Salt la conţinut

Salt la cuprins

Stresul traumatic va lua sfârşit!

Stresul traumatic va lua sfârşit!

 Stresul traumatic va lua sfârşit!

PROBABIL că eşti veteran de război şi ai coşmaruri şi amintiri vii care te fac să te simţi ca şi cum pentru tine războiul încă nu s-a terminat. Sau probabil că eşti o victimă a violenţei crude, cum ar fi violul, şi simţi că o parte din tine a murit din cauza experienţei îngrozitoare prin care ai trecut. Sau poate că ţi-a murit o persoană dragă într-un dezastru natural ori într-un accident şi îţi e cumplit de greu să-ţi continui viaţa fără ea.

Te întrebi dacă aceste sentimente pot fi schimbate? Putem răspunde cu convingere: Da, pot fi schimbate! Toţi cei ce suferă o traumă pot găsi mângâiere în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

Ajutat să facă faţă traumei

Cu circa două mii de ani în urmă, apostolul Pavel a trecut prin încercări îngrozitoare, care i-au pus viaţa în pericol. Câteva dintre aceste episoade din viaţa lui au fost consemnate de el în Biblie. „Nu vrem să fiţi în ignoranţă, fraţilor, cu privire la necazul care ni s-a întâmplat în districtul Asiei, că am fost sub o presiune extremă, peste puterile noastre, astfel că eram foarte nesiguri chiar de viaţa noastră. De fapt, simţeam în noi înşine că primiserăm sentinţa morţii.“ — 2 Corinteni 1:8, 9.

Deşi nu se ştie cu exactitate ce s-a întâmplat cu acea ocazie, cu siguranţă a fost vorba de o experienţă traumatizantă (2 Corinteni 11:23–27). Cum a reuşit Pavel să-i facă faţă?

 Meditând la această încercare îngrozitoare care s-a abătut asupra lui când se afla în Asia, el a scris: „Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor tandre şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, ca să-i putem mângâia pe cei care se află în tot felul de necazuri prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu“. — 2 Corinteni 1:3, 4.

Într-adevăr, persoanele care au suferit o traumă pot găsi ajutor la „Tatăl îndurărilor tandre şi Dumnezeul oricărei mângâieri“. Dar cum se poate obţine această mângâiere?

Cum puteţi primi ajutor

Lucrul cel mai important este să cereţi ajutor. Dacă vă simţiţi doborâţi pe plan emoţional, aduceţi-vă aminte că şi alţii s-au simţit la fel. De regulă, cei ce au reuşit să învingă astfel de sentimente îi ajută cu plăcere pe cei ce trec prin situaţii similare. Asemenea apostolului Pavel, ei simt adesea că mângâierea pe care au primit-o de la Dumnezeu în timpul încercării lor trebuie împărţită cu ‘cei care se află în tot felul de necazuri’. Nu ezitaţi să-l abordaţi pe oricare dintre Martorii lui Iehova în compania căruia vă simţiţi în largul vostru şi să-l rugaţi să vă ajute să obţineţi îndrumare din partea lui Iehova, „Dumnezeul oricărei mângâieri“.

Perseveraţi în rugăciune. Dacă vă e greu să vă rugaţi deoarece sunteţi copleşiţi de sentimente de mânie, spuneţi-i unei persoane calificate din punct de vedere spiritual să se roage cu voi (Iacov 5:14–16). Când îi vorbiţi lui Iehova Dumnezeu, ‘aruncaţi-vă toate îngrijorările asupra lui, căci el se îngrijeşte de voi’ (1 Petru 5:7). Scripturile scot de repetate ori în evidenţă grija pe care o manifestă Dumnezeu faţă de fiecare dintre slujitorii săi.

Scriitorul Psalmului 94 trebuie să fi trecut printr-o încercare traumatizantă, întrucât a scris: „De n-ar fi fost DOMNUL ajutorul meu, cât de curând ar fi locuit sufletul meu în tăcerea morţii! Ori de câte ori am zis: «Mi se clatină piciorul!», bunătatea Ta, DOAMNE, m-a sprijinit. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi desfătează sufletul“. — Psalmul 94:17–19.

Unii dintre cei ce suferă de stres posttraumatic sunt tulburaţi îndeosebi de „gânduri negre“, care, uneori, se pot transforma într-un val puternic de panică sau mânie. Totuşi, rugăciunea adresată din inimă vă poate ‘sprijini’ până când aceste sentimente trec. Gândiţi-vă la Iehova ca la un părinte iubitor şi la voi înşivă ca la un copil pe care el îl ocroteşte cu multă iubire. Amintiţi-vă promisiunea pe care ne-o face Biblia că „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, vă va păzi inimile şi facultăţile mintale prin intermediul lui Cristos Isus“. — Filipeni 4:7.

Vindecarea, indiferent că e fizică, psihică sau spirituală, este un proces gradat. De aceea,  ar fi ilogic să ne aşteptăm ca rugăciunea să le aducă instantaneu pace persoanelor grav afectate de anumite experienţe traumatizante. Însă perseverenţa în rugăciune este un element vital. Ea îl va împiedica pe cel suferind să se lase copleşit de disperarea generată de stările posttraumatice.

