Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 11

Rafinarea pe plan moral reflectă sfinţenia lui Dumnezeu

Rafinarea pe plan moral reflectă sfinţenia lui Dumnezeu

IDEEA PRINCIPALĂ

Cum şi-a învăţat Regele supuşii să respecte normele morale ale lui Dumnezeu

Imaginează-ţi că intri pe poarta spre curtea exterioară a marelui templu spiritual al lui Iehova

1. Ce viziune impresionantă a avut Ezechiel?

TE-AI GÂNDIT vreodată cum ar fi să treci printr-o experienţă asemănătoare cu a profetului Ezechiel, care a trăit cu 2 500 de ani în urmă? Imaginează-ţi că te apropii de un templu măreţ. Un înger puternic se află acolo pentru a-ţi prezenta acest loc extraordinar. Urci şapte trepte şi ajungi la una dintre cele trei porţi, care ating aproximativ 30 de metri înălţime. Aceste intrări te impresionează. Pe culoarul de la intrare observi că sunt încăperi de gardă, iar stâlpii sunt împodobiţi cu palmieri frumos sculptaţi (Ezec. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20).

2. a) Ce reprezintă templul profetic? (Vezi şi nota marginală.) b) Ce putem învăţa din detaliile referitoare la intrările în templu?

2 Acesta este templul spiritual profetic. Ezechiel face o descriere detaliată a templului, care cuprinde capitolele 40 la 48 ale cărţii sale profetice. Templul reprezintă sistemul instituit de Iehova pentru a i se aduce o închinare curată. Fiecare caracteristică a acestuia are o semnificaţie în închinarea pe care i-o aducem lui Iehova în zilele din urmă. * Ce reprezintă porţile înalte? Acestea ne amintesc că toţi cei care acceptă măsurile luate de Iehova pentru a i se aduce o închinare curată trebuie să-şi însuşească normele sale înalte şi drepte. Palmierii sculptaţi evidenţiază acelaşi lucru, întrucât palmierii sunt folosiţi uneori în Biblie pentru a simboliza dreptatea (Ps. 92:12). Existenţa încăperilor de gardă subliniază că cei care nu respectă normele divine nu pot intra în templul spiritual, adică nu pot practica închinarea curată care duce la viaţă (Ezec. 44:9).

3. De ce a fost necesar ca rafinarea creştinilor adevăraţi să fie continuă?

3 Cum s-a împlinit viziunea lui Ezechiel? Aşa cum am văzut în capitolul 2 al acestei publicaţii, Iehova, prin intermediul lui Cristos, a făcut o lucrare specială de purificare, sau rafinare, a slujitorilor săi din 1914 până în prima parte a anului 1919. A încetat atunci purificarea lor? Nu. Pe parcursul secolului trecut, Cristos a continuat să susţină normele sfinte de conduită ale lui Iehova. Prin urmare, creştinii au avut nevoie de o rafinare continuă. De ce? Cristos i-a scos pe continuatorii săi din această lume depravată, iar Satan încearcă mereu să-i târască înapoi în mocirla imoralităţii. (Citeşte 2 Petru 2:20-22.) Să vedem trei domenii în care creştinii adevăraţi au  fost rafinaţi încontinuu. Mai întâi, vom analiza unele îmbunătăţiri pe plan moral, apoi, o măsură esenţială pentru păstrarea curăţeniei congregaţiei şi, în final, punctul de vedere corect referitor la familie.

Îmbunătăţiri pe plan moral făcute de-a lungul timpului

4, 5. Ce tactică foloseşte Satan de mult timp şi cu ce rezultate?

4 Slujitorii lui Iehova au dorit mereu să aibă o conduită morală. De aceea, ei au acceptat îndrumările tot mai clare primite în această privinţă. Să vedem câteva exemple.

