Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 8

Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii curaţi

Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii curaţi

„Faţă de cel ce se păstrează curat vei fi curat.“ (PSALMUL 18:26)

1–3. a) De ce este atentă o mamă ca fiul ei să fie curat şi îngrijit? b) De ce vrea Iehova ca închinătorii lui să fie curaţi, şi ce ne motivează să ne păstrăm curaţi?

O MAMĂ îşi pregăteşte băieţelul de plecare. Ea aruncă o ultimă privire ca să vadă dacă acesta este spălat şi dacă are hăinuţele curate şi îngrijite. Mama ştie că o bună igienă este esenţială pentru sănătatea copilului ei. De asemenea, este conştientă că înfăţişarea fiului ei spune multe despre părinţii lui.

2 Iehova, Tatăl nostru ceresc, doreşte ca slujitorii lui să fie curaţi. Cuvântul său spune: „Faţă de cel ce se păstrează curat vei fi curat“ (Psalmul 18:26). * Iehova ne iubeşte şi ştie că faptul  de a ne păstra curaţi este spre binele nostru. De asemenea, el se aşteaptă ca impresia pe care o facem ca Martori ai lui să se răsfrângă favorabil asupra sa. Într-adevăr, prin aspectul nostru îngrijit şi prin conduita noastră excelentă îi vom aduce lui Iehova şi numelui său sfânt glorie, nu dezonoare (Ezechiel 36:22). (Citeşte 1 Petru 2:12.)

3 Cunoaşterea faptului că Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii curaţi ne motivează să ne păstrăm curaţi. Noi dorim ca modul nostru de viaţă să-i aducă onoare pentru că îl iubim şi dorim să rămânem în iubirea lui. Aşadar, să analizăm de ce trebuie să ne păstrăm curaţi, ce înseamnă a fi curaţi şi cum ne putem păstra curaţi. Această analiză ne poate ajuta să vedem în ce domenii avem de făcut îmbunătăţiri.

DE CE TREBUIE SĂ NE PĂSTRĂM CURAŢI?

4, 5. a) Care este principalul motiv pentru care trebuie să ne păstrăm curaţi? b) Cum este evidentă curăţenia în creaţia vizibilă a lui Iehova?

4 O modalitate prin care Iehova ne îndrumă astăzi este propriul exemplu. Cuvântul său ne îndeamnă să fim „imitatori ai lui Dumnezeu“ (Efeseni 5:1). Iată deci principalul motiv pentru care trebuie să ne păstrăm curaţi: Iehova, Dumnezeul căruia ne închinăm, este curat, pur şi sfânt în toate privinţele. (Citeşte Leviticul 11:44, 45.)

5 Curăţenia, asemenea multora dintre calităţile şi căile lui Iehova, este evidentă în creaţia sa vizibilă (Romani 1:20). Pământul a fost proiectat să fie o locuinţă curată pentru oameni. Iehova a stabilit cicluri ecologice, care curăţă aerul şi apa. Unele microorganisme transformă deşeurile în produşi nedăunători, acţionând ca un departament de salubritate. Oamenii de ştiinţă folosesc aceste microorganisme nesăţioase pentru a curăţa anumite regiuni de scurgerile de petrol şi de alte efecte ale poluării, cauzate de egoismul şi de lăcomia oamenilor. Evident, pentru „Cel ce a făcut pământul“, curăţenia este importantă (Ieremia 10:12). Ea trebuie să fie importantă şi pentru noi.

6, 7. Cum sublinia Legea că închinătorii lui Iehova trebuiau să fie curaţi?

 6 Un alt motiv pentru care trebuie să ne păstrăm curaţi este acela că Iehova, Conducătorul nostru Suveran, le cere închinătorilor săi să fie curaţi. În Legea pe care Iehova a dat-o Israelului, curăţenia şi închinarea erau strâns legate. Potrivit Legii, în Ziua Ispăşirii, marele preot trebuia să se spele nu o dată, ci de două ori (Leviticul 16:4, 23, 24). Preoţilor oficianţi li se cerea să-şi spele mâinile şi picioarele înainte de a-i aduce jertfe lui Iehova (Exodul 30:17–21; 2 Cronici 4:6). Legea menţiona aproximativ 70 de cauze ale necurăţiei fizice şi ale pângăririi ceremoniale. Un israelit necurat nu putea să participe la închinare, pentru că şi-ar fi atras pedeapsa cu moartea (Leviticul 15:31). Cine refuza să se supună procedurii de purificare prevăzute de Lege, care presupunea îmbăierea corpului şi spălarea hainelor, trebuia „nimicit din mijlocul congregaţiei“ (Numerele 19:17–20).

7 Deşi noi nu ne aflăm sub Legea mozaică, ea ne ajută să înţelegem modul de gândire al lui Dumnezeu. Aşa cum sublinia clar Legea, curăţenia era o cerinţă pentru cei ce i se închinau lui Dumnezeu. Iehova nu s-a schimbat (Maleahi 3:6). Închinarea noastră îi poate fi plăcută numai dacă este „curată şi neîntinată“ (Iacov 1:27). De aceea, trebuie să ştim ce aşteaptă el de la noi în această privinţă.

CE ÎNSEAMNĂ A FI CURAŢI ÎN OCHII LUI DUMNEZEU?

8. În ce domenii vrea Iehova să ne păstrăm curaţi?

8 În Biblie, curăţenia nu se referă doar la curăţenia fizică. Faptul de a fi curaţi în ochii lui Iehova vizează toate aspectele vieţii noastre. Iehova vrea să ne păstrăm curaţi în patru domenii importante: spiritual, moral, mental şi fizic. Să le analizăm pe fiecare în parte.

9, 10. Ce înseamnă a te păstra curat din punct de vedere spiritual, şi ce evită adevăraţii creştini?

9 Curăţenia spirituală. Simplu spus, a te păstra curat din punct de vedere spiritual înseamnă a nu amesteca închinarea  adevărată cu cea falsă. Când au părăsit Babilonul pentru a se întoarce la Ierusalim, israeliţii trebuiau să dea ascultare următoarelor cuvinte inspirate: „Ieşiţi de acolo, nu atingeţi nimic necurat! . . . Păstraţi-vă curaţi“ (Isaia 52:11). Motivul principal al întoarcerii israeliţilor în ţara lor a fost restabilirea închinării la Iehova. Această închinare trebuia să fie curată, necontaminată de niciuna dintre învăţăturile, practicile şi obiceiurile religiei babiloniene, care îl dezonorau pe Dumnezeu.

10 Astăzi, adevăraţii creştini trebuie să fie atenţi să nu se lase contaminaţi de închinarea falsă. (Citeşte 1 Corinteni 10:21.) Este deosebit de important să fim prudenţi, pentru că influenţa religiei false se face simţită peste tot în jurul nostru. În multe ţări, diferite tradiţii, activităţi şi ritualuri au legătură cu învăţături religioase false, cum ar fi ideea că ceva din interiorul omului supravieţuieşte morţii (Eclesiastul 9:5, 6, 10). Adevăraţii creştini evită obiceiurile care au la bază convingeri religioase false. * Noi nu vom permite ca presiunile din partea altora să ne determine să facem compromis, încălcând normele Bibliei privitoare la închinarea curată (Faptele 5:29).

11. Ