Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 27. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Ce a decretat Iehova că nu va înceta niciodată (Geneza 8:22)?

2. Din ce plante spunea Isus că fariseii dădeau cu scrupulozitate o zecime, în timp ce ignorau „dreptatea şi iubirea faţă de Dumnezeu“ (Luca 11:42)?

3. Cum a spus Isus că se va întoarce (Revelaţia 16:15)?

4. Câţi filisteni a doborât Samson cu „o falcă de măgar neuscată încă“ (Judecătorii 15:15)?

5. Cum este Isus numit având în vedere că e singura fiinţă creată direct de Iehova (Ioan 3:18)?

6. Ce porunci le-a dat Pavel tesalonicenilor privitor la lenevie (2 Tesaloniceni 3:10, 12)?

7. Ce a spus Isus că trebuie să facem cu toţii ca să ‘intrăm pe uşa cea strâmtă’ (Luca 13:24)?

8. Care dintre cetăţi a devenit sinonimă cu cea mai nordică regiune a Israelului (1 Samuel 3:20)?

9. În ce mod i-a avertizat Dumnezeu pe astrologii care au venit să-l vadă pe Isus să nu se mai întoarcă la criminalul rege Irod (Matei 2:12)?

10. Întrucât în Scripturi, nici înainte, nici după numele lui Isus nu găsim mai mult de un titlu, ce expresii nu vom întâlni niciodată aici?

11. De ce supraveghetorilor creştini li se cere „să aibă o excelentă mărturie de la cei de afară“ (1 Timotei 3:7)?

12. Unde l-a găsit Filip pe eunucul etiopian şi i-a predat adevărul (Faptele 8:26)?

13. În ce mod a fost pedepsit Saul pentru că nu a respectat porunca dată de Iehova de a-i distruge pe toţi amaleciţii împreună cu toate turmele lor (1 Samuel 15:23, 26)?

14. De ce Avraam şi-a trăit cea mai mare parte a vieţii ca locuitor străin şi temporar (Evrei 11:10; 12:22)?

15. De care delicte se făcea vinovat Baraba, cel pe care Pilat l-a eliberat în locul lui Isus (Luca 23:25; Ioan 18:40)?

16. Cum se numea bărbatul paralizat din Lida, care „de opt ani zăcea întins pe targa lui“ şi care a fost vindecat de Petru (Faptele 9:32–34)?

 Răspunsurile la chestionar

1. „Semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea“

2. Din mentă şi rută

3. „Ca un hoţ“

4. O mie

5. ‘Fiul unic-născut al lui Dumnezeu’

6. „Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.“ „Lucrând în linişte, să mănânce mâncarea pe care şi-o câştigă ei înşişi“

7. ‘Să ne străduim din răsputeri’

8. Dan

9. Prin intermediul unui vis

10. „Domnul Cristos Isus“ şi „Regele Cristos Isus“

11. „Ca să nu cadă în defăimare şi într-o cursă a Diavolului“

12. Pe drumul pustiu care coboară de la Ierusalim la Gaza

13. Iehova l-a respins şi astfel el ‘n-a mai fost împărat peste Israel’

14. Pentru că aştepta „oraşul care are temelii adevărate“, Ierusalimul ceresc

15. De rebeliune, asasinat şi tâlhărie

16. Enea