Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 18

Cum sunt finanţate activităţile Regatului

Cum sunt finanţate activităţile Regatului

IDEEA PRINCIPALĂ

De ce şi cum sprijină slujitorii lui Iehova din punct de vedere financiar activităţile Regatului

1, 2. a) Ce i-a răspuns fratele Russell unui pastor care voia să ştie cum erau finanţate activităţile Studenţilor în Biblie? b) Ce vom analiza în acest capitol?

ODATĂ, fratele Charles Russell a fost întrebat de un pastor al Bisericii Reformate cum sunt finanţate activităţile Studenţilor în Biblie.

„Nu facem niciodată colectă”, i-a zis fratele Russell.

„Dar cum faceţi rost de bani?”, a întrebat pastorul.

„Dacă o să vă spun, n-o să vă vină să credeţi, i-a răspuns fratele Russell. Când oamenii vin la întrunirile noastre, nu li se cer bani. Dar îşi dau seama că se fac cheltuieli şi îşi zic: Sigur e nevoie de bani pentru a ţine întruniri în această sală . . . Cum aş putea contribui şi eu la acoperirea cheltuielilor?”

Pastorul l-a privit neîncrezător pe fratele Russell.

„Acesta este purul adevăr, a spus fratele Russell în continuare. Oamenii chiar îmi pun întrebarea: «Cum aş putea contribui şi eu la susţinerea acestei cauze?». Când o persoană primeşte o binecuvântare de ordin material, vrea să-şi folosească banii pe care îi are pentru Domnul. Dacă nu-i are, de ce să i-i cerem?” *

2 Da, fratele Russell spunea „purul adevăr”. Poporul lui Dumnezeu s-a dovedit generos de-a lungul timpului, aducând contribuţii materiale pentru susţinerea închinării adevărate. În continuare vom analiza două exemple biblice de acest fel. De asemenea, vom vedea cum au fost şi sunt finanţate activităţile Regatului în perioada modernă. Pe parcursul acestei analize, întreabă-te: Cum pot să susţin şi eu Regatul din punct de vedere material?

‘Orice om cu inimă binevoitoare să aducă o contribuţie’

3, 4. a) Ce convingere are Iehova cu privire la închinătorii săi? b) Cum au susţinut israeliţii construirea tabernacolului?

3 Iehova are încredere în închinătorii săi adevăraţi. El ştie că, atunci când li se dă posibilitatea, ei îşi arată cu bucurie devoţiunea făcând contribuţii voluntare. Să vedem două exemple din istoria poporului Israel.

4 După ce i-a eliberat din Egipt, Iehova le-a spus israeliţilor să construiască tabernacolul, un cort mobil, folosit pentru  a i se aduce închinare. Confecţionarea cortului şi a mobilierului presupunea cheltuieli considerabile. Iehova i-a zis lui Moise să le dea israeliţilor ocazia de a susţine lucrarea, spunându-le: „Luaţi din ce aveţi o contribuţie pentru Iehova. Orice om cu inimă binevoitoare s-o aducă drept contribuţie pentru Iehova” (Ex. 35:5). Cum au reacţionat israeliţii, care înainte făcuseră „tot felul de munci de sclav” şi cu care egiptenii ‘se purtaseră tiranic’? (Ex. 1:14) Ei au susţinut cu generozitate lucrarea de construcţie şi au contribuit de bunăvoie cu aur, argint şi alte lucruri de valoare, cele mai multe dintre acestea avându-le, probabil, de la egipteni, foştii lor stăpâni (Ex. 12:35, 36). Poporul a donat mai mult decât era necesar şi a trebuit ‘să fie oprit să mai aducă ceva’ (Ex. 36:4-7).

5. Cum au reacţionat israeliţii când David le-a spus că aveau posibilitatea să contribuie la construirea templului?

5 Aproximativ 475 de ani mai târziu, David a adus contribuţii din propriul tezaur pentru construirea templului, primul centru stabil de pe pământ al închinării adevărate. Apoi le-a dat israeliţilor posibilitatea de a fi generoşi, spunându-le: „Cine se oferă să-şi umple azi mâna cu un dar pentru Iehova?”. Atunci poporul i-a adus „ofrande benevole lui Iehova cu o inimă întreagă” (1 Cron. 29:3-9). Recunoscând de unde proveneau, de fapt, lucrurile pe care le donaseră israeliţii, David s-a rugat astfel lui Iehova: „Totul este de la tine şi din mâna ta vine tot ce ţi-am dat” (1 Cron. 29:14).

