Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 21

Regatul lui Dumnezeu îşi nimiceşte duşmanii

Regatul lui Dumnezeu îşi nimiceşte duşmanii

IDEEA PRINCIPALĂ

Ce evenimente vor avea loc înainte de războiul Armaghedonului

1, 2. a) Ce dovedeşte că Regele nostru domneşte din 1914? b) Ce vom analiza în acest capitol?

CREDINŢA ne-a fost întărită analizând ce a realizat şi ce realizează Regatul lui Dumnezeu în mijlocul duşmanilor săi (Ps. 110:2). Regele nostru a organizat o armată de predicatori, care se oferă de bunăvoie. El i-a purificat şi i-a rafinat pe continuatorii săi din punct de vedere spiritual şi moral. Şi, în pofida tuturor eforturilor duşmanilor Regatului de a ne dezbina, organizaţia noastră internaţională este unită. Aceste realizări ale Regatului, precum şi multe altele despre care am vorbit în această publicaţie sunt dovezi incontestabile că, începând cu anul 1914, Regele nostru domneşte în mijlocul duşmanilor Regatului.

2 Regatul va face lucruri şi mai impresionante în viitorul apropiat. El ‘va veni’ ca ‘să-i zdrobească’ pe duşmanii săi (Mat. 6:10; Dan. 2:44). Dar înainte să sosească acel timp, vor avea loc alte evenimente semnificative. Mai multe profeţii biblice ne ajută să înţelegem ce evenimente urmează să se întâmple. Să analizăm câteva dintre aceste profeţii.

Ce se întâmplă chiar înainte de ‘distrugerea neaşteptată’

3. Care este primul eveniment pe care îl aşteptăm?

3 Declaraţia de pace. În scrisoarea sa către tesaloniceni, apostolul Pavel a descris primul eveniment pe care îl aşteptăm. (Citeşte 1 Tesaloniceni 5:2, 3.) El menţionează „ziua lui Iehova”, care va începe cu atacul împotriva ‘Babilonului cel Mare’ (Rev. 17:5). Însă, chiar înainte ca ziua lui Iehova să înceapă, naţiunile vor spune: „Pace şi securitate!”. Această expresie se poate referi la o singură declaraţie sau la o serie de declaraţii care vor atrage într-un mod deosebit atenţia oamenilor. Vor fi implicaţi şi conducătorii religioşi? Întrucât fac parte din lume, este posibil ca ei să declare împreună cu naţiunile: „Este pace!” (Ier. 6:14; 23:16, 17; Rev. 17:1, 2). Această declaraţie de pace şi securitate va fi un semn că ziua lui Iehova este pe punctul de a începe. Atunci „nu va fi chip de scăpare” pentru duşmanii Regatului lui Dumnezeu.

4. Ce foloase avem întrucât înţelegem semnificaţia profeţiei lui Pavel referitoare la declaraţia de pace şi securitate?

 4 Ce foloase avem întrucât înţelegem semnificaţia acestei profeţii? Pavel a spus: „Nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă surprindă aşa cum i-ar surprinde pe hoţi” (1 Tes. 5:3, 4). Spre deosebire de majoritatea oamenilor, noi cunoaştem deznodământul evenimentelor actuale. Dar cum se va împlini în mod exact profeţia despre pace şi securitate? Trebuie să aşteptăm şi să vedem cum se vor desfăşura lucrurile. Prin urmare, „să stăm treji şi să rămânem lucizi” (1 Tes. 5:6; Ţef. 3:8).

Începe necazul cel mare

5. Care va fi prima etapă a ‘necazului celui mare’?

5 Atacul împotriva religiei. Să ne amintim că Pavel a scris: „Când vor zice: «Pace şi securitate!», atunci o distrugere neaşteptată va veni brusc peste ei”. Aşa cum un fulger este urmat imediat de un tunet, tot aşa declaraţia „Pace şi securitate!” va fi urmată fără întârziere de „o distrugere neaşteptată”. Peste cine va veni această distrugere? În primul rând, peste „Babilonul cel Mare”, imperiul mondial al religiei false, numit în Biblie şi „prostituata” (Rev. 17:5, 6, 15). Distrugerea creştinătăţii şi a tuturor organizaţiilor religioase false reprezintă prima etapă a ‘necazului celui mare’ (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8). Pe mulţi, acest eveniment îi va lua prin surprindere, întrucât prostituata se va considera până în acel moment „o regină” care ‘nu va vedea niciodată jalea’. Dar ea îşi va da seama dintr-odată că s-a înşelat amarnic. Distrugerea prostituatei va veni „într-o singură zi”, adică foarte repede (Rev. 18:7, 8).

