Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 17

Supuşii Regatului sunt instruiţi

Supuşii Regatului sunt instruiţi

IDEEA PRINCIPALĂ

Cum îi pregătesc şcolile teocratice pe supuşii Regatului să-şi îndeplinească însărcinările

1-3. Ce a făcut Isus pentru a extinde lucrarea de predicare şi ce întrebări se pun?

ISUS a predicat în toată Galileea pe parcursul a doi ani. (Citeşte Matei 9:35-38.) A străbătut multe oraşe şi sate, predând în sinagogi şi predicând vestea bună despre Regat. Oriunde predica, mulţimi de oameni se adunau în jurul lui. „Secerişul este mare”, a spus Isus. De aceea, era nevoie de mai mulţi lucrători.

2 Isus a luat măsuri pentru extinderea lucrării de predicare. El i-a trimis pe cei 12 apostoli „să predice regatul lui Dumnezeu” (Luca 9:1, 2). Probabil că apostolii se întrebau cum aveau să ducă la îndeplinire această lucrare. Înainte de a-i trimite, dând dovadă de iubire, Isus a făcut pentru ei ceva ce şi Tatăl său ceresc făcuse pentru el: i-a instruit.

3 Dar ce fel de instruire a primit Isus de la Tatăl său? Ce instruire le-a dat Isus apostolilor? Şi cum îşi instruieşte în prezent Regele mesianic continuatorii ca să-şi înfăptuiască serviciul?

„Spun lucrurile acestea aşa cum m-a învăţat Tatăl”

4. Când şi unde a fost învăţat Isus de Tatăl său?

4 Isus a spus în mod deschis că a fost învăţat de Tatăl său. În timpul serviciului său pământesc, el a afirmat: „Spun lucrurile acestea aşa cum m-a învăţat Tatăl” (Ioan 8:28). Când şi unde a fost învăţat Isus? Cu siguranţă că el, în calitate de Fiu întâi născut al lui Dumnezeu, a început să fie instruit la scurt timp după ce a fost creat (Col. 1:15). În cer, Fiul a petrecut nenumărate milenii alături de Tatăl său, ‘Marele Instructor’, ascultându-l şi observându-l (Is. 30:20). Astfel, Fiul a primit o instruire unică referitoare la calităţile, lucrările şi scopurile Tatălui său.

5. Ce l-a instruit Tatăl pe Fiul cu privire la serviciul pe care urma să-l îndeplinească pe pământ?

5 La timpul potrivit, Iehova l-a instruit pe Fiul său cu privire la serviciul pe care urma să-l îndeplinească pe pământ. Să analizăm o profeţie care descrie relaţia dintre Marele Instructor şi Fiul său întâi născut. (Citeşte Isaia 50:4, 5.) În  profeţie se spune că Iehova îl trezea pe Fiul său „în fiecare dimineaţă”. Expresiile folosite aici duc cu gândul la un învăţător care îşi trezeşte elevul dimineaţa devreme ca să-l înveţe. Într-o lucrare de referinţă se afirmă: „Iehova . . . îl primeşte, ca să spunem aşa, la şcoala sa ca pe un elev şi îl învaţă ce şi cum să predice”. La acea „şcoală” cerească, Iehova l-a învăţat pe Fiul său ‘ce să spună şi ce să vorbească’ (Ioan 12:49). De asemenea, Tatăl l-a instruit pe Fiul cum să predea. * Când a fost pe pământ, Isus a folosit instruirea primită nu doar pentru a-şi îndeplini serviciul, ci şi pentru a-i instrui pe continuatorii săi să-şi îndeplinească serviciul.

6, 7. a) Ce instruire le-a dat Isus apostolilor săi şi pentru ce anume i-a pregătit aceasta? b) Ce fel de instruire se asigură Isus că primesc continuatorii săi din epoca modernă?