6. De ce este nevoie de bani pentru realizarea lucrării Regatului şi ce întrebări se pun?

6 Nici Moise, nici David nu au trebuit să-i constrângă pe slujitorii lui Dumnezeu să ofere contribuţii materiale. Ei au dat cu o inimă binevoitoare. Dar cum stau lucrurile în prezent? Suntem conştienţi că, pentru lucrarea pe care o realizează Regatul lui Dumnezeu, este nevoie de bani. Sunt necesare resurse considerabile pentru a publica şi a distribui Biblii şi literatură biblică, pentru a construi şi a întreţine locuri de închinare şi clădiri de filială şi pentru a le oferi ajutor fraţilor noştri în caz de dezastru. De aceea, se pun unele întrebări: Cum sunt obţinute fondurile necesare? Este nevoie ca supuşii Regelui să fie constrânşi să susţină din punct de vedere material lucrarea Regatului?

„Nu va cerşi, nici nu va implora vreodată sprijinul oamenilor”

7, 8. De ce slujitorii lui Iehova nu le cer bani altora?

7 Fratele Russell şi colaboratorii săi nu au vrut să folosească aceleaşi modalităţi de a strânge bani ca bisericile creştinătăţii. În al doilea număr al Turnului de veghe, în articolul intitulat „Aţi dori să citiţi «Turnul de veghe al Sionului»?”, fratele Russell a afirmat: „«Turnul de veghe al Sionului» îl are, credem noi, pe IEHOVA ca susţinător şi, cât timp lucrurile vor sta aşa, nu va cerşi, nici nu va implora vreodată sprijinul oamenilor. Când Cel care spune: «Tot aurul şi tot argintul  munţilor este al meu» nu va mai pune la dispoziţie fondurile necesare, vom înţelege că a sosit timpul să suspendăm apariţia acestei publicaţii” (Hag. 2:7-9). Şi acum, după mai bine de 130 de ani, Turnul de veghe apare cu regularitate, iar organizaţia care îl publică încă există.

8 Slujitorii lui Iehova nu cer bani. Ei nu fac colecte, nu trimit scrisori prin care să solicite bani, nici nu organizează târguri sau expoziţii pentru a strânge fonduri. Slujitorii lui Iehova acţionează în armonie cu ceea ce s-a amintit cu mult timp în urmă într-un articol din Turnul de veghe: „Nu am considerat niciodată că ar fi potrivit să cerem bani pentru a susţine cauza Domnului, aşa cum fac alte biserici . . . Credem că banii strânşi prin diverse metode de a cerşi în numele Domnului nostru sunt o insultă la adresa sa, nefiind acceptaţi de el. Aceştia nu aduc binecuvântarea sa nici asupra celor care donează, nici asupra lucrării efectuate cu ajutorul lor”. *

„Fiecare să facă aşa cum a hotărât în inima lui”

9, 10. Menţionaţi un motiv pentru care aducem contribuţii benevole.

9 Ca supuşi ai Regatului, nu trebuie să ni se impună să aducem contribuţii materiale. Dimpotrivă, suntem bucuroşi că ne putem folosi banii şi alte resurse pentru a promova activităţile Regatului. Să vedem trei motive pentru care suntem dispuşi să dăruim din resursele noastre materiale.

10 În primul rând, aducem contribuţii benevole deoarece îl iubim pe Iehova şi vrem să facem „ce este plăcut în ochii săi” (1 Ioan 3:22). Într-adevăr, lui Iehova îi este plăcut un închinător al său care dă din toată inima. Să examinăm ce a spus apostolul Pavel despre modul în care un creştin ar trebui să-şi manifeste generozitatea. (Citeşte 2 Corinteni 9:7.) Un creştin adevărat nu dă fără tragere de inimă sau din obligaţie. El dă pentru că aşa „a hotărât în inima lui”. * Altfel spus, el dă după ce s-a gândit la o anumită necesitate şi la modul în care o poate satisface. O astfel de persoană îi este plăcută lui Iehova deoarece el „îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie”.

