Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 2

Regatul s-a născut în cer

Regatul s-a născut în cer

IDEEA PRINCIPALĂ

Cum şi-a pregătit Dumnezeu poporul pentru naşterea Regatului

1, 2. Care a fost cel mai important eveniment din istorie şi de ce nu este surprinzător că s-a petrecut fără a fi văzut de oameni?

TE-AI ÎNTREBAT vreodată cum ar fi fost să trăieşti într-o perioadă crucială din istorie? Mulţi oameni îşi pun această întrebare. Dar dacă ai fi trăit într-o astfel de perioadă, ai fi fost oare martor ocular la evenimentele care au dus la schimbări în societate? Puţin probabil. Evenimentele care marchează sfârşitul unor regimuri politice şi care sunt amintite în cărţile de istorie au loc deseori înainte ca oamenii să afle despre ele. Într-un anumit sens, o mare parte din ceea ce alcătuieşte istoria umanităţii se petrece fără ştirea omului de rând, în săli ale tronului, în săli de şedinţe sau în birouri guvernamentale. Totuşi, astfel de schimbări afectează viaţa a milioane de oameni.

2 Dar ce se poate spune despre cel mai important eveniment din istorie? Acesta a influenţat viaţa a milioane de persoane, deşi s-a petrecut fără ca locuitorii pământului să-l fi văzut. Ne referim, desigur, la naşterea în cer a Regatului lui Dumnezeu, guvernul mesianic de mult promis, care va pune în curând capăt actualului sistem. (Citeşte Daniel 2:34, 35, 44, 45.) Având în vedere că oamenii nu au fost martori oculari la naşterea Regatului, ar trebui să conchidem că Iehova nu a vrut ca ei să ştie despre acest eveniment? Şi-a pregătit Dumnezeu slujitorii loiali pentru el? Vom vedea în continuare.

„Mesagerul meu . . . va pregăti calea înaintea mea”

3-5. a) Cine a fost „mesagerul legământului” menţionat în Maleahi 3:1? b) Ce avea să se întâmple înainte ca „mesagerul legământului” să vină la templu?

3 Din timpuri străvechi, Iehova şi-a propus să-şi pregătească poporul pentru naşterea Regatului mesianic. Să analizăm, de pildă, profeţia din Maleahi 3:1: „Iată că îl trimit pe mesagerul meu, iar el va pregăti calea înaintea mea. Şi, pe neaşteptate, va veni la templul Său adevăratul Domn, pe care-l căutaţi, şi mesagerul legământului, în care vă găsiţi plăcerea”.

4 Când a venit Iehova, „adevăratul Domn”, să-şi inspecteze „templul” în împlinirea modernă a profeţiei? Profeţia arată că Iehova urma să vină cu „mesagerul legământului”.  Acesta era Isus Cristos, Regele mesianic (Luca 1:68-73). Imediat după întronarea sa, el avea să-i inspecteze şi să-i purifice pe slujitorii lui Dumnezeu care slujeau în curtea pământească a marelui templu spiritual (1 Pet. 4:17).

5 Însă cine a fost celălalt ‘mesager’, primul menţionat în Maleahi 3:1? Acest mesager prezis avea să apară cu mult timp înainte de prezenţa Regelui mesianic. ‘A pregătit cineva calea’ înaintea Regelui mesianic în deceniile care au precedat anul 1914?

6. Cine a îndeplinit rolul prezisului ‘mesager’ care i-a pregătit pe slujitorii fideli ai lui Dumnezeu pentru evenimentele ce urmau să aibă loc?

6 În această publicaţie vom găsi răspunsul la astfel de întrebări analizând impresionanta istorie a poporului lui Iehova din timpurile moderne. Aceasta arată că, în ultima parte a secolului al XIX-lea, un mic grup de oameni sinceri s-a remarcat ca singurul grup de creştini adevăraţi între o multitudine de aşa-zişi creştini. Acel grup a ajuns să fie cunoscut sub numele de Studenţi în Biblie. Cei care se aflau în fruntea activităţii acestora – Charles Russell şi colaboratorii săi apropiaţi – au jucat, într-adevăr, rolul prezisului ‘mesager’, oferind îndrumare spirituală poporului lui Dumnezeu şi pregătindu-l pentru evenimentele ce urmau să aibă loc. Să analizăm patru modalităţi prin care „mesagerul” şi-a îndeplinit rolul.

