Salt la conţinut

Salt la cuprins

Care este viitorul creştinismului?

Care este viitorul creştinismului?

 Care este viitorul creştinismului?

VA FI oare creştinismul religia întregii lumi sau va dispărea? Oare a rămas creştinismul curat, ca o lumină într-o lume întunecată, sau a decăzut? Iată câteva întrebări care îi frământă pe oamenii vremurilor noastre.

Printr-o ilustrare simplă, Isus a arătat că, imediat după ce a semănat seminţele creştinismului, avea să-şi facă apariţia un duşman, Satan (Matei 13:24, 25). Aşadar, în spatele degradării creştinismului din primele veacuri de după Isus nu a stat un fenomen social, ci răutatea fără margini evidentă în faptele lui Satan. În prezent, bisericile creştinătăţii repetă greşelile trecutului şi culeg roadele. — 2 Corinteni 11:14, 15; Iacov 4:4.

Creştinismul atacat cu viclenie

Isus a prezis că învăţăturile îi vor fi denaturate. El a spus: „Regatul cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul lui. În timp ce oamenii dormeau, a venit duşmanul lui, a semănat neghină în mijlocul grâului şi a plecat“. În mod cu totul surprinzător, când sclavii i-au vorbit omului despre această faptă plină de răutate şi l-au rugat să-i lase să strângă neghina, omul a replicat: „Nu, ca nu cumva, strângând neghina, să smulgeţi din rădăcină şi grâul odată cu ea. Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş şi la vremea secerişului le voi spune secerătorilor: Strângeţi mai întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca să fie arsă, apoi duceţi-vă să strângeţi grâul în hambarul meu“. — Matei 13:24–30.

Potrivit explicaţiei lui Isus, omul din ilustrare care a semănat grâu pe câmp este Isus, iar seminţele sunt creştinii adevăraţi. Duşmanul care a semănat neghină în grâu este „Diavolul“. Neghina îi reprezintă pe oamenii  nelegiuiţi, adică pe apostaţi, care pretind că-i slujesc lui Dumnezeu (Matei 13:36–42). Apostolul Pavel a dat detalii despre ce urma să se întâmple: „Ştiu că după plecarea mea vor intra printre voi lupi asupritori, care nu vor trata turma cu tandreţe, şi că se vor ridica bărbaţi chiar dintre voi care vor vorbi lucruri denaturate ca să-i tragă pe discipoli după ei“. — Faptele 20:29, 30.

Creştinismul este denaturat

S-au împlinit cuvintele din ilustrarea lui Isus şi cele profeţite de Pavel? Cu siguranţă. Oameni roşi de ambiţie au preluat controlul asupra congregaţiei întemeiate de Isus şi s-au folosit de ea pentru a-şi atinge scopurile egoiste. Isus le-a spus continuatorilor săi: „Nu faceţi parte din lume“ (Ioan 15:19). Cu toate acestea, oameni avizi de putere au încheiat alianţe cu conducători politici, punând bazele religiilor susţinute de stat care au devenit puternice şi au strâns multe bogăţii. Aceste religii au predat „lucruri denaturate“. I-au învăţat pe oameni să venereze Statul şi să-şi jertfească viaţa pe altarul războiului. Astfel, cei ce se declarau creştini au luptat în cruciade şi i-au ucis pe cei pe care-i considerau necredincioşi, au mers la război şi şi-au omorât „fraţii de credinţă“. Cu siguranţă, ei nu au respectat principiul neutralităţii creştine şi nici pe cel al iubirii de aproapele. — Matei 22:37–39; Ioan 15:19; 2 Corinteni 10:3–5; 1 Ioan 4:8, 11.

Religiile, care de veacuri se numesc creştine, practică un creştinism de faţadă. Aşa se explică de ce religiile se scindează în secte, se implică în politică sau nu iau în seamă legile divine, aşa cum au demonstrat articolele anterioare. Roadele lor sunt rele. Nu sunt roadele creştinismului adevărat, ci ale celui „semănat“ de Satan, creştinismul denaturat. Încotro se îndreaptă această religie falsă? Aşa cum a arătat Isus în ilustrare, ea nu va pieri din lipsă de susţinători. Nu. Ea va fi judecată şi distrusă.

Creştinii adevăraţi strălucesc în întuneric

Ilustrarea lui Isus arată că trebuie să se mai întâmple ceva înainte ca „neghina“, sau creştinismul fals, să fie adunată şi distrusă. Veacuri la rând, „neghina“, creştinii falşi, a crescut atât de mult că a pus în umbră „grâul“, ori creştinismul adevărat. Dar Isus a spus că grâul va fi separat de neghină la vremea ‘secerişului’, care, potrivit explicaţiei sale, reprezintă „încheierea unui sistem“. Apoi a adăugat: „În acel timp, cei drepţi vor străluci ca soarele“ (Matei 13:39–43). Dovezile arată că, începând cu Primul Război Mondial, care a avut loc acum mai bine de 90 de ani, trăim în perioada de sfârşit a acestui sistem (Matei 24:3, 7–12). S-au împlinit şi  aceste cuvinte din ilustrarea profetică a lui Isus?

Creştinii adevăraţi au fost separaţi de „neghină“, sau de creştinătate. Martorii lui Iehova ‘strălucesc ca soarele’, ajutându-i pe semeni să-l cunoască pe adevăratul Dumnezeu, Iehova. Martorii nu coboară ştacheta normelor morale. Dimpotrivă, cei ce vor să devină Martori ai lui Iehova trebuie să facă schimbări mari în viaţa lor pentru a fi la înălţimea principiilor creştine menţionate în Scripturi.

Martorii lui Iehova nu caută să-i distreze pe oameni la întrunirile lor, ci le oferă gratuit instruire biblică. Ei le arată oamenilor iubire sinceră şi prietenie, calităţi pe care, în urma studiului Scripturilor, au înţeles că trebuie să le cultive. Ei cred că Dumnezeu va transforma pământul într-un paradis în care vor trăi oameni blânzi, potrivit scopului său iniţial. Înainte de toate acestea, el va elimina influenţa rea pe care religia falsă, numită în Biblie „Babilonul cel Mare“, o are asupra lumii. Potrivit profeţiilor biblice, Iehova va face în curând această schimbare radicală. — Matei 5:5; Revelaţia 18:9, 10, 21.

Odată ce omenirea va fi eliberată de înşelătoriile religiei false, toţi cei ce vor trăi pe pământ vor fi uniţi într-o singură religie: adevăratul creştinism. Ce viitor minunat are adevăratul creştinism, ‘semănat’ de Isus! Paradisul edenic va fi restabilit pe un pământ al păcii. Atunci nu va mai exista dezbinare religioasă!

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

„A venit duşmanul lui [şi] a semănat neghină în mijlocul grâului.“ — Matei 13:25

[Legenda fotografiilor de la paginile 8, 9]

Vă invităm cu căldură la Sala Regatului a Martorilor lui Iehova, unde se oferă instruire biblică gratuită

[Legenda fotografiei de la pagina 9]

„Duceţi-vă să strângeţi grâul în hambarul meu.“ — Matei 13:30