Şi micuţilor din Mozambic le place să fie generoşi

11. Ce ne îndeamnă să-i dăm lui Iehova cel mai bun dar?

11 În al doilea rând, facem contribuţii materiale deoarece în acest fel îi mulţumim lui Iehova pentru numeroasele binecuvântări pe care le-am primit. Să analizăm un principiu din Legea lui Moise care îndeamnă la autoanaliză. (Citeşte Deuteronomul 16:16, 17.) Când participa la cele trei sărbători anuale, fiecare bărbat israelit trebuia să aducă un dar ‘potrivit cu binecuvântarea pe care i-a dat-o Iehova’. Aşadar, înainte de a participa la o sărbătoare, fiecare bărbat trebuia să mediteze la binecuvântările primite şi să se autoanalizeze pentru a alege cel mai bun dar pe care îl putea aduce. În mod asemănător, când reflectăm la numeroasele moduri în care ne-a binecuvântat Iehova, ne simţim îndemnaţi să-i dăm cel  mai bun dar. Darul nostru adus din toată inima, care include contribuţiile noastre materiale, arată cât de mult apreciem binecuvântările primite din mâna lui Iehova (2 Cor. 8:12-15).

12, 13. În ce fel contribuţiile noastre voluntare dovedesc că îl iubim pe Rege şi cu cât ar trebui să contribuie fiecare?

12 În al treilea rând, prin contribuţiile noastre benevole ne dovedim iubirea pentru Regele Isus Cristos. În ce fel? Să remarcăm ce le-a spus Isus discipolilor în ultima sa noapte ca om pe pământ. (Citeşte Ioan 14:23.) „Dacă cineva mă iubeşte, va respecta cuvântul meu”, a zis Isus. „Cuvântul” lui Isus se referă, printre altele, la porunca sa de a predica vestea bună despre Regat pe tot pământul (Mat. 24:14; 28:19, 20). Respectăm acest ‘cuvânt’ făcând tot ce putem – investind timp, energie şi resurse materiale – pentru a susţine lucrarea de predicare a Regatului. Astfel, ne arătăm iubirea faţă de Regele mesianic.

13 Ca supuşi loiali ai Regatului, noi dorim din toată inima să dovedim că sprijinim Regatul aducând contribuţii financiare. Cu cât contribuie fiecare? Aceasta este o decizie personală.  Fiecare dă atât cât îi permite situaţia. Însă mulţi dintre fraţii noştri au puţine lucruri materiale (Mat. 19:23, 24; Iac. 2:5). Totuşi, ei se pot simţi încurajaţi ştiind că Iehova şi Fiul său preţuiesc chiar şi contribuţiile mici, făcute cu o inimă binevoitoare (Mar. 12:41-44).

Modalităţi prin care sunt primiţi banii

14. Cum au oferit Martorii lui Iehova mult timp literatura biblică?

14 Mulţi ani, Martorii lui Iehova au oferit literatură biblică în schimbul unei contribuţii băneşti. Suma propusă era cât mai mică posibil, astfel încât şi oamenii cu mijloace de trai modeste să poată primi literatură. Bineînţeles, dacă locatarul părea interesat, dar nu-şi permitea să dea acea sumă de bani, vestitorii Regatului îi lăsau literatura. Ei doreau din toată inima ca literatura să ajungă la oamenii sinceri care să o citească şi să aibă astfel foloase.

15, 16. a) Ce schimbare a făcut Corpul de Guvernare în modul de oferire a literaturii în anul 1990? b) Cum se fac donaţiile? (Vezi şi chenarul „ În ce scop sunt folosite donaţiile?”.)

15 În 1990, Corpul de Guvernare a făcut modificări în ce priveşte modul de oferire a literaturii. Din acel an, în Statele Unite, toată literatura a început să fie oferită exclusiv pe bază de donaţii. A fost trimisă o scrisoare către toate congregaţiile din ţară în care se spunea: „Revistele şi celelalte publicaţii vor fi date vestitorilor şi celor interesaţi fără să li se solicite o sumă de bani sau să li se sugereze că aceasta trebuie dată ca o condiţie pentru a primi o anumită publicaţie. . . . Cine vrea să facă o donaţie pentru acoperirea cheltuielilor pe care le presupune lucrarea noastră de instruire poate să facă acest lucru. Însă el poate primi literatura, indiferent dacă face sau nu o donaţie”. Datorită acestei măsuri, caracterul voluntar şi religios al lucrării noastre nu a mai putut fi contestat şi s-a înţeles clar că „nu suntem vânzători ambulanţi ai cuvântului lui Dumnezeu” (2 Cor. 2:17). Cu timpul, măsura referitoare la donaţii a fost implementată pe teritoriul filialelor din întreaga lume.

