Salt la conţinut

Salt la cuprins

Vom trăi vreodată fără să ne mai temem de nimic?

Vom trăi vreodată fără să ne mai temem de nimic?

 Vom trăi vreodată fără să ne mai temem de nimic?

E POSIBIL ca teama să nu ne afecteze deloc în această lume în care primejdia ne pândeşte la tot pasul? Nu. Chiar şi cei care au credinţă în Dumnezeu se confruntă cu probleme tulburătoare. În secolul întâi de pildă, apostolul Pavel, care a călătorit mult, a spus că a suferit naufragii, a fost în pericol pe râuri, a fost în primejdie din cauza tâlharilor şi a celor din oraşe (2 Corinteni 11:25–28). Lucrurile nu s-au schimbat prea mult în prezent: Majoritatea trebuie să înfruntăm pericole de tot felul.

Dar putem lua măsuri de siguranţă înţelepte. Evitând să ne expunem unor situaţii riscante, vom avea mai puţine motive de teamă. Biblia spune: „Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi“ (Proverbele 22:3). Ce măsuri de siguranţă putem lua?

Măsuri de siguranţă

Este interesant că, deşi Biblia a fost scrisă cu mult timp în urmă, ea conţine nenumărate principii referitoare la evitarea pericolelor, principii practice şi în zilele noastre. Iată de exemplu ce zice ea: „Înţeleptul îşi are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric“ (Eclesiastul 2:14). E bine să ştim cine este în preajma noastră şi să evităm, când e posibil, locurile întunecate. Am putea alege străzile cel mai bine iluminate când ne întoarcem acasă, chiar dacă trebuie să facem un drum mai lung. Biblia mai spune: „Mai bine doi decât unul . . . Dacă se scoală cineva asupra unuia, cei doi pot să-i stea împotrivă“ (Eclesiastul 4:9, 12). Dacă locuieşti într-o zonă periculoasă, n-ai putea să te întorci acasă însoţit de cineva?

Dacă un tâlhar îţi iese în cale, aminteşte-ţi că viaţa e mai preţioasă decât  bunurile (Matei 16:26). Şi nu uita: Când oamenii se adună ca să dea frâu liber mâniei, sunt imprevizibili şi periculoşi. — Exodul 23:2.

Dacă te hărţuieşte cineva făcându-ţi avansuri imorale, spunându-ţi glume obscene sau încercând să te atingă, este mai bine să-l respingi cu fermitate. Poate că ar trebui să pleci, aşa cum a făcut şi Iosif când o femeie imorală a încercat să-l reţină. El „a fugit afară“ (Geneza 39:12). Dacă nu poţi pleca, ai putea spune: „Încetează!“ sau „Nu mă atinge!“ sau „Nu-mi place cum vorbeşti!“ Evită, când e posibil, locurile în care hărţuirea e ceva obişnuit.

Cum să faci faţă sentimentului de teamă acasă

Ce e de făcut dacă îţi e teamă de soţul tău violent? Este înţelept să te gândeşti dinainte cum ai putea fugi din casă dacă el ţi-ar pune în pericol ţie ori copiilor tăi sănătatea sau chiar viaţa. * Biblia arată cum s-a gândit Iacov să scape dacă fratele său Esau devenea violent. Planul era o măsură de siguranţă înţeleaptă, deşi nu a fost nevoit să recurgă la el (Geneza 32:6–8). Aşadar, ar fi bine să te gândeşti la cineva care te-ar putea primi în caz de nevoie. Spune-i dinainte cum te-ar putea sprijini. Ar fi bine să ai la îndemână actele personale şi alte obiecte de strictă necesitate.

Ar mai fi o soluţie pe care să o iei în calcul: Să declari autorităţilor abuzurile la care te supune soţul tău şi să le ceri ajutorul. * Biblia ne ajută să înţelegem că fiecare trebuie să suporte consecinţele faptelor sale (Galateni 6:7). Iată ce spune ea despre autorităţi: Ele sunt „pentru tine ministrul lui Dumnezeu spre binele tău. Dar, dacă faci ceea ce este rău, teme-te“ (Romani 13:4). Abuzul fizic este o infracţiune gravă indiferent că e comis acasă sau pe stradă. Hărţuirea este şi ea considerată infracţiune în multe ţări.