6. Cine sau ce va ataca „Babilonul cel Mare”?

6 Cine sau ce va ataca „Babilonul cel Mare”? „O fiară” cu „zece coarne”. Din cartea biblică Revelaţia înţelegem că această fiară reprezintă Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Cele zece coarne simbolizează toate puterile politice actuale care susţin ‘fiara de culoare stacojie’ (Rev. 17:3, 5, 11, 12). Ce consecinţe va avea atacul asupra prostituatei? Statele membre ale ONU o vor jefui, o vor devora şi „o vor arde complet”. (Citeşte Revelaţia 17:16.) *

7. Cum s-au împlinit cuvintele lui Isus din Matei 24:21, 22 în secolul I e.n. şi ce împlinire vor avea ele în viitor?

7 Zilele sunt scurtate. Regele nostru ne-a dezvăluit ce se va întâmpla în acest punct al necazului celui mare. Isus a spus: „De dragul celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate”. (Citeşte Matei 24:21, 22.) Cuvintele lui Isus s-au împlinit pe scară mică în 66 e.n., când Iehova ‘a scurtat’ atacul armatei romane împotriva Ierusalimului (Mar. 13:20). Aceasta le-a permis creştinilor din Ierusalim şi din Iudeea să se salveze. Dar ce se va întâmpla pe scară mondială în timpul necazului celui mare? Iehova, prin intermediul Regelui nostru, ‘va scurta’ atacul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva  religiei pentru ca religia adevărată să nu fie distrusă împreună cu cea falsă. Astfel, toate organizaţiile religioase false vor fi şterse de pe faţa pământului, iar singura religie care va rămâne va fi cea adevărată (Ps. 96:5). În continuare vom analiza ce evenimente vor avea loc după ce această parte a necazului celui mare va fi trecut.

Evenimente care precedă Armaghedonul

8, 9. La ce fenomene este posibil să se fi referit Isus şi cum vor reacţiona oamenii la ce vor vedea?

8 În profeţia sa referitoare la zilele din urmă, Isus a arătat că vor avea loc câteva evenimente importante înainte de începerea Armaghedonului. Primele două evenimente despre care vom vorbi sunt ambele menţionate în Evangheliile după Matei, Marcu şi Luca (Mar. 13:23-27; Luca 21:25-28). (Citeşte Matei 24:29-31.)

9 Fenomene cereşti. Isus a prezis: „Soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea din cer”. Cu siguranţă, conducătorii religioşi nu vor mai fi consideraţi surse de lumină spirituală şi, prin urmare, oamenii nu vor mai căuta îndrumare la ei. S-a referit Isus şi la unele fenomene supranaturale în cer? Este posibil (Is. 13:9-11; Ioel 2:1, 30, 31). Care va fi reacţia oamenilor la ceea ce vor vedea? Ei vor fi cuprinşi de „nelinişte” întrucât „nu vor şti ce să facă” (Luca 21:25; Ţef. 1:17). Da, duşmanii Regatului lui Dumnezeu – de la regi la sclavi – „vor leşina de frică . . . în aşteptarea lucrurilor care vor veni” şi vor fugi să se ascundă. Dar nu vor găsi un adăpost sigur, care să-i scape de mânia Regelui nostru (Luca 21:26; 23:30; Rev. 6:15-17).

10. Ce judecată va face Isus şi cum vor reacţiona susţinătorii şi împotrivitorii Regatului lui Dumnezeu când vor fi judecaţi?

10 Separarea oilor de capre. Toţi duşmanii Regatului lui Dumnezeu vor fi nevoiţi apoi să asiste la un eveniment care le va intensifica agonia. Isus a spus: „Îl vor vedea pe Fiul omului venind în nori cu mare putere şi glorie” (Mar. 13:26). Această manifestare supranaturală de putere va însemna că Isus a venit să judece. În altă parte a aceleiaşi profeţii despre zilele din urmă, Isus a dat mai multe detalii cu privire la judecata pe care o va face atunci. Acestea sunt consemnate în parabola despre oi şi capre. (Citeşte Matei 25:31-33, 46.) Susţinătorii loiali ai Regatului lui Dumnezeu vor fi judecaţi şi consideraţi ‘oi’ şi ‘îşi vor înălţa capul’, înţelegând că ‘eliberarea lor se apropie’ (Luca 21:28). Însă împotrivitorii Regatului vor fi judecaţi şi consideraţi „capre” şi „se vor bate în piept tânguindu-se”, dându-şi seama că „vor merge la tăiere veşnică” (Mat. 24:30; Rev. 1:7).

11. Ce nu trebuie să pierdem din vedere în timp ce vom analiza două dintre evenimentele care vor avea loc înainte de Armaghedon?

