Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 1

„Să vină regatul tău”

„Să vină regatul tău”

IDEEA PRINCIPALĂ

Ce i-a învăţat Isus pe oameni despre Regatul lui Dumnezeu

1, 2. Ce cuvinte a rostit Iehova însuşi în auzul a trei dintre apostolii lui Isus şi cum au reacţionat ei?

DACĂ însuşi Iehova Dumnezeu ţi-ar spune să faci ceva, cum ai reacţiona? Indiferent ce ţi-ar cere, cu siguranţă că ai dori să te supui îndrumării sale.

2 La câtva timp după Paştele din 32 e.n., trei dintre apostolii lui Isus – Petru, Iacov şi Ioan – au avut o astfel de experienţă. (Citeşte Matei 17:1-5.) Fiind cu Stăpânul lor „pe un munte înalt”, ei au văzut într-o viziune o prefigurare a gloriei pe care urma să o aibă Isus ca Rege ceresc. Viziunea părea reală, astfel că Petru a încercat să se implice în ceea ce vedea întâmplându-se. În timp ce Petru vorbea, a apărut un nor deasupra lor. Apoi, Petru şi cei care erau cu el au auzit vocea lui Iehova, privilegiu de care au avut parte doar câţiva oameni. După ce a afirmat că Isus este Fiul său, Iehova a spus: „De el să ascultaţi!”. Apostolii s-au supus acelei îndrumări din partea lui Iehova. Ei au ascultat ce i-a învăţat Isus şi i-au îndemnat şi pe alţii să facă la fel (Fap. 3:19-23; 4:18-20).

Isus a vorbit despre Regatul lui Dumnezeu mai mult decât despre orice alt subiect

3. De ce vrea Iehova să ascultăm de Fiul său şi ce subiect este înţelept să examinăm?

3 Cuvintele: „De el să ascultaţi!” au fost consemnate în Biblie pentru a ne fi de folos (Rom. 15:4). În ce fel? Isus este purtătorul de cuvânt al lui Iehova şi, ori de câte ori îi învăţa pe alţii, făcea cunoscut ceea ce Tatăl său dorea ca ei să ştie (Ioan 1:1, 14). Subiectul despre care Isus a vorbit cel mai mult a fost Regatul lui Dumnezeu, guvernul mesianic ceresc, alcătuit din Cristos Isus şi cei 144 000 de coregenţi ai săi. De aceea, este înţelept să examinăm acest subiect important (Rev. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6). Dar să vedem mai întâi de ce a vorbit Isus atât de mult despre Regatul lui Dumnezeu.

„Din plinătatea inimii . . . ”

4. Cum a arătat Isus că preţuieşte Regatul?

4 Regatul este foarte preţios pentru Isus. De ce afirmăm aceasta? Cuvintele noastre reflectă ce avem în inimă, ce este cu adevărat important pentru noi. Isus însuşi a spus: „Din plinătatea inimii vorbeşte gura” (Mat. 12:34). El s-a folosit  de orice ocazie pentru a vorbi despre Regat. În cele patru evanghelii, există peste o sută de referiri la Regat, majoritatea fiind făcute de Isus. Regatul a fost tema predicării sale. El a spus: „Trebuie să anunţ şi altor oraşe vestea bună despre regatul lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:43). Chiar şi după învierea sa, Isus a continuat să le vorbească discipolilor despre Regat (Fap. 1:3). Cu siguranţă, Isus a preţuit mult Regatul, ceea ce l-a îndemnat să vorbească despre el.

5-7. a) Ce dovezi avem că Regatul este preţios pentru Iehova? Ilustraţi. b) Cum putem arăta că Regatul este preţios pentru noi?

5 Şi Iehova preţuieşte Regatul. Ce dovezi avem în acest sens? Iehova l-a trimis pe pământ pe Fiul său unic-născut; tot ce a spus şi a predat Fiul său provine de la Iehova (Ioan 7:16; 12:49, 50). De la Iehova provine şi tot ce este consemnat în cele patru evanghelii despre viaţa lui Isus şi serviciul său pământesc. Să ne gândim la semnificaţia acestui lucru.

Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe: Preţuiesc eu Regatul lui Dumnezeu?

