Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 27. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. De ce este greşit ca o persoană să încerce să se răzbune singură sau să-i răzbune pe alţii (Romani 12:19)?

2. De ce interzice Iehova închinarea la imagini (Isaia 42:8)?

3. Cum a considerat Isus îndeplinirea misiunii sale de pe pământ, pe care i-o încredinţase Dumnezeu (Ioan 4:34)?

4. Cum se numea oraşul unde David a fost uns rege şi care i-a servit drept capitală înainte de a se muta la Ierusalim (2 Samuel 2:1–4)?

5. Potrivit descrierii făcute de Ioan, cu ce piatră preţioasă semăna curcubeul din jurul tronului lui Iehova (Revelaţia 4:3)?

6. În ce loc se oprise, după cât se pare, Pavel când a fost arestat şi dus la Roma (Faptele 28:13)?

7. Ce expresie poetică foloseşte Ieremia cu privire la Ierusalim când deplânge distrugerea acestuia (Plângerile 2:2)?

8. De care rege s-a temut David, prefăcându-se că e nebun (1 Samuel 21:12–15)?

9. De ce era o transgresare pasibilă de pedeapsa cu moartea prepararea sau folosirea în interes personal a uleiului pentru ungere, a cărui reţetă fusese dată de Iehova prin intermediul lui Moise (Exodul 30:31–38)?

10. Cu privire la care discipol au avut Pavel şi Barnaba „o aprigă izbucnire de mânie“, în urma căreia cei doi s-au separat, plecând în direcţii diferite (Faptele 15:36–41)?

11. Potrivit cu Ioan 3:16, cum poate dobândi cineva viaţă veşnică?

12. Cum îi numeau creştinii din secolul I pe colaboratorii lor în credinţă (3 Ioan 14)?

13. Cine a fost recunoscut după felul în care alerga atunci când i-a adus veşti lui David (2 Samuel 18:27)?

14. De ce nu i s-a permis lui Moise să intre în Ţara Promisă (Numeri 20:7–12)?

15. Cine era bine cunoscut pentru faptul că-şi conducea carul „cu furie“ (2 Împăraţi 9:20)?

 Răspunsurile la chestionar:

1. Deoarece Iehova a declarat: „Răzbunarea este a mea; eu voi răsplăti“

2. Deoarece numai el merită să i se aducă închinare, glorie şi laudă

3. Ca pe o hrană

4. Hebron

5. Cu smaraldul

6. În Puteoli

7. ‘Fiică a lui Iuda’

8. De Achiş, împăratul Gatului

9. Deoarece acesta era considerat sfânt, arătând importanţa şi caracterul sacru al lucrurilor stabilite de Iehova

10. Cu privire la Marcu

11. Exercitând credinţă în Isus

12. Prieteni

13. Ahimaaţ

14. Deoarece s-a pripit şi nu a preamărit numele lui Iehova când le-a dat apă israeliţilor

15. Iehu