6 Ce instruire le-a oferit Isus apostolilor săi? Potrivit cu Matei, capitolul 10, el le-a dat instrucţiuni concrete pentru lucrarea de predicare, zicându-le: unde să predice (versetele 5, 6), ce mesaj să anunţe (versetul 7), că era necesar să-şi pună încrederea în Iehova (versetele 9, 10), cum să-i abordeze pe oameni (versetele 11-13), cum să procedeze dacă sunt refuzaţi (versetele 14, 15) şi cum să reacţioneze când sunt persecutaţi (versetele 16-23). * Instruirea pe care Isus le-a dat-o apostolilor i-a pregătit să organizeze şi să extindă lucrarea de predicare a veştii bune în secolul I e.n.

7 Ce putem spune despre zilele noastre? Isus, Regele Regatului lui Dumnezeu, le-a încredinţat continuatorilor săi cea mai importantă lucrare, şi anume să predice „această veste bună despre regat . . . pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile” (Mat. 24:14). Însă Regele îi şi instruieşte ca să poată duce la îndeplinire această lucrare vitală. Din cer, el se asigură că discipolii săi sunt învăţaţi cum să predice în afara congregaţiei şi cum să se achite de anumite responsabilităţi în cadrul ei.

Supuşii Regelui sunt instruiţi să devină evanghelizatori

8, 9. a) Care a fost scopul principal al Şcolii de Serviciu Teocratic? b) Cum te-a ajutat întrunirea din cursul săptămânii să fii mai eficient în lucrarea de predicare?

8 Organizaţia lui Iehova îi instruieşte de mult timp pe slujitorii lui Dumnezeu pentru lucrarea de predicare prin intermediul congreselor şi al întrunirilor congregaţiei, precum întrunirea de serviciu. Însă, începând cu anii ’40 ai secolului trecut, fraţii cu răspundere de la sediul mondial au înfiinţat diverse şcoli menite să-i instruiască pe fraţi şi pe surori.

9 Şcoala de Serviciu Teocratic. Aşa cum am văzut în capitolul precedent, această şcoală a început să se ţină în 1943. Obiectivul ei nu a fost doar acela de a-i învăţa pe cursanţi să prezinte teme eficiente la întrunirile congregaţiei. Principalul scop al şcolii a fost să-i instruiască pe  slujitorii lui Dumnezeu să-şi folosească darul vorbirii pentru a-l lăuda în lucrarea de predicare (Ps. 150:6). Şcoala îi învăţa pe toţi fraţii şi surorile care erau înscrişi să fie vestitori ai Regatului mai eficienţi. În prezent, această instruire este pusă la dispoziţie prin intermediul întrunirii din cursul săptămânii.

10, 11. Cine poate participa în prezent la Şcoala Galaad şi care este obiectivul acesteia?

10 Şcoala Biblică Galaad. Cursurile şcolii cunoscute în prezent drept „Şcoala Biblică Galaad” au început luni, 1 februarie 1943. Şcoala a avut iniţial scopul de a-i instrui pe pionieri şi pe alţi slujitori cu timp integral pentru serviciul de misionar. Dar, din octombrie 2011, la această şcoală participă doar cei care se află deja într-o formă a serviciului special cu timp integral – pionieri speciali, supraveghetori itineranţi şi soţiile lor, betelişti şi misionari care nu au absolvit Şcoala Galaad.

11 Care este obiectivul Şcolii Galaad? Un frate care este instructor de mult timp spune: „[Obiectivul şcolii este] să le întărească cursanţilor credinţa printr-un studiu aprofundat al Cuvântului lui Dumnezeu şi să-i ajute să dezvolte calităţile spirituale necesare pentru a face faţă dificultăţilor din repartiţiile lor. Alt obiectiv important al şcolii este acela de a le insufla cursanţilor o dorinţă şi mai puternică de a participa la lucrarea de evanghelizare” (Ef. 4:11).

12, 13. Ce efect a avut Şcoala Galaad asupra lucrării de predicare mondiale? Daţi un exemplu.

12 Ce efect a avut Şcoala Galaad asupra lucrării de predicare mondiale? Din 1943, peste 8 500 de persoane au fost instruite la această şcoală, * iar absolvenţii ei au slujit în peste 170 de ţări şi teritorii din întreaga lume. Misionarii au valorificat instruirea primită, luând parte cu zel la serviciul creştin şi instruindu-i pe alţii să facă la fel. În multe situaţii, misionarii au dat avânt lucrării în zone în care erau puţini vestitori ai Regatului sau în care nu existau deloc.

