Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 22. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. În timpul cărui mare preot a fost Samuel numit profet (1 Samuel 3:10–13)?

2. Care era numele amorit al muntelui Hermon (Deuteronomul 3:9)?

3. Cum se numea a doua soţie a lui Avraam şi câţi fii i-a născut ea (Geneza 25:1, 2)?

4. De ce vinul nou nu trebuie pus niciodată în burdufuri vechi (Luca 5:37)?

5. Ce se spune despre sabia cu care Ehud l-a ucis pe Eglon, tiranicul rege al Moabului (Judecătorii 3:16–22)?

6. De ce este numit Isus „Instrumentul Principal al vieţii“ (Faptele 3:15; 4:12)?

7. De ce numai Iehova poate fi numit perfect în sens absolut (2 Samuel 22:31; Marcu 10:18)?

8. De ce în cazul jertfelor de animale „toată grăsimea este a DOMNULUI“ (Leviticul 3:9–16)?

9. Care pasăre de pradă, puternică, este renumită pentru acuitatea ei vizuală (Iov 39:27, 29)?

10. Ce titlu este folosit în Biblie cu privire la Iehova, la alte persoane venerate şi la oameni (Exodul 7:1)?

11. Prin intermediul cărui profet a prezis Iehova modul în care avea să se dezbine regatul lui Solomon (1 Împăraţi 11:29–32)?

12. La ce pasăre domestică s-a referit Isus când a vrut să arate dorinţa sa de a-i aduna pe oamenii nereceptivi din Ierusalim (Luca 13:34)?

13. Ce a numit Isus „lampa corpului“ (Matei 6:22)?

14. Când avea să fie înţeleasă profeţia lui Daniel, după cum i se spusese acestuia (Daniel 12:4)?

15. Cum a scăpat Pavel de evreii din Damasc care complotaseră să-l ucidă (Faptele 9:25)?

16. Ce anume i-a făcut pe unii să ‘rătăcească de la credinţă’ aducându-le „multe dureri“ (1 Timotei 6:10)?

17. Câţi spioni a trimis Moise în Canaan, la porunca lui Iehova, şi care dintre ei au adus un raport favorabil (Numeri 13:2; 14:6–9)?

18. Cine era Cezarul amintit în Faptele 25:11, la care a apelat Pavel când s-a aflat înaintea lui Festus pentru a fi judecat?

 Răspunsurile la chestionar

1. În timpul lui Eli

2. Senir

3. Chetura; şase

4. Deoarece, fermentând, vinul face să plesnească burdufurile vechi, ce şi-au pierdut elasticitatea

5. Eglon era atât de gras, încât sabia i-a pătruns complet în pântece

6. Deoarece „nu există salvare în nimeni altul“. Prin el a fost furnizată răscumpărarea şi el este Judecătorul numit de Dumnezeu

7. Numai Iehova este fără limite, de o măreţie fără egal, demn de toată gloria, fiind deasupra tuturor datorită capacităţilor şi calităţilor sale sublime

8. Considerată cea mai aleasă parte a animalului sacrificat, grăsimea simbolizează faptul că lui Iehova i se cuvine ce e mai bun

9. Vulturul

10. Dumnezeu

11. Ahia

12. La o cloşcă

13. Ochiul

14. În „timpul sfârşitului“

15. Noaptea, discipolii săi l-au coborât cu un coş printr-o deschizătură din zidul oraşului

16. „Iubirea de bani“

17. Doisprezece; Iosua şi Caleb

18. Nero