5 Imoralitatea sexuală. Iehova a prevăzut ca relaţiile sexuale dintre partenerii conjugali să fie curate şi plăcute. Satan se bucură să transforme acest dar preţios în ceva murdar şi să-i determine pe slujitorii lui Iehova să-l folosească în afara graniţelor stabilite pentru ca ei să piardă favoarea divină. Satan a folosit cu succes această tactică în zilele lui Balaam cu consecinţe tragice pentru slujitorii lui Dumnezeu şi o foloseşte în aceste zile din urmă mai mult ca oricând (Num. 25:1-3, 9; Rev. 2:14).

6. Ce jurământ a fost publicat în Turnul de veghe, cum a fost folosit şi de ce s-a renunţat la el în cele din urmă? (Vezi şi nota marginală.)

6 Pentru a contracara eforturile lui Satan, editorii Turnului de veghe au publicat în numărul din 15 iunie 1908 al revistei un jurământ care includea următorul angajament: „Oricând şi oriunde, mă voi comporta faţă de persoanele de sex opus în particular la fel cum m-aş comporta faţă de ele în public”. * Chiar dacă nu era obligatoriu, mulţi au făcut acest jurământ şi au trimis o înştiinţare cu numele lor, care urmau să fie publicate în Turnul de veghe. Ani mai târziu s-a ajuns la concluzia că acest jurământ, deşi util multora la vremea lui, devenise un simplu ritual, astfel că s-a renunţat la el. Totuşi, principiile morale înalte aflate la baza lui au fost întotdeauna susţinute.

7. Ce problemă a abordat Turnul de veghe din 1 martie 1935 şi ce normă morală a fost reamintită?

7 Însă atacurile lui Satan s-au intensificat. În numărul din 1 martie 1935 al Turnului de veghe a fost abordată în mod deschis o problemă care devenea tot mai acută în poporul lui Dumnezeu. Unii credeau, se pare, că participarea la lucrarea de predicare îi scutea oarecum de respectarea normelor morale ale lui Iehova în viaţa personală. În Turnul de veghe se afirma în mod direct: „Nu trebuie să uităm că depunerea de mărturie nu este singura noastră obligaţie. Martorii lui Iehova sunt reprezentanţii săi şi au datoria să-l reprezinte pe Iehova şi regatul său cum se cuvine”. Apoi, în articol erau amintite sfaturi clare despre căsătorie şi sexualitate, ajutându-i astfel pe slujitorii lui Dumnezeu ‘să fugă de fornicaţie’ (1 Cor. 6:18).

8. De ce a subliniat Turnul de veghe în mod repetat sensul complet al cuvântului grecesc pentru imoralitate sexuală?

8 În ultimele zeci de ani, Turnul de veghe a adus în discuţie de repetate ori definiţia exactă a cuvântului porneía, folosit în Scripturile greceşti pentru imoralitate sexuală. Acest cuvânt nu înseamnă doar „act sexual”. Porneía include o gamă largă  de acte imorale, cuprinzând toate practicile obscene asociate cu casele de prostituţie. Astfel, continuatorii lui Cristos au fost feriţi de perversiunile sexuale atât de răspândite în lumea de azi. (Citeşte Efeseni 4:17-19.)

9, 10. a) Ce altă chestiune de natură morală a adus în discuţie Turnul de veghe din 1 martie 1935? b) Ce învaţă Biblia referitor la consumul de alcool?

9 Abuzul de alcool. Numărul din 1 martie 1935 al Turnului de veghe a atras atenţia asupra altei chestiuni de ordin moral: „S-a observat, de asemenea, că unii iau parte la lucrarea de predicare şi se achită şi de alte responsabilităţi în organizaţie sub influenţa [alcoolului]. În ce situaţii este permis consumul de vin conform Scripturilor? Ar fi potrivit ca un creştin să bea atât de mult vin, încât să-i fie afectat serviciul în organizaţia Domnului?”.

