Salt la conţinut

Salt la cuprins

 LECȚIA 19

Cine este sclavul fidel și prevăzător?

Cine este sclavul fidel și prevăzător?

Toți beneficiem de pe urma hranei spirituale

Cu puțin timp înainte de a muri, Isus a avut o discuție cu patru dintre discipolii săi: Petru, Iacov, Ioan și Andrei. În timp ce vorbea despre semnul prezenței sale în zilele din urmă, Isus a pus o întrebare foarte importantă: „Cine este sclavul fidel și prevăzător pe care stăpânul lui l-a numit peste servitorii săi ca să le dea hrană la timpul potrivit?” (Matei 24:3, 45; Marcu 13:3, 4). Isus le-a dat discipolilor asigurarea că, în calitate de ‘stăpân’ al lor, va numi un sclav care le va da în permanență hrană spirituală continuatorilor săi în timpul sfârșitului. Cine avea să fie acest ‘sclav’?

Sclavul este un grup mic de continuatori unși ai lui Isus. „Sclavul” este Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova. El le oferă slujitorilor lui Iehova hrană spirituală la timpul potrivit. Pentru a primi „mereu măsura de hrană la timpul potrivit”, noi depindem de acest sclav fidel (Luca 12:42).

El are grijă de casa lui Dumnezeu. (1 Timotei 3:15) Isus i-a încredințat sclavului importanta responsabilitate de a supraveghea activitatea desfășurată de partea pământească a organizației lui Iehova. Aceasta presupune să administreze bunurile materiale ale organizației, să coordoneze lucrarea de predicare și să ne învețe prin intermediul congregației. Astfel, „sclavul fidel și prevăzător” ne oferă hrană spirituală la momentul potrivit prin intermediul publicațiilor pe care le folosim în lucrarea de predicare, precum și prin intermediul temelor din cadrul întrunirilor și al congreselor noastre.

Sclavul este fidel adevărurilor biblice și misiunii de a predica vestea bună. El este prevăzător, întrucât se îngrijește în mod înțelept de tot ce i-a încredințat Cristos pe pământ (Faptele 10:42). Iehova binecuvântează lucrarea sclavului, fapt dovedit de creșterea numărului slujitorilor săi și de abundența de hrană spirituală (Isaia 60:22; 65:13).

  • Pe cine a numit Isus să le ofere hrană spirituală continuatorilor săi?

  • În ce sens sclavul este fidel și prevăzător?