Salt la conţinut

Salt la cuprins

Putem învinge obiceiurile rele?

Putem învinge obiceiurile rele?

Potrivit Bibliei

Putem învinge obiceiurile rele?

SCRIITORUL Mark Twain a făcut la un moment dat o remarcă plină de duh: „Să te laşi de fumat e cel mai simplu lucru din lume. Ştiu asta pentru că m-am lăsat de-o mie de ori până acum“. Fără îndoială, cuvintele cu tâlc ale lui Twain i-au atins la coarda sensibilă pe mulţi oameni. Deşi ei îşi dau bine seama că anumite obiceiuri sunt amorale şi chiar dăunătoare, ştiu şi că a le ţine piept şi a le învinge e cu totul altceva. Obiceiurile pot prinde rădăcini adânci în timp, iar când încercăm să le înlăturăm putem întâmpina o mare rezistenţă. Eforturile de a ţine sub control dorinţele greşite pot fi epuizante şi chiar dureroase.

Potrivit cuvintelor lui Anthony Daniels, medic într-un penitenciar, infractorii pretind deseori că sunt sclavi neputincioşi ai obsesiilor şi ai dorinţelor lor josnice. Ei mai spun că odată ajuns dependent de ceva, „te afli în ghearele unei dorinţe nestăpânite, căreia nu îi poţi ţine piept“. Dacă acest argument ar fi adevărat, atunci nu am putea fi traşi la răspundere pentru că am dat frâu liber dorinţelor noastre. Dar este oare adevărat că suntem victime neputincioase ale poftelor şi pornirilor noastre lăuntrice? Sau putem învinge obiceiurile rele? Pentru a primi un răspuns demn de încredere, să vedem ce spune Biblia.

Dorinţă contra acţiune

Biblia afirmă categoric că Dumnezeu ne consideră răspunzători pentru acţiunile noastre (Romani 14:12). Mai mult, el vrea ca noi să trăim la înălţimea normelor sale drepte (1 Petru 1:15). Fiind Creatorul nostru, el ştie ce este cel mai bine pentru noi, iar principiile sale condamnă multe dintre obiceiurile rele răspândite în această lume (1 Corinteni 6:9, 10; Galateni 5:19–21). Însă aşteptările lui în ceea ce priveşte omul imperfect sunt realiste şi vădesc consideraţie. — Psalmii 78:38; 103:13, 14.

În acest sens, psalmistul a scris: „Dacă Tu, Doamne, ai păstra aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea să stea în picioare, Doamne?“ (Psalmul 130:3). Da, Iehova ştie foarte bine că „gândirea inimii omului este rea din tinereţea lui“ (Geneza 8:21). Moştenirea noastră genetică, slăbiciunile înnăscute şi experienţele din trecut ne pot împiedica să ne împotrivim tuturor gândurilor şi dorinţelor greşite. Aşadar, fiind plin de iubire, Iehova nu pretinde perfecţiune de la noi. — Deuteronomul 10:12; 1 Ioan 5:3.

Chiar dacă Iehova ne tratează cu consideraţie, noi nu suntem scutiţi de responsabilitatea de a ne ţine sub control dorinţele greşite. Apostolul Pavel a recunoscut că el însuşi a dus o luptă cu dorinţele greşite. Cu toate acestea, el nu s-a dat bătut (Romani 7:21–24). El a spus: „Îmi tratez cu asprime corpul şi îl conduc ca pe un sclav“. În ce scop? „Pentru ca, după ce le-am predicat altora, să nu cumva să devin eu însumi dezaprobat“ (1 Corinteni 9:27). Da, stăpânirea de sine este esenţială în combaterea înclinaţiilor şi a obiceiurilor greşite şi, în cele din urmă, în repurtarea victoriei asupra lor.