16 Cum se fac donaţiile? În sălile Regatului ale Martorilor lui Iehova sunt amplasate în mod discret cutii de donaţii. Persoanele pot pune bani în ele sau pot trimite donaţii direct uneia dintre persoanele juridice folosite de Martorii lui Iehova. În fiecare an apare un articol în Turnul de veghe, care precizează cum pot fi făcute donaţiile.

În ce scop sunt folosiţi banii?

17-19. Explicaţi cum sunt folosite fondurile pentru a) lucrarea de predicare mondială, b) construirea de săli ale Regatului la nivel mondial şi c) cheltuielile congregaţiei locale.

17 Lucrarea de predicare mondială. Fondurile sunt folosite la acoperirea cheltuielilor făcute pentru realizarea lucrării de predicare mondiale. Aceste cheltuieli includ costurile de producţie şi distribuire a literaturii la nivel mondial, de  construire şi întreţinere a filialelor şi de desfăşurare a diverselor şcoli teocratice. Fondurile sunt folosite şi pentru susţinerea activităţilor misionarilor, ale supraveghetorilor itineranţi şi ale pionierilor speciali. De asemenea, donaţiile sunt folosite pentru a li se oferi ajutor fraţilor noştri în caz de dezastru. *

18 Construirea de săli ale Regatului la nivel mondial. Fondurile sunt folosite pentru a ajuta congregaţiile să construiască sau să modifice o sală a Regatului. Donaţiile care se primesc pot fi puse la dispoziţie pentru ca şi alte congregaţii să primească fondurile de care au nevoie în acest scop. *

19 Cheltuielile congregaţiei locale. Fondurile sunt folosite pentru achitarea cheltuielilor curente şi a celor de întreţinere a sălii Regatului. Bătrânii ar putea recomanda ca anumite sume de bani să fie trimise filialei pentru susţinerea lucrării de predicare. În astfel de situaţii, bătrânii prezintă congregaţiei o rezoluţie. Dacă este aprobată, suma propusă va fi trimisă filialei. În fiecare lună, fratele responsabil cu contabilitatea întocmeşte un raport contabil, care este citit înaintea congregaţiei.

20. Cum îl poţi onora pe Iehova cu „lucrurile tale de valoare”?

20 Când reflectăm la tot ce presupune înfăptuirea lucrării mondiale de predicare a Regatului şi de facere de discipoli, ne simţim îndemnaţi ‘să-l onorăm pe Iehova cu lucrurile noastre de valoare’ (Prov. 3:9, 10). Acestea includ aptitudinile noastre fizice şi intelectuale şi calităţile noastre spirituale. Cu siguranţă, dorim să le folosim din plin pentru susţinerea activităţilor Regatului. Dar să nu uităm că lucrurile noastre de valoare includ şi bunurile materiale pe care le avem. Să fim hotărâţi să dăm tot ce putem, atunci când putem. Donaţiile noastre îi aduc onoare lui Iehova şi dovedesc că sprijinim Regatul mesianic.

^ par. 1 Turnul de veghe (engl.), 15 iulie 1915, paginile 218, 219.

^ par. 8 Turnul de veghe (engl.), 1 august 1899, pagina 201.

^ par. 10 Potrivit unui erudit, cuvântul grecesc tradus „a hotărî” „transmite ideea de a stabili dinainte o anumită acţiune”. El adaugă: „Deşi faptul de a dărui aduce o bucurie spontană, totuşi această acţiune trebuie să fie organizată şi planificată” (1 Cor. 16:2).

^ par. 17 Vezi capitolul 20 pentru mai multe informaţii despre acţiunile de ajutorare.

^ par. 18 Vezi capitolul 19 pentru mai multe detalii despre construirea de săli ale Regatului.