Salt la conţinut

Salt la cuprins

Un elev în impas

Un elev în impas

Peter simte un gol în stomac și începe să se foiască neliniștit în bancă. Profesoara, față de care are mult respect, tocmai a terminat de vorbit despre Charles Darwin și teoria evoluției. După ce a explicat că această teorie a constituit un pas important în cunoașterea științifică și a eliberat omenirea de superstiții, ea i-a invitat și pe elevi să-și exprime opinia cu privire la subiectul în discuție.

Peter este în impas. Părinții l-au învățat că pământul și toate formele de viață au fost create de Dumnezeu. Ei spun că relatarea biblică despre creație este demnă de încredere și că evoluția este doar o teorie care nu poate fi demonstrată. Evident, și profesoara, și părinții au cele mai bune intenții. Pe cine ar trebui să creadă Peter?

În fiecare an școlar, în mii de săli de clasă de pe întregul glob apar situații similare celei descrise mai sus. Ce ar trebui să facă Peter și alți elevi asemenea lui? Nu crezi că cel mai bine ar fi să-și formeze singuri o opinie? Ei ar trebui să analizeze atât dovezile care susțin evoluția, cât și pe cele care susțin creația și apoi să decidă în ce să creadă.

De fapt, chiar Biblia ne îndeamnă să nu credem orbește ce ne spun alții: „Cel fără experiență dă crezare oricărui cuvânt, dar cel prevăzător ia aminte la pașii lui”. (Proverbele 14:15) Ea ne încurajează să ne folosim „puterea rațiunii” pentru a vedea dacă ceea ce ni se spune este adevărat. (Romani 12:1, 2)

Această broșură nu a fost concepută pentru a sprijini eforturile grupărilor religioase care cer introducerea teoriei creației în programa școlară. Broșura supune atenției câteva dintre ideile pe care le susțin cei ce afirmă că viața a apărut spontan și că relatarea biblică despre creație este un mit.

Această publicație vorbește pe larg despre celulă, unitatea fundamentală a lumii vii. Prin urmare, vei avea posibilitatea să examinezi câteva informații interesante despre alcătuirea celulelor. De asemenea, vei putea să analizezi ipotezele pe care se bazează teoria evoluției.

Mai devreme sau mai târziu, toți ajungem să ne întrebăm: Cum a apărut viața, prin evoluție sau prin creație? Poate că ți-ai pus deja această întrebare și ai meditat îndelung la ea. În broșura de față vei găsi câteva dovezi ce i-au determinat pe mulți să creadă că viața a fost creată.