Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 27. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Din ce erau făcute piedestalele pe care se sprijinea tabernacolul (Exodul 26:19–32)?

2. Cum se numeşte eliberarea israeliţilor din captivitatea egipteană (Evrei 11:22)?

3. Potrivit prezicerii lui Isus, de câte ori avea Petru să-l renege (Matei 26:75)?

4. Care sunt cele trei calităţi ce au caracterizat congregaţia creştină după dispariţia darurilor miraculoase ale spiritului (1 Corinteni 13:13)?

5. De ce e lipsită de sens închinarea la idoli (Psalmul 115:4–8)?

6. Ce sfat privitor la îmbrăcăminte le-a dat Pavel femeilor creştine (1 Timotei 2:9, 10)?

7. De ce s-a considerat Pavel „cel mai mic dintre apostoli“ (1 Corinteni 15:9)?

8. Cu ce a ucis Solomon 1 000 de filisteni (Judecătorii 15:15)?

9. Ce insectă a fost folosită ca aliment timp de secole în Orientul Mijlociu (Leviticul 11:22)?

10. Ce a proclamat Ioan Botezătorul despre Isus două zile la rând (Ioan 1:29, 35, 36)?

11. Întrucât se află în partea cea mai lăuntrică a corpului, ce organe sunt folosite în Biblie ca simbol al celor mai profunde gânduri şi sentimente (Revelaţia 2:23)?

12. În revelaţia pe care a avut-o, pe cine vede Ioan aşezaţi în jurul tronului lui Iehova (Revelaţia 4:4)?

13. Despre ce sămânţă a spus Isus că e „cea mai mică dintre toate seminţele care sunt pe pământ“ (Marcu 4:31)?

14. Când Pavel a ajuns la Atena în cea de-a doua călătorie misionară, cine au fost cei doi bărbaţi cărora le-a trimis vorbă „să vină cât mai repede posibil la el“ (Faptele 17:15)?

15. Cine e principalul Adversar al lui Dumnezeu (Iov 1:6)?

16. Cine a dojenit-o pe Ana crezând că era beată (1 Samuel 1:12–16)?

17. Cine a fost ‘omul de nimic’ care s-a răzvrătit împotriva lui David, determinându-i pe toţi bărbaţii lui Israel, cu excepţia celor din tribul lui Iuda, să i se alăture în rebeliune (2 Samuel 20:1, 2)?

18. În loc să fie mulţumiţi cu mana pe care o primeau în mod miraculos, după ce alimente consumate în Egipt tânjeau israeliţii în pustiu (Numeri 11:5)?

 Răspunsurile la chestionar:

1. Din argint

2. Exod

3. De trei ori

4. Credinţa, speranţa şi iubirea

5. Deoarece idolii sunt lipsiţi de viaţă, sunt făcuţi de om

6. Să fie bine aranjate şi modeste, „aşa cum se cuvine unor femei care declară că îl venerează pe Dumnezeu“

7. Deoarece ‘persecutase congregaţia lui Dumnezeu’

8. Cu „o falcă de măgar neuscată“

9. Lăcusta

10. „Iată, Mielul lui Dumnezeu!“

11. Rinichii

12. 24 de bătrâni, care îi reprezintă pe continuatorii unşi ai lui Isus în poziţia lor cerească

13. Despre ‘grăuntele de muştar’

14. Sila şi Timotei

15. Satan

16. Marele preot Eli

17. Şeba

18. După peşti, castraveţi, pepeni, praz, ceapă şi usturoi