Salt la conţinut

Salt la cuprins

A fost Isus cu adevărat Fiul lui Dumnezeu?

A fost Isus cu adevărat Fiul lui Dumnezeu?

 Potrivit Bibliei

A fost Isus cu adevărat Fiul lui Dumnezeu?

VĂDIND o mare credinţă, apostolul Petru i-a spus lui Isus: „Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“ (Matei 16:16). Acesta nu este decât unul dintre multele pasaje biblice în care Isus este numit Fiul lui Dumnezeu, expresie care a iscat numeroase reacţii în rândul oamenilor religioşi.

Mulţi dintre cei ce cred că Isus Cristos este Dumnezeu nu pot să-şi explice de ce este el numit Fiul lui Dumnezeu. Logica spune că nu poate fi şi una şi alta. Alţii sunt de părere că Isus este un personaj istoric important, un om înţelept, ba chiar un adevărat profet al lui Dumnezeu, dar nimic mai mult. Însă ce spune în realitate Biblia? Mai mult, chiar contează ce credem noi?

Întâiul născut al lui Dumnezeu

Potrivit Bibliei, a fost o vreme când Dumnezeu era singur. În iubirea sa, el a vrut să dăruiască viaţă devenind tată, dar bineînţeles nu în sensul omenesc al termenului. Iehova şi-a folosit uluitoarea-i putere creatoare pentru a aduce în existenţă o fiinţă spirituală inteligentă, „începutul creaţiei lui Dumnezeu“, cel pe care noi îl cunoaştem ca Isus Cristos (Revelaţia 3:14; Proverbele 8:22). Întrucât a fost creat în mod direct de Dumnezeu pe când El era singura fiinţă din univers, Isus este pe bună dreptate numit ‘fiul unic-născut’ şi „întâiul născut din toată creaţia“. — Ioan 1:14; Coloseni 1:15.

Aşadar, este limpede că, fiind prima lucrare de creaţie a lui Dumnezeu, Isus nu putea fi Creatorul, ‘singurul Dumnezeu’ (1 Timotei 1:17). Dumnezeu i-a oferit însă Fiului său nenumărate privilegii. De pildă, prin intermediul lui Isus, Dumnezeu a creat „toate celelalte lucruri“, inclusiv pe îngeri. Îngerii  sunt numiţi „fiii lui Dumnezeu“ deoarece Iehova le-a dat viaţă. — Coloseni 1:16; Iov 1:6; 38:7.

După ce a pregătit pământul ca locuinţă pentru oameni, Dumnezeu i-a spus Fiului său întâi-născut: „Să facem om după chipul Nostru“ (Geneza 1:26; Proverbele 8:22–31). Prin urmare, Iehova l-a creat şi pe primul său fiu pământesc, pe Adam, tot prin intermediul fiinţei spirituale care avea să fie numită Isus. — Luca 3:38.

Isus devine un Fiu uman al lui Dumnezeu

Apostolul Ioan dezvăluie că, la timpul hotărât, Fiul spiritual al lui Dumnezeu „a devenit carne şi a locuit printre noi“ (Ioan 1:14). În acest scop, Dumnezeu i-a transferat în mod miraculos viaţa din ceruri în pântecele unei tinere iudeice virgine, pe nume Maria. Astfel, Isus a rămas Fiul lui Dumnezeu chiar dacă era om. Mai mult, deoarece Dumnezeu şi nu un om i-a dat viaţă lui Isus, el s-a născut perfect, fără păcat. „Ceea ce se va naşte va fi numit sfânt, Fiul lui Dumnezeu“, i-a spus îngerul Gabriel Mariei. — Luca 1:35; Evrei 7:26.

Tatăl însuşi a confirmat că omul Isus era Fiul său. La botezul lui Isus, Ioan Botezătorul a văzut cerurile deschizându-se şi a auzit o voce din ceruri zicând: „Acesta este Fiul meu, cel iubit, pe care l-am aprobat“ (Matei 3:16, 17). Nu e de mirare că Ioan le-a spus discipolilor săi: „Eu am văzut aceasta şi am depus mărturie că acesta este Fiul lui Dumnezeu“. — Ioan 1:34.

Pe parcursul ministerului său pământesc, Isus nu şi-a făcut publicitate spunând că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu (Marcu 8:29, 30). De obicei, el îi lăsa pe oameni să ajungă singuri la această concluzie ascultându-i învăţăturile, observându-i modul de viaţă şi fiind martori la miracolele sale, dintre care multe erau înfăptuite în public. De pildă, el i-a vindecat „pe toţi cei care se simţeau rău, pe cei cuprinşi de diferite boli şi chinuri“ (Matei 4:24, 25; 7:28, 29; 12:15). Orbi, surzi, şchiopi şi alţi suferinzi veneau la Isus, iar el îi făcea bine. Isus chiar a înviat morţi (Matei 11:4–6)! Sub ochii discipolilor, el a mers pe apă şi a potolit vântul şi marea, înfăptuind astfel un miracol. Această manifestare de putere i-a îndemnat pe discipoli să zică: „Tu eşti într-adevăr Fiul lui Dumnezeu“. — Matei 14:24–33.

Ce binecuvântări putem obţine prin Fiul lui Dumnezeu

De ce l-a transferat Dumnezeu pe Fiul său unic-născut din ceruri pe pământ, unde a suferit o moarte violentă? „Pentru ca oricine exercită credinţă în el să nu fie distrus, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3:16). Numai dacă murea putea Isus „să-şi dea sufletul ca răscumpărare în schimbul multora“ (Matei 20:28). Într-adevăr, de-a lungul timpului nimeni nu a arătat o iubire mai mare pentru oameni ca Iehova şi Fiul său întâi-născut. — Romani 8:32.

După moartea sa, Isus „a fost declarat . . . Fiu al lui Dumnezeu“ într-un mod cu totul aparte, „prin învierea din morţi“. Astfel, el a revenit la viaţă ca Fiu spiritual al lui Dumnezeu (Romani 1:4; 1 Petru 3:18). După ce a aşteptat cu răbdare la dreapta Tatălui timp de aproape 19 secole, Isus a fost întronat Rege al Regatului lui Dumnezeu, un guvern ceresc care va domni în curând peste întregul pământ. — Psalmul 2:7, 8; Daniel 7:13, 14.

Aţi vrea să-i câştigaţi favoarea acestui măreţ Fiu al lui Dumnezeu? Dacă da, vă încurajăm să-i examinaţi învăţăturile şi să le aplicaţi în viaţă. Isus a spus: „Aceasta înseamnă viaţă veşnică: ca ei să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre acela pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos“ (Ioan 17:3). Într-adevăr, ceea ce credem despre Fiul lui Dumnezeu chiar contează! — Ioan 3:18; 14:6; 1 Timotei 6:19.

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

▪ În ce sens este Isus Fiul unic-născut al lui Dumnezeu? — Ioan 1:3, 14; Revelaţia 3:14.

▪ De ce putem crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? — Matei 3:16, 17.

▪ Ce binecuvântări putem avea dacă suntem convinşi că Isus este Fiul lui Dumnezeu? — Ioan 3:16; 14:6; 17:3.

[Legenda ilustraţiilor de la paginile 12, 13]

Învăţăturile pline de înţelepciune ale lui Isus şi miracolele sale pline de putere au demonstrat că nu a fost un om obişnuit