Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 24. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Potrivit cuvintelor lui Iacov, prin ce se identifică un creştin adevărat (Iacov 1:27)?

2. Care a fost ultima plagă ce s-a abătut asupra egiptenilor, făcând posibilă eliberarea israeliţilor (Exodul 11:1, 5)?

3. Ce litere din alfabetul grecesc sunt folosite cu referire la Iehova (Revelaţia 1:8)?

4. De ce nu i-a izgonit Iehova imediat dinaintea israeliţilor pe toţi locuitorii Ţării Promise (Exodul 23:29, 30)?

5. Care au fost cele trei lucruri cerute lui Rahab pentru a putea fi salvată atât ea, cât şi familia ei (Iosua 2:18–20)?

6. Cu ce boală l-a lovit Satan pe Iov (Iov 2:7, 8)?

7. De ce s-a urcat Zacheu într-un sicomor (Luca 19:3, 4)?

8. Câţi fraţi mai mari avea David (1 Cronici 2:15)?

9. Cum a testat împărăteasa din Seba înţelepciunea lui Solomon (1 Împăraţi 10:1)?

10. Care este una dintre formele termenului ebraic pentru cuvântul „Domnul“ (Geneza 15:2, 8; nota de subsol)?

11. Ce semn trebuiau discipolii lui Isus să vadă pentru a fugi din Iudeea (Marcu 13:14)?

12. De ce putem crede că speranţa vieţii veşnice este reală (Tit 1:2)?

13. Din ce era confecţionat coşuleţul în care a fost pus Moise când era mic (Exodul 2:3)?

14. La ce instrument, menţionat o singură dată în Biblie, se cânta când se sărbătorea mutarea arcei la Ierusalim (2 Samuel 6:5, NW)?

15. Câţi discipoli a trimis Isus înaintea lui în ultima sa campanie de predicare în Iudeea (Luca 10:1)?

16. Ce urmăreau fariseii când îi puneau întrebări lui Isus (Matei 22:15)?

17. Ce se va întâmpla până şi cu „numele celor răi“ (Proverbele 10:7)?

 Răspunsurile la chestionar

1. Prin ‘păstrarea fără pată din partea lumii’ şi prin îngrijirea văduvelor şi a orfanilor

2. Moartea tuturor întâilor născuţi, de la om la animal

3. Alfa şi omega

4. Pentru ca fiarele sălbatice să nu se înmulţească împotriva lor într-o ţară lăsată dintr-o dată pustie

5. Strângerea familiei în casa ei, atârnarea unei funii roşii la fereastra casei şi păstrarea tăcerii în legătură cu vizita iscoadelor

6. Cu furuncule maligne din cap până-n picioare

7. Pentru că, fiind mic de statură, nu-l putea vedea pe Isus

8. Şase

9. Punându-i „întrebări grele“

10. Adonai

11. „Lucrul dezgustător care cauzează pustiire stând unde nu trebuie“

12. Dumnezeu a promis acest lucru şi el nu poate să mintă

13. Din papirus

14. La sistru

15. 70 (35 de perechi)

16. „Să-l prindă în capcană în vorbirea lui“

17. Va ‘putrezi’ şi va dispărea