Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 7

Puterea ocrotitoare — ‘Dumnezeu este adăpostul nostru’

Puterea ocrotitoare — ‘Dumnezeu este adăpostul nostru’

1, 2. În ce pericol s-au aflat israeliţii în anul 1513 î.e.n., când au intrat în ţinutul Sinai, şi cum i-a încurajat Iehova?

LA ÎNCEPUTUL anului 1513 î.e.n., când au intrat în ţinutul Sinai, israeliţii erau într-un mare pericol. Îi aştepta o călătorie înspăimântătoare, printr-o „pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni“ (Deuteronomul 8:15). Mai înainte fuseseră ameninţaţi cu atacul unor naţiuni ostile. Iehova îşi adusese poporul în situaţia aceasta. Ca Dumnezeu al lor, putea el să-i ocrotească?

2 Cuvintele lui Iehova au fost deosebit de încurajatoare: „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine“ (Exodul 19:4). Iehova le-a reamintit israeliţilor că-i scăpase din mâna egiptenilor „pe aripi de vultur“, figurat vorbind, pentru a-i duce într-un loc sigur. Dar şi din alte motive ‘aripile de vultur’ ilustrează în mod potrivit ocrotirea divină.

3. De ce ‘aripile de vultur’ ilustrează în mod potrivit protecţia divină?

3 Vulturul îşi foloseşte aripile mari şi puternice nu doar pentru a zbura în înaltul cerului. Ziua-n amiaza mare, când soarele dogoreşte cu putere, pasărea-mamă îşi arcuieşte aripile — a căror anvergură poate depăşi doi metri — în forma unei „umbrele“ protectoare, apărându-şi puii plăpânzi de arşiţă. Alteori, ea îi înveleşte cu aripile ei pentru a-i feri de vântul rece. Aşa cum vulturul îşi ocroteşte puii, la fel Iehova a apărat şi a ocrotit neexperimentata naţiune Israel. Poporul său, care se afla în pustie, avea să se adăpostească în continuare la umbra aripilor puternice ale lui Iehova, dar cu o condiţie: să-i rămână fidel (Deuteronomul 32:9–11; Psalmul  36:7). Dar noi astăzi, avem motive să ne aşteptăm la ocrotire divină?

Iehova promite protecţie divină

4, 5. De ce putem avea încredere deplină în promisiunea lui Dumnezeu că ne va oferi protecţie?

4 Nu încape nici o îndoială că Iehova îşi poate ocroti slujitorii. El este „Dumnezeul Cel Atotputernic“ — un titlu care arată că nimeni nu se poate împotrivi puterii sale (Geneza 17:1). Aşa cum valurile mării nu pot fi oprite, nimic nu poate opune rezistenţă puterii exercitate de Iehova. Întrucât el poate face orice pentru a-şi înfăptui voinţa, ne-am putea întreba: Vrea Iehova să-şi folosească puterea pentru a-şi ocroti poporul?

5 Într-un singur cuvânt, răspunsul este da! Iehova ne dă asigurarea că îşi va ocroti poporul. „Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi“, se spune în Psalmul 46:1. Întrucât Dumnezeu „nu poate să mintă“, putem avea o încredere deplină în promisiunea că ne va ocroti (Tit 1:2). Să analizăm câteva dintre ilustrările sugestive pe care le foloseşte Iehova pentru a descrie grija sa ocrotitoare.

6, 7. a) Cum îşi ocrotea oile un păstor din timpurile biblice? b) Cum este ilustrată în Biblie dorinţa arzătoare a lui Iehova de a-şi ocroti oile şi de a avea grijă de ele?

6 Iehova este Păstorul, iar „noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui“ (Psalmii 23:1; 100:3). Puţine animale domestice sunt la fel de lipsite de apărare ca oile. Un păstor din timpurile biblice trebuia să fie curajos pentru a-şi apăra oile de lei, de lupi şi de urşi, precum şi de hoţi (1 Samuel 17:34, 35; Ioan 10:12, 13). Existau însă şi momente când a ocroti oile însemna a le arăta tandreţe. Când o oaie năştea departe de staul, păstorul grijuliu o veghea în momentele ei cele mai grele, după care lua mielul lipsit de apărare şi-l purta în faldul veşmântului său.

