Salt la conţinut

Salt la cuprins

 LECȚIA 8

De ce permite Dumnezeu răutatea și suferința?

De ce permite Dumnezeu răutatea și suferința?

1. Cum a apărut răutatea?

Dumnezeu le-a permis oamenilor să guverneze suficient timp pentru a arăta că nu pot rezolva problemele omenirii

Răutatea a apărut pe pământ când Satan a rostit prima minciună. Inițial, acesta a fost un înger perfect, care însă „n-a rămas ferm în adevăr”. (Ioan 8:44) El a dorit să i se aducă lui închinarea care i se cuvine doar lui Dumnezeu. Satan a mințit-o pe prima femeie, Eva, convingând-o să nu asculte de Dumnezeu, ci de el. Adam a urmat exemplul de neascultare al soției sale, iar decizia lui a avut drept consecință suferința și moartea. Citește Geneza 3:1-6, 19.

Determinând-o pe Eva să nu asculte de Dumnezeu, Satan a devenit inițiatorul răzvrătirii împotriva suveranității Creatorului, sau a dreptului său de a guverna. Majoritatea oamenilor i s-au alăturat lui Satan, respingându-l pe Dumnezeu în calitate de Conducător. Astfel, Satan a devenit „conducătorul lumii”. Citește Ioan 14:30; 1 Ioan 5:19.

2. A avut vreun defect creația lui Dumnezeu?

Toate lucrările lui Dumnezeu au fost create perfecte. Prin urmare, atât oamenii, cât și îngerii puteau asculta de Dumnezeu în mod perfect. (Deuteronomul 32:4, 5) El ne-a înzestrat cu libertatea de a alege între a face bine și a face rău. Această libertate ne dă posibilitatea să ne dovedim iubirea față de Dumnezeu. Citește Iacov 1:13-15; 1 Ioan 5:3.

3. De ce a permis Dumnezeu suferința până acum?

Iehova a permis pentru un timp răzvrătirea împotriva suveranității sale. De ce? Deoarece a vrut să arate că orice încercare a omului de a se guverna singur nu-i aduce foloase. (Eclesiastul 7:29; 8:9) Cei 6 000 de ani de istorie umană sunt o dovadă clară în acest sens. Conducătorii lumii nu au  reușit să pună capăt războaielor, criminalității, nedreptății sau bolilor. Citește Ieremia 10:23; Romani 9:17.

Spre deosebire de conducerea umană, guvernarea lui Dumnezeu le va aduce binecuvântări celor care o acceptă. (Isaia 48:17, 18) În curând, Iehova Dumnezeu va distruge toate guvernele omenești. Pământul va fi locuit numai de oameni care aleg conducerea lui Dumnezeu. (Isaia 11:9) Citește Daniel 2:44.

Urmărește materialul video De ce permite Dumnezeu suferința?

4. Ce posibilitate ai datorită răbdării lui Dumnezeu?

Satan a susținut că niciun om nu-i va sluji lui Dumnezeu din iubire. Însă aceasta este o minciună pe care și tu o poți demasca! Datorită răbdării lui Iehova, fiecare dintre noi are posibilitatea să arate dacă susține guvernarea lui Dumnezeu sau guvernarea umană. În ce fel? Prin modul în care ne trăim viața. Citește Iov 1:8-12; Proverbele 27:11.

5. Cum dovedești că alegi guvernarea lui Dumnezeu?

Alegerile noastre dezvăluie dacă dorim sau nu guvernarea lui Dumnezeu

Dovedești că alegi guvernarea lui Dumnezeu dacă practici închinarea adevărată, care este în armonie cu Biblia, Cuvântul Său. (Ioan 4:23) Totodată, respingi guvernarea lui Satan dacă, asemenea lui Isus, nu te implici în politică și în războaie. Citește Ioan 17:14.

Satan își folosește puterea pentru a promova practici imorale și dăunătoare. Dacă respingi aceste practici, s-ar putea ca unii dintre prietenii și rudele tale să te ridiculizeze sau chiar să ți se împotrivească. (1 Petru 4:3, 4) Ce vei alege să faci? Te vei asocia cu cei care îl iubesc pe Dumnezeu? Vei respecta legile sale, ce reflectă înțelepciune și iubire? Dacă vei acționa astfel, vei dovedi că Satan a mințit când a susținut că nimeni nu va asculta de Dumnezeu în încercări. Citește 1 Corinteni 6:9, 10; 15:33.

Iubirea lui Dumnezeu pentru omenire constituie garanția că răutatea și suferința vor fi înlăturate. Cei care dovedesc că sunt convinși de acest lucru se vor bucura de viață veșnică pe pământ. Citește Ioan 3:16.