Salt la conţinut

Salt la cuprins

Noile valori: Nu simţiţi că ceva lipseşte?

Noile valori: Nu simţiţi că ceva lipseşte?

 Noile valori: Nu simţiţi că ceva lipseşte?

„CARE este cea mai serioasă problemă cu care se confruntă ţara noastră?“ Această întrebare a fost pusă într-un sondaj efectuat în Statele Unite. Majoritatea celor chestionaţi au menţionat declinul moral şi declinul vieţii de familie pe primele locuri de pe lista cu lucrurile care îi neliniştesc. Şi nu sunt singurii care gândesc aşa.

De exemplu, cotidianul parizian International Herald Tribune spunea: „Există o aspiraţie clară, mai ales în rândul tinerilor, spre un fel de viziune unificatoare, către un set de valori recunoscute, cu ajutorul cărora să se înfrunte şi să se supună mecanismele lăcomiei, ale egoismului, ale pierderii spiritului comunitar, mecanisme ce par să pună tot mai mult stăpânire pe întreaga lume. . . . Actualele discuţii tot mai aprinse asupra necesităţii unei etici globale constituie o recunoaştere a faptului că ceva lipseşte“.

Consideraţi că guvernele şi conducătorii lumii, inclusiv marii oameni de afaceri, se ghidează după valorile necesare pentru a ne conduce spre un viitor mai fericit şi mai sigur? Sau simţiţi că ceva lipseşte, cel puţin într-o oarecare măsură, şi aceasta deoarece observaţi o schimbare a valorilor?

Siguranţa personală poate constitui o problemă deosebit de îngrijorătoare. Locuiţi într-o zonă în care puteţi lăsa fără grijă uşa locuinţei descuiată? Mergeţi fără teamă pe stradă noaptea prin cartierul vostru? Chiar dacă aveţi şansa să locuiţi într-o zonă în care nu sunt războaie, conflicte interetnice sau lupte sângeroase între bande rivale, s-ar putea totuşi să vă temeţi să nu fiţi agresaţi sau jefuiţi sau să nu vă spargă vreun hoţ locuinţa şi să vă fure lucrurile. Aceste temeri pot da naştere în mod firesc la sentimente de nelinişte şi la senzaţia că ceva lipseşte.

În plus, s-ar putea să vă fi pierdut — cel puţin într-o oarecare măsură — încrederea în alţii. Poate că pe plan profesional sau în viaţa personală aţi observat că tot mai mulţi oameni au tendinţa să vă facă rău dacă acest lucru e în avantajul lor, chiar şi numai puţin.

Guvernul trebuie să dea un exemplu

De-a lungul istoriei, oamenii au recunoscut că există o strânsă legătură între valorile pe care le au membrii unei societăţi şi valorile promovate de guvernul  aflat la conducere. Înainte de a ajunge preşedintele Statelor Unite, Calvin Coolidge a făcut următoarea declaraţie: „Oamenii vorbesc de drepturi naturale, dar eu îl desfid pe cel ce spune că în lume au existat sau au fost recunoscute vreodată drepturi înainte de a fi fost elaborată o legislaţie corespunzătoare, care să le definească şi să le ocrotească“.

De fapt, un guvern — indiferent prin ce mijloace a ajuns la putere — poate promova sau poate îngrădi drepturile civile, cum ar fi libertatea presei, libertatea de asociere, libertatea religioasă şi libertatea de a-ţi exprima opinia în public, dreptul de a nu fi arestat în mod abuziv sau hărţuit şi de a avea parte de o judecată dreaptă.

Când nu era încă preşedinte al Statelor Unite, Abraham Lincoln a făcut următoarea declaraţie: „Scopul legitim al unui guvern este acela de a face pentru membrii comunităţii tot ceea ce ei au nevoie, lucruri pe care singuri — în mod individual, folosindu-se de propriile lor capacităţi — nu le pot face deloc sau nu le pot face prea bine“. Când guvernele se străduiesc să atingă astfel de obiective nobile, oamenii tind să-şi pună încrederea în cei aflaţi la putere.

Se pare însă că, în prezent, scepticismul şi suspiciunea au luat locul încrederii. Un studiu efectuat recent în Statele Unite a dezvăluit că, pentru 68% dintre cei chestionaţi, moralitatea oficialilor federali este doar de nivel mediocru, ba chiar lasă de dorit. În multe ţări, opinia publică referitoare la oficialii guvernului a fost zguduită de scandalurile despre luare de mită şi corupţie de la cele mai înalte nivele. E firesc ca din această cauză tot mai mulţi oameni să aibă sentimentul că ceva s-a pierdut.