S-au închinat cu adevăr

7, 8. a) Cine s-a numărat printre cercetătorii Bibliei din secolul al XIX-lea care au arătat că doctrina nemuririi sufletului este falsă? b) Ce alte învăţături false au fost demascate de Charles Russell şi de colaboratorii săi apropiaţi?

7 Studenţii în Biblie au studiat sub rugăciune, au ajuns la un consens şi au publicat adevăruri doctrinare clare. De secole, creştinătatea era învăluită în întuneric spiritual; multe dintre învăţăturile ei aveau origini păgâne. Un exemplu elocvent este doctrina nemuririi sufletului. Însă pe parcursul secolului al XIX-lea, câţiva cercetători sinceri ai Bibliei au examinat această învăţătură şi au înţeles că ea nu se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Henry Grew, George Stetson şi George Storrs au demascat plini de curaj această minciună a lui Satan în scrierile şi în discursurile lor. * Activitatea lor a avut o influenţă puternică asupra lui Charles Russell şi a colaboratorilor săi apropiaţi.

8 Micul grup de Studenţi în Biblie a înţeles că şi alte doctrine legate de nemurirea sufletului erau false şi creau confuzie, cum ar fi învăţătura că toţi oamenii buni merg la cer sau că Dumnezeu chinuie sufletele celor răi în focul veşnic al iadului. Russell şi colaboratorii săi au demascat cu îndrăzneală acele minciuni în numeroase articole, cărţi, broşuri, pliante şi predici publicate în ziare.

9. Cum a arătat Turnul de veghe că doctrina Sfintei Treimi este falsă?

9 Studenţii în Biblie au dezvăluit falsitatea altei doctrine larg acceptate, doctrina Sfintei Treimi. În 1887, revista Turnul de veghe * făcea următoarea remarcă: „Scripturile arată foarte clar că Iehova şi Domnul nostru Isus sunt persoane  distincte, nelăsând loc de interpretare în privinţa relaţiei dintre ei”. Apoi, articolul preciza cât de surprinzător era că „ideea unui Dumnezeu trinitar – trei Dumnezei în unu şi, în acelaşi timp, un Dumnezeu în trei – a devenit populară şi a ajuns să fie general acceptată. Dar faptul că aceasta este realitatea nu face decât să sublinieze cât de profund dormea Biserica în timp ce duşmanul o lega cu lanţurile greşelii”.

10. Cum a subliniat revista Turnul de veghe că 1914 avea să fie un an important?

10 Aşa cum sugera titlul ei complet, revista Turnul de veghe al Sionului şi Mesagerul prezenţei lui Cristos s-a concentrat asupra profeţiilor referitoare la prezenţa lui Cristos. Redactorii revistei, care erau creştini unşi fideli, au înţeles că profeţia lui Daniel despre cele „şapte timpuri” avea legătură cu timpul împlinirii scopurilor lui Dumnezeu privitoare la Regatul mesianic. Încă din anii ’70 ai secolului al XIX-lea, ei au arătat că cele şapte timpuri aveau să se încheie în 1914 (Dan. 4:25; Luca 21:24). Deşi fraţii noştri de atunci nu au înţeles pe deplin semnificaţia acelui an important, ei au anunţat pe tot globul ceea ce ştiau, iar rezultatele activităţii lor se pot vedea şi în prezent.

11, 12. a) Cui i-a atribuit fratele Russell meritul pentru ceea ce a predat? b) Cât de importantă a fost activitatea desfăşurată de Russell şi de colaboratorii săi în deceniile ce au precedat anul 1914?

 11 Nici Russell, nici colaboratorii săi fideli nu şi-au atribuit vreun merit pentru descoperirea şi înţelegerea acelor adevăruri spirituale vitale. Russell a recunoscut meritele predecesorilor săi. Dar, mai presus de toate, el i-a adus laude lui Iehova Dumnezeu, cel care şi-a învăţat slujitorii la timpul potrivit ceea ce aveau nevoie să cunoască. Este clar că Iehova a binecuvântat eforturile lui Russell şi ale colaboratorilor săi de a separa adevărul de falsitate. Cu trecerea anilor, diferenţa dintre ei şi creştinii falşi a devenit tot mai evidentă.

