Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cum ar trebui să privim banii?

Cum ar trebui să privim banii?

 Potrivit Bibliei

Cum ar trebui să privim banii?

„BANUL aduce ocrotire“, se spune în Biblie (Eclesiastul 7:12). Întrucât putem cumpăra cu ei alimente, îmbrăcăminte şi o locuinţă, banii sunt o ocrotire, ferindu-ne de greutăţile pe care le aduce cu sine sărăcia. De fapt, în Eclesiastul 10:19 se spune că „banul este răspunsul la toate“.

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să muncim din greu pentru a ne putea întreţine atât pe noi înşine, cât şi pe membrii familiei noastre (1 Timotei 5:8). Pe bună dreptate, munca cinstită şi sârguincioasă naşte în noi un sentiment de demnitate, de siguranţă şi de satisfacţie. — Eclesiastul 3:12, 13.

În plus, munca asiduă ne dă posibilitatea să fim generoşi. „Este mai multă fericire în a da decât în a primi“, a spus Isus (Faptele 20:35). Când ne folosim bucuroşi banii pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi, mai cu seamă pe colaboratorii creştini, sau pentru a-i cumpăra un cadou unei persoane iubite, suntem într-adevăr fericiţi. — 2 Corinteni 9:7; 1 Timotei 6:17-19.

Isus şi-a îndemnat continuatorii să fie mereu generoşi, nu doar din când în când. Generozitatea trebuia să fie pentru ei un mod de viaţă. „Fiţi darnici“, a spus el, cuvinte care în original exprimă o acţiune continuă (Luca 6:38). Acelaşi principiu se aplică şi când facem donaţii pentru promovarea lucrării de predicare a Regatului (Proverbele 3:9). De fapt, orientată în această direcţie, generozitatea ne va ajuta să ni-i ‘facem prieteni’ pe Iehova şi pe Fiul său. — Luca 16:9.

 Păziţi-vă inima de „iubirea de bani“

Oamenii egoişti rareori dăruiesc, iar, când dăruiesc, o fac din interes. De multe ori, motivul este tocmai iubirea de bani, care, contrar aşteptărilor lor, atrage nefericirea. „Iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele, iar unii, râvnind la această iubire, s-au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns peste tot cu multe dureri“, se spune în 1 Timotei 6:10. De ce generează iubirea de bani sentimente de insatisfacţie, ba chiar durere?

Un motiv ar fi că omul lacom nu se satură să strângă avuţii. „Cine iubeşte argintul nu se satură de argint“, spune Eclesiastul 5:10. Prin urmare, cei ce iubesc banii ‘se străpung cu multe dureri’ fiind veşnic nemulţumiţi. Mai mult, din cauza lăcomiei lor, nu se bucură de relaţii de calitate, nu au o viaţă de familie fericită şi nici nu se odihnesc bine. Chiar şi Biblia spune: „Dulce este somnul celui ce slujeşte, indiferent că mănâncă puţin sau mult; dar pe cel bogat nu-l lasă belşugul să doarmă“ (Eclesiastul 5:12). Mai presus de toate, iubirea de bani atrage dezaprobarea lui Dumnezeu. — Iov 31:24, 28.

În istoria biblică şi laică găsim multe exemple de oameni care, pentru bani, au furat, au încălcat legea, s-au prostituat, au comis crime, au trădat şi au minţit (Iosua 7:1, 20-26; Mica 3:11; Marcu 14:10, 11; Ioan 12:6). În timpul serviciului său pe pământ, Isus l-a invitat pe un conducător „foarte bogat“ să-l urmeze. Din nefericire, bărbatul nu a dat curs acestei invitaţii deoarece ar fi avut de suferit pe plan financiar. Observându-i reacţia, Isus a spus: „Cât de greu va fi pentru cei care au bani să intre în regatul lui Dumnezeu!“ — Luca 18:23, 24.

În această perioadă a ‘zilelor din urmă’, creştinii trebuie să fie extrem de atenţi, deoarece majoritatea oamenilor sunt, aşa cum s-a profeţit, „iubitori de bani“ (2 Timotei 3:1, 2). Conştienţi fiind de necesităţile lor spirituale, adevăraţii creştini nu se lasă luaţi de valul lăcomiei, deoarece posedă ceva mult mai preţios decât banii.

Ceva mai valoros decât banii

Deşi a spus că şi banii aduc ocrotire, regele Solomon a precizat că „înţelepciunea aduce ocrotire“ pentru că „îi ţine în viaţă pe cei ce o au“ (Eclesiastul 7:12). Ce a vrut el să spună? Solomon s-a referit la înţelepciunea bazată pe cunoştinţa exactă din Scripturi şi pe teama sănătoasă de Dumnezeu. Mult mai preţioasă decât banii, înţelepciunea divină ne poate ocroti de numeroase capcane şi chiar de moarte prematură. În plus, asemenea unei coroane, adevărata înţelepciune îi „înalţă“ pe cei ce o posedă şi le aduce onoare (Proverbele 2:10-22; 4:5-9). Iar pentru că, prin ea, omul câştigă favoarea lui Dumnezeu, a fost numită „pom al vieţii“. — Proverbele 3:18.

Cei ce doresc cu sinceritate să dobândească această înţelepciune şi o caută îşi dau seama că nu este greu de găsit. „Fiul meu, dacă . . . vei striga după pricepere şi-ţi vei înălţa glasul după discernământ, dacă vei continua să le cauţi ca pe argint şi vei continua să umbli după ele ca după nişte comori ascunse, atunci vei înţelege teama de Iehova şi vei găsi cunoştinţa despre Dumnezeu. Căci Iehova dă înţelepciune, din gura lui ies cunoştinţa şi discernământul.“ — Proverbele 2:1-6.

Întrucât pun mai mare preţ pe înţelepciune decât pe bani, adevăraţii creştini au parte de pace, fericire şi siguranţă, sentimente străine celor ce iubesc banii. Iată ce se spune în Evrei 13:5: „Felul vostru de viaţă să fie fără iubire de bani, fiind mulţumiţi cu ce aveţi. Căci [Dumnezeu] a zis: «Nicidecum nu te voi lăsa şi nicidecum nu te voi părăsi»“. Banii nu ne pot da o asemenea siguranţă.

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

▪ În ce sens sunt banii o ocrotire? — Eclesiastul 7:12.

▪ De ce este înţelepciunea divină superioară banilor? — Proverbele 2:10-22; 3:13-18.

▪ De ce să nu iubim banii? — Marcu 10:23, 25; Luca 18:23, 24; 1 Timotei 6:9, 10.