11 După ce Isus va judeca „toate naţiunile”, vor avea loc şi alte evenimente semnificative înainte să înceapă războiul  Armaghedonului (Mat. 25:32). Ne vom opri asupra a două dintre acestea: atacul lui Gog şi strângerea celor unşi. Pe parcursul analizei acestor două evenimente, să nu pierdem din vedere că Biblia nu dezvăluie timpul exact când vor avea ele loc şi nici durata lor. De fapt, este posibil ca aceste evenimente să se desfăşoare concomitent o perioadă.

12. Care va fi ultima bătălie a lui Satan împotriva Regatului?

12 Un atac aprig. Gog din Magog va ataca rămăşiţa creştinilor unşi şi pe cei din clasa alte oi. (Citeşte Ezechiel 38:2, 11.) Acest atac împotriva Regatului va fi ultima bătălie a lui Satan în războiul pe care l-a purtat împotriva rămăşiţei unse de când a fost aruncat din cer (Rev. 12:7-9, 17). În special de când creştinii unşi au început să fie adunaţi în congregaţia creştină restabilită, Satan a încercat să distrugă paradisul lor spiritual, dar a eşuat lamentabil (Mat. 13:30). Însă, când nu va mai exista nicio organizaţie religioasă falsă şi poporul lui Dumnezeu va părea că ‘locuieşte în siguranţă, fără ziduri’, neavând „nici zăvoare, nici porţi”, Satan va considera că i s-a ivit o ocazie extraordinară. El va instiga naţiunile aflate sub controlul său să-i atace cu înverşunare pe susţinătorii Regatului.

13. Cum va interveni Iehova în favoarea poporului său?

13 Ezechiel descrie ce se va întâmpla atunci. Iată ce se spune în profeţia sa cu referire la Gog: „Vei veni din locul tău, din regiunile cele mai îndepărtate ale nordului, tu şi multe popoare cu tine, toţi călare pe cai, o mare adunare, da, o armată numeroasă. Şi vei urca în mod sigur împotriva poporului meu . . . ca nişte nori care acoperă ţara” (Ezec. 38:15, 16). Cum va reacţiona Iehova la această invazie aparent de neoprit? „Mi se va sui în nări furia”, declară Iehova. „Voi chema sabia împotriva lui.” (Ezec. 38:18, 21) (Citeşte Zaharia 2:8.) Iehova Dumnezeu va interveni în favoarea slujitorilor săi de pe pământ. Intervenţia sa este războiul Armaghedonului.

14, 15. Ce alt eveniment va avea loc la un moment dat după începerea atacului înverşunat al lui Satan?

14 Înainte de a vedea cum îşi va apăra Iehova poporul în timpul războiului Armaghedonului, să ne oprim asupra altui eveniment crucial. Acesta va avea loc la un moment dat în perioada cuprinsă între începutul atacului lui Satan şi începutul intervenţiei lui Iehova la Armaghedon. După cum s-a menţionat în paragraful 11, acest al doilea eveniment este strângerea celor care au rămas dintre creştinii unşi.

15 Strângerea creştinilor unşi. Atât Matei, cât şi Marcu au consemnat afirmaţia lui Isus despre ‘cei aleşi’ – creştinii unşi cu spirit – în cadrul descrierii evenimentelor care vor avea loc înainte de izbucnirea Armaghedonului. (Vezi paragraful 7.) Referindu-se la sine în calitate de Rege, Isus a profeţit: „Atunci el îi va trimite pe îngeri şi îi va aduna pe aleşii  săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului” (Mar. 13:27; Mat. 24:31). La ce strângere s-a referit aici Isus? El nu a vorbit despre sigilarea finală a rămăşiţei creştinilor unşi, care va avea loc chiar înainte să înceapă necazul cel mare (Rev. 7:1-3). Mai degrabă, Isus s-a referit la un eveniment care va avea loc în timpul apropiatului mare necaz. Aşadar, din câte se pare, la un moment dat după începerea atacului lui Satan împotriva poporului lui Dumnezeu, creştinii unşi care se vor afla încă pe pământ vor fi adunaţi în cer.

16. La ce anume vor participa în timpul războiului Armaghedonului creştinii unşi înviaţi?

16 Ce legătură există între strângerea rămăşiţei creştinilor unşi şi evenimentul care va avea loc după aceea, şi anume Armaghedonul? Faptul că toţi creştinii unşi vor fi strânşi la un moment dat după începerea atacului lui Satan arată că ei vor fi în cer înainte de începerea Armaghedonului, războiul lui Dumnezeu. În cer, cei 144 000 de coregenţi ai lui Cristos vor primi autoritatea de a participa alături de el la distrugerea „cu un toiag de fier” a tuturor duşmanilor Regatului lui Dumnezeu (Rev. 2:26, 27). Apoi, împreună cu îngeri puternici, creştinii unşi înviaţi îl vor urma pe Cristos, Regele războinic, care va lupta împotriva ‘armatei numeroase’ a duşmanilor ce îşi vor împresura prada, adică poporul lui Iehova (Ezec. 38:15). Când această confruntare violentă va avea loc, va însemna că Armaghedonul va fi în plină desfăşurare (Rev. 16:16).