Fratele Russell şi colaboratorii săi apropiaţi au promovat adevăruri biblice

12 Ceea ce au făcut acei bărbaţi fideli pentru a promova adevărul doctrinar în deceniile dinaintea anului 1914 a fost extraordinar. Cu privire la perioada aceea, în numărul din 1 noiembrie 1917 al revistei Turnul de veghe se făcea următorul comentariu: „Milioane de persoane din prezent sunt eliberate de povara fricii pe care o cauzează învăţătura despre focul iadului, precum şi alte învăţături false. . . . Valul Adevărului, care a început să se formeze cu mai bine de patruzeci de ani în urmă, se înalţă tot mai mult şi va continua să se înalţe până când se va revărsa şi va umple pământul. Degeaba vor încerca împotrivitorii să împiedice răspândirea Adevărului pe pământ; ar fi ca şi când ar încerca să dea înapoi cu o mătură valurile nestăvilite ale unui ocean”.

13, 14. a) Cum a pregătit „mesagerul” calea pentru Regele mesianic? b) Ce putem învăţa de la fraţii noştri care au trăit cu mai bine de un secol în urmă?

13 Ar fi fost slujitorii lui Dumnezeu pregătiţi pentru începutul prezenţei lui Cristos dacă nu ar fi putut să facă distincţia între Isus şi Tatăl său, Iehova? Cu siguranţă, nu. Ei nu ar fi fost pregătiţi nici dacă ar fi crezut că nemurirea este o condiţie pe care o ating toţi oamenii, când, de fapt, ea este un dar preţios oferit unui număr relativ mic de continuatori ai lui Cristos. La fel de nepregătiţi ar fi fost şi dacă ar fi crezut că Dumnezeu îi chinuie pe oameni în iad fără speranţa de a fi eliberaţi. Într-adevăr, „mesagerul” a pregătit calea pentru Regele mesianic.

14 Ce putem învăţa de la fraţii noştri care au trăit în urmă cu mai bine de un secol? Şi noi trebuie să fim cititori şi cercetători sârguincioşi ai Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 17:3). În timp ce această lume materialistă duce lipsă de hrană spirituală, noi o avem din belşug. Fie ca aprecierea noastră pentru hrana spirituală să crească tot mai mult! (Citeşte 1 Timotei 4:15.)

„Ieşiţi din ea, poporul meu”

15. Ce au înţeles în mod treptat Studenţii în Biblie? (Vezi şi nota marginală.)

15 Studenţii în Biblie au predat că un creştin adevărat trebuie să părăsească definitiv religiile false. În 1879, Turnul de veghe a făcut referire la „biserica Babilonului”. Era vorba despre papalitate? Sau despre Biserica Romano-Catolică? Protestanţii au susţinut secole la rând că Babilonul, menţionat  în profeţia biblică, reprezenta Biserica Catolică. Însă Studenţii în Biblie au înţeles treptat că toate bisericile creştinătăţii erau incluse în Babilonul modern, deoarece toate predau neadevăruri doctrinare precum cele discutate anterior. * Cu timpul, publicaţiile noastre au arătat tot mai clar ce trebuiau să facă persoanele sincere din religiile Babilonului.

16, 17. a) Cum au fost îndemnaţi oamenii în volumul III din Zorii Mileniului şi în Turnul de veghe să rupă orice legătură cu religia falsă? b) Ce factor a diminuat forţa acestor avertismente din perioada de început? (Vezi nota marginală.)

16 De exemplu, în 1891, volumul III din Zorii Mileniului arăta că Dumnezeu a respins Babilonul modern: „Întregul sistem – un sistem alcătuit din sisteme – este respins”. Cartea adăuga că toţi cei care „nu sunt de acord cu doctrinele false şi cu practicile greşite . . . [ale Babilonului cel Mare] trebuie să se separe acum de [el]”.

17 Numărul din ianuarie 1900 al revistei Turnul de veghe oferea sfaturi celor care erau încă înscrişi în registrele bisericilor creştinătăţii şi care se justificau spunând: „Eu sunt de partea adevărului şi rareori mă duc la alte întruniri”. Articolul punea următoarea întrebare: „Dar este acest lucru corect – să fii pe jumătate afară din Babilon şi pe jumătate înăuntru? Este aceasta supunerea cerută de Dumnezeu . . . cea plăcută lui şi acceptată de el? Cu siguranţă, nu. El [membrul unei biserici] a încheiat un legământ cu biserica respectivă când s-a alăturat ei şi ar trebui să respecte acel legământ cu tot ce implică el până când . . . renunţă la statutul său de membru al acelei biserici sau îl anulează”. Cu trecerea anilor, acest mesaj a fost repetat cu tot mai multă hotărâre. * Slujitorii lui Iehova trebuie să rupă orice legătură cu religia falsă.

18. De ce a fost necesar ca oamenii să iasă din Babilonul cel Mare?

18 Dacă oamenii nu ar fi fost avertizaţi în repetate rânduri să iasă din Babilonul cel Mare, ar fi avut Cristos, ca Rege nou întronat, un grup de slujitori unşi pregătiţi pentru venirea sa? În mod sigur, nu, întrucât doar creştinii care au ieşit din Babilon i se pot închina lui Iehova „cu spirit şi cu adevăr” (Ioan 4:24). Suntem şi noi la fel de hotărâţi să nu avem nicio legătură cu religia falsă? Să continuăm să respectăm porunca: „Ieşiţi din ea, poporul meu”! (Citeşte Revelaţia 18:4.)

S-au întrunit pentru a se închina

19, 20. Cum i-a încurajat revista Turnul de veghe pe slujitorii lui Dumnezeu să se întrunească în vederea închinării?

19 Studenţii în Biblie au predat că slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se întrunească în vederea închinării, acolo unde era posibil. Nu este suficient ca creştinii adevăraţi să părăsească religia falsă. Este vital ca ei să practice închinarea adevărată. Din primele numere, revista Turnul de veghe i-a încurajat pe cititori să se întrunească în vederea închinării. De pildă, în numărul din iulie 1880, fratele Russell a vorbit despre un turneu de conferinţe făcut de el, menţionând cât de încurajatoare au fost numeroasele întruniri la care a  participat. Apoi, el i-a îndemnat pe cititori să trimită rapoarte despre progresul lor, unele dintre ele urmând să fie publicate în paginile revistei. Cu ce scop? „Ca să ştim cu toţii . . . cum vă binecuvântează Domnul; dacă vă întruniţi în continuare cu cei care au aceeaşi credinţă preţioasă ca voi.”

Charles Russell cu un grup de Studenţi în Biblie în Copenhaga (Danemarca), în 1909

20 În 1882, în Turnul de veghe a apărut un articol intitulat „Să ne întrunim”, în care creştinii erau îndemnaţi să ţină întruniri „pentru edificarea, încurajarea şi întărirea fiecăruia”. În articol se spunea: „Nu contează dacă printre voi se află cineva învăţat sau talentat. Fiecare să-şi aducă propria Biblie, hârtie şi creion. Să aduceţi, de asemenea, tot ce vă poate fi de ajutor, de exemplu, o Concordanţă. . . . Alegeţi un subiect, cereţi îndrumarea Spiritului ca să-l înţelegeţi; apoi citiţi, reflectaţi, comparaţi versetele şi, fără îndoială, veţi fi călăuziţi spre adevăr”.

21. Ce exemplu a lăsat congregaţia din Allegheny (Pennsylvania) în privinţa întrunirilor şi a păstoririi?

21 Studenţii în Biblie aveau sediul în Allegheny (Pennsylvania, SUA). În acel loc, ei se întruneau, aşa cum îndeamnă Biblia la Evrei 10:24, 25, dând un bun exemplu. (Citeşte.) Un  frate în vârstă pe nume Charles Capen şi-a amintit de întrunirile care se ţineau când era copil. El a scris: „Îmi amintesc şi acum unul dintre versetele scrise pe peretele sălii de întruniri a Societăţii. «Unul singur este învăţătorul vostru, în timp ce voi toţi sunteţi fraţi.» Acest verset mi-a rămas viu în minte; în poporul lui Iehova nu există clerici şi laici” (Mat. 23:8). Fratele Capen şi-a adus aminte şi de întrunirile ziditoare, de încurajarea primită şi de eforturile asidue ale fratelui Russell de a-l păstori pe fiecare membru al congregaţiei.

22. Cum au reacţionat cei fideli la îndemnul de a participa la întrunirile creştine şi ce lecţie putem învăţa de la ei?

22 Creştinii fideli au urmat acest exemplu şi îndrumarea care le-a fost dată. S-au format congregaţii şi în alte state, precum Ohio şi Michigan, iar apoi pe tot cuprinsul Americii de Nord şi în alte ţări. Ar fi fost cei fideli cu adevărat pregătiţi pentru prezenţa lui Cristos dacă nu ar fi fost instruiţi să se supună sfatului inspirat de a se întruni în vederea închinării? Cu certitudine, nu. Ce putem învăţa? Şi noi trebuie să fim hotărâţi să participăm la întrunirile creştine cu regularitate, profitând de orice ocazie pentru a-i aduce împreună închinare lui Iehova şi pentru a ne zidi unii pe alţii pe plan spiritual.

Au predicat cu zel

23. Cum a evidenţiat revista Turnul de veghe că toţi creştinii unşi trebuiau să predice adevărul?

23 Studenţii în Biblie au predat că toţi creştinii unşi trebuie să predice adevărul. În 1885, Turnul de veghe spunea: „N-ar trebui să uităm că fiecare membru uns este uns ca să predice (Is. 61:1), este chemat ca să ia parte la serviciul  creştin”. Un număr din 1888 al revistei conţinea următorul îndemn: „Este clar ce avem de făcut. . . . Dacă nu ne achităm de responsabilitatea noastră şi ne găsim scuze, suntem slujitori leneşi, dovedindu-ne nedemni de privilegiul inestimabil care ne-a fost dat”.

24, 25. a) Pe lângă faptul că i-au încurajat pe alţii să predice, ce ajutor practic pentru lucrarea de predicare au pus la dispoziţie Russell şi colaboratorii săi? b) Cum a descris un colportor lucrarea pe care a făcut-o pe vremea când automobilele erau încă o raritate?

24 Fratele Russell şi colaboratorii săi apropiaţi au făcut mai mult decât să-i încurajeze pe alţii să predice. Ei au început să publice Broşurile Studenţilor în Biblie, numite mai târziu şi Caiete trimestriale de teologie veche. Cititorii Turnului de veghe le-au primit pentru a le distribui gratis.

Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe: Ocupă lucrarea de predicare un loc important în viaţa mea?

25 Cei care luau parte la predicare cu timp integral se numeau colportori. Charles Capen, menţionat anterior, era unul dintre ei. Mai târziu, el a povestit: „Foloseam hărţi realizate de Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite pentru a acoperi teritoriul din Pennsylvania. Pe aceste hărţi apăreau toate drumurile, ceea ce îmi permitea să ajung pe jos în toate părţile fiecărui ţinut. Uneori, după ce mergeam trei zile prin zone rurale ca să iau comenzi pentru volumele Studii în Scripturi, închiriam un cal şi o trăsură ca să pot face livrările. Deseori, mă opream la ferme şi rămâneam acolo peste noapte. Automobilele erau la vremea aceea o raritate”.

Un colportor. Se poate observa „Harta vârstelor” desenată pe partea laterală a trăsurii

26. a) De ce a fost necesar ca slujitorii lui Dumnezeu să ia parte la lucrarea de predicare? b) Ce întrebări ar fi bine să ne punem?

26 Fără îndoială, eforturile de a predica în acea perioadă de început au pretins curaj şi zel. Ar fi fost adevăraţii creştini pregătiţi pentru domnia lui Cristos dacă nu ar fi fost învăţaţi că lucrarea de predicare este importantă? Cu siguranţă, nu. În fond, această lucrare trebuia să devină o trăsătură remarcabilă a prezenţei lui Cristos (Mat. 24:14). Pentru ca slujitorii lui Dumnezeu să pună pe primul plan această lucrare vitală, trebuiau să fie pregătiţi. Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe: Ocupă lucrarea de predicare un loc important în viaţa mea? Fac sacrificii ca să particip din plin la această activitate?

Regatul lui Dumnezeu s-a născut!

27, 28. Ce a văzut apostolul Ioan în viziune şi cum au reacţionat Satan şi demonii când s-a născut Regatul?

27 În cele din urmă, anul crucial 1914 a sosit. Aşa cum am văzut la începutul capitolului, niciun om nu a fost martor ocular la evenimentele impresionante petrecute în cer. Totuşi, apostolul Ioan a primit o viziune în care acestea erau descrise în termeni simbolici. Ioan vede „un semn mare” în cer. ‘Femeia’, organizaţia lui Dumnezeu alcătuită din creaturi spirituale, este însărcinată şi dă naştere unui copil de sex bărbătesc. Aflăm că, în curând, acest copil simbolic „va păstori toate naţiunile cu un toiag de fier”. Însă, la naştere, copilul este „luat la Dumnezeu şi la tronul său”. Din cer se aude o voce puternică: „Acum au venit salvarea, puterea,  regatul Dumnezeului nostru şi autoritatea Cristosului său” (Rev. 12:1, 5, 10).

28 Fără îndoială, Ioan a văzut în viziune naşterea Regatului mesianic. Deşi a fost cu siguranţă extraordinar, acel eveniment nu le-a adus bucurie tuturor. Satan şi demonii au luptat împotriva îngerilor fideli, conduşi de Mihael, sau Cristos. Care a fost rezultatul acestui război? Biblia spune: „Balaurul cel mare, şarpele cel vechi, cel numit Diavol şi Satan, care induce în eroare întregul pământ locuit, a fost aruncat jos. A fost aruncat pe pământ, iar îngerii lui au fost aruncaţi împreună cu el” (Rev. 12:7, 9).

În 1914, Studenţii în Biblie au început să discearnă semnul prezenţei invizibile a lui Cristos

29, 30. După naşterea Regatului mesianic, ce schimbări au avut loc a) pe pământ şi b) în cer?

29 Studenţii în Biblie au spus cu mult timp înainte de 1914 că acel an avea să marcheze începutul unei perioade deosebit de grele. Dar nici ei nu şi-au putut închipui cât de exactă avea să se dovedească acea prezicere. După cum reiese din viziunea lui Ioan, Satan urma să aibă atunci o influenţă şi mai mare asupra omenirii: „Vai de voi, pământ şi mare, pentru că Diavolul a coborât la voi cuprins de o mânie mare, ştiind că nu mai are decât puţin timp” (Rev. 12:12). În 1914 a izbucnit Primul Război Mondial şi a început să se împlinească pe scară mondială semnul prezenţei lui Cristos ca Rege. Începuseră „zilele din urmă” ale acestui sistem (2 Tim. 3:1).

30 În cer însă era mare bucurie. Satan şi demonii au fost izgoniţi pentru totdeauna. Relatarea lui Ioan menţionează: „De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi, care locuiţi în ele!” (Rev. 12:12). După ce au fost curăţate cerurile, iar Isus, întronat ca Rege, Regatul mesianic era pregătit să acţioneze în favoarea poporului lui Dumnezeu de pe pământ. Ce avea să facă în mod concret? Aşa cum am văzut la începutul capitolului, Cristos, în calitate de ‘mesager al legământului’, avea mai întâi să-i purifice pe slujitorii lui Dumnezeu de pe pământ. Ce presupunea aceasta?

Un timp de încercări

31. Ce a prezis Maleahi despre perioada de purificare şi cum a început să se împlinească această profeţie? (Vezi şi nota marginală.)

31 Maleahi a prezis că procesul de purificare nu avea să fie uşor. El a scris: „Cine va suporta ziua venirii sale şi cine va sta în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului” (Mal. 3:2). Cât de adevărate s-au dovedit aceste cuvinte! Începând cu 1914, poporul lui Dumnezeu de pe pământ a trecut prin mai multe încercări şi situaţii grele. În timpul Primului Război Mondial, mulţi Studenţi în Biblie au fost persecutaţi crunt şi întemniţaţi. *

32. Ce lovitură din interior a primit poporul lui Dumnezeu după anul 1916?

32 Organizaţia a fost lovită şi din interior. În 1916, fratele Russell, care avea doar 64 de ani, a decedat. Mulţi slujitori ai lui Dumnezeu au fost şocaţi. Atunci s-a văzut că unii acordaseră o importanţă exagerată unui om. Fratele Russell nu  a dorit să fie venerat. Totuşi, în jurul personalităţii sale se formase un adevărat cult. Mulţi au crezut că revelarea treptată a adevărului se încheiase odată cu moartea sa, iar unii s-au împotrivit cu încăpăţânare progresului activităţii. Din cauza aceasta, mulţi au devenit apostaţi, ceea ce a creat dezbinare în cadrul organizaţiei.

33. În ce fel aşteptările neîmplinite au reprezentat o încercare pentru poporul lui Dumnezeu?

33 O altă încercare au fost aşteptările neîmplinite. Deşi Turnul de veghe subliniase în mod corect că 1914 era anul în care timpurile naţiunilor urmau să se încheie, fraţii nu înţeleseseră exact ce avea să se întâmple în acel an (Luca 21:24). Ei au crezut că, în 1914, Cristos avea să ia la cer clasa miresei alcătuită din creştinii unşi pentru a guverna cu el. Acele speranţe însă nu s-au împlinit. Spre sfârşitul anului 1917, Turnul de veghe a anunţat că o perioadă de seceriş de 40 de ani avea să se încheie în primăvara anului 1918. Dar lucrarea de predicare nu s-a încheiat, ci a continuat să progreseze. Revista a susţinut că, într-adevăr, secerişul se încheiase, dar că acesta era urmat de o perioadă de strângere a spicelor rămase. Însă mulţi au fost dezamăgiţi şi au încetat să-i slujească lui Iehova.

34. Prin ce încercare grea au trecut Studenţii în Biblie în 1918 şi de ce a crezut creştinătatea că slujitorii lui Dumnezeu erau „morţi”?

34 În 1918, Studenţii în Biblie au trecut printr-o altă încercare grea. Joseph Rutherford, care preluase sarcina de supraveghere a activităţii Studenţilor în Biblie după moartea lui Charles Russell, a fost arestat împreună cu alţi şapte fraţi cu răspundere. Ei au fost condamnaţi pe nedrept la mulţi ani de închisoare în penitenciarul federal din Atlanta (Georgia, SUA). Un timp, lucrarea desfăşurată de poporul lui Dumnezeu părea că se oprise. Mulţi dintre clericii creştinătăţii s-au bucurat. Ei au presupus că, de vreme ce „conducătorii” lor erau în închisoare, sediul din Brooklyn, închis, iar lucrarea de predicare, restricţionată în America şi Europa, aceşti Studenţi în Biblie agasanţi erau „morţi”, nemaireprezentând o ameninţare (Rev. 11:3, 7-10). Se înşelau amarnic.

Un timp de reînsufleţire spirituală

35. De ce a permis Isus ca creştinii fideli să treacă prin încercări şi ce a făcut pentru a-i ajuta?

35 Duşmanii adevărului nu ştiau că Isus a permis ca creştinii adevăraţi să treacă prin acele încercări deoarece Iehova stătea atunci „ca un topitor şi ca un purificator al argintului” (Mal. 3:3). Iehova şi Fiul său erau siguri că, în urma acestor încercări cumplite, creştinii fideli aveau să fie rafinaţi, purificaţi şi mai pregătiţi ca oricând să-şi îndeplinească serviciul adus Regelui. Din prima parte a anului 1919 a devenit evident că spiritul lui Dumnezeu făcuse ceva ce duşmanii slujitorilor săi nu credeau că era posibil. Cei fideli au fost reînsufleţiţi! (Rev. 11:11) Atunci, Cristos a împlinit un aspect important al semnului zilelor din urmă. El a numit „sclavul fidel şi prevăzător”, un mic grup de bărbaţi unşi care avea să  fie în fruntea slujitorilor săi dând hrană spirituală la timpul potrivit (Mat. 24:45-47).

36. Ce a dovedit că poporul lui Dumnezeu era reînsufleţit din punct de vedere spiritual?

36 Fratele Rutherford şi colaboratorii săi au fost eliberaţi din închisoare în 26 martie 1919. La scurt timp după aceea a fost planificat un congres pentru luna septembrie. S-au început pregătirile pentru lansarea unei noi reviste, intitulate Epoca de aur. Spre deosebire de Turnul de veghe, această revistă a fost concepută pentru a fi folosită în lucrarea de predicare. * În acelaşi an a apărut primul număr al Buletinului, numit în prezent Caiet pentru întrunirea „Viaţa creştină şi predicarea”. Încă de la început, acesta a fost un stimulent pentru lucrarea de predicare. Fără îndoială, începând cu 1919 s-a acordat mai multă importanţă lucrării din casă în casă, prin care oamenii puteau fi contactaţi personal.

37. Cum s-au dovedit unii neloiali după 1919?

37 Lucrarea de predicare a continuat să-i rafineze pe slujitorii lui Cristos, întrucât cei mândri şi aroganţi dintre ei nu au fost dispuşi să facă o activitate atât de umilă. Cei care nu au fost de acord să participe la această lucrare s-au separat  de creştinii fideli. După 1919, unii dintre cei neloiali au fost cuprinşi de resentimente şi au recurs la calomnie şi defăimare, chiar trecând de partea celor care îi persecutau pe slujitorii fideli ai lui Iehova.

38. Ce reprezintă pentru noi succesele şi victoriile continuatorilor de pe pământ ai lui Cristos?

38 În ciuda acestor atacuri, continuatorii lui Cristos de pe pământ au continuat să prospere pe plan spiritual. Fiecare succes, fiecare victorie pe care au repurtat-o de atunci până în prezent este o dovadă clară că Regatul lui Dumnezeu guvernează. Acest grup de oameni imperfecţi a putut să obţină victorie după victorie împotriva lui Satan şi a acestui sistem rău doar cu sprijinul şi binecuvântarea lui Dumnezeu, oferite prin intermediul Fiului său şi al Regatului mesianic. (Citeşte Isaia 54:17.)

Fratele Rutherford ţine un discurs însufleţitor la un congres după doar câteva luni de la eliberarea sa din închisoare

39, 40. a) Care sunt unele caracteristici ale acestei publicaţii? b) Cum te va ajuta studierea acestei cărţi?

39 În capitolele următoare, vom studia ce a realizat Regatul lui Dumnezeu pe pământ în cei o sută de ani de la naşterea sa în cer. Fiecare parte a cărţii va trata un aspect diferit al lucrării Regatului desfăşurate pe pământ. Capitolele conţin un chenar recapitulativ care ne va ajuta să ne dăm seama dacă Regatul este într-adevăr real pentru noi. Ultimele capitole vor arăta la ce să ne aşteptăm când Regatul va veni în viitorul apropiat ca să-i distrugă pe cei răi şi să transforme pământul în paradis. Cum te va ajuta studierea acestei publicaţii?

40 Satan doreşte să-ţi slăbească credinţa în Regatul lui Dumnezeu. Dar Iehova vrea să-ţi întărească credinţa ca să fii ocrotit şi să rămâi puternic (Ef. 6:16). De aceea, te îndemnăm să studiezi această publicaţie sub rugăciune. Întreabă-te: Este Regatul lui Dumnezeu real pentru mine? Dacă Regatul va rămâne real pentru tine, te vei număra şi tu printre cei care vor susţine cu loialitate Regatul în ziua în care orice suflet va vedea că acesta este real şi guvernează.

^ par. 7 Pentru a afla mai multe despre Henry Grew, George Stetson şi George Storrs, vezi cartea Martorii lui Iehova – Proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu, paginile 45, 46.

^ par. 9 Titlul acestei reviste s-a schimbat de mai multe ori de la lansarea ei în 1879. Însă, în această carte, vom folosi forma scurtă a titlului actual, Turnul de veghe.

^ par. 15 Chiar dacă Studenţii în Biblie au înţeles că era necesar să se retragă din organizaţiile religioase aflate în relaţii de prietenie cu lumea, ani la rând ei au continuat să-i considere fraţi pe acei oameni care, deşi nu erau Studenţi în Biblie, pretindeau că aveau credinţă în jertfa de răscumpărare şi că îi erau dedicaţi lui Dumnezeu.

^ par. 17 Un factor care a diminuat forţa acestor avertismente din perioada de început a fost acela că ele erau aplicate în principal la turma mică a lui Cristos, alcătuită din cei 144 000. În capitolul 5 vom vedea că, înainte de 1935, se credea că ‘marea mulţime’ descrisă în Revelaţia 7:9, 10 avea să includă numeroşi membri ai bisericilor creştinătăţii şi că aceştia urmau să constituie o clasă cerească secundară ca răsplată pentru că aveau să stea de partea lui Cristos când va veni sfârşitul.

^ par. 31 În septembrie 1920 a fost publicată o ediţie specială a revistei Epoca de aur (în prezent, Treziţi-vă!) care descria numeroase cazuri de persecuţie din timpul războiului, unele dintre ele extrem de brutale, din Anglia, Canada, Germania şi Statele Unite. În schimb, în deceniile ce au precedat Primul Război Mondial nu s-au înregistrat decât puţine cazuri de persecuţie de acest fel.

^ par. 36 Mulţi ani, Turnul de veghe s-a adresat în principal membrilor turmei mici, având menirea de a-i încuraja.