Salt la conţinut

Salt la cuprins

Pământul: un loc unde se poate trăi veşnic

Pământul: un loc unde se poate trăi veşnic

 Pământul: un loc unde se poate trăi veşnic

ENORMELE resurse de viaţă ale Pământului ne duc cu gândul la cuvintele din Psalmul 104:24, 25, unde se spune: „Cât de multe sunt lucrările Tale, DOAMNE! Tu pe toate le-⁠ai făcut cu înţelepciune. Pământul este plin de bogăţiile Tale. Iată marea cea întinsă şi largă: în ea se mişcă nenumărate vietăţi mici şi mari“ — chiar şi în locurile cele mai neospitaliere, am putea adăuga noi!

Din nefericire însă, ignoranţa şi lăcomia oamenilor au dus la dispariţia unor forme de viaţă, în timp ce altele au ajuns pe cale de dispariţie. Un principal factor este poluarea. Prin urmare, unii oameni de ştiinţă studiază anumite organisme rezistente la căldură şi toxine — cum ar fi cele din apropierea orificiilor aflate la mare adâncime în oceane şi cele din izvoarele termale cum sunt izvoarele din Parcul Naţional Yellowstone — cu scopul de a folosi secretele acestora la eliminarea agenţilor poluanţi. Între timp, alţi oameni de ştiinţă încearcă să înţeleagă mai bine modul în care funcţionează sistemele ce întreţin viaţa pe Pământ şi cum interacţionează omul cu ele.

Un sistem experimental de întreţinere a vieţii

Pentru a înţelege mai bine aceste sisteme care întreţin viaţa pe Pământ, în anii ’90, oamenii de ştiinţă au experimentat în Arizona (SUA) un sistem de acest tip, complet închis. Sperând că se va întreţine singur, ei l-⁠au numit Biosfera 2 (Pământul fiind „Biosfera 1“). Acesta conţinea peste 3 000 de specii de vieţuitoare, inclusiv 8 oameni. Toate acestea au rămas izolate de lumea de afară timp de doi ani. În Biosfera 2 au apărut însă probleme serioase. „Aproape toate păsările, mamiferele şi insectele despre care se credea că vor  prospera în interiorul [sistemului] au murit — cu excepţia gândacilor de bucătărie şi a «furnicilor nebune» (Paratrechina longicornis)“, s-⁠a arătat într-⁠un comunicat. Apoi s-⁠a făcut precizarea că „acest nobil concept ce fusese Biosfera 2 a devenit un obiect de batjocură“. Eşecul experimentului evidenţiază cât de extraordinare sunt procesele ce au loc în „Biosfera 1“.

Creatorul va salva Pământul!

Cu cât aflăm mai multe lucruri despre Pământ şi minunăţiile vii de pe el, cu atât respectul nostru faţă de această planetă cu adevărat dinamică şi faţă de Creatorul ei, a cărui înţelepciune este infinită, ar trebui să devină mai profund. Bineînţeles că mulţi oameni îşi demonstrează grija faţă de Pământ, angrenându-⁠se probabil într-⁠o mare măsură în rezolvarea problemelor legate de mediu. Din nefericire însă, aceşti oameni ajung în faţa unor obstacole de nedepăşit, printre care putem aminti lăcomia şi ignoranţa omului, obstacole pe care nici cele mai nobile intenţii nu le pot înlătura.

Totuşi, cei care sunt sincer preocupaţi de aceste chestiuni pot găsi mângâiere în promisiunea biblică conform căreia însuşi Dumnezeu va acţiona în curând pentru a elimina toţi oamenii lacomi, lipsiţi de devoţiune, care „ruinează pământul“ (Revelaţia 11:18; 2 Timotei 3:1–5). Apoi, Creatorul, al cărui nume este Iehova, va institui un program de restabilire, prin care Pământul va fi complet curăţat şi va deveni o sursă de viaţă paradiziacă. — Psalmul 83:18; Isaia 35:1, 2.

Această restabilire va fi realizată prin intermediul Regatului lui Dumnezeu — un guvern ceresc condus de Cristos Isus (Daniel 2:44; Matei 6:9, 10). Sub conducerea acestui Regat, planeta noastră va prospera, deoarece se va afla în grija unor oameni temători de Dumnezeu, care îşi găsesc plăcerea în a fi supuşi Suveranului Iehova şi care au cel mai mare respect faţă de tot ce a făcut el (Psalmul 37:10, 11; Revelaţia 21:3, 4). De ce putem fi siguri că aceste promisiuni se vor împlini? Deoarece „calităţile invizibile“ ale lui Dumnezeu, dezvăluite atât de creaţie, cât şi de Biblie, demonstrează că „la Dumnezeu nici o declaraţie nu va fi ceva imposibil“. — Romani 1:20; Luca 1:37.

[Legenda fotografiei de la pagina 12]

Pământul va fi în curând un paradis