6 Imaginează-ţi că vrei să faci un album cu fotografii de familie. Ai multe fotografii, dar nu le poţi pune pe toate în album. Cum vei proceda? Vei face o selecţie. Într-un fel, evangheliile sunt asemenea unui album foto care ni-l înfăţişează în mod clar pe Isus. Iehova nu i-a inspirat pe scriitorii evangheliilor să consemneze tot ce a spus şi a făcut Isus când a fost pe pământ (Ioan 20:30; 21:25). Dar spiritul lui Iehova i-a îndrumat să consemneze acele cuvinte şi acţiuni ale lui Isus care ne ajută să înţelegem scopul serviciului său pământesc, precum şi ce este cu adevărat important pentru Iehova (2 Tim. 3:16, 17; 2 Pet. 1:21). Întrucât evangheliile conţin în cea mai mare parte învăţăturile lui Isus despre Regatul lui Dumnezeu, putem spune pe bună dreptate că Regatul este preţios pentru Iehova. Într-adevăr, Iehova vrea să cunoaştem tot ce avem nevoie să ştim despre Regatul său.

7 Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe: Preţuiesc eu Regatul lui Dumnezeu? Dacă îl preţuim, vom dori să luăm în considerare ce a spus şi a predat Isus despre Regat – cât de important este el, ce va realiza şi când va veni.

„Să vină regatul tău” – Ce va însemna aceasta?

8. Cum a subliniat Isus importanţa Regatului?

8 Să analizăm în continuare rugăciunea-model. În cuvinte simple, dar expresive, Isus a arătat cât de important este Regatul, menţionând ce va realiza el. În această rugăciune sunt prezentate şapte cereri. Primele trei vizează scopurile lui Iehova: sfinţirea numelui său, venirea Regatului şi îndeplinirea voinţei sale precum în cer, aşa şi pe pământ. (Citeşte Matei 6:9, 10.) Între aceste trei cereri există o strânsă legătură. Regatul mesianic este instrumentul prin care Iehova îşi va sfinţi numele şi îşi va îndeplini voinţa.

9, 10. a) Ce va însemna venirea Regatului lui Dumnezeu? b) Ce profeţie biblică îţi doreşti cel mai mult să se împlinească?

 9 Ce va însemna venirea Regatului lui Dumnezeu? Rugându-ne „să vină regatul tău”, cerem ca Regatul să treacă la acţiune. Când va veni, Regatul îşi va exercita în mod deplin puterea asupra pământului. Acesta va înlătura actualul sistem rău, inclusiv guvernele umane, şi va aduce în existenţă o lume nouă şi dreaptă (Dan. 2:44; 2 Pet. 3:13). Apoi, sub domnia Regatului, întregul pământ va deveni un paradis (Luca 23:43). Persoanele care sunt în memoria lui Dumnezeu vor fi readuse la viaţă şi vor fi din nou împreună cu cei dragi (Ioan 5:28, 29). Oamenii ascultători vor deveni perfecţi şi se vor bucura de viaţă veşnică (Rev. 21:3-5). În sfârşit, va exista armonie deplină între cer şi pământ, îndeplinindu-se astfel voinţa lui Iehova Dumnezeu! Nu aştepţi cu nerăbdare împlinirea acestor promisiuni? Gândeşte-te că, de fiecare dată când te rogi pentru venirea Regatului lui Dumnezeu, ceri, de fapt, ca aceste promisiuni minunate să se împlinească.

10 Este evident că Regatul lui Dumnezeu nu a venit, aşa cum cerem în rugăciunea-model. Guvernele umane îşi exercită încă puterea şi nu trăim într-o lume nouă şi dreaptă. Dar vestea bună este că Regatul lui Dumnezeu a fost instaurat, după cum vom vedea în capitolul următor. Să analizăm în continuare când a spus Isus că avea să fie instaurat Regatul şi când va veni el.

Când avea să fie instaurat Regatul lui Dumnezeu?

11. Ce a lăsat Isus să se înţeleagă despre instaurarea Regatului lui Dumnezeu?

11 Isus a lăsat să se înţeleagă că Regatul nu avea să fie instaurat în secolul I e.n., chiar dacă unii dintre discipolii săi se aşteptau să se întâmple aşa (Fap. 1:6). Să analizăm ce a spus Isus în două dintre parabolele sale, pe care le-a rostit la un interval de mai puţin de doi ani una de cealaltă.