10 Apoi, Turnul de veghe a dezbătut punctul de vedere echilibrat al Cuvântului lui Dumnezeu despre băuturile alcoolice. Biblia nu condamnă consumul moderat de vin sau de alte băuturi alcoolice, dar condamnă cu vehemenţă beţia (Ps. 104:14, 15; 1 Cor. 6:9, 10). Cât despre participarea la serviciul sacru sub influenţa alcoolului, slujitorilor lui Dumnezeu li se atrăsese de mult timp atenţia asupra relatării despre fiii lui Aaron, pe care Dumnezeu i-a omorât pentru că au adus foc nepermis pe altarul său. Imediat după aceea, relatarea sugerează ce i-a determinat, probabil, pe acei bărbaţi să facă un lucru atât de grav menţionând că Dumnezeu a dat o lege care le interzicea preoţilor să consume alcool în timp ce îşi îndeplineau îndatoririle sacre (Lev. 10:1, 2, 8-11). Aplicând principiul desprins din această relatare, creştinii sunt atenţi să nu fie sub influenţa alcoolului când iau parte la serviciul sacru.

11. De ce înţelegerea mai clară cu privire la alcoolism a fost o binecuvântare pentru slujitorii lui Dumnezeu?

11 În ultimele decenii, continuatorii lui Cristos au fost binecuvântaţi cu o înţelegere mai clară cu privire la alcoolism, o stare patologică determinată de consumul excesiv de alcool care creează dependenţă. Graţie hranei spirituale oportune, mulţi au fost ajutaţi să lupte cu alcoolismul şi să devină din nou stăpâni pe propria viaţă. Mulţi alţii au fost ajutaţi să nu cadă în această capcană. Cât de trist ar fi ca, din cauza consumului excesiv de alcool, un creştin să-şi piardă demnitatea, familia şi, mai presus de toate, privilegiul de a lua parte la închinarea curată!

„Nu ni-l putem închipui pe Domnul nostru mirosind a tutun sau punând în gură ceva necurat” (Charles Russell)

12. Cum considerau continuatorii lui Cristos folosirea tutunului chiar şi înainte de începerea zilelor din urmă?

12 Folosirea tutunului. Continuatorii lui Cristos au dezaprobat folosirea tutunului şi înainte de începerea zilelor din urmă. Cu mulţi ani în urmă, un frate în vârstă pe nume Charles Capen şi-a amintit prima lui întâlnire cu Charles Russell la sfârşitul secolului al XIX-lea. Fratele Capen, care avea atunci 13 ani, şi trei dintre fraţii săi erau pe scări în Casa Bibliei din Allegheny (Pennsylvania). Când fratele Russell a trecut pe lângă ei, i-a întrebat: „Băieţi, fumaţi cumva? Simt miros de tutun”. Ei l-au asigurat că nu fumau. Pentru băieţi a  fost limpede care era părerea fratelui Russell despre fumat. În numărul din 1 august 1895 al Turnului de veghe, fratele Russell a analizat 2 Corinteni 7:1. El a afirmat: „Nu pot să înţeleg cum ar putea un creştin să folosească în vreun fel tutunul spre gloria lui Dumnezeu ori în propriul avantaj. . . . Nu ni-l putem închipui pe Domnul nostru mirosind a tutun sau punând în gură ceva necurat”.

13. Cum au fost rafinaţi creştinii în 1973?

13 În 1935, Turnul de veghe a numit tutunul „buruiana necurată” şi a precizat că nimeni care mesteca sau fuma tutun nu putea să rămână membru al familiei Betel sau să reprezinte organizaţia lui Dumnezeu ca pionier sau slujitor itinerant. În 1973, această chestiune a fost înţeleasă mai clar. Turnul de veghe din 1 iunie a explicat că niciun Martor al lui Iehova care avea acest obicei fatal, murdar şi care vădeşte egoism nu avea o conduită demnă de un creştin. Cei ce refuzau să renunţe la folosirea greşită a tutunului trebuiau să fie excluşi. * Cristos luase încă o măsură importantă pentru a-şi rafina continuatorii.

14. Ce normă a stabilit Dumnezeu cu privire la sânge şi cum au devenit transfuziile de sânge o practică medicală larg răspândită?

