Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Anul Bibliei“

„Anul Bibliei“

 „Anul Bibliei“

În Austria, Elveţia, Franţa şi Germania, anul 2003 a fost declarat „Anul Bibliei“. Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung a făcut următorul comentariu: „La fel ca în 1992, singurul an care a mai fost declarat Anul Bibliei, [bisericile] şi-au propus să popularizeze această «carte a vieţii» şi să atragă atenţia asupra valorii culturale a Sfintelor Scripturi“.

Potrivit cu Bibelreport din iunie 2002, Biblia a fost tradusă, cel puţin parţial, în 2 287 de limbi. De asemenea, se estimează că, până în prezent, au fost distribuite aproape 5 miliarde de Biblii. Astfel de eforturi colosale sunt o dovadă clară a aprecierii deosebite pe care o au oamenii pentru această carte.

Poate că majoritatea contemporanilor noştri nu sunt convinşi de valoarea practică a Bibliei. Mulţi consideră că normele Bibliei sunt învechite şi că nu corespund noilor realităţi ale vieţii. Totuşi, prin acest An al Bibliei, bisericile din Germania speră să realizeze două lucruri: să-i încurajeze pe oameni să aplice într-o mai mare măsură normele biblice în viaţa lor şi să le trezească entuziasmul faţă de Cuvântul lui Dumnezeu celor ce s-au îndepărtat de biserică.

Citirea Bibliei din scoarţă în scoarţă nu este un lucru uşor, dar, cu siguranţă, constituie o bună modalitate de a cunoaşte adevărurile fundamentale din Scripturi. Însă o persoană care doreşte să tragă maximum de foloase din Biblie, trebuie să aibă mereu în vedere ceea ce se spune la 2 Timotei 3:16, 17: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi utilă ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet echipat pentru orice lucrare bună“.

Poetul german Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) a spus: „Sunt convins că Biblia devine cu atât mai frumoasă, cu cât ajungi să o înţelegi mai bine“. Într-adevăr, numai în Cuvântul lui Dumnezeu putem găsi răspunsuri raţionale la întrebări precum de unde venim, de ce existăm pe pământ şi ce ne rezervă viitorul! — Isaia 46:9, 10.

[Provenienţa fotografiei de la pagina 31]

Din cartea Bildersaal deutscher Geschichte