Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 19. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Spre ce oraş se îndreptau discipolii când l-au zărit pe Isus umblând pe mare (Marcu 6:45–49)?

2. Ce nume i-a dat Isus lui Simon, fiul lui Ioan (Ioan 1:42)?

3. Ce trebuie să devină cel care vrea să fie primul printre fraţii săi (Marcu 10:44)?

4. Din ce oraş caldeean l-a îndemnat Iehova pe Avram să plece (Geneza 11:31; 12:1)?

5. De ce condamna Legea dată de Dumnezeu Israelului farmecele (Deuteronomul 18:10–13)?

6. De ce binecuvântări a spus Isus că urmau să aibă parte cei care îi invitau pe săraci, pe infirmi, pe ologi şi pe orbi la ospeţele lor (Luca 14:13, 14)?

7. Când un om moare, ce piere odată cu el (Eclesiastul 9:6)?

8. În ce fel diferă modul lui Iehova de a calcula timpul de al nostru (2 Petru 3:8)?

9. Ce speră să dobândească creştinii care îşi exersează facultăţile de percepţie (Evrei 5:14)?

10. De ce şi-a bătut Balaam măgăriţa (Numeri 22:22–25)?

11. Cum se numea veşmântul asemănător unui şorţ pe care-l purta marele preot peste mantia lui albastră (Exodul 28:4, 31)?

12. Care a fost a doua cetate cucerită de israeliţi în timpul invaziei în Canaan (Iosua 8:18, 19)?

13. La care dintre văduvele de pe vremea lui Ilie a spus Isus că a fost trimis profetul (Luca 4:26)?

14. Când tratăm cu cei ce ne urăsc, de care principiu enunţat de Isus trebuie să ţinem cont (Matei 5:44)?

15. Ce a primit Solomon în ziua nunţii de la mama sa (Cântarea Cântărilor 3:11)?

16. Potrivit cuvintelor lui Solomon, de ce uneori nu cei iuţi câştigă cursa (Eclesiastul 9:11)?

17. Cum s-au numit cei doi fii ai lui Iosif, din care au descins două triburi ale lui Israel (Geneza 41:50–52)?

18. Câţi ani i-a spus Iacov lui Faraon că trecuseră de când locuia ca străin (Geneza 47:7–9)?

19. Ce a ţinut Isus cu discipolii săi în seara dinaintea morţii sale (Luca 22:20)?

20. Cum se numea omul ce zăcuse paralizat opt ani pe targa lui şi pe care l-a vindecat Petru (Faptele 9:33, 34)?

21. Cine a fost numită „mama tuturor celor vii“ (Geneza 3:20)?

 Răspunsurile la chestionar:

1. Spre Betsaida

2. Chifa

3. Sclavul lor

4. Din Ur

5. Deoarece farmecele sunt o formă de spiritism şi sunt detestabile în ochii lui Iehova

6. Aveau să găsească fericirea şi să fie răsplătiţi de Dumnezeu, deoarece nu se puteau aştepta să primească nimic de la aceştia

7. Dragostea, ura şi invidia lui

8. Pentru Iehova, o mie de ani sunt ca o zi

9. Maturitatea, sau capacitatea de a distinge între bine şi rău

10. Deoarece, la vederea îngerului lui Dumnezeu, măgăriţa a încercat să se abată din drum şi să o ia pe câmp

11. Efod

12. Ai

13. La văduva din „Sarepta, în ţinutul Sidonului“

14. „Să-i iubiţi pe duşmanii voştri“

15. O coroană

16. Deoarece „toate depind de timp şi de împrejurări“

17. Manase şi Efraim

18. 130 de ani

19. O cină

20. Enea

21. Eva