12. Cum sugerează parabola despre grâu şi neghină că Regatul nu a fost instaurat în secolul I e.n.?

12 Parabola despre grâu şi neghină. (Citeşte Matei 13:24-30.) După ce a spus această parabolă, probabil în primăvara anului 31 e.n., Isus le-a explicat-o discipolilor săi (Mat. 13:36-43). Semnificaţia parabolei despre grâu şi neghină este următoarea: După moartea apostolilor, Diavolul avea să semene neghină (creştinii falşi) în mijlocul grâului („fiii regatului”, sau creştinii unşi). Grâul şi neghina urmau să fie lăsate să crească împreună pe parcursul perioadei de creştere, care avea să continue până la seceriş; secerişul este „încheierea unui sistem”. După ce avea să înceapă vremea secerişului, urma să fie strânsă neghina. Apoi avea să fie adunat grâul. Parabola sugerează, aşadar, că Regatul nu avea să fie instaurat în secolul I e.n., ci după încheierea perioadei de creştere. Aşa cum ştim, perioada de creştere s-a încheiat în 1914 şi tot atunci a început şi vremea secerişului.

13. Cum a ilustrat Isus că nu avea să fie întronat ca Rege mesianic imediat după întoarcerea sa în cer?

 13 Parabola despre mine. (Citeşte Luca 19:11-13.) Isus a rostit această parabolă în 33 e.n., în timpul ultimei sale călătorii la Ierusalim. Unii dintre ascultătorii săi credeau că Isus avea să întemeieze Regatul de îndată ce vor fi ajuns la Ierusalim. Pentru a le corecta modul de gândire şi a le arăta că instaurarea Regatului urma să aibă loc în viitorul îndepărtat, Isus s-a comparat cu „un om de neam ales” care trebuia să călătorească „într-o ţară îndepărtată ca să obţină putere regală”. * În cazul lui Isus, ‘ţara îndepărtată’ era cerul, unde Tatăl său avea să-l învestească cu putere regală. Dar Isus ştia că nu avea să fie întronat ca Rege mesianic imediat după întoarcerea sa în cer. El avea să stea la dreapta lui Dumnezeu şi să aştepte până la timpul fixat. Potrivit dovezilor, această aşteptare a durat mai multe secole (Ps. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Evr. 10:12, 13).

Când va veni Regatul lui Dumnezeu?

14. a) Cum a răspuns Isus la întrebarea pusă de patru dintre apostolii săi? b) Ce ne dezvăluie împlinirea profeţiei lui Isus despre prezenţa sa şi despre Regat?

14 Cu câteva zile înainte de moartea lui Isus, patru dintre apostolii săi l-au întrebat: „Care va fi semnul prezenţei tale şi al încheierii acestui sistem?” (Mat. 24:3; Mar. 13:4). Drept răspuns, Isus a făcut o profeţie amplă, consemnată în Matei, capitolele 24 şi 25. Isus a descris mai multe evenimente mondiale care aveau să constituie semnul de identificare al unei perioade numite ‘prezenţa’ sa. Începutul prezenţei  lui Isus avea să coincidă cu întemeierea Regatului, iar punctul ei culminant, cu venirea Regatului. Avem numeroase dovezi că profeţia lui Isus se împlineşte din 1914. * Aşadar, acest an a marcat începutul prezenţei sale şi întemeierea Regatului.

15, 16. La cine se referă expresia „această generaţie”?

15 Însă când va veni Regatul? Isus nu a dezvăluit exact când urma să se întâmple aceasta (Mat. 24:36). Dar el ne-a spus ceva care ne asigură că venirea Regatului este într-adevăr foarte aproape. Isus a arătat că Regatul avea să vină după ce „această generaţie” urma să vadă împlinirea semnului profetic. (Citeşte Matei 24:32-34.) La cine se referă expresia „această generaţie”? Să analizăm cuvintele lui Isus.