„Îi va duce la sânul Lui“

7 Asemănându-se cu un păstor, Iehova ne dă asigurarea că doreşte mult să ne ocrotească (Ezechiel 34:11–16). Să ne amintim  de descrierea care i se face lui Iehova în Isaia 40:11, descriere la care ne-am referit în capitolul 2 al acestei cărţi: „El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui.“ Dar cum ajungea mielul abia născut la „sânul“ sau în faldurile veşmântului exterior al păstorului? Poate că mielul se apropia de păstor şi chiar îi atingea uşor piciorul. Totuşi, păstorul era cel ce trebuia să se aplece, să ia mielul şi să-l pună cu grijă la loc sigur, în „sânul“ său. Cât de sugestiv este redată dorinţa Marelui nostru Păstor de a ne ocroti!

8. a) Căror persoane le promite Dumnezeu că le va ocroti, şi cum este descrisă această acţiune în Proverbele 18:10? b) Ce presupune faptul de a găsi ocrotire în numele lui Dumnezeu?

8 Dumnezeu promite că ne va ocroti cu condiţia să ne apropiem de el. În Proverbele 18:10 se spune: „Numele DOMNULUI este un turn tare; cel drept fuge în el şi este în siguranţă.“ În timpurile biblice, în regiunile nelocuite se construiau uneori turnuri, care serveau drept locuri sigure de refugiu. Era însă de datoria celui aflat în pericol să se refugieze într-un astfel de turn pentru a fi în siguranţă. La fel stau lucrurile şi cu faptul de a găsi ocrotire în numele lui Dumnezeu. Iar aceasta pretinde mai mult decât a repeta numele lui Dumnezeu; numele divin nu constituie în sine o formulă magică. Dimpotrivă, trebuie să-l cunoaştem pe Cel ce poartă acest nume, să avem încredere în el şi să trăim în armonie cu normele sale drepte. Cât de bun este Iehova când ne dă asigurarea că el va fi un turn ocrotitor pentru noi, dacă ne îndreptăm cu credinţă spre el!

„Dumnezeul nostru . . . poate să ne salveze“

9. În ce sens a făcut Iehova mai mult decât să promită ocrotire?

9 Iehova a făcut mai mult decât doar să promită ocrotire. În timpurile biblice, el a demonstrat în mod miraculos că poate să-şi ocrotească poporul. De-a lungul istoriei Israelului, „mâna“ puternică a lui Iehova l-a apărat deseori de duşmani puternici (Exodul 7:4). Cu toate acestea, Iehova şi-a folosit puterea ocrotitoare şi în favoarea anumitor persoane.

10, 11. Ce exemple biblice arată cum şi-a folosit Iehova puterea ocrotitoare în folosul unor persoane?

 10 Când trei tineri evrei — Şadrac, Meşac şi Abed-Nego — au refuzat să se plece înaintea statuii de aur înălţate de regele Nebucadneţar, plin de furie, regele i-a ameninţat că-i va arunca într-un cuptor supraîncălzit. „Şi cine este dumnezeul acela care vă poate salva din mâinile mele?“, a spus cu sarcasm cel mai puternic monarh al vremii (Daniel 3:15NW). Cei trei tineri aveau încredere deplină în puterea ocrotitoare a Dumnezeului lor, dar nu şi-au luat libertatea să spună că Dumnezeu îi va ocroti. Mai degrabă, ei au răspuns: „Dacă aşa trebuie să fie, Dumnezeul nostru, căruia îi servim, ne poate salva“ (Daniel 3:17NW). Într-adevăr, acel cuptor aprins, chiar dacă era de şapte ori mai încins decât de obicei, nu constituia o dificultate pentru Dumnezeul lor atotputernic. El i-a ocrotit într-adevăr, iar regele s-a văzut obligat să recunoască: „Nu este nici un alt dumnezeu care să poată salva în felul acesta“. — Daniel 3:29.