Luând astfel de măsuri, nu vei mai avea atâtea motive de teamă. Dar Biblia oferă mai mult decât nişte sfaturi practice. Ea este o carte de profeţii demnă de încredere care arată cum acţionează Dumnezeu în prezent şi ce va face el în viitor. Ce speranţă oferă Biblia celor care astăzi trăiesc cu un permanent sentiment de teamă?

De ce este lumea dominată de teamă

Este semnificativ ce a scris apostolul Pavel: „În ultimele zile vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face faţă. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, . . ., fără afecţiune naturală, refractari la orice acord, calomniatori, fără stăpânire de sine, cruzi, neiubitori de bine“  (2 Timotei 3:1–3). Ce timpuri înfricoşătoare descriu aceste versete!

Când a vorbit despre semnul „încheierii sistemului de lucruri“, Isus a spus: „Se va ridica naţiune contra naţiune şi regat contra regat; şi vor fi mari cutremure de pământ şi dintr-un loc în altul ciume şi lipsuri de alimente; şi vor fi privelişti înfricoşătoare şi, din cer, semne mari“ (Matei 24:3, 7, 8; Luca 21:10, 11). Prin urmare, ‘priveliştile înfricoşătoare’ din timpurile noastre care întreţin sentimentul de teamă nu ar trebui să ne surprindă. Dar care este semnificaţia lor?

Isus a spus: „Când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, să ştiţi că regatul lui Dumnezeu este aproape“ (Luca 21:31). În zilele noastre putem spera că un guvern condus de Dumnezeu va domni din ceruri asupra oamenilor (Daniel 2:44). Cum va fi viaţa atunci?

O lume fără teamă!

Biblia vorbeşte despre un timp când va domni pacea în lume, când răufăcătorii nu vor mai exista şi când pământul va fi plin de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Petru, un apostol al lui Isus, a scris despre „ziua de judecată şi de distrugere a oamenilor lipsiţi de pietate“. Atunci nu ne va mai fi teamă de nimeni, deoarece pe pământ „va locui dreptatea“ (2 Petru 3:7, 9, 13). Gândeşte-te ce bine te vei simţi în mijlocul unor oameni demni de încredere, care se iubesc din inimă! O asemenea perspectivă ne ajută să privim timpurile periculoase de astăzi într-o altă lumină. Ele nu vor dura la nesfârşit! — Psalmul 37:9–11.

Referindu-se la cei cuprinşi de nelinişte, profetul lui Iehova a spus: „Spuneţi celor slabi de inimă: «Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată, Dumnezeul vostru: răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El Însuşi va veni şi vă va mântui»“ (Isaia 35:4). Prin urmare, slujitorii adevăratului Dumnezeu pot privi cu încredere spre viitor (Filipeni 4:6, 7). Cei care trăiesc cu teama-n suflet trebuie să ştie că Iehova nu şi-a abandonat scopul originar de a umple pământul cu oameni care-l cunosc şi care reflectă calităţile sale. Iar asta le poate aduce înviorare. — Geneza 1:26–28; Isaia 11:9.

Ştim că nimic nu-l poate împiedica pe Iehova să-şi împlinească scopul grandios cu privire la omenire (Isaia 55:10, 11; Romani 8:35–39). Când căpătăm această convingere, cuvintele unui psalm foarte cunoscut dobândesc o semnificaţie deosebită. Aici citim: „DOMNUL este Păstorul meu. . . . Îmi înviorează sufletul şi mă călăuzeşte pe cărări drepte, din cauza Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine“ (Psalmul 23:1–4). Chiar dacă timpurile vor fi din ce în ce mai grele, putem fi siguri că o lume fără teamă este aproape.

[Note de subsol]

^ par. 9 Despre condiţiile în care separarea de partenerul de căsătorie este în armonie cu principiile biblice, vezi Treziţi-vă! din 8 februarie 2002, pagina 10.

^ par. 10 Privind victimele violenţei în familie, vezi Treziţi-vă! din 8 noiembrie 2001, paginile 3–12 şi Treziţi-vă! din 8 mai 1993, paginile 3–14.

[Legenda ilustraţiilor de la paginile 8–10]

Dumnezeu va aduce în curând o lume în care nu ne va mai fi teamă de nimic