Ne putem schimba

Specialiştii în ştiinţa comportamentului sunt de părere că obiceiurile rele, la fel ca obiceiurile bune, se învaţă şi se cultivă în timp. Dacă această afirmaţie este adevărată, atunci ne putem şi dezvăţa de obiceiurile rele! În ce mod? „Gândiţi-vă la beneficiile ce-ar putea rezulta dacă renunţaţi la vechea conduită“, sugerează autorii unei cărţi despre managementul stresului. Apoi, „notaţi-vă ce foloase v-ar putea aduce o nouă linie de conduită“. Da, reflectând la beneficiile pe care le-am putea avea dacă am renunţa la conduita greşită, vom găsi motivaţia de a face schimbările necesare.

Să analizăm sfatul apostolului Pavel de a ne ‘înnoi în forţa care ne activează mintea’ (Efeseni 4:22, 23). Această forţă reprezintă înclinaţia dominantă a minţii. O putem transforma apropiindu-ne mai mult de Dumnezeu şi cultivând apreciere pentru normele sale. Ştiind că astfel îi suntem plăcuţi lui Iehova, vom avea puterea de a face schimbările necesare. — Psalmul 69:30–33; Proverbele 27:11; Coloseni 1:9, 10.

Bineînţeles, nu este uşor să ne debarasăm de obiceiurile rele cărora le-am fost sclavi ani în şir. Nu trebuie să minimalizăm lupta care ne stă în faţă. Fără îndoială că vom avea şi recidive. De un lucru să fim însă siguri: totul devine mai uşor odată cu trecerea timpului. Depunând tot mai multe eforturi, vom ajunge să ne însuşim pe deplin noua linie de conduită.

Cine îl iubeşte pe Dumnezeu poate fi sigur de ajutorul şi de binecuvântarea lui. Pavel ne promite: „Dumnezeu este fidel şi nu va permite să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi îndura, ci, . . . va pregăti şi calea de ieşire, ca să o puteţi suporta“ (1 Corinteni 10:13). În curând, Iehova Dumnezeu va distruge acest sistem rău de lucruri şi va înlătura definitiv toate ispitele, dorinţele şi poftele josnice caracteristice lumii (2 Petru 3:9–13; 1 Ioan 2:16, 17). Toţi oamenii care vor supravieţui intervenţiei divine vor fi vindecaţi în timp de toate bolile, fie ele fizice, mintale sau emoţionale. Dumnezeu promite: „Nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte“ (Isaia 65:17). Printre aceste „lucruri trecute“ se vor număra şi poftele şi dorinţele care astăzi ne privează de pacea lăuntrică. Nu este acesta un motiv extraordinar să facem acum tot ce putem pentru a rezista obiceiurilor rele şi a lupta împotriva lor?

[Chenarul/Fotografiile de la pagina 21]

ÎNVINGEŢI OBICEIURILE RELE

1. Recunoaşteţi şi acceptaţi că aveţi obiceiuri rele. Întrebaţi-vă: „Am ceva de câştigat de pe urma acestui obicei? E supărător pentru alţii? Îmi afectează sănătatea, bugetul, confortul, familia sau pacea minţii? Ce foloase aş avea dacă aş renunţa la el?“

2. Înlocuiţi obiceiul greşit cu o activitate benefică. De exemplu, petreceţi prea mult timp navigând pe Internet, vizionând, poate, un material nepotrivit? Atunci programaţi-vă timp pentru o lectură sănătoasă, pentru studiu ori pentru exerciţii fizice.

3. Analizaţi-vă progresul. Rezervaţi-vă timp în fiecare zi să meditaţi la progresele făcute. Dacă aţi avut o recidivă, gândiţi-vă care a fost cauza.

4. Cereţi ajutor. Spuneţi-le prietenilor şi membrilor familiei că doriţi să învingeţi acest obicei şi rugaţi-i să vă atenţioneze când observă că sunteţi pe punctul de a recidiva. Discutaţi cu cei care au învins acest obicei. — Proverbele 11:14.

5. Fiţi echilibraţi şi realişti. Nu vă aşteptaţi să aveţi imediat rezultate. Unele obiceiuri cultivate în timp pot fi cu greu înlăturate.

6. Rugaţi-vă lui Dumnezeu. Cu ajutor divin puteţi învinge toate obiceiurile rele. — Psalmul 55:22; Luca 18:27.