Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 22

Regatul îndeplineşte voinţa lui Dumnezeu pe pământ

Regatul îndeplineşte voinţa lui Dumnezeu pe pământ

IDEEA PRINCIPALĂ

Regatul împlineşte toate promisiunile lui Dumnezeu referitoare la omenire şi la pământ

1, 2. a) De ce ne-ar putea fi greu uneori să considerăm Paradisul o realitate? b) Ce ne poate ajuta să ne întărim încrederea în promisiunile lui Dumnezeu?

UN FRATE fidel ajunge la întrunire, istovit după o zi grea. Şeful s-a purtat urât cu el, grijile legate de întreţinerea familiei îl copleşesc şi boala soţiei sale îl îngrijorează mult. Însă, când se aud primele acorduri din cântarea de început, răsuflă uşurat, bucurându-se că este la sala Regatului împreună cu fraţii şi surorile sale. Cântarea este despre speranţa vieţii în Paradis. Versurile îl îndeamnă să-şi imagineze Paradisul, să se vadă în acea lume minunată. Mereu i-a plăcut această cântare, dar acum, în timp ce o cântă alături de familia sa, speranţa îi umple inima cuprinsă de zbucium.

2 Te-ai regăsit în această descriere? Cei mai mulţi dintre noi pot spune că da. Trebuie să recunoaştem totuşi că, din cauza vieţii în această lume veche, speranţa de a trăi veşnic în Paradis se poate estompa uneori, acesta părându-ni-se tot mai îndepărtat. Trăim „timpuri critice, cărora cu greu li se . . . face faţă”, iar lumea nu este nici pe departe un paradis (2 Tim. 3:1). Ce ne poate ajuta să ne păstrăm vie speranţa? Ce dovezi există că Regatul lui Dumnezeu va conduce în curând omenirea? În acest capitol vom analiza câteva profeţii ale lui Iehova pe care poporul său din vechime le-a văzut împlinindu-se. Apoi vom vedea cum se împlinesc în prezent acele profeţii, precum şi altele asemenea lor. În final, având credinţa întărită în urma analizei făcute, vom vedea cum se vor împlini aceste profeţii în viitor.

Cum şi-a împlinit Iehova promisiunile în vechime

3. Ce promisiune i-a încurajat pe iudeii aflaţi în exil în Babilon?

3 Să ne imaginăm cum era viaţa iudeilor care trăiau ca exilaţi în Babilon în secolul al VI-lea î.e.n. Mulţi dintre acei iudei au crescut în exil, la fel ca părinţii lor. Viaţa era grea pentru ei. Babilonienii îi batjocoreau deoarece credeau în Iehova (Ps. 137:1-3). Decenii la rând, iudeii fideli au păstrat în minte o speranţă mângâietoare: Iehova le-a promis că avea să-i ducă înapoi în ţara lor. El le-a descris condiţiile minunate pe care urmau să le aibă acolo. Iehova chiar a comparat ţara restabilită  a lui Iuda cu grădina Edenului, care fusese un paradis. (Citeşte Isaia 51:3.) Aceste promisiuni au avut menirea de a-i încuraja pe slujitorii lui Dumnezeu, risipindu-le îndoielile care le-ar fi putut încolţi în inimă. De ce putem spune aceasta? Să analizăm câteva dintre profeţiile de restabilire.

4. Cum i-a asigurat Iehova pe iudei că aveau să fie în siguranţă în ţara lor?

4 Siguranţă. Iudeii aflaţi în exil nu aveau să se întoarcă într-un paradis literal, ci într-o ţară îndepărtată, care fusese pustie 70 de ani, o ţară pe care puţini dintre ei o văzuseră vreodată. La acea vreme, în ţinuturile biblice trăiau lei, lupi, leoparzi şi alte animale de pradă. Un cap de familie s-ar fi putut întreba: Cum voi putea să-mi ocrotesc soţia şi copiii? Vor fi turmele de oi şi vitele în siguranţă? Astfel de îngrijorări ar fi fost fireşti. Promisiunea lui Dumnezeu consemnată în Isaia 11:6-9 trebuie să le fi adus multă mângâiere. (Citeşte.) Prin aceste cuvinte poetice, Iehova i-a asigurat pe cei care veneau din exil că atât ei, cât şi animalele lor aveau să fie în siguranţă. Leul avea să mănânce paie în sensul că nu avea să atace oile şi vitele iudeilor. Cei fideli nu trebuiau să se teamă de animalele de pradă. Iehova le promisese slujitorilor săi că vor fi în siguranţă în ţara restabilită a lui Iuda, chiar şi în pustiu şi în păduri (Ezec. 34:25).

