u) scris cărţile biblice menţionate mai jos şi trageţi o linie de la numele cărţii la data aproximativă când a fost încheiată scrierea ei.

1513 î.e.n. 1473 î.e.n. 460 î.e.n. 55–56 e.n. 60–61 e.n.

4. Iov

5. Psalmii

6. Coloseni

CINE SUNT EU?

7. După ce am primit o viziune de la un spirit rău, am tras concluzia că Dumnezeu nu are încredere în slujitorii săi.

CINE SUNT EU?

8. Sunt din Colose şi m-am rugat stăruitor pentru congregaţiile din Laodiceea şi din Hierapolis.

DIN ACEST NUMĂR

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

Pagina 5 De ce nu este înţelept să ne încredem în inima noastră (Ieremia 17:․․․)?

Pagina 7 Cum ne sunt de folos legile şi aducerile-aminte ale lui Iehova (Psalmul 19:․․․)?

Pagina 11 Faţă de ce anume ar trebui să arătăm interes (Filipeni 2:․․․)?

Pagina 20 Cum putem arăta că îl iubim pe Dumnezeu (1 Ioan 5:․․․)?

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu cuvintele voastre ce se întâmplă în fiecare imagine.

(Răspunsurile se află la pagina 27)

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. A risipit-o ducând o viaţă depravată. — Luca 15:11–13.

2. I-a fost milă de el. — Luca 15:20–24.

3. S-a supărat şi l-a invidiat. — Luca 15:25–30.

4. Moise; 1473 î.e.n.

5. David, fiii lui Core, Heman, (casa lui) Asaf, Moise, Solomon, Etan şi, probabil, alţii; 460 î.e.n.

6. Pavel; 60–61 e.n.

7. Elifaz — Iov 4:1, 13–18.

8. Epafras. — Coloseni 4:12, 13.

[Provenienţa fotografiei de la pagina 31]

Cercul de jos: Imagine parvenită prin amabilitatea Tourism Western Australia