13 De exemplu, în Japonia, lucrarea de predicare organizată aproape că încetase în timpul celui de al Doilea Război Mondial. În august 1949 erau mai puţin de zece vestitori locali în această ţară. Însă, până la sfârşitul acelui an, în Japonia predicau 13 misionari instruiţi la Galaad. Au venit ulterior şi mai mulţi misionari. La început, ei au predicat în special în oraşe mari, dar mai târziu s-au mutat şi în alte oraşe. Misionarii i-au încurajat cu entuziasm pe elevii lor şi pe alţii să-şi propună să devină pionieri. Eforturile şi zelul misionarilor au dat rezultate foarte bune. Acum sunt peste 216 000 de vestitori ai Regatului în Japonia, iar aproape 40 la sută dintre ei slujesc ca pionieri. *

14. Ce dovedesc în mod incontestabil şcolile teocratice? (Vezi şi chenarul „ Şcoli la care sunt instruiţi supuşii Regatului”.)

14 Alte şcoli teocratice. Şcoala pentru Pionieri, Şcoala Biblică pentru Cupluri Creştine şi Şcoala Biblică pentru Fraţi Necăsătoriţi i-au ajutat pe cursanţi să progreseze din punct de vedere spiritual şi să participe cu zel la lucrarea de predicare,  fiind în fruntea ei. * Aceste şcoli teocratice sunt o dovadă de netăgăduit că Regele nostru ne-a pus la dispoziţie tot ce avem nevoie ca să ne îndeplinim serviciul (2 Tim. 4:5).

Fraţii sunt instruiţi pentru a se achita de responsabilităţile primite în congregaţie

15. În ce privinţă vor să-l imite fraţii cu răspundere pe Isus?

15 Să ne întoarcem la profeţia lui Isaia care vorbeşte despre instruirea primită de Isus de la Dumnezeu. La acea „şcoală” cerească, Fiul a învăţat cum ‘să-i răspundă printr-un cuvânt celui obosit’ (Is. 50:4). Isus a aplicat ceea ce a învăţat. Când a fost pe pământ, el i-a înviorat pe cei care ‘trudeau şi erau împovăraţi’ (Mat. 11:28-30). Imitându-l pe Isus, fraţii cu răspundere din congregaţie vor să le aducă înviorare fraţilor şi surorilor. De aceea, au fost înfiinţate mai multe şcoli pentru a-i ajuta pe fraţii numiţi să le slujească membrilor congregaţiei cu mai multă eficienţă.

16, 17. Care este obiectivul Şcolii pentru Serviciul Regatului? (Vezi şi a şaptea notă marginală.)

16 Şcoala pentru Serviciul Regatului. Cursurile primei clase a acestei şcoli au început în 9 martie 1959, la South  Lansing (New York). Supraveghetori călători *, precum şi servi de adunare (în prezent, coordonatorii corpurilor de bătrâni) au fost invitaţi să participe la un curs de o lună. Mai târziu, cursul a fost tradus din engleză şi în alte limbi, iar treptat, fraţi de pretutindeni au urmat această şcoală. *

Fratele Lloyd Barry în timp ce preda la Şcoala pentru Serviciul Regatului în Japonia, 1970

17 Referitor la obiectivul Şcolii pentru Serviciul Regatului, în Anuarul Martorilor lui Iehova pe 1962 se spunea: „Astăzi, când suntem atât de ocupaţi, un supraveghetor în adunarea Martorilor lui Iehova trebuie să fie un bărbat care îşi poate organiza activităţile, astfel încât să acorde atenţia cuvenită tuturor membrilor adunării şi să fie o binecuvântare pentru ei. Totodată, el nu trebuie să-şi neglijeze familia de dragul adunării, ci trebuie să aibă o judecată sănătoasă. Servilor de adunare din întreaga lume li s-a dat posibilitatea minunată de a participa la Şcoala pentru Serviciul Regatului pentru a primi instruirea care îi va ajuta să facă ceea ce Biblia spune că ar trebui să poată face un supraveghetor” (1 Tim. 3:1-7; Tit 1:5-9).

