Salt la conţinut

Salt la cuprins

Fêng Shui — Este pentru creştini?

Fêng Shui — Este pentru creştini?

 Potrivit Bibliei

Fêng Shui — Este pentru creştini?

ÎN ASIA, terenul pentru cimitire este ales apelându-se la ea. Clădirile sunt proiectate şi decorate în funcţie de ea. Proprietăţile sunt cumpărate sau vândute ţinându-se cont de ea. În chineză este cunoscută sub numele de fêng shui şi este o formă de geomanţie, sau prezicere. Deşi fêng shui este practicată în Asia de secole, în ultimii ani ea s-a răspândit şi în ţările occidentale. Unii arhitecţi se folosesc de ea la proiectarea zgârie-norilor, a birourilor şi a caselor. Unele gospodine apelează la ea pentru a-şi decora locuinţa. Zeci de cărţi şi site-uri Web o promovează şi vorbesc despre ea.

Care este motivul acestei popularităţi crescânde? Potrivit părerii unui susţinător al practicii fêng shui, aceasta poate „îmbunătăţi nivelul de trai, sănătatea, căsnicia sau legăturile de parteneriat şi poate aduce prosperitate şi pace lăuntrică“. Sună tentant, dar ce este, de fapt, practica fêng shui şi cum ar trebui să o considere creştinii?

Ce este fêng shui?

Cuvintele din limba chineză fêng shui înseamnă literalmente „vânt-apă“. Fêng shui a apărut cu mii de ani în urmă, odată cu numeroase filozofii orientale. Printre acestea s-a numărat credinţa în aşa-numitul echilibru între yin şi yang (întuneric şi lumină, cald şi rece, negativ şi pozitiv). Conceptul de yin şi yang a fost pus în legătură cu ideea de chʼi, care înseamnă literalmente „aer“ sau „respiraţie“. Principiile yin, yang şi chʼi, împreună cu aşa-numitele cinci elemente fundamentale: lemnul, pământul, apa, focul şi metalul, fac parte integrantă din teoria fêng shui. Adepţii acestei teorii cred că peste tot trec linii de energie puternice. Obiectivul este acela de a identifica punctul în care energiile (chʼi) pământului şi ale cerului sunt aduse în stare de echilibru. Realizarea acestui echilibru se face prin schimbarea locului respectiv sau prin efectuarea de modificări într-o clădire anume. Se presupune că, atunci când energiile ajung în această stare de echilibru, cei ce muncesc sau trăiesc în locul respectiv au noroc.

De obicei, experţii în fêng shui consultă o busolă geomantică. * Este vorba despre o mică busolă magnetică, aşezată în mijlocul unei hărţi astrologice. Busola are nişte cercuri concentrice, străbătute de nişte linii. O busolă geomantică oferă informaţii despre constelaţii, anotimpuri şi perioadele ciclurilor solare. Când este analizat un loc sau o clădire, se fac câteva citiri ale busolei. Specialiştii în fêng shui observă unde se intersectează acul busolei cu punctele de pe liniile şi cercurile exterioare, stabilind astfel ce trebuie făcut pentru a „vindeca“ un loc.

Când se stabileşte modul în care un loc poate fi adus în stare de echilibru, în afară de topografie pot fi luate în considerare şi cursurile de apă, canalele de scurgere a apei şi chiar locul unde sunt montate ferestrele şi uşile dintr-o clădire. În Canada, de exemplu, patroana unui magazin obişnuia să atârne o oglindă pe spatele uşii magazinului pentru a „corecta“ poziţionarea uşilor. Pentru a aduce o clădire sau o cameră în stare de echilibru, o persoană care practică geomanţia ar putea recomanda mutarea plantelor sau a mobilierului, înlocuirea unui tablou ori montarea unei orgi de vânt sau a unui acvariu.

 Punctul de vedere creştin

Este semnificativ faptul că în majoritatea librăriilor cărţile despre fêng shui sunt aşezate alături de cărţile de astrologie şi de prezicere a viitorului. De fapt, Marele dicţionar de neologisme (de Florin Marcu, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2000) defineşte termenul „geomanţie“ drept pretinsă artă de a prezice viitorul cu ajutorul unor puncte trasate pe pământ sau prin analiza unor grămăjoare de pământ“ (sublinierea noastră). Aşadar, este larg acceptat faptul că fêng shui, precum şi alte tipuri de geomanţie sunt forme de prezicere a viitorului. Ele presupun practici divinatorii şi spiritiste, care nu constituie o noutate pentru oameni.

Când israeliţii au părăsit Egiptul şi în cele din urmă au intrat în ţara Canaan în secolul al XV-lea î.e.n., divinaţia sub toate formele ei era practicată pe scară largă în ambele ţări. Prin intermediul lui Moise, Dumnezeu a spus, după cum e consemnat în Deuteronomul 18:14: „Neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de astrologi şi de ghicitori; dar ţie, DOMNUL Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta“. Numeroasele forme de divinaţie practicate în Egipt şi Canaan îşi aveau originea în Babilonul antic. Când Iehova a încurcat limbile locuitorilor Babilonului, ei s-au împrăştiat pe tot pământul, luând cu ei practici babiloniene divinatorii şi spiritiste. — Geneza 11:1–9.

Iehova Dumnezeu a avertizat de nenumărate ori cu severitate Israelul să nu adopte practicile divinatorii ale altor naţiuni, spunând: „Să nu se găsească printre voi nimeni care . . . foloseşte ghicirea, nici un prezicător al viitorului, sau care face farmece, sau cititor în stele, sau descântător . . . Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea DOMNULUI; şi din cauza acestor urâciuni, DOMNUL Dumnezeul tău îi va izgoni dinaintea ta“ (Deuteronomul 18:9–12; Leviticul 19:26, 31). Cei ce practicau divinaţia trebuiau să fie omorâţi negreşit. — Exodul 22:18; Leviticul 20:27.

De ce era divinaţia condamnată cu atâta vehemenţă? În Faptele 16:16–19 se vorbeşte despre o femeie care avea „un demon de divinaţie“. Într-adevăr, divinaţia are o strânsă legătură cu demonismul. Astfel, practicarea oricărei forme de divinaţie poate pune pe cineva în legătură cu Satan şi cu demonii săi! Aceasta ar putea însemna dezastru spiritual! — 2 Corinteni 4:4.

Unele bine cunoscute stiluri de amenajare a unui teren ori de decorare, stiluri orientale sau occidentale, este posibil să fi fost iniţial influenţate de practici religioase false, cum ar fi fêng shui. Totuşi, în cele mai multe cazuri, aceste stiluri şi-au pierdut în întregime semnificaţia religioasă. Cu toate acestea, faptul de a practica fêng shui pentru a prezice viitorul prin intermediul divinaţiei sau pentru a aduce noroc ori sănătate ar fi o violare flagrantă a legii lui Dumnezeu. Aceasta ar însemna să încălcăm porunca clară a Bibliei de a nu atinge nimic „necurat“. — 2 Corinteni 6:14–18.

[Notă de subsol]

^ par. 7 În ţările occidentale, persoanele care practică fêng shui încearcă să confere acestei teorii un caracter mai ştiinţific, unii chiar folosind calculatorul pentru a analiza mai uşor locurile geografice.

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

Busolă geomantică

[Provenienţa fotografiei de la paginile 2 şi 23]

Paginile 2 şi 23: Hong Kong Tourism Board