14 Folosirea greşită a sângelui. În zilele lui Noe, Dumnezeu a afirmat că este greşit ca un om să mănânce sânge. El a repetat această interdicţie în Legea dată naţiunii Israel. De asemenea, el i-a îndemnat pe membrii congregaţiei creştine „să se abţină de la . . . sânge” (Fap. 15:20, 29; Gen. 9:4; Lev. 7:26). Nu este surprinzător că, în timpurile moderne, Satan a găsit o modalitate de a-i determina pe mulţi să încalce această poruncă divină. Medicii au folosit experimental transfuzia de sânge încă din secolul al XIX-lea, dar, după descoperirea grupelor sangvine, această practică a devenit mai răspândită. În 1937, sângele a început să fie recoltat şi stocat în bănci de sânge, iar odată cu al Doilea Război Mondial transfuziile de sânge au fost tot mai folosite, devenind în scurt timp o practică medicală obişnuită în întreaga lume.

15, 16. a) Ce poziţie au adoptat Martorii lui Iehova faţă de transfuziile de sânge? b) Ce ajutor li s-a oferit continuatorilor lui Cristos pentru a-şi susţine punctul de vedere privitor la transfuziile de sânge şi cu ce rezultat?

15 Încă din 1944, Turnul de veghe a arătat că acceptarea unei transfuzii de sânge era, de fapt, o altă modalitate de a consuma sânge. Anul următor, acest punct de vedere bazat pe Scripturi a fost clarificat şi susţinut cu şi mai multă tărie. În 1951 a fost publicată o listă cu întrebări şi răspunsuri menită să-i ajute pe slujitorii lui Dumnezeu în relaţiile cu cadrele medicale. Pe tot globul, continuatorii fideli ai lui Cristos şi-au susţinut poziţia cu mult curaj, deseori în ciuda dispreţului, a ostilităţii sau chiar a persecuţiilor. Cristos a continuat să-şi îndrume organizaţia să ofere sprijinul necesar. Astfel, au fost publicate broşuri şi articole detaliate şi bine documentate.

16 În 1979, unii bătrâni au început să viziteze spitale pentru a-i ajuta pe medici să înţeleagă mai bine poziţia noastră şi motivele biblice care stau la baza acesteia, precum şi pentru  a le aduce în atenţie terapii alternative la transfuziile de sânge. În 1980, bătrâni din 39 de oraşe din Statele Unite au primit o instruire specială în acest domeniu. Cu timpul, Corpul de Guvernare a aprobat înfiinţarea comitetelor de asistenţă sanitară în toată lumea. Au avut aceste eforturi rezultatul scontat? În prezent, zeci de mii de chirurgi şi anestezişti, precum şi alte cadre medicale colaborează cu pacienţii Martori, respectându-le punctul de vedere privitor la tratamentele fără sânge. Tot mai multe spitale pun la dispoziţie terapii care nu implică folosirea sângelui, iar unii medici chiar consideră că acestea reprezintă cea mai bună îngrijire medicală. Cât de încurajator este să ne gândim la modurile în care Isus şi-a ocrotit continuatorii de Satan, care doreşte să-i murdărească! (Citeşte Efeseni 5:25-27.)

Tot mai multe spitale pun la dispoziţie terapii care nu implică folosirea sângelui, iar unii medici chiar consideră că acestea reprezintă cea mai bună îngrijire medicală

17. Cum putem arăta că apreciem modul în care îşi rafinează Cristos continuatorii?

17 Apreciem noi modul în care ne-a rafinat Cristos, instruindu-ne să ne însuşim normele morale înalte ale lui Iehova? Dacă da, să nu uităm că Satan încearcă mereu să ne îndepărteze de Iehova şi de Isus determinându-ne să nu mai avem respect faţă de normele morale divine. Pentru a lupta împotriva acestei influenţe, organizaţia lui Iehova ne avertizează mereu  cu iubire în privinţa imoralităţii din lume. Să fim atenţi la aceste îndemnuri utile şi să le aplicăm cu promptitudine! (Prov. 19:20)

Congregaţia este păstrată curată din punct de vedere moral

18. Ce idee desprindem din viziunea lui Ezechiel referitor la cei care se împotrivesc cu bună ştiinţă normelor lui Dumnezeu?