Etapa finală a necazului celui mare

Războiul Armaghedonului începe!

17. Ce se va întâmpla cu cei asemănători caprelor în timpul Armaghedonului?

17 Executarea judecăţii. Războiul Armaghedonului va reprezenta etapa finală a marelui necaz. Atunci, Isus va îndeplini şi un alt rol, pe lângă cel de Judecător al ‘tuturor naţiunilor’. El va fi şi Cel care va executa naţiunile, adică pe toţi oamenii pe care i-a judecat anterior, considerându-i „capre” (Mat. 25:32, 33). Regele nostru ‘va lovi naţiunile’ cu „o sabie lungă şi ascuţită”. Da, toţi cei asemănători caprelor – de la regi la sclavi – „vor merge la tăiere veşnică” (Rev. 19:15, 18; Mat. 25:46).

18. a) Cum se va schimba situaţia pentru cei asemănători oilor? b) Cum îşi va desăvârşi Isus victoria?

18 Cât de mult se va schimba situaţia pentru cei care au fost judecaţi şi consideraţi ‘oi’! În loc să fie învinse de armata numeroasă a lui Satan alcătuită din persoane asemănătoare caprelor, „o mare mulţime” de ‘oi’ care par fără apărare vor supravieţui atacului duşmanilor şi ‘vor veni din necazul cel mare’ (Rev. 7:9, 14). Apoi, după ce Isus va ieşi învingător, nimicindu-i pe toţi duşmanii de pe pământ ai Regatului lui Dumnezeu, el îi va arunca pe Satan şi pe demonii săi în abis. Acolo, ei se vor afla într-o stare de inactivitate,  asemănătoare morţii pentru o mie de ani. (Citeşte Revelaţia 6:2; 20:1-3.)

Cum să ne pregătim pentru ce va urma

19, 20. Cum putem pune în aplicare cuvintele din Isaia 26:20 şi 30:21?

19 Cum ne putem pregăti pentru evenimentele uluitoare care vor veni? În urmă cu câţiva ani, Turnul de veghe a spus următoarele: „Supravieţuirea va depinde de ascultare”. De ce? Răspunsul îl putem afla dintr-un avertisment pe care li l-a dat Iehova iudeilor aflaţi în captivitate în Babilonul antic. Iehova a prezis că Babilonul avea să fie cucerit. Ce trebuiau să facă slujitorii lui Dumnezeu ca să fie pregătiţi pentru acel eveniment? Iehova a spus: „Du-te, poporul meu, intră în încăperile tale unde vei fi în siguranţă şi închide uşile după tine! Ascunde-te doar o clipă până va trece mânia!” (Is. 26:20). Să remarcăm că verbele din acest verset – „du-te”, „intră”, „închide”, „ascunde-te” – sunt la modul imperativ; ele sunt porunci. Iudeii care au respectat acele porunci au rămas în casele lor, departe de soldaţii care împânzeau străzile oraşului. Aşadar, supravieţuirea lor a depins de respectarea instrucţiunilor lui Iehova. *

20 Ce învăţăm din această relatare? Asemenea acelor slujitori ai lui Dumnezeu din trecut, vom supravieţui evenimentelor viitoare dacă ne vom supune instrucţiunilor divine (Is. 30:21). Noi primim aceste instrucţiuni prin intermediul congregaţiei creştine. Aşadar, să cultivăm încă de acum un spirit de ascultare, respectând îndrumările pe care le primim (1 Ioan 5:3). Dacă facem acest lucru în prezent, este mult mai probabil că ne vom dovedi ascultători şi în viitor şi că vom fi ocrotiţi de Tatăl nostru, Iehova, şi de Regele nostru, Isus (Ţef. 2:3). Datorită ocrotirii divine, vom putea vedea cu ochii noştri cum Regatul lui Dumnezeu îşi va nimici duşmanii. Acest eveniment va fi cu adevărat memorabil!

^ par. 6 Este rezonabil să credem că distrugerea ‘Babilonului cel Mare’ se referă în principal la distrugerea instituţiilor religioase, nu la uciderea tuturor oamenilor aparţinând unei religii. Astfel, majoritatea foştilor adepţi ai Babilonului vor supravieţui distrugerii, iar apoi probabil că vor încerca, cel puţin prin ceea ce vor susţine, să se îndepărteze de religie, aşa cum se arată la Zaharia 13:4-6.

^ par. 19 Pentru mai multe informaţii, vezi cartea Profeţia lui Isaia – lumină pentru întreaga omenire, volumul I, paginile 282, 283.