Citiţi Cuvântul lui Dumnezeu şi meditaţi asupra lui. Dacă vă e greu să vă concentraţi, rugaţi pe cineva să vă citească relatări biblice consolatoare. Aţi putea alege anumite pasaje care dezvăluie cât de profundă este grija tandră a lui Iehova pentru cei fideli lui, indiferent cât de deprimaţi sau de disperaţi se simt.

Jane, menţionată în articolele precedente, a găsit mângâiere în numeroase pasaje biblice din cartea Psalmilor. Iată câteva dintre ele: Psalmii 3:1–8; 6:6–8; 9:9, 10; 11:1–7; 18:5, 6; 23:1–6; 27:7–9; 30:11, 12; 31:12, 19–22; 32:7, 8; 34:18, 19; 36:7–10; 55:5–9, 22; 56:8–11; 63:6–8; 84:8–10; 130:1–6. Nu încercaţi să citiţi prea multe pasaje biblice o dată, ci rezervaţi-vă timp şi pentru a medita asupra lor şi a vă ruga.

Timpuri de suferinţă fără precedent

Din nefericire, nu e de mirare că violurile, crimele, războaiele şi violenţa sunt azi la ordinea zilei. De ce? Deoarece Isus Cristos a spus că o caracteristică a timpurilor în care trăim este ‘înmulţirea fărădelegii’ şi a adăugat că „iubirea celor mai mulţi se va răci“. — Matei 24:7, 12.

În ultimii ani, numărul persoanelor care suferă de stres traumatic a crescut foarte mult, în general ca urmare a evenimentelor prezise de însuşi Isus. Aşa cum este consemnat în Biblie în Matei capitolul 24, Marcu capitolul 13  şi Luca capitolul 21, Isus a spus că în zilele din urmă ale acestei lumi vor fi războaie internaţionale, calamităţi naturale şi tot mai multă nelegiuire şi lipsă de iubire. Cu toate acestea, potrivit cuvintelor lui Isus, eliberarea este aproape.

După ce a vorbit despre o creştere rapidă la nivel mondial a numărului de evenimente traumatizante şi despre declanşarea unui „mare necaz“, el a spus următoarele cu privire la ceea ce trebuie să facă oamenii: „Ridicaţi-vă şi înălţaţi-vă capul, pentru că eliberarea voastră se apropie“ (Matei 24:21–31; Luca 21:28). Într-adevăr, deşi situaţia mondială se înrăutăţeşte, putem fi siguri că asupra acestui sistem de lucruri care provoacă suferinţă se va abate un mare necaz ce va culmina cu înlăturarea tuturor răutăţilor şi va netezi calea spre un sistem nou şi drept. — 1 Ioan 2:17; Revelaţia 21:3, 4.

Nu ar trebui să ne surprindă faptul că eliberarea noastră va veni numai după ce răutatea şi violenţa vor atinge cota maximă. Judecăţile lui Dumnezeu executate în trecut împotriva societăţii din timpul lui Noe şi împotriva locuitorilor infami ai Sodomei şi ai Gomorei au urmat un model asemănător. Acele executări din trecut ale sentinţelor divine arată ce se va întâmpla în viitor. — 2 Petru 2:5, 6.

Sfârşitul stresului traumatic

Dacă suferiţi de sindromul de stres posttraumatic (PTSD), probabil că vă întrebaţi dacă amintirile dureroase vor dispărea vreodată. Răspunsul este, bineînţeles, afirmativ. În Isaia 65:17, Iehova Dumnezeu a declarat: „Eu creez ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte“ (sublinierea noastră). Deşi sechelele psihologice ale traumei suferite par, probabil, că vor rămâne pentru totdeauna, acest verset ne asigură că, într-o zi, ele vor dispărea cu desăvârşire.

Acum, la peste un an de la tentativa de viol, Jane slujeşte ca pionieră, evanghelizatoare cu timp integral a Martorilor lui Iehova. „Abia după terminarea procesului, în urma căruia atacatorul a fost găsit vinovat — adică la mai bine de opt luni de la atac —, mi-am revenit din şoc“, a spus ea recent. „Anul trecut pe vremea asta nici nu-mi imaginam câtă pace şi linişte aveam să simt. Îi mulţumesc lui Iehova pentru minunata speranţă a vieţii veşnice şi pentru posibilitatea de a le-o împărtăşi altora.“ — Psalmul 27:14.

Dacă vă luptaţi cu disperarea şi cu apatia paralizantă provocate de PTSD, această speranţă vă poate fi şi vouă de folos.

[Legenda fotografiei de la pagina 8]

Participarea la întrunirile creştine vă poate da putere să luptaţi

[Legenda fotografiilor de la pagina 9]

Citirea Cuvântului lui Dumnezeu şi rugăciunea vă pot susţine

[Legenda fotografiei de la pagina 10]

În curând, toate evenimentele traumatizante vor aparţine trecutului