18. De ce se poate spune că Şcoala pentru Serviciul Regatului le aduce foloase tuturor slujitorilor lui Dumnezeu?

 18 Se poate spune că Şcoala pentru Serviciul Regatului le aduce foloase tuturor slujitorilor lui Dumnezeu. De ce? Când bătrânii şi slujitorii auxiliari aplică ce au învăţat la şcoală, ei, asemenea lui Isus, îi înviorează pe colaboratorii lor. Cât de mult apreciem când un bătrân de congregaţie sau un slujitor auxiliar ne spune un cuvânt bun, ne ascultă cu empatie sau ne face o vizită încurajatoare! (1 Tes. 5:11) Aceşti bărbaţi iubitori sunt o adevărată binecuvântare pentru congregaţiile din care fac parte.

19. Ce alte şcoli supraveghează Comitetul de învăţământ şi cu ce scop au fost înfiinţate acestea?

19 Alte şcoli teocratice. Comitetul de învăţământ al Corpului de Guvernare supraveghează şi alte şcoli la care sunt instruiţi fraţi cu răspundere în organizaţie. Acestea au fost înfiinţate pentru a-i ajuta pe fraţii cu răspundere – bătrâni de congregaţie, supraveghetori itineranţi, membri ai comitetelor de filială – să-şi îndeplinească numeroasele responsabilităţi cu mai multă eficienţă. Cursurile bazate pe Biblie îi încurajează pe fraţi să se îngrijească de propria spiritualitate şi să aplice principiile biblice în relaţiile cu preţioasele oi pe care Iehova li le-a dat în grijă (1 Pet. 5:1-3).

Prima clasă a Şcolii de Organizare Teocratică ţinută în Malawi, 2007

20. De ce a putut spune Isus că toţi suntem „învăţaţi de Iehova” şi ce eşti hotărât să faci?

20 Evident, Regele mesianic se asigură că supuşii săi sunt bine instruiţi. Toată instruirea provine din aceeaşi sursă, de la Iehova. El l-a instruit pe Fiul său, iar Fiul său îi instruieşte pe continuatorii săi. Prin urmare, Isus a putut spune că toţi suntem „învăţaţi de Iehova” (Ioan 6:45; Is. 54:13). Să fim hotărâţi să profităm la maximum de instruirea oferită de Regele nostru. Şi să nu uităm niciodată că scopul principal al acestei instruiri este acela de a ne ajuta să rămânem tari spiritualiceşte ca să ne putem înfăptui pe deplin serviciul.

^ par. 5 De unde ştim că Tatăl l-a învăţat pe Fiul cum să predea? Să ne gândim la următorul aspect: Isus a folosit numeroase ilustrări în predare, împlinind astfel o profeţie făcută cu secole înainte de naşterea sa (Ps. 78:2; Mat. 13:34, 35). Este clar că Iehova, Autorul acelei profeţii, a stabilit cu mult timp înainte că Fiul său avea să predea folosind ilustrări, sau parabole (2 Tim. 3:16, 17).

^ par. 6 Luni mai târziu, Isus „a numit alţi şaptezeci şi i-a trimis doi câte doi” să predice. El i-a şi instruit (Luca 10:1-16).

^ par. 12 Unii cursanţi au absolvit Şcoala Galaad nu doar o dată.

^ par. 13 Pentru mai multe detalii despre efectul activităţii misionarilor instruiţi la Galaad asupra lucrării de predicare mondiale, vezi capitolul 23 al cărţii Martorii lui Iehova – Proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu.

^ par. 14 Aceste ultime două şcoli au fost înlocuite de Şcoala pentru Evanghelizatori ai Regatului.

^ par. 16 Supraveghetorii itineranţi au fost numiţi în trecut şi supraveghetori călători sau supraveghetori voiajori.

^ par. 16 În prezent, toţi bătrânii participă la Şcoala pentru Serviciul Regatului. Cursurile se ţin la intervale de câţiva ani şi durata lor variază. Din 1984, şi slujitorii auxiliari sunt instruiţi la această şcoală.