Exemplul bun al regelui Solomon

Un exemplu din antichitate ilustrează ce impact pot avea asupra supuşilor valorile pe care  le au cei aflaţi la conducerea unei ţări. Regele Solomon a guvernat peste cele 12 triburi ale lui Israel în perioada 1037–998 î.e.n. Tatăl său, regele David, a fost unul dintre cei mai de seamă regi ai Israelului. Biblia îl prezintă pe David drept un iubitor al adevărului şi al dreptăţii şi, mai presus de toate, un bărbat care s-a încrezut fără rezerve în Dumnezeul său, Iehova. David i-a transmis lui Solomon aceleaşi valori.

Dumnezeul cel Atotputernic i s-a arătat lui Solomon într-un vis şi i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau“ (2 Cronici 1:7). În loc să ceară bogăţii, glorie sau victorii politice, Solomon a arătat ce valori preţuia, cerându-i lui Dumnezeu o inimă înţeleaptă, înţelegătoare şi ascultătoare pentru a putea conduce bine naţiunea Israel.

Ce efect a avut asupra poporului domnia lui Solomon? Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon cu înţelepciune, glorie şi bogăţie, atâta vreme cât a rămas fidel valorilor spirituale ale naţiunii. Descoperirile arheologice confirmă prosperitatea materială care a existat pe timpul domniei lui Solomon. Iată ce se spune în cartea The Archaeology of the Land of Israel: „Bogăţiile care se revărsau din toate părţile la curtea regală, precum şi comerţul înfloritor . . . au dus la o revoluţie rapidă şi remarcabilă în toate aspectele culturii materiale“.

Într-adevăr, buna guvernare a lui Solomon le-a adus supuşilor săi pace, siguranţă şi fericire. „Iuda şi Israel, de la Dan până la Beer-Şeba, au locuit în siguranţă, fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon“. — 1 Împăraţi 4:20, 25.

Exemplul negativ al regelui Solomon

Din nefericire însă, la fel ca foarte mulţi conducători de azi, Solomon şi-a schimbat după un timp valorile. Iată ce citim în Biblie: „A avut de soţii şapte sute de prinţese şi trei sute de ţiitoare; şi soţiile i-au abătut inima. Când Solomon a îmbătrânit, soţiile i-au plecat inima spre alţi dumnezei; şi inima nu i-a fost în totul a DOMNULUI Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David“. — 1 Împăraţi 11:3, 4.

Ce efect a avut asupra poporului faptul că regele Solomon şi-a schimbat valorile? Cu toate aptitudinile lui deosebite şi cu toată înţelepciunea lui, spre finalul domniei sale, Solomon a devenit un conducător despotic. Cheltuielile mari făcute de guvernul său au dus la secătuirea economiei ţării. Forţa de muncă a devenit nemulţumită. Rivalii politici s-au opus regelui şi au căutat să-l înlăture de la putere. Naţiunea îşi pierduse, într-o mare măsură, unitatea. Ce paradox! Chiar Solomon scrisese următoarele cuvinte: „Când se înmulţesc cei drepţi, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme“. — Proverbele 29:2.

La scurt timp după moartea lui Solomon, tulburările politice şi neîncrederea au dus la divizarea naţiunii, marcând începutul unei perioade de suferinţe, disensiuni şi declin. Israeliţii au avut un copleşitor sentiment de pierdere. Guvernul lor şi-a schimbat valorile, uitând de interesele poporului. Principala greşeală a conducătorilor lor a fost că n-au mai ţinut cont de Iehova şi de legile sale. Astfel, întreaga naţiune a avut de suferit.

Lipsa încrederii — o atitudine generală azi

În prezent, în cercurile politice, religioase şi de afaceri, mulţi acordă prea puţină atenţie păstrării unor valori înalte. Acest lucru a generat în inima şi în mintea populaţiei sentimentul că ceva lipseşte. Tot mai multe guverne şi tot mai mulţi conducători nu reuşesc să soluţioneze problemele de fond ale ţării lor.

De exemplu, nu s-a reuşit să se pună capăt războaielor sau să se reducă costurile tot mai mari din domeniul asistenţei medicale ori să se ţină sub control efectele negative ale traficului de droguri. Şi în sistemul de învăţământ se înregistrează un declin. Unele guverne chiar finanţează în mod oficial jocurile de noroc. Mulţi conducători religioşi şi mari oameni de afaceri au produs o mare dezamăgire prin faptele lor imorale şi corupte. Nu e de mirare că lipsa de încredere în integritatea celor pe care oamenii îi vor conducători este o atitudine generală.

E posibil ca vreun guvern să ocrotească, ba chiar să promoveze drepturile şi valorile fundamentale ale omului? Da, e posibil! În ultimul articol al seriei de faţă vom arăta cum se poate realiza acest lucru.

[Text generic pe pagina 7]

‘Lăcomia, egoismul şi pierderea spiritului comunitar par să pună tot mai mult stăpânire pe întreaga lume.’ — INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

[Legenda ilustraţiilor de la pagina 8]

Cât timp a respectat legile lui Dumnezeu, regele Solomon le-a transmis valori morale înalte supuşilor săi