Salt la conţinut

Salt la cuprins

Pe cine ar trebui să credeţi?

Pe cine ar trebui să credeţi?

 Pe cine ar trebui să credeţi?

„Fireşte, orice casă este construită de cineva, dar cel care a construit toate lucrurile este Dumnezeu.“ — EVREI 3:4.

SUNTEŢI de acord cu raţionamentul exprimat mai sus de scriitorul biblic? De la scrierea acestor cuvinte acum circa 2 000 de ani, omenirea a făcut mari progrese ştiinţifice. Mai crede cineva că dovezile ce atestă existenţa unui proiect în natură pretind credinţă într-un Proiectant sau într-un Creator — în Dumnezeu?

Chiar şi în ţările industrializate, mulţi oameni ar răspunde afirmativ la această întrebare. În Statele Unite, de pildă, în urma unui sondaj efectuat de revista Newsweek în 2005 s-a descoperit că 80% dintre oameni „cred că Dumnezeu a creat universul“. Are această credinţă la bază lipsa de instruire? Există oameni de ştiinţă care cred în Dumnezeu? Revista ştiinţifică Nature scria în 1997 că aproape 40% dintre biologii, fizicienii şi matematicienii intervievaţi cred nu numai că Dumnezeu există, dar şi că ne ascultă rugăciunile şi răspunde la ele.

Cu toate acestea, alţi oameni de ştiinţă dezaprobă cu vehemenţă credinţa în Dumnezeu. De curând, dr. Herbert Hauptman, laureat al Premiului Nobel, a declarat în cadrul unei conferinţe ştiinţifice că credinţa în supranatural, mai cu seamă credinţa în Dumnezeu, este incompatibilă cu adevărata ştiinţă. „Acest gen de credinţă dăunează bunăstării omului“, a spus el. Chiar şi oamenii de ştiinţă care cred în Dumnezeu ezită să afirme că proiectul evident în lumea plantelor şi a animalelor presupune existenţa unui Proiectant. De ce? Menţionând un motiv, Douglas Erwin, paleobiolog la Institutul Smithsonian, afirmă: „Una dintre regulile ştiinţei este: Nu se acceptă miracole“.

Având în vedere cele menţionate, vreţi ca alţii să vă dicteze ce să gândiţi şi să credeţi? Sau doriţi să căutaţi singuri unele dovezi şi să ajungeţi voi înşivă la o concluzie? Pe măsură ce citiţi despre recentele descoperiri din domeniul ştiinţei prezentate în paginile următoare, întrebaţi-vă: Este oare logic să cred în existenţa unui Creator?

[Text generic pe pagina 3]

Căutaţi singuri dovezile

[Chenarul de la pagina 3]

SUNT MARTORII LUI IEHOVA CREAŢIONIŞTI?

Deşi cred în relatarea despre creaţie consemnată în cartea biblică Geneza, Martorii lui Iehova nu sunt creaţionişti. De ce? În primul rând, mulţi creaţionişti sunt de părere că universul, inclusiv pământul cu toate formele de viaţă de pe el, a fost creat în şase zile a câte 24 de ore, în urmă cu 10 000 de ani, idee care nu se găseşte în Biblie. * De asemenea, creaţioniştii au îmbrăţişat multe doctrine care nu-şi au temelia în Biblie. Martorii lui Iehova, în schimb, îşi bazează învăţăturile religioase numai pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Mai mult, în unele ţări şi teritorii, termenul „creaţionist“ este asociat cu unele grupări fundamentaliste implicate în politică, încercând să-i determine pe politicieni, judecători şi cadre didactice să adopte legi şi învăţături care să susţină codul religios creaţionist.

Martorii lui Iehova sunt neutri din punct de vedere politic. Ei respectă dreptul guvernelor de a promulga legi (Romani 13:1–7). Totuşi, Martorii lui Iehova iau în serios afirmaţia lui Isus potrivit căreia „ei nu fac parte din lume“ (Ioan 17:14–16). În serviciul lor public, ei le oferă oamenilor posibilitatea de a afla foloasele pe care le aduce respectarea normelor lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Martorii lui Iehova nu-şi încalcă neutralitatea creştină sprijinind eforturile unor grupări fundamentaliste de a se emite legi civile care să-i oblige pe oameni să respecte normele Bibliei. — Ioan 18:36.

[Notă de subsol]

^ par. 11 Vezi articolul „Potrivit Bibliei: Contrazice ştiinţa relatarea din Geneza?“, de la pagina 18 a acestei ediţii.