18 Alt domeniu în care am fost rafinaţi are legătură cu măsurile luate pentru a păstra congregaţia curată. Din nefericire, nu toţi cei care acceptă normele de conduită ale lui Iehova şi i se dedică lui îşi respectă angajamentul. Unii ajung să-şi schimbe atitudinea şi se împotrivesc cu bună ştiinţă acestor norme. Ce trebuie făcut în privinţa acestora? Un indiciu îl găsim în viziunea lui Ezechiel despre templul spiritual, menţionată la începutul capitolului. Să ne amintim de porţile înalte ale templului. Pe culoarul de la fiecare intrare erau încăperi de gardă. Gărzile păzeau templul, probabil pentru a nu le da voie celor „cu inima necircumcisă” să intre (Ezec. 44:9). Aceasta arată în mod clar că închinarea curată este un privilegiu acordat doar celor care se străduiesc să trăiască după normele de conduită înalte ale lui Iehova. În mod asemănător, nu toţi pot să se bucure în prezent de privilegiul de a se asocia cu slujitorii lui Iehova pentru a-i aduce închinare.

19, 20. a) În ce fel şi-a ajutat Cristos continuatorii să înţeleagă cum ar trebui rezolvate cazurile în care cineva păcătuieşte grav? b) Menţionaţi trei motive pentru care un păcătos impenitent este exclus.

19 Un număr din 1892 al Turnului de veghe spunea că este „datoria noastră să-i excludem (din rândul creştinilor) pe cei care, direct sau indirect, contestă că Cristos s-a dat pe sine ca răscumpărare [preţ corespunzător] pentru toţi”. (Citeşte 2 Ioan 10.) În 1904, cartea Noua Creaţiune afirma că cei care nu renunţă la o conduită greşită corup congregaţia, reprezentând un pericol. Pe atunci, întreaga congregaţie participa la „procesele bisericii” pentru a analiza cazurile în care fusese comis un păcat grav. Acest lucru se întâmpla totuşi rar. În 1944, în Turnul de veghe s-a arătat că doar fraţii cu răspundere se pot ocupa de aceste cazuri. În 1952 a fost publicată în Turnul de veghe o procedură bazată pe Scripturi referitoare la modul de rezolvare a chestiunilor de natură judiciară, subliniindu-se motivul principal pentru care un păcătos impenitent trebuia să fie exclus: congregaţia trebuia păstrată curată.

20 De atunci, Cristos şi-a ajutat continuatorii să clarifice şi să îmbunătăţească modul de rezolvare a situaţiilor ce implică păcate grave. Bătrânii creştini sunt bine instruiţi pentru a se ocupa de problemele de natură judiciară în modul stabilit de Iehova, manifestând dreptate, dar şi îndurare. În prezent sunt evidente cel puţin trei motive pentru care un păcătos impenitent este exclus din congregaţie: 1) pentru ca numele lui Iehova să nu fie pătat, 2) pentru a ocroti congregaţia de efectele corupătoare ale unui păcat grav şi 3) pentru a-l determina pe păcătos să se căiască, dacă este posibil.

21. De ce este măsura excluderii o binecuvântare pentru slujitorii lui Dumnezeu?

 21 Înţelegi de ce măsura excluderii este o binecuvântare pentru continuatorii lui Cristos din prezent? În Israelul antic, cei care păcătuiau aveau deseori o influenţă corupătoare asupra naţiunii, numărul lor fiind uneori chiar mai mare decât al celor ce îl iubeau pe Iehova şi se străduiau să facă ce este drept. Astfel, de multe ori, naţiunea a adus oprobriu asupra numelui lui Dumnezeu şi a pierdut aprobarea divină (Ier. 7:23-28). Dar astăzi Iehova nu tratează cu o anumită naţiune, ci cu o comunitate de oameni spirituali. Întrucât cei care păcătuiesc şi nu se corectează sunt înlăturaţi din mijlocul nostru, ei nu pot deveni arme în mâna lui Satan, făcând mai mult rău congregaţiei şi pătându-i reputaţia. Prin această măsură, influenţa lor este minimă. Aşadar, ca grup, suntem siguri că avem aprobarea lui Iehova. Să nu uităm că el a promis: „Nicio armă pregătită împotriva ta nu va reuşi” (Is. 54:17). Îi susţinem noi cu loialitate pe bătrâni, care au responsabilitatea grea de a rezolva problemele judiciare?

