Salt la conţinut

Salt la cuprins

Pământul poate fi salvat!

Pământul poate fi salvat!

 Pământul poate fi salvat!

ARTICOLELE precedente au arătat limpede cât de neînţelept este să folosim resursele pământului în ritmul actual. E adevărat, conducătorii lumii au făcut eforturi lăudabile pentru a reduce poluarea, defrişările şi alte probleme ecologice. La Conferinţa ONU  pentru Mediu, ţinută în 1972, precum şi la alte conferinţe care au urmat la intervale regulate, au participat 163 de ţări. Acestea şi-au exprimat acordul privitor la o serie de planuri de acţiune ce urmau să se concretizeze. Care a fost rezultatul? „Din păcate, amplele tratate, proiecte şi alte documente nu au pus capăt problemelor ce afectează mediul“, afirmă David Hunter, director executiv al Center for International Environmental Law. „Aproape toţi principalii indicatori de mediu reflectă o situaţie mai rea decât în 1992, când s-a ţinut o conferinţă ONU.“

Dar de ce s-au înregistrat progrese atât de mici după cei 30 de ani şi mai bine de eforturi susţinute în vederea rezolvării problemelor de mediu? Un motiv este dezvoltarea economică. Economia multor ţări depinde de cât cheltuieşte consumatorul. Asta presupune întreprinderi care să producă şi, prin urmare, materie primă. E un cerc vicios în care păgubitul e întotdeauna mediul. Atunci ce e de făcut?

Eforturi greşit orientate

Biblia explică de ce eforturile oamenilor de a se guverna singuri au eşuat lamentabil. Profetul Ieremia spune: „Ştiu, DOAMNE, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii“ (Ieremia 10:23). Cât de adevărate s-au dovedit aceste cuvinte!

Aţi fost vreodată într-o grădină sau într-un parc? Cât de mult ne încântă spaţiile cu arbori, arbuşti şi flori! Dar o grădină frumoasă nu apare niciodată din senin! Grădinari iscusiţi petrec ore întregi îngrijind de copaci, tăind gazonul şi aranjând straturile de flori. Imaginaţi-vă cum ar arăta planeta noastră dacă ar fi îngrijită cu la fel de multă iubire!

De fapt, scopul Creatorului a fost ca planeta noastră să beneficieze de o asemenea îngrijire! Potrivit relatării despre creaţie din Cuvântul lui Dumnezeu, „DOMNUL Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească (s-o îngrijească, NW)“ (Geneza 2:15). Familia umană a primit porunca nu numai de a avea grijă de Eden, dar şi de a-l extinde pe întregul pământ. — Geneza 1:28.

Însă, deoarece nu au ascultat, Adam şi Eva au ajuns imperfecţi, pierzând posibilitatea de a se îngriji de Paradis şi de a-i extinde hotarele (Geneza 3:1–6, 23). Fiind descendenţii lor, noi am moştenit păcatul şi imperfecţiunea (Romani 5:12). Administrarea neraţională a bogăţiilor naturale ale pământului e doar un exemplu care arată că eforturile omului de a se guverna singur au fost greşit orientate. Într-adevăr, nu-i stă omului în putere să rezolve problemele pământului. Se face simţită nevoia unui ajutor de o cu totul altă natură decât cel uman.

Restabilire

Când a fost pe pământ, Isus şi-a învăţat discipolii să se roage: „Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:10). Biblia arată că sub domnia Regatului ceresc al lui Dumnezeu pământul va fi transformat în paradis (Psalmul 37:10, 11). Atunci, într-un mediu curat, pământul va deveni o adevărată împărăţie a plantelor (Psalmul 72:16)! Sub guvernarea lui Dumnezeu, nu va mai exista poluare, iar oamenii vor învăţa să trăiască în armonie cu natura. Putem fi siguri de realizarea acestor promisiuni?

Biblia spune că pământul ‘nu se va clătina niciodată’ (Psalmul 104:5). La momentul stabilit de Dumnezeu, toţi cei ce vor fi atunci în viaţă se vor bucura de nesfârşite binecuvântări, fiind sănătoşi, având hrană din belşug şi condiţii bune de locuit. Aţi dori să aflaţi mai multe despre scopul lui Dumnezeu? Discutaţi cu Martorii lui Iehova. Ei vor fi bucuroşi să vă arate în Biblie cum va fi salvat Pământul!

[Legenda fotografiilor de la pagina 10]

Îndrumaţi de Dumnezeu, oamenii vor trăi în armonie cu natura

[Provenienţa fotografiilor]

Fetiţă şi agricultor: © Jeremy Horner/Panos Pictures