Salt la conţinut

Salt la cuprins

O sănătate bună — năzuinţa tuturor

O sănătate bună — năzuinţa tuturor

 O sănătate bună — năzuinţa tuturor

CU PESTE 2 700 de ani în urmă, un profet a vorbit despre un timp în care bolile nu vor mai fi. Cuvintele sale au fost păstrate până în zilele noastre; este vorba despre scrierile lui Isaia, un profet din vechime. El a scris despre un timp în care „niciun locuitor nu va spune: «Sunt bolnav»“, după care a adăugat: „Atunci ochii orbilor se vor deschide şi urechile surzilor se vor destupa. Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va striga de veselie“ (Isaia 33:24; 35:5, 6). Şi alte profeţii biblice vorbesc despre un astfel de viitor. De pildă, ultima carte a Bibliei, Revelaţia, vorbeşte despre timpul când Dumnezeu va înlătura durerea. — Revelaţia 21:4.

Se vor împlini aceste promisiuni? Va veni vreodată timpul când oamenii se vor bucura de sănătate, iar bolile nu vor mai fi? Este adevărat, în prezent starea de sănătate a multor oameni este mai bună decât a celor din generaţiile trecute. Cu toate acestea, o sănătate mai bună nu înseamnă o sănătate perfectă. Bolile iau şi acum un imens tribut. Chiar şi numai teama de boală provoacă multă nelinişte în rândul oamenilor. Iar cruda realitate este că, şi acum, în epoca modernă, nimeni nu poate scăpa de bolile fizice sau mintale, care lovesc fără milă.

Preţul pe care îl plătim

Povara sănătăţii precare are multe faţete. Una dintre acestea, care de altfel este şi un mare motiv de îngrijorare, o reprezintă costurile financiare tot mai ridicate pe care le aduce cu sine boala. De exemplu, de curând, pe parcursul unui an s-au pierdut în Europa 500 de milioane de zile de muncă din cauza îmbolnăvirilor. La fel stau lucrurile şi în alte zone. Scăderea productivităţii la locul de muncă, precum şi creşterea costurilor legate de îngrijirea sănătăţii creează o povară financiară care ne afectează pe toţi. Companiile şi guvernele plătesc scump. Pentru a compensa costurile, companiile ridică preţul produselor, iar guvernele măresc taxele. Cine plăteşte toate acestea? Tot noi, consumatorii!

Din nefericire, în general săracii nu prea au acces — sau poate că nu au deloc acces — la asistenţă sanitară adecvată. Aceasta este situaţia tragică a milioane de oameni din ţările în curs de dezvoltare. Chiar şi în ţările bogate, unii trebuie să depună eforturi mari pentru a putea beneficia de îngrijirea medicală de calitate disponibilă. În această situaţie se află mulţi dintre cei 46 de milioane de oameni din Statele Unite care nu au asigurare medicală.

Povara bolii nu este doar de natură financiară. Preţul cel mai scump pe care-l plătim îl reprezintă chinul generat de o boală care duce la moarte, supliciul la care supune durerea cronică, tristeţea de a-i vedea pe alţii grav bolnavi şi disperarea pe care o provoacă pierderea în moarte a unei persoane dragi.

Speranţa de a trăi într-o bună zi într-o lume fără boli este înviorătoare. Oamenii vor să fie sănătoşi! Mulţi sunt de părere că, deşi pare incredibilă, aceasta este o speranţă reală. Unii sunt convinşi că, prin intermediul tehnologiei umane, cu timpul, toate bolile vor fi eradicate. Totuşi, cei ce-şi pun credinţa în Biblie cred că Dumnezeu va aduce la îndeplinire profeţiile rostite în antichitate cu privire la o lume lipsită de boli. Va reuşi omul să înlăture bolile? Sau le va înlătura Dumnezeu? Ce ne rezervă viitorul?