Este glorificat cel căruia orice familie îi datorează numele

22, 23. De ce le suntem recunoscători fraţilor noştri din prima parte a secolului al XX-lea, dar ce dovezi avem că era nevoie de mai mult echilibru în ce priveşte concepţia despre familie?

22 Al treilea domeniu în care continuatorii lui Cristos au avut parte de rafinare continuă are legătură cu căsătoria şi viaţa de familie. De-a lungul timpului, ei au fost rafinaţi şi în ce priveşte concepţia lor despre viaţa de familie. Când citim, de pildă, despre slujitorii lui Dumnezeu din prima parte a secolului al XX-lea, suntem impresionaţi, ba chiar uimiţi de spiritul lor de sacrificiu. Le suntem profund recunoscători pentru modul în care au pus serviciul sacru mai presus de orice altceva. În acelaşi timp însă, ne dăm seama că era nevoie de mai mult echilibru. De ce?

23 Nu era ceva neobişnuit ca fraţii să accepte unele repartiţii în lucrarea de predicare sau în lucrarea itinerantă care presupuneau să fie departe de casă luni la rând. Uneori, îndemnul dat creştinilor de a nu se căsători era susţinut cu mai multă tărie decât o făceau Scripturile, în timp ce sfaturile cu privire la consolidarea căsniciei erau relativ puţine. Este aceasta situaţia şi în prezent? Nu.

Responsabilităţile teocratice nu trebuie îndeplinite în detrimentul obligaţiilor familiale

24. Cum i-a ajutat Cristos pe continuatorii săi fideli să aibă un punct de vedere mai echilibrat referitor la căsătorie şi la familie?

24 Astăzi, responsabilităţile teocratice nu trebuie îndeplinite în detrimentul obligaţiilor familiale. (Citeşte 1 Timotei 5:8.) În plus, Cristos a luat măsuri ca discipolii săi fideli de pe pământ să primească mereu sfaturi utile şi echilibrate, bazate pe Scripturi cu privire la căsătorie şi la viaţa de familie (Ef. 3:14, 15). În 1978 a apărut cartea Fă-ţi fericită viaţa de familie. Optsprezece ani mai târziu a fost publicată cartea Secretul unei familii fericite. Mai mult, în Turnul de veghe au apărut numeroase articole menite să ajute cuplurile să aplice sfaturile Bibliei în viaţa de familie.

25-27. Cum s-a acordat de-a lungul timpului o atenţie tot mai mare necesităţilor copiilor de diferite vârste?

 25 Nici tinerii nu au fost neglijaţi. De-a lungul timpului s-a acordat tot mai multă atenţie necesităţilor lor. Încă de la început, organizaţia lui Iehova a pus la dispoziţie materiale folositoare pentru copiii de diferite vârste. Însă, dacă iniţial astfel de materiale erau relativ puţine, în prezent, ele există din abundenţă. De exemplu, din 1919 până în 1921, în revista Epoca de aur a apărut rubrica „Studiu biblic pentru tineri”. Apoi, în 1920 a fost tipărită broşura ABC-ul Epocii de Aur, iar în 1941, cartea Copiii. În anii ’70 ai secolului trecut au fost publicate cărţile Să ascultăm de Învăţătorul cel Mare, Încununează-ţi cu succes tinereţea şi Cartea mea cu relatări biblice. În 1982, în revista Treziţi-vă! a apărut rubrica „Tinerii se întreabă”, iar pe baza articolelor din această rubrică a fost concepută cartea Tinerii se întreabă – Răspunsuri practice, tipărită în 1989.

