Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ştiţi să răspundeţi?

Ştiţi să răspundeţi?

 Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 27. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Ce anume forma graniţa nordică a Ţării Promise, fiind cel mai înalt punct din apropierea Palestinei (Iosua 12:1)?

2. Ce calitate pe care o are Iehova şi pe care ar trebui să o aibă şi oamenii nu este un semn de slăbiciune (Psalmul 18:35)?

3. Câţi războinici asirieni a ucis îngerul lui Iehova într-o singură noapte (2 Împăraţi 19:35)?

4. Cine a turnat ulei parfumat foarte scump pe picioarele lui Isus şi i le-a şters apoi cu părul ei (Ioan 12:3)?

5. Cum se numesc moaşele evreice care nu au dat ascultare poruncii Faraonului de a ucide toţi nou-născuţii de sex bărbătesc şi pe care, după aceea, Iehova le-a binecuvântat cu case, adică cu familii (Exodul 1:15–21)?

6. Care dintre regii lui Iuda a fost considerat un rege fidel, deşi pe parcursul domniei sale de 41 de ani uneori a acţionat greşit (1 Împăraţi 15:14, 18)?

7. Într-o profeţie cu privire la restaurare, despre care animal se spune că „va mânca paie ca boul“ (Isaia 65:25)?

8. De ce au înconjurat toţi bărbaţii din Sodoma — de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân — casa lui Lot (Geneza 19:4, 5)?

9. Ca răspuns la rugăciunea lui Samuel, ce anume a folosit Iehova pentru a-i deruta pe filisteni, astfel încât au fost înfrânţi (1 Samuel 7:9, 10)?

10. Ce motiv a prezentat Moise când l-a rugat pe Faraon să-i lase pe israeliţi să plece (Exodul 5:1)?

11. Ramura cărui pom roditor este deseori folosită ca simbol al păcii (vezi Isaia 17:6)?

12. Care dintre cele cinci cărţi ale lui Ioan a fost scrisă prima?

13. Despre cine spune proverbul că este „cununa soţului ei“ (Proverbele 12:4)?

14. Cine a refuzat să fie răsplătit de regele David deoarece avea 80 de ani, deşi merita (2 Samuel 19:31–36)?

15. Ce număr simbolic de îngeri se spune despre Satan că a înşelat (Apocalipsa 12:4)?

 [Chenarul de la pagina 27]

Răspunsurile la chestionar

1. Muntele Hermonului

2. Îndurarea (umilinţa, NW)

3. 185 000

4. Maria, sora Martei şi a lui Lazăr

5. Şifra şi Pua

6. Asa

7. Despre leu

8. Pentru că doreau să aibă relaţii sexuale cu oaspeţii săi îngereşti

9. Tunetul

10. Pentru a putea ţine în pustie o sărbătoare dedicată lui Iehova

11. A măslinului

12. Apocalipsa

13. Despre „o soţie cinstită“

14. Barzilai Galaaditul, din Roghelim

15. A treia parte