Salt la conţinut

Salt la cuprins

 LECȚIA 13

Ce este un pionier?

Ce este un pionier?

Canada

Din casă în casă

Studiu biblic

Studiu personal

Cuvântul „pionier” se referă, în general, la o persoană care explorează noi teritorii sau deschide calea pentru alții într-un anumit domeniu. Și Isus a fost un pionier, deoarece a fost trimis pe pământ ca să îndeplinească o lucrare prin care să le ofere viață oamenilor și să le deschidă calea spre salvare (Matei 20:28). În prezent, continuatorii săi îi urmează exemplul folosindu-și din plin timpul pentru ‘a face discipoli’ (Matei 28:19, 20). Unii pot să înceapă ceea ce noi numim serviciul de pionier.

Un pionier este un evanghelizator cu timp integral. Toți Martorii lui Iehova predică vestea bună. Totuși, unii dintre ei își organizează timpul în așa fel încât să poată fi pionieri regulari, dedicând în fiecare lună 70 de ore în lucrarea de predicare. Pentru a face aceasta, mulți lucrează cu jumătate de normă. Alții sunt trimiși ca pionieri speciali în teritorii unde este nevoie de proclamatori ai Regatului, predicând în fiecare lună 130 de ore sau mai mult. Pionierii se mulțumesc cu o viață simplă, fiind convinși că Iehova le va purta de grijă (Matei 6:31-33; 1 Timotei 6:6-8). Cei care nu pot intra în serviciul cu timp integral își pot intensifica activitatea, slujind ca pionieri auxiliari când le permite situația. Astfel, ei dedică lucrării de predicare 30 sau 50 de ore în fiecare lună.

Un pionier este motivat de iubire pentru Dumnezeu și pentru oameni. Asemenea lui Isus, noi observăm că mulți oameni se află într-o stare spirituală deplorabilă (Marcu 6:34). Cunoștința pe care o deținem îi poate ajuta încă de pe acum, oferindu-le totodată o speranță sigură de viitor. Iubirea pentru semeni îl îndeamnă pe un pionier să-și folosească din plin timpul și energia pentru a-i ajuta pe alții din punct de vedere spiritual (Matei 22:39; 1 Tesaloniceni 2:8). Astfel, pionierul își întărește credința, se apropie mai mult de Dumnezeu și este mai fericit (Faptele 20:35).

  • Ce este un pionier?

  • Ce îi motivează pe unii să devină evanghelizatori cu timp integral?