Salt la conţinut

Salt la cuprins

 LECȚIA 16

Care este rolul slujitorilor auxiliari?

Care este rolul slujitorilor auxiliari?

Myanmar

Prezintă teme la întruniri

Conduc întruniri pentru lucrarea de predicare

Participă la întreținerea sălii Regatului

Biblia vorbește despre două categorii de bărbați creștini care îndeplinesc responsabilități în congregație: „supraveghetorii [adică bătrânii de congregație] și slujitorii auxiliari” (Filipeni 1:1). În general, în fiecare congregație există mai mulți bătrâni și slujitori auxiliari. Ce activitate desfășoară slujitorii auxiliari în folosul nostru?

Sprijină corpul de bătrâni. Slujitorii auxiliari sunt creștini cu o gândire spirituală, demni de încredere și conștiincioși. Unii sunt mai tineri, iar alții mai în vârstă. Ei se ocupă de aspectele practice și organizatorice care trebuie îndeplinite cu regularitate în congregație. Astfel, bătrânii se pot concentra asupra predării și păstoririi.

Se ocupă de unele activități practice. Unii slujitori auxiliari sunt repartizați să-i întâmpine pe cei care vin la întruniri. Alții se achită de alte sarcini: se ocupă cu sistemul de sonorizare, țin contabilitatea congregației, pun la dispoziția membrilor congregației literatură sau teritorii pentru lucrarea de predicare. De asemenea, ei participă la întreținerea sălii Regatului. Bătrânii îi pot solicita să le ofere ajutor membrilor în vârstă ai congregației. Indiferent ce responsabilități le sunt repartizate, slujitorii auxiliari merită respectul tuturor datorită dispoziției lor de a se achita de ele (1 Timotei 3:13).

Dau un bun exemplu. Slujitorii auxiliari sunt aleși datorită calităților lor creștine. Când prezintă teme la întruniri, ei ne întăresc credința. Totodată, ei dau un bun exemplu în ce privește lucrarea de predicare, îndemnându-ne și pe noi să fim zeloși. Prin spiritul de colaborare pe care îl manifestă, ei promovează bucuria și unitatea (Efeseni 4:16). Cu timpul, slujitorii auxiliari pot întruni cerințele pentru a fi bătrâni de congregație.

  • Ce fel de oameni sunt slujitorii auxiliari?

  • În ce mod contribuie ei la buna funcționare a congregației?