16 „Această generaţie.” Se referea Isus la necredincioşi? Nu. Să ne gândim cui îi erau adresate aceste cuvinte. Isus a rostit profeţia în prezenţa câtorva apostoli care „s-au dus la el, deoparte” (Mat. 24:3). Apostolii aveau să fie, în scurt timp, unşi cu spirit sfânt. Să vedem şi contextul. Înainte să le vorbească despre „această generaţie”, Isus a zis: „Învăţaţi din ilustrarea despre smochin: Când mlădiţa lui este fragedă şi îi dau frunzele, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că el este aproape, la uşi”. Continuatorii unşi ai lui Isus, nu necredincioşii aveau să vadă lucrurile prezise de Isus şi să înţeleagă semnificaţia lor, şi anume că „el este aproape, la uşi”. Aşadar, când a vorbit despre „această generaţie”, Isus s-a referit la continuatorii săi unşi.

17. Care este semnificaţia termenului „generaţie” şi a expresiei „toate aceste lucruri”?

17 „Nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri.” Cum se vor împlini aceste cuvinte? Pentru a găsi răspunsul, trebuie să ştim două lucruri: semnificaţia termenului „generaţie” şi a expresiei „toate aceste lucruri”. În Biblie, cuvântul „generaţie” se referă adesea la oameni de diferite vârste care trăiesc în acelaşi interval de timp. O generaţie nu durează foarte mult şi are un sfârşit (Ex. 1:6). Expresia „toate aceste lucruri” include tot ce s-a profeţit că va avea loc în timpul prezenţei lui Isus, de la începutul acesteia în 1914 până la punctul ei culminant, care va fi atins în ‘necazul cel mare’ (Mat. 24:21).

18, 19. Care este semnificaţia cuvintelor lui Isus despre „această generaţie” şi ce concluzie putem trage?

18 Ce semnificaţie au atunci cuvintele lui Isus despre „această generaţie”? Generaţia este formată din două grupuri de creştini unşi. Primul grup este alcătuit din creştinii unşi care au fost de faţă când semnul a început să se împlinească în 1914, iar al doilea grup, din creştinii unşi care au fost contemporani un timp cu primul grup. Cel puţin unii creştini unşi din al doilea grup vor fi în viaţă când va începe  apropiatul mare necaz. Cele două grupuri formează o generaţie deoarece unii creştini unşi cu spirit din primul grup au trăit la un moment dat în acelaşi timp cu creştinii din al doilea grup. *

19 Ce concluzie putem trage? Ştim că semnul prezenţei lui Cristos ca Rege este evident în întreaga lume. Ştim şi că cei unşi care sunt încă în viaţă şi care fac parte din „această generaţie” înaintează în vârstă. Însă nu toţi vor muri înainte de izbucnirea marelui necaz. Aşadar, putem concluziona că, în scurt timp, Regatul lui Dumnezeu va veni şi îşi va exercita autoritatea asupra pământului. Cât de emoţionant va fi să vedem împlinirea cererii din rugăciunea-model: „Să vină regatul tău”!

20. Care va fi subiectul principal al acestei publicaţii şi ce vom examina în capitolul următor?

20 Să nu uităm cuvintele pe care Iehova însuşi le-a spus din cer cu privire la Fiul său: „De el să ascultaţi!”. În calitate de creştini adevăraţi, dorim să ne supunem acestei porunci divine. Suntem profund interesaţi de tot ce a spus şi a predat Isus despre Regatul lui Dumnezeu. Ceea ce a realizat deja acest Regat şi ceea ce va realiza în viitor constituie subiectul principal al acestei publicaţii. În următorul capitol vom analiza evenimentele emoţionante care au avut loc în perioada anterioară naşterii Regatului în cer şi în cea imediat următoare.

^ par. 13 Probabil că parabola lui Isus le-a amintit ascultătorilor săi de Arhelaus, unul dintre fiii lui Irod cel Mare. Înainte de moartea sa, Irod l-a numit pe Arhelaus succesor la tron, urmând ca acesta să domnească peste Iudeea şi alte teritorii. Însă, ca să-şi poată începe domnia, Arhelaus a trebuit să facă mai întâi lunga călătorie la Roma pentru a primi aprobarea lui Augustus Caesar.

^ par. 18 Dacă o persoană a fost unsă după moartea ultimului creştin uns din primul grup, adică după moartea tuturor celor care au văzut „începutul durerilor” în 1914, atunci ea nu face parte din „această generaţie” (Mat. 24:8).