Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 19. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Din ce anume le-a cerut Iehova israeliţilor să-i ofere ce era mai bun, fără să specifice însă cantitatea (Exodul 23:19)?

2. Văzând prosperitatea poporului lui Dumnezeu, aparent lipsit de apărare, cine se simte îndemnat să-l atace (Ezechiel 38:10–12, 14–16)?

3. Sperând să primească mită de la Pavel, cine a fost funcţionarul care l-a ţinut prizonier pe apostol timp de doi ani în Cezareea (Faptele 24:26, 27)?

4. Ce trebuiau să strige leproşii din Israel ca să-i avertizeze pe ceilalţi să nu se apropie şi să se contamineze (Leviticul 13:45)?

5. Cum a marcat Iacov mormântul Rahelei (Geneza 35:20)?

6. De ce a permis Iehova ca israeliţii să fie duşi în exil în mai multe rânduri (2 Împăraţi 18:11, 12)?

7. Nefiind o dovadă a înţelepciunii de sus, ce a spus Iacov că sunt gelozia, dorinţa de ceartă şi minciuna împotriva adevărului (Iacov 3:15)?

8. Ce lemn i-a cerut Solomon împăratului Hiram pentru lucrările de la templu şi pentru fabricarea harpelor şi a instrumentelor cu coarde (1 Împăraţi 10:11, 12)?

9. Care sunt cei trei bărbaţi unşi de Ilie la porunca lui Iehova (1 Împăraţi 19:15, 16)?

10. Cine era mare preot „pentru toate treburile DOMNULUI“ pe timpul regelui Iosafat (2 Cronici 19:11)?

11. Ce l-a sfătuit Pavel pe Timotei să aibă ca obiectiv când ‘exersa’ (1 Timotei 4:7)?

12. Ce faraon egiptean a fost învins de Nebucadneţar la Carchemiş pe timpul regelui Ioiachim al lui Iuda (Ieremia 46:2)?

13. Întrucât Abigail a demonstrat judecată sănătoasă, ce lucru grav a evitat David (1 Samuel 25:31)?

14. De ce ne sfătuieşte cartea Proverbele să nu îi vizităm prea des pe alţii (Proverbele 25:17)?

15. Aşa cum arată Petru, care parte a corpului nostru, dacă e ţinută sub control, are mare importanţă în obţinerea favorii lui Iehova (1 Petru 3:10–12)?

16. Ce animal era folosit ca jertfă de consacrare pentru preoţii aaronici (Leviticul 8:22–28)?

17. De ce le-a interzis Dumnezeu israeliţilor să-şi facă tatuaje pe trup (Leviticul 19:28)?

18. Ce nume a dat Iacov locului în care el şi Laban au încheiat un legământ de pace (Geneza 31:43–53)?

19. Care a fost primul miracol înfăptuit de Isus (Ioan 2:7–11)?

 Răspunsurile la chestionar

1. Din cele dintâi roade ale pământului

2. Gog

3. Felix, procuratorul Iudeii

4. „Necurat! Necurat!“

5. Ridicând un stâlp deasupra lui

6. Pentru că fuseseră infideli legământului încheiat cu el

7. O dovadă a înţelepciunii ‘pământeşti, animalice, demonice’

8. Lemn de santal

9. Hazael ca împărat al Siriei, Iehu ca împărat peste Israel şi Elisei ca proroc în locul lui

10. Amaria

11. Cultivarea ‘devoţiunii sfinte’

12. Neco

13. Nu a vărsat sânge nevinovat

14. Ca să nu se sature de noi şi să înceapă să ne urască

15. Limba

16. Un berbec

17. Ca să îi deosebească de celelalte naţiuni şi să le insufle israeliţilor ideea de respect faţă de corpul uman, creaţia lui Dumnezeu, folosit pentru a-l onora

18. Galed (cunoscut mai târziu drept Galaad)

19. Transformarea apei în vin