11 Iehova şi-a folosit, de asemenea, într-un mod extraordinar puterea ocrotitoare când a transferat viaţa Fiului său unic-născut în uterul unei fecioare evreice pe nume Maria. Un înger i-a spus Mariei că ‘va concepe în pântecele său şi va da naştere unui fiu’. Îngerul a adăugat: „Spiritul sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va acoperi cu umbra sa“ (Luca 1:31, 35). S-ar fi zis că Fiul lui Dumnezeu nu fusese niciodată atât de expus pericolelor. Avea să fie atins embrionul în vreun fel de starea păcătoasă şi de imperfecţiunea mamei sale? Putea Satan să-i facă vreun rău sau să-l ucidă pe acest Fiu înainte ca El să se nască? Nimic din toate acestea nu se putea întâmpla! De fapt, Iehova a înconjurat-o pe Maria cu un zid ocrotitor din momentul în care a fost conceput Isus, pentru ca nimic — nici imperfecţiunea, nici o forţă dăunătoare, nici un criminal şi nici un demon — să nu-i poată face vreun rău embrionului. Iehova a continuat să-l ocrotească pe Isus pe  parcursul copilăriei şi adolescenţei lui (Matei 2:1–15). Până la timpul stabilit de Dumnezeu, Fiul său iubit a fost în afara oricărui pericol.

12. De ce a ocrotit Iehova în mod miraculos anumite persoane în timpurile biblice?

12 De ce a ocrotit Iehova într-un mod miraculos anumite persoane? În multe cazuri, pentru că avea în vedere ceva mult mai important, şi anume, realizarea scopului său. De exemplu, supravieţuirea copilului Isus a fost un factor extrem de important în realizarea scopului lui Dumnezeu, de pe urma căruia va beneficia, în cele din urmă, întreaga omenire. Multele relatări despre puterea ocrotitoare a lui Iehova fac parte din Scripturile inspirate, care „au fost scrise pentru instruirea noastră, pentru ca prin perseverenţa noastră şi prin mângâierea din Scripturi să avem speranţă“ (Romani 15:4). Într-adevăr, aceste exemple ne întăresc credinţa în Dumnezeul nostru atotputernic. Dar la ce fel de ocrotire ne putem aştepta astăzi din partea lui Dumnezeu?

Ce nu înseamnă ocrotirea divină

13. Este obligat Iehova să facă miracole în folosul nostru? Argumentează-ţi răspunsul.

13 Promisiunea lui Iehova că ne va ocroti nu înseamnă că el este obligat să facă miracole în folosul nostru. Dumnezeul nostru nu ne garantează o viaţă lipsită de probleme în acest sistem vechi. Mulţi slujitori fideli ai lui Iehova trec prin mari suferinţe, între care sărăcia, războaiele, boala şi moartea. Isus le-a spus în mod deschis discipolilor săi că unii dintre ei urmau să moară din cauza credinţei lor. Din acest motiv Isus a subliniat că este necesar să perseverăm până la sfârşit (Matei 24:9, 13). Dacă Iehova şi-ar folosi puterea pentru a ne elibera în mod miraculos din toate situaţiile grele, Satan ar putea avea un motiv ca să-l batjocorească pe Iehova şi să pună sub semnul întrebării autenticitatea devoţiunii noastre faţă de Dumnezeu. — Iov 1:9, 10.

14. Ce exemple demonstrează că Iehova nu-i ocroteşte întotdeauna pe toţi slujitorii săi în acelaşi fel?

 14 Nici în timpurile biblice Iehova nu şi-a folosit puterea ocrotitoare pentru a-l scăpa pe fiecare slujitor al său de la o moarte prematură. De exemplu, apostolul Iacov a fost executat din porunca lui Irod în jurul anului 44 e.n.; totuşi, la puţin timp după aceea, Petru a fost eliberat „din mâna lui Irod“ (Faptele 12:1–11). Iar Ioan, fratele lui Iacov, a trăit mai mult şi decât Petru, şi decât Iacov. Evident, nu ne putem aştepta ca Dumnezeul nostru să-i ocrotească în acelaşi mod pe toţi slujitorii săi. În plus, „toate depind de timp şi de împrejurări“ (Eclesiastul 9:11). Prin urmare, cum ne ocroteşte Iehova în prezent?

