Salt la conţinut

Salt la cuprins

Moise — un personaj controversat

Moise — un personaj controversat

EVREII, creştinii şi musulmanii au avut adesea păreri diferite în multe privinţe. Totuşi, în ciuda neînţelegerilor, cele trei religii au avut cel puţin un lucru în comun: respectul profund faţă de Moise. Evreii îl consideră „cel mai mare învăţător al lor“ — întemeietorul poporului evreu. Pentru creştini, el e precursorul lui Isus Cristos, iar musulmanii îl pun în rândul celor mai mari profeţi ai lor.

Astfel, Moise este o figură marcantă în istorie. Cu toate acestea, de mai bine de un secol, el a devenit un personaj controversat. Mulţi erudiţi şi clerici pun la îndoială nu doar miracolele înfăptuite de Moise şi rolul său în eliberarea evreilor din Egipt, ci chiar existenţa lui. Iată ce spune, în această privinţă, cartea Moses — A Life, de Jonathan Kirsch: „În legătură cu personajul istoric Moise, am putea admite că, probabil, cineva asemenea bărbatului descris în Biblie a trăit undeva, cândva, cu mult, mult timp în urmă, şi că, probabil, faptele lui măreţe au fost acel grăunte de nisip în jurul căruia s-au născut legenda şi tradiţia, care, la fel ca o perlă, au acumulat «strat» după «strat» până când, după secole, s-a ajuns la acest personaj impresionant şi controversat pe care noi îl cunoaştem din paginile Bibliei“.

La prima vedere, acest scepticism ar putea părea justificat. De exemplu, criticii spun că pentru unele personaje biblice, cum ar fi regele israelit Iehu, s-au găsit dovezi arheologice care să confirme existenţa lor, însă existenţa lui Moise nu e confirmată de nici o descoperire arheologică. Dar acesta nu este în nici un caz un argument că Moise e un mit. Cândva, scepticii susţineau că şi alte personaje menţionate în Biblie, precum regele babilonian Belşaţar şi regele asirian Sargon, ar fi fost mituri. Mai târziu însă, arheologia a confirmat istoricitatea lor.

Scriitorul Jonathan Kirsch ne reaminteşte: „Vestigiile Israelului biblic sunt atât de puţine, încât totala absenţă a lui Moise din oricare altă lucrare în afară de Biblie nu e nici surprinzătoare, nici concludentă“. Potrivit lui Kirsch, unii susţin că e puţin probabil ca Moise să fie o născocire a imaginaţiei cuiva, întrucât „o poveste a vieţii atât de complexă, atât de bogată în detalii şi în dialoguri, . . . nu putea fi inventată“.

Indiferent că sunteţi sau nu o persoană religioasă, probabil cunoaşteţi unele evenimente principale din viaţa lui Moise: întâlnirea lui cu Dumnezeu la rugul aprins, exodul israeliţilor şi eliberarea lor din sclavia egipteană sau despărţirea apelor Mării Roşii. Există motive să credem că toate acestea s-au întâmplat cu adevărat? Sau Moise nu e decât un personaj legendar? În următorul articol vom da răspuns la aceste întrebări interesante.