5. Ce profeţii i-au ajutat pe iudeii întorşi din exil să aibă încredere că Iehova avea să le satisfacă din plin necesităţile?

5 Belşug. Şi alte întrebări s-ar fi putut ivi în mintea iudeilor: Voi avea cu ce să-mi hrănesc familia? Unde vom locui? Ce voi munci? Va fi munca pe care o voi face mai uşoară şi mai plăcută decât cea din exil, unde eram exploataţi de babilonieni? Prin intermediul profeţiilor inspirate, Iehova le-a răspuns cu multă bunăvoinţă şi la aceste întrebări. El a promis că poporul său ascultător se va bucura de ploi bogate; drept rezultat, pământul le „va da pâine . . . grasă şi uleioasă”, ceea ce denotă belşug (Is. 30:23). De asemenea, Iehova le-a promis slujitorilor săi că vor avea adăpost şi o muncă satisfăcătoare. El a spus despre ei: „Vor construi case şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu le vor construi ca altcineva să le locuiască, nu vor sădi ca altcineva să mănânce” (Isa. 65:21, 22). Într-adevăr, din multe puncte de vedere, viaţa pe care urmau să o ducă în ţara lor avea să fie mult mai frumoasă decât viaţa pe care o avuseseră în exilul babilonian. Dar ce se poate spune despre cele mai importante probleme, cele care au dus, de fapt, la exilul lor?

6. Cu ce probleme spirituale se confruntau de mult timp slujitorii lui Dumnezeu şi ce asigurare le-a dat Iehova iudeilor întorşi din exil?

6 Sănătate spirituală. Cu mult timp înainte de a fi deportaţi în Babilon, slujitorii lui Dumnezeu se îmbolnăviseră pe plan spiritual. Prin profetul Isaia, Iehova le-a spus slujitorilor săi: „Tot capul vă este bolnav şi toată inima vă este fără vlagă” (Is. 1:5). Din punct de vedere spiritual, ei erau orbi şi surzi deoarece îşi astupau urechile ca să nu mai audă sfatul lui Iehova şi îşi închideau ochii ca să nu mai vadă lumina sa spirituală  (Is. 6:10; Ier. 5:21; Ezec. 12:2). Dacă aceleaşi probleme aveau să existe în rândul iudeilor întorşi din exil, ce siguranţă mai puteau ei avea? Nu urmau să piardă din nou aprobarea lui Iehova? Cât de încurajatoare era deci promisiunea sa: „În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor vor vedea din beznă şi din întuneric” (Is. 29:18). Da, Iehova avea să-şi vindece din punct de vedere spiritual slujitorii care se căiseră. Atât timp cât rămâneau ascultători, el avea să le dea îndrumarea şi lumina spirituală de care depindea viaţa lor.

7. Cum s-au împlinit promisiunile lui Dumnezeu făcute slujitorilor săi întorşi din exil şi de ce este încurajatoare împlinirea lor?

7 Şi-a împlinit Iehova promisiunile? Istoria arată că da. Iudeii întorşi în ţara lor au fost binecuvântaţi, trăind în siguranţă şi în belşug şi fiind sănătoşi spiritualiceşte. De pildă, Iehova i-a ocrotit de popoarele vecine, care erau mai puternice şi mai numeroase decât ei. Vitele lor n-au fost devorate de animalele de pradă. E adevărat, iudeii au văzut doar o împlinire parţială a profeţiilor referitoare la un paradis, cum ar fi cele consemnate de Isaia, Ieremia şi Ezechiel, dar acea împlinire a fost extraordinară şi a reprezentat exact ce aveau nevoie slujitorii lui Dumnezeu la acea vreme. Credinţa noastră se va întări meditând la ce a făcut atunci Iehova pentru poporul său. Dacă împlinirea iniţială a acelor profeţii a fost impresionantă, cum va fi împlinirea lor pe scară mondială? Să vedem ce a făcut Iehova pentru noi în prezent.

Promisiunile lui Iehova încep să se împlinească în zilele noastre

8. Ce fel de „ţară” au slujitorii lui Dumnezeu din prezent?

8 Slujitorii lui Iehova de azi nu formează o naţiune propriu-zisă, nici nu locuiesc toţi în aceeaşi ţară. Creştinii unşi formează o naţiune spirituală, „Israelul lui Dumnezeu” (Gal. 6:16). Împreună cu „alte oi”, ei au „o ţară” spirituală unde îi slujesc în unitate lui Iehova Dumnezeu. Ei fac din închinarea adusă lui Iehova un mod de viaţă (Ioan 10:16; Is. 66:8). Ce fel de „ţară” ne-a dat Iehova? Un paradis spiritual, în care promisiunile referitoare la condiţiile paradiziace au o împlinire spirituală extraordinară. Să vedem câteva exemple.

9, 10. a) Cum se împlineşte în prezent profeţia din Isaia 11:6-9? b) Ce dovedeşte că între slujitorii lui Dumnezeu există pace?

9 Siguranţă. Profeţia consemnată în Isaia 11:6-9 înfăţişează un cadru încântător, în care domnesc armonia şi pacea între animalele sălbatice, pe de o parte, şi oameni şi animalele domestice, pe de altă parte. Se împlineşte această profeţie din punct de vedere spiritual în prezent? Da. Din versetul 9, aflăm de ce aceste animale nu vor face niciun rău şi nicio stricăciune: „Căci pământul va fi plin de cunoştinţa lui Iehova aşa cum fundul mării este acoperit de ape”. Schimbă „cunoştinţa lui Iehova” comportamentul animalelor? Nu, ci oamenii se schimbă când ajung să-l cunoască pe Dumnezeul Preaînalt şi învaţă să-l imite, fiind paşnici. Astfel, în paradisul nostru  spiritual, putem vedea modul extraordinar în care se împlineşte această profeţie. Sub Regat, continuatorii lui Cristos învaţă să-şi învingă trăsăturile violente, animalice, şi să trăiască în pace şi armonie cu fraţii şi surorile lor de credinţă.

10 Pentru a exemplifica această idee, să ne gândim la chestiunea neutralităţii pe care am analizat-o în publicaţia de faţă – atât la motivele biblice care stau la baza înţelegerii noastre, cât şi la persecuţiile pe care slujitorii lui Dumnezeu le-au înfruntat deoarece au fost neutri. Nu este remarcabil că în această lume violentă există o „naţiune” alcătuită dintr-un număr considerabil de persoane care refuză să ia parte în vreun fel la acte de violenţă, chiar dacă sunt ameninţate cu moartea? Ce dovadă de netăgăduit că supuşii Regelui mesianic se bucură într-adevăr de acea pace descrisă în Isaia! Isus a spus că discipolii săi vor fi recunoscuţi datorită iubirii pe care o au unii faţă de alţii (Ioan 13:34, 35). În cadrul congregaţiei, Cristos îi învaţă prin intermediul ‘sclavului fidel şi prevăzător’ pe toţi creştinii adevăraţi să fie iubitori, paşnici şi blânzi (Mat. 24:45-47).

11, 12. Ce fel de foamete îi afectează pe oameni în prezent, dar ce ne-a oferit nouă Iehova din belşug?

11 Belşug. Oamenii din această lume suferă din cauza foametei spirituale. În Biblie, găsim următorul avertisment: „«Iată! Vin zile», zice Domnul Suveran Iehova, «când voi trimite foamete în ţară, dar nu foamete de pâine şi nici sete de apă,  ci de auzirea cuvintelor lui Iehova»” (Am. 8:11). Suferă şi cetăţenii Regatului lui Dumnezeu din cauza foametei spirituale? Iehova a prezis că va fi un contrast mare între situaţia slujitorilor săi şi a duşmanilor săi: „Slujitorii mei vor mânca, dar voi veţi suferi de foame! Iată că slujitorii mei vor bea, dar voi veţi suferi de sete! Iată că slujitorii mei se vor bucura, dar voi veţi suferi ruşinea!” (Is. 65:13). Ai văzut împlinirea acestor cuvinte?

12 Hrana spirituală este din abundenţă, asemenea unui râu care devine din ce în ce mai mare şi mai adânc. Publicaţiile noastre bazate pe Biblie, materialele audio şi video, întrunirile şi congresele, precum şi materialele publicate pe site-ul nostru fac parte dintr-un torent de hrană spirituală, care creşte neîncetat în această lume înfometată pe plan spiritual (Ezec. 47:1-12; Ioel 3:18). Nu te emoţionează să vezi cum se împlineşte şi în cazul tău promisiunea lui Iehova referitoare la belşugul spiritual? Te hrăneşti cu regularitate la masa lui Iehova?

În congregaţie suntem bine hrăniţi, sănătoşi şi în siguranţă din punct de vedere spiritual

13. În ce fel se împlineşte profeţia lui Iehova conform căreia orbii vor vedea şi surzii vor auzi?

13 Sănătate spirituală. În prezent, majoritatea oamenilor sunt orbi şi surzi din punct de vedere spiritual (2 Cor. 4:4). Însă Cristos vindecă boli şi infirmităţi. Aţi văzut orbi care au început să vadă şi surzi care au început să audă? Dacă aţi cunoscut oameni care au dobândit o cunoştinţă exactă a adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu şi nu mai cred minciunile religioase care odată i-au făcut orbi şi surzi în ce priveşte adevărul, aţi văzut împlinindu-se următoarea profeţie: „În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor vor vedea din beznă şi din întuneric” (Is. 29:18). În fiecare an, sute de mii de oameni de pe tot pământul sunt vindecaţi pe plan spiritual. Fiecare persoană care părăseşte Babilonul cel Mare şi intră în paradisul spiritual pentru a practica alături de noi închinarea curată este o dovadă vie că promisiunile lui Iehova se realizează.

14. La ce putem medita pentru a ne întări încrederea în promisiunile lui Iehova?

14 Fiecare capitol al acestei cărţi conţine dovezi concludente că Cristos i-a adus pe continuatorii săi într-un paradis spiritual în acest timp al sfârşitului. Să continuăm să medităm la numeroasele moduri în care suntem binecuvântaţi în acest paradis spiritual. Astfel, încrederea noastră în promisiunile lui Iehova referitoare la viitor va continua să se întărească.

„Să vină regatul tău”

15. De ce putem fi siguri că pământul va deveni un paradis?

15 De la început, scopul lui Iehova a fost ca pământul să devină un paradis. El i-a pus pe Adam şi pe Eva într-o grădină paradiziacă şi le-a poruncit să umple pământul cu urmaşii lor şi să se îngrijească de toate vieţuitoarele (Gen. 1:28). Dar Adam şi Eva s-au răzvrătit, asemenea lui Satan, lăsându-le tuturor urmaşilor lor „o moştenire” nedorită: imperfecţiunea,  păcatul şi moartea. Scopul lui Dumnezeu însă nu s-a schimbat. Odată rostite, toate cuvintele sale se împlinesc negreşit. (Citeşte Isaia 55:10, 11.) Putem fi siguri, aşadar, că descendenţii lui Adam şi ai Evei vor umple pământul şi-l vor supune, îngrijindu-se cu iubire de creaţia lui Iehova pe un pământ transformat în paradis. Atunci, profeţiile referitoare la viaţa în condiţii paradiziace, făcute iniţial iudeilor exilaţi, îşi vor găsi împlinirea deplină. Să vedem câteva moduri în care se vor împlini ele.

16. Cum descrie Biblia siguranţa în care vom trăi în Paradis?

16 Siguranţă. În cele din urmă, descrierea emoţionantă din Isaia 11:6-9 se va împlini în mod deplin şi în sens literal. Bărbaţi, femei şi copii deopotrivă vor fi în siguranţă oriunde vor merge pe pământ. Nicio făptură, fie om, fie animal, nu va reprezenta un pericol. Imaginează-ţi timpul în care te vei simţi acasă în orice loc de pe pământ; vei putea înota nestingherit în râuri, lacuri şi mări; vei putea străbate în siguranţă potecile de munte şi pajiştile. Iar când se va lăsa noaptea, nu vei avea de ce să te temi. Cuvintele din Ezechiel 34:25 se vor adeveri, fiind astfel posibil ca slujitorii lui Dumnezeu ‘să locuiască în siguranţă în pustiu şi să doarmă în păduri’.

17. De ce putem fi siguri că Iehova ne va satisface din plin necesităţile când Regatul va fi singura formă de guvernământ pe tot pământul?

17 Belşug. Gândeşte-te cum va fi lumea când nu va mai exista sărăcie, malnutriţie şi foamete şi când nu va mai fi nevoie de sisteme de ajutorare materială. Abundenţa spirituală pe care o au slujitorii lui Dumnezeu în prezent este o garanţie că Regele mesianic îşi va hrăni supuşii din toate punctele de vedere. Când a fost pe pământ, Isus a demonstrat pe scară redusă că poate să ducă la îndeplinire astfel de promisiuni, întrucât a hrănit mii de oameni flămânzi cu doar câteva pâini şi câţiva peşti (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mar. 8:19, 20). Când Regatul lui Dumnezeu va fi singura formă de guvernământ pe tot pământul, profeţiile precum cea menţionată în continuare se vor împlini în sens propriu: „El va da ploaie pentru sămânţa cu care semeni pământul şi, ca rod al pământului, îţi va da pâine, care va fi grasă şi uleioasă. În ziua aceea, vitele tale vor paşte pe o păşune întinsă” (Is. 30:23).

18, 19. a) Cum te încurajează profeţia din Isaia 65:20-22? b) În ce sens vor fi zilele noastre ca „zilele copacului”?

18 Multora le vine greu să creadă că vor avea o casă confortabilă sau o muncă recompensatoare. În acest sistem corupt, mulţi constată că muncesc din greu fără ca ei sau familiile lor să aibă un câştig real şi că de truda lor se bucură cei bogaţi şi lacomi. Închipuie-ţi cum va fi când următoarea profeţie va deveni realitate pentru toţi locuitorii pământului: „Vor construi case şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu le vor construi ca altcineva să le locuiască, nu vor sădi ca altcineva să mănânce. Căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacului şi aleşii mei se vor folosi din plin de lucrarea mâinilor lor” (Is. 65:20-22).

 19 În ce sens vor fi zilele noastre „ca zilele copacului”? Când stai la umbra unui copac falnic, nu eşti cuprins de admiraţie gândindu-te că au trecut multe anotimpuri peste el şi că, probabil, se află acolo dinainte să se fi născut străbunicii tăi? Îţi trece prin minte gândul că, dacă ar fi să rămâi în starea ta de om imperfect, acest copac ar trăi mai mult ca tine, continuând să stea acolo tăcut şi semeţ, pe când tu ai fi dat de mult timp uitării. Ce dovadă de iubire din partea lui Iehova să ne asigure că, în Paradis, zilele noastre vor fi nesfârşite şi senine! (Ps. 37:11, 29) Vom trăi timpul când până şi arborii milenari ne vor părea la fel de efemeri ca iarba. Vom vedea copacii crescând şi apoi murind, însă noi vom trăi pentru totdeauna.

20. Cum vor ajunge supuşii loiali ai Regatului să aibă o sănătate perfectă?

20 Sănătate perfectă. Boala şi moartea nu cruţă pe nimeni. Într-un anumit sens, toţi suntem bolnavi, toţi ne luptăm cu o boală fatală: păcatul. Singurul remediu este jertfa de răscumpărare a lui Cristos (Rom. 3:23; 6:23). În timpul Domniei de O Mie de Ani, Isus şi coregenţii săi îi vor ajuta pe oamenii fideli să beneficieze în mod complet de această jertfă, îndepărtând treptat toate urmele păcatului. Profeţia lui Isaia se va împlini în sens deplin: „Niciun locuitor nu va spune: «Sunt bolnav». Poporul care locuieşte în ţară va fi iertat de nelegiuirea lui” (Is. 33:24). De-abia aşteptăm timpul când nimeni nu va mai fi orb, surd sau infirm! (Citeşte Isaia 35:5, 6.) Orice afecţiune – fizică, mentală sau emoţională – va putea fi vindecată de Isus. Supuşii loiali ai Regatului vor avea o sănătate perfectă!

21. Ce se va întâmpla cu moartea şi de ce îţi aduce mângâiere această promisiune?

21 Dar ce se poate spune despre moarte, urmarea bolii deseori, consecinţa inevitabilă a păcatului? Aceasta este „ultimul duşman”, cel în faţa căruia toţi oamenii imperfecţi se dovedesc neputincioşi mai devreme sau mai târziu (1 Cor. 15:26). Dar este moartea un adversar de neînfrânt şi pentru Iehova? Să remarcăm ce a prezis Isaia: „El va înghiţi moartea pentru totdeauna. Domnul Suveran Iehova va şterge lacrimile de pe toate feţele” (Is. 25:8). Să ne imaginăm timpul când nu vor mai fi înmormântări, cimitire şi nici lacrimi de durere! Dimpotrivă, vor curge lacrimi de bucurie când promisiunea emoţionantă a lui Iehova de a-i readuce pe morţi la viaţă va deveni realitate. (Citeşte Isaia 26:19.) În sfârşit, numeroasele răni cauzate de moarte se vor vindeca!

22. Ce se va întâmpla după ce Regatul mesianic va fi înfăptuit voinţa lui Dumnezeu pe pământ?

22 La sfârşitul Domniei de O Mie de Ani, Regatul va fi înfăptuit în mod deplin voinţa lui Dumnezeu pe pământ, iar Cristos îi va da domnia Tatălui său (1 Cor. 15:25-28). Omenirea ajunsă în sfârşit la perfecţiune va fi pregătită pentru un test final, la care va fi supusă când Satan va fi eliberat din abis, unde a fost într-o stare de inactivitate. În cele din urmă,  Cristos va zdrobi şarpele mârşav şi pe toţi acoliţii săi (Gen. 3:15; Rev. 20:3, 7-10). Însă cei care îl iubesc pe Iehova şi îi vor fi loiali vor avea o perspectivă încântătoare, exprimată poate cel mai bine în versetul 21 din Romani, capitolul 8. Aici este consemnată promisiunea potrivit căreia cei fideli vor avea „glorioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu”.

Regatul va împlini toate promisiunile lui Iehova referitoare la omenire şi la pământ

23, 24. a) De ce promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini în mod sigur? b) Ce eşti hotărât să faci?

23 Aceste promisiuni nu sunt bazate pe speranţe, visuri sau dorinţe. Împlinirea promisiunilor lui Iehova este sigură! De ce putem spune aceasta? Să ne amintim cuvintele lui Isus, analizate în primul capitol al acestei cărţi. El şi-a învăţat continuatorii să se roage lui Iehova astfel: „Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ” (Mat. 6:9, 10). Regatul lui Dumnezeu nu este rodul imaginaţiei cuiva. Este o realitate din domeniul spiritual. De un secol, Regatul a împlinit şi împlineşte promisiunile lui Iehova în moduri evidente în congregaţia creştină. Prin urmare, putem avea certitudinea că toate promisiunile lui Iehova se vor împlini când Regatul lui Dumnezeu va veni ca să-şi exercite puterea în mod deplin peste întregul pământ!

24 Suntem siguri că Regatul lui Dumnezeu va veni! Suntem siguri că fiecare promisiune a lui Iehova se va împlini! Avem această certitudine deoarece Regatul lui Dumnezeu guvernează. Fiecare trebuie să-şi pună următoarea întrebare: Este Regatul conducerea pe care o accept şi eu? Să facem acum tot ce putem pentru a trăi ca supuşi loiali ai acestui Regat perfect şi drept pentru eternitate!