Iehova oferă ocrotire fizică

15, 16. a) Ce dovadă există că Iehova le-a oferit ocrotire fizică slujitorilor săi, ca grup? b) De ce putem fi siguri că Iehova îşi va ocroti slujitorii atât în prezent, cât şi în timpul ‘marelui necaz’?

15 Să ne referim mai întâi la ocrotirea fizică. Ca slujitori ai lui Iehova, ne putem aştepta să fim ocrotiţi din punct de vedere fizic ca grup. Altminteri, am fi o pradă uşoară pentru Satan. Să ne gândim la următorul aspect: Satan, „conducătorul acestei lumi“, ar fi încântat să distrugă închinarea curată (Ioan 12:31; Revelaţia 12:17). Unele dintre cele mai puternice guverne de pe pământ au interzis lucrarea noastră de predicare şi au încercat să ne şteargă complet din existenţă. Cu toate acestea, poporul lui Iehova a rămas neclintit şi a predicat fără încetare. De ce naţiunile puternice nu au putut să oprească activitatea acestui grup relativ mic de creştini, aparent lipsiţi de apărare? Deoarece Iehova ne-a apărat cu aripile sale puternice! — Psalmul 17:7, 8.

16 Dar ce putem spune despre ocrotirea fizică din timpul apropiatului ‘mare necaz’? Nu trebuie să ne temem de executarea judecăţilor lui Dumnezeu. La urma urmei, „Iehova ştie să-i elibereze din încercare pe oamenii care au devoţiune sfântă, dar să-i rezerve pe oamenii nedrepţi pentru ziua de judecată ca să fie tăiaţi“ (Revelaţia 7:14; 2 Petru 2:9). Între timp,  putem fi siguri de două lucruri: Iehova nu va permite niciodată ca slujitorii săi loiali să fie suprimaţi de pe pământ şi el îi va răsplăti cu viaţă veşnică în lumea sa nouă şi dreaptă pe cei ce rămân integri — dacă va fi nevoie, readucându-i la viaţă. Pentru cei care mor, nu există un loc mai sigur ca memoria lui Dumnezeu. — Ioan 5:28, 29.

17. Cum ne ocroteşte Iehova prin intermediul Cuvântului său?

17 Chiar şi în prezent, Iehova ne apără prin intermediul ‘cuvântului’ său, care este viu şi are puterea de a vindeca inimi şi de a transforma vieţi (Evrei 4:12). Aplicarea principiilor Bibliei ne poate ocroti, în unele cazuri, de daune fizice. ‘Eu, Iehova, . . . te învăţ să tragi tu însuţi folos’, se spune în Isaia 48:17 (NW). Fără îndoială, faptul de a trăi în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne bucurăm de o sănătate mai bună şi de o viaţă mai lungă. De exemplu, conformându-ne sfatului Bibliei de a ne abţine de la fornicaţie şi de a ne curăţa de orice întinare, noi ne ţinem departe de practicile necurate şi de obiceiurile dăunătoare care fac ravagii în viaţa multor oameni fără teamă de Dumnezeu (Faptele 15:29; 2 Corinteni 7:1). Cât de recunoscători suntem pentru ocrotirea pe care ne-o oferă Cuvântul lui Dumnezeu!

Iehova ne oferă ocrotire spirituală

18. Ce fel de ocrotire spirituală ne oferă Iehova?

18 Lucrul cel mai important este că Iehova ne oferă ocrotire spirituală. Dumnezeul nostru iubitor ne ocroteşte de daune spirituale echipându-ne cu ceea ce avem nevoie pentru a suporta încercări şi pentru a nu ne periclita relaţiile cu el. Din dorinţa de a ne păstra în viaţă, Iehova acţionează nu doar pentru câţiva ani, ci pentru eternitate. În continuare ne vom referi la câteva dintre mijloacele pe care ni le pune Dumnezeu la dispoziţie pentru a ne ocroti spiritualitatea.