Broşura Lecţii din Biblie a fost primită cu bucurie la un congres din Germania

26 În prezent avem două volume ale cărţii Tinerii se întreabă cu informaţii practice pentru zilele noastre, rubrica apărând în continuare pe www.jw.org. S-a publicat şi cartea Ascultă de Marele Învăţător. Pe site-ul nostru se găsesc multe materiale pentru copii: fişe cu personaje biblice, activităţi biblice pentru  copiii de diferite vârste, activităţi cu imagini, materiale video şi povestiri biblice în imagini, precum şi lecţii din Biblie pentru copiii până în trei ani. Evident, Cristos continuă să-i privească pe copii la fel cum a făcut-o în secolul I, când i-a luat pe copilaşi în braţe (Mar. 10:13-16). El doreşte ca tinerii şi copiii din congregaţie să se simtă iubiţi şi să fie bine hrăniţi din punct de vedere spiritual.

27 De asemenea, Isus nu vrea ca vreunui copil să i se întâmple ceva rău. În timp ce această lume se degradează din ce în ce mai mult pe plan moral, abuzurile asupra copiilor devin o problemă tot mai răspândită. De aceea, au apărut materiale care au abordat această problemă în mod deschis şi clar, ajutându-i pe părinţi să-şi protejeze copiii. *

28. a) După cum reiese din viziunea lui Ezechiel despre templu, ce se cere de la noi dacă vrem să-i aducem lui Iehova o închinare curată? b) Ce eşti hotărât să faci?

28 Cât de încurajator este să medităm la modul în care Cristos îşi rafinează continuatorii, instruindu-i să respecte normele morale înalte ale lui Iehova şi să-şi trăiască viaţa potrivit lor! Să ne gândim din nou la templul din viziunea lui Ezechiel. Ne amintim, desigur, de porţile lui înalte. Templul nu este un loc fizic, ci unul spiritual. Dar este el real pentru noi? Intrăm în acest templu grandios nu numai când mergem la sala Regatului, când deschidem Biblia sau când sunăm la o uşă în lucrarea de predicare. Acestea sunt acţiuni care implică lucruri concrete. Chiar şi un ipocrit ar putea să le facă fără să intre în templul lui Iehova. Însă, dacă facem aceste lucruri respectând totodată normele morale înalte ale lui Iehova şi luând parte la închinarea curată cu o atitudine corectă, am intrat şi slujim în cel mai sfânt loc, beneficiind de măsurile luate de Iehova în vederea închinării curate. Să preţuim acest privilegiu! Să continuăm să facem tot ce putem pentru a susţine normele drepte ale lui Iehova, reflectând astfel sfinţenia sa!

^ par. 2 În 1932, volumul II al cărţii Justificare a arătat pentru prima dată că profeţiile biblice despre restabilirea poporului lui Dumnezeu în ţara natală au avut o împlinire modernă nu cu referire la Israelul carnal, ci la Israelul spiritual. Acele profeţii îndreaptă atenţia asupra restabilirii închinării curate. În Turnul de veghe din 1 martie 1999 s-a explicat că viziunea lui Ezechiel despre templu este o astfel de profeţie de restabilire şi are deci o împlinire spirituală importantă în zilele din urmă.

^ par. 6 Potrivit jurământului, un bărbat şi o femeie nu puteau rămâne singuri într-o încăpere decât dacă uşa era larg deschisă sau dacă erau parteneri conjugali ori rude apropiate. Câţiva ani, acest jurământ a fost repetat zilnic la închinarea de dimineaţă de la Betel.

^ par. 13 Folosirea greşită a tutunului include fumarea, mestecarea şi cultivarea lui pentru aceste întrebuinţări.

^ par. 27 De exemplu, vezi capitolul 32 din cartea Ascultă de Marele Învăţător; vezi şi numărul din octombrie 2007 al revistei Treziţi-vă!,   din cartea Ascultă de Marele Învăţător; vezi şi numărul din octombrie 2007 al revistei Treziţi-vă!,   din cartea Ascultă de Marele Învăţător; vezi şi numărul din octombrie 2007 al revistei Treziţi-vă!, paginile 3-11.