Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 27. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Potrivit celor spuse de Isus samaritencei, cum anume trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu (Ioan 4:24)?

2. Ce le dă Dumnezeu slujitorilor săi fideli pentru a-i ajuta să suporte încercările şi persecuţiile (2 Corinteni 4:7–10)?

3. Cine a fost cel mai mic dintre cei 70 de fii ai judecătorului Ghedeon, singurul care nu a fost ucis de fratele său vitreg Abimelec (Judecătorii 9:5)?

4. Cum a fost denumit cel de-al cincizecilea an de la intrarea Israelului în Ţara Promisă, an în care trebuia vestită libertatea în ţară (Leviticul 25:10)?

5. Din ce regat mic au tocmit fiii lui Amon 12 000 de războinici pentru a lupta împotriva lui David (2 Samuel 10:6)?

6. Ce a văzut regele babilonian Nebucadneţar într-un vis pe care l-a avut în al doilea an al domniei sale, vis ce l-a tulburat profund (Daniel 2:1, 31)?

7. Ce anume a sfâşiat Samson cu mâinile goale, această acţiune fiind prima consemnare referitoare la folosirea puterii pe care i-o dăduse Dumnezeu (Judecătorii 14:5, 6)?

8. Ce animal era cel pe care l-a găsit Avraam încurcat cu coarnele într-un tufiş şi pe care l-a sacrificat în locul lui Isaac (Geneza 22:13)?

9. Ce anume a făcut Saul în războiul cu amaleciţii, fapt care a constituit o încălcare a poruncii lui Iehova (1 Samuel 15:3–9)?

10. După exilul babilonian, ce nume a primit etanim, prima lună a calendarului iudaic laic?

11. După ce l-au căutat trei zile, unde l-au găsit părinţii pe Isus, care pe atunci avea 12 ani (Luca 2:46)?

12. Cui i s-a spus în mod profetic să se bucure pentru intrarea triumfală a lui Isus pe mânzul unei măgăriţe (Zaharia 9:9)?

13. De ce a dat Isus sfatul de a strânge „comori în cer“ (Matei 6:20)?

14. Ce anume a făcut Iehova pentru a-şi exprima indignarea faţă de Solomon când acesta a început să aducă jertfe altor dumnezei la o vârstă înaintată (1 Împăraţi 11:14, 23–26)?

15. Ce anume ne sfătuiesc Scripturile să ne păzim mai mult decât orice (Proverbele 4:23)?

16. Ce a făcut împăratul Ioiachim când i s-a citit cartea care conţinea cuvintele lui Iehova împotriva Israelului (Ieremia 36:23)?

17. Ce anume a presupus Iacov că-l ucisese pe fiul său Iosif (Geneza 37:33)?

18. Care cetate era cunoscută încă din antichitate sub numele de „Cetatea Palmierilor“ (Deuteronomul 34:3)?

 [Chenarul de la pagina 27]

Răspunsurile la chestionar:

1. „În duh şi în adevăr“

2. „Puterea care depăşeşte normalul“ (NW)

3. Iotam

4. Jubileu

5. Din Tob

6. O uriaşă imagine în formă de om, ale cărei părţi erau făcute din diferite metale

7. Un leu tânăr

8. Un berbece

9. L-a cruţat pe Agag, regele amaleciţilor, precum şi cele mai bune animale din turmele şi cirezile lor

10. Tişri

11. În templu

12. „Fiicei Sionului“

13. Deoarece comorile materiale pot fi distruse şi nu ne fac un nume bun la Dumnezeu

14. El şi-a retras binecuvântarea de la Solomon şi a început să ridice vrăjmaşi împotriva lui

15. Inima figurativă

16. A tăiat-o şi a aruncat-o în foc

17. „O fiară sălbatică“

18. Ierihonul