19. Cum ne poate ajuta spiritul lui Iehova să facem faţă oricărei încercări care s-ar putea ivi?

19 Iehova este Cel ‘care ascultă rugăciunea’ (Psalmul 65:2). Când greutăţile vieţii ne copleşesc, faptul de a ne descărca inima  înaintea lui ne poate aduce multă uşurare (Filipeni 4:6, 7). Poate că el nu va înlătura în mod miraculos încercările, dar, ca răspuns la rugăciunile noastre fierbinţi, el ne poate da înţelepciune ca să le putem face faţă (Iacov 1:5, 6). Mai mult decât atât, Iehova le dă spirit sfânt celor ce i-l cer (Luca 11:13). Spiritul sfânt ne poate ajuta să depăşim orice încercare sau problemă pe care am avea-o şi ne poate insufla „puterea care depăşeşte normalul“. În felul acesta, vom putea persevera până când Iehova va înlătura în lumea nouă, care este atât de aproape, toate problemele care ne provoacă suferinţă. — 2 Corinteni 4:7.

20. Cum îşi poate manifesta Iehova puterea ocrotitoare prin intermediul colaboratorilor noştri în închinare?

20 Uneori, putem simţi puterea ocrotitoare a lui Iehova prin intermediul colaboratorilor noştri în închinare. Iehova şi-a strâns poporul într-o „comunitate“ internaţională de fraţi şi surori (1 Petru 2:17; Ioan 6:44). Atmosfera călduroasă din mijlocul acestei familii mondiale constituie o dovadă clară a influenţei pozitive pe care spiritul sfânt al lui Dumnezeu o are asupra oamenilor. Acest spirit produce în noi roade — calităţi atrăgătoare şi preţioase, între care iubirea, amabilitatea şi bunătatea (Galateni 5:22, 23). Prin urmare, atunci când ne aflăm  într-o situaţie grea, iar un colaborator se simte îndemnat să ne ofere sfaturi utile sau să ne adreseze câteva cuvinte de încurajare — atât de necesare în asemenea momente —, să-i mulţumim lui Iehova pentru aceste manifestări ale puterii sale ocrotitoare.

21. a) În ce constă hrana spirituală pe care Iehova o oferă la timpul potrivit prin intermediul ‘sclavului fidel şi prevăzător’? b) Cum ai beneficiat personal de ceea ce ne oferă Iehova pentru a ne ocroti din punct de vedere spiritual?

21 Iehova ne mai oferă ceva pentru a ne ocroti: hrană spirituală la timpul potrivit. Pentru a ne ajuta să primim putere din Cuvântul său, Iehova i-a încredinţat ‘sclavului fidel şi prevăzător’ misiunea de a împărţi hrană spirituală. Acest sclav fidel foloseşte publicaţii tipărite, între care revistele Turnul de veghere şi Treziţi-vă!, precum şi întruniri şi congrese pentru a ne da ‘hrană la timpul potrivit’ — ceea ce avem nevoie şi exact atunci când avem nevoie (Matei 24:45). Ai auzit vreodată la o întrunire creştină — într-un comentariu, într-o cuvântare sau chiar într-o rugăciune — ceva ce ţi-a dat exact forţa şi încurajarea de care aveai nevoie? A fost influenţată vreodată viaţa ta de un anumit articol publicat în revistele noastre? Nu uita că Iehova ne oferă toate acestea pentru a ne ocroti spiritualitatea.

22. Cum îşi foloseşte întotdeauna Iehova puterea, şi de ce modul său de a acţiona este întotdeauna spre binele nostru?

22 Iehova este cu siguranţă „un scut pentru toţi cei care se încred în El“ (Psalmul 18:30). Am văzut că el nu-şi foloseşte puterea pentru a ne feri de toate nenorocirile din prezent. El îşi foloseşte însă întotdeauna puterea ocrotitoare pentru a garanta realizarea scopului său. Modul în care acţionează Iehova se va dovedi a fi, în cele din urmă, spre binele poporului său. Dacă ne apropiem de el şi rămânem în dragostea lui, Iehova ne va da viaţă perfectă pentru eternitate. Dacă nu vom pierde din vedere această perspectivă, vom putea considera orice suferinţă din acest sistem ca fiind ‘momentană şi uşoară’. — 2 Corinteni 4:17.