Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 24. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Ce a cumpărat Avraam de la fiii lui Het pe 400 de sicli de argint (Geneza 23:16–20)?

2. Ce anume includeau cele două semne pe care le-a cerut Ghedeon lui Iehova pentru a se asigura că are sprijin divin în lupta împotriva madianiţilor (Judecătorii 6:36–40)?

3. Ce anume l-a atras atât de mult pe Acan, încât a nesocotit porunca divină, şi a dus la înfrângerea israeliţilor la Ai (Iosua 7:21)?

4. După ce a creat o soţie pentru Adam, ce a decretat Dumnezeu cu privire la cuplurile căsătorite (Geneza 2:24)?

5. Ce practici spiritiste sunt condamnate în Biblie (Deuteronomul 18:10, 11)?

6. Cum a celebrat regele Ahaşveroş încoronarea Esterei (Estera 2:18)?

7. Ce a profeţit Isus că li se va întâmpla continuatorilor lui din cauza numelui său (Matei 10:22)?

8. Cine a fost madianita pe care a ucis-o Fineas când Zimri a adus-o în tabăra israelită pentru a avea relaţii sexuale cu ea (Numeri 25:15)?

9. A cui descriere apare în capitolul 31 al cărţii Proverbele (Proverbele 31:10)?

10. Cu ce cuvânt începe fiecare dintre cele trei părţi ale avertismentului pronunţat de Mica împotriva Samariei şi Ierusalimului (Mica 1:2; 3:1; 6:1)?

11. Cine a fost răspunzător de uciderea lui Amnon, întâiul-născut al lui David, fiind totuşi iertat de rege (2 Samuel 13:32, 33)?

12. De ce Mical „l-a dispreţuit în inima ei“ pe David, soţul ei, nemaiputând prin urmare să aibă copii (2 Samuel 6:14–16, 20–23)?

13. Potrivit Bibliei, ce este Armaghedonul (Revelaţia 16:14, 16)?

14. Iniţial, mulţimile din Listra au încercat să-i aducă jertfe lui Pavel. De ce şi-au schimbat apoi brusc atitudinea şi au vrut să-l omoare cu pietre (Faptele 14:19)?

15. Ce a făcut Petru în încercarea de a-l apăra pe Isus de soldaţii veniţi să-l aresteze (Ioan 18:10)?

16. În timp ce Isus era în pustiu, cum a încercat Diavolul să-l ispitească a treia oară (Matei 4:9)?

17. Ce simbol foloseşte Biblia pentru păcat şi corupţie (Matei 16:6)?

18. Despre a cui înţelepciune s-a spus că va fi întrecută de înţelepciunea lui Solomon (1 Împăraţi 4:31)?

Răspunsurile la chestionar

1. Un teren de înmormântare pentru familia lui

2. Roua şi lâna

3. „O manta frumoasă de Şinear“, argint şi aur

4. „Vor deveni un singur trup“

5. Ghicirea, prezicerea viitorului, farmecele, citirea în stele, descântecul, consultarea mediilor spiritiste etc.

6. A dat un banchet mare, a acordat graţieri şi a oferit cadouri

7. Vor deveni „obiectul urii“

8. Cozbi, fiica lui Ţur

9. A soţiei capabile

10. „Ascultaţi“

11. Cel de-al treilea fiu al lui David, Absalom

12. Nu i-a plăcut să-l vadă „sărind [de bucurie] şi jucând înaintea DOMNULUI“

13. „Războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic“

14. Nişte iudei din Antiohia şi Iconium le-au convins să acţioneze astfel

15. Şi-a scos sabia şi i-a retezat sclavului Malcu urechea dreaptă

16. Cerându-i „un act de închinare“

17. Plămădeală (drojdie)

18. A lui Etan, Heman, Calcol şi Darda