Salt la conţinut

Salt la cuprins

Terorismul: În curând va lua sfârşit!

Terorismul: În curând va lua sfârşit!

 Terorismul: În curând va lua sfârşit!

UN AUTOBUZ din Ierusalim, o clădire federală din oraşul Oklahoma, un bloc de locuinţe din Moscova — toate acestea pot fi ţinte ale terorismului. Deşi teroriştii doresc probabil să le transmită un mesaj plin de forţă politicienilor, conducătorilor militari sau liderilor economici, de multe ori se pare că nu există nici o legătură între cauza pentru care luptă şi ţinta lor. În multe cazuri, ţintele sunt, în realitate, oameni de rând — oameni care n-au nici o legătură cu cauza declarată a teroriştilor. Prin urmare, de ce recurg extremiştii la asemenea acte de terorism?

De ce tocmai terorism?

Terorismul este sistematic, premeditat şi calculat. Victimele, şi anume morţii şi răniţii, nu constituie principalul obiectiv. Acest măcel este mijlocul de a atinge obiectivul dorit, făcând parte din atmosfera de şoc şi teamă pe care teroristul vrea să o creeze în dorinţa de a submina autoritatea unora şi de a-şi face cunoscută cauza pentru care luptă. Să analizăm câţiva factori ce stau la baza actelor violente ale teroriştilor.

Ura. „Terorismul . . . e alimentat de ură“, declara Louis J. Freeh, directorul Biroului Federal American de Investigaţii (FBI). „Cei care nutresc o asemenea ură trăiesc într-o lume în care intoleranţa e «culoarea», conspiraţia, «umbra», iar ignoranţa, «rama».“

Oprimarea. „Trebuie să recunoaştem că există conducători ai unor grupări sau ai unor state care urmăresc obiective iraţionale, ca suprimarea altor culturi“, scrie Stephen Bowman în cartea sa When the Eagle Screams. „Însă este evident şi că terorismul e, în mare parte, rezultatul disperării.“

Dezamăgirea. „În multe cazuri, . . . principala motivaţie a teroristului o constituie dezamăgirea justificată, fiind generată de acele forţe politice, sociale şi economice care par a fi refractare la schimbare“, remarcă editorul cărţii Urban Terrorism.

Nedreptatea. „Terorismul e simptomul unei probleme, nicidecum cauza reală“, afirmă Michael Shimoff în lucrarea sa „Strategia terorismului“. El spune în continuare: „Obiectivul nostru pe termen lung trebuie să fie eliminarea cauzelor fundamentale de natură socială şi politică ale terorismului. . . . În paralel cu acţiunile noastre întreprinse împotriva terorismului, trebuie să depunem eforturi tot atât de energice pentru promovarea libertăţii, a demnităţii, a justiţiei şi a normelor umanitare. Numai când aceste eforturi energice vor da rezultate vom reuşi să eliminăm operaţiunile de combatere a terorismului“.

Istoria terorismului, precum şi cauzele lui dovedesc veridicitatea următoarei declaraţii biblice: „Omul a dominat asupra omului spre paguba lui“ (Eclesiastul 8:9, NW). Biblia a profeţit chiar şi trăsăturile care alimentează terorismul. Ea spune: „În ultimele zile vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face faţă. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, . . . fără afecţiune naturală, refractari la orice acord, calomniatori, fără stăpânire de sine, cruzi, neiubitori de bine, trădători, încăpăţânaţi, umflaţi de mândrie“. — 2 Timotei 3:1–4.

Realitatea e că eforturile oamenilor de a combate terorismul, indiferent cât de sinceră ar fi  motivaţia lor, nu pot duce la eliminarea cauzelor lui. Biblia face următoarea remarcă realistă: „Nu-i aparţine omului pământesc calea sa. Nu-i aparţine omului care umblă nici măcar să-şi dirijeze pasul“ (Ieremia 10:23, NW). Însă, în timp ce pentru om e imposibil să soluţioneze problema terorismului, suntem siguri că nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Dumnezeu.

Soluţia

Cei cărora li s-a făcut o nedreptate ori au fost oprimaţi sau cei care se simt dezamăgiţi pot găsi mângâiere în următoarea promisiune sigură pe care o găsim în Biblie: „Oamenii drepţi vor locui ţara şi oamenii integri vor rămâne în ea; dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea“. — Proverbele 2:21, 22.

Această promisiune a lui Dumnezeu se va împlini în curând. Regele întronat Isus Cristos, care va guverna peste pământ, se va îngriji de acest lucru. Iată ce spune o profeţie biblică referitor la Cristos: „Nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra celor întristaţi ai ţării“. — Isaia 11:3, 4.

Într-adevăr, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, va elimina în curând orice act de nedreptate, precum şi pe cei care se fac vinovaţi de ea. În noul sistem drept al lui Dumnezeu, terorismul şi violenţa de orice gen vor aparţine trecutului. Atunci toţi oamenii de pe pământ vor trăi în siguranţă, fără să le mai fie teamă că li se va face vreun rău. — Revelaţia 21:3, 4.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 12]

Biblia promite că Dumnezeu va elimina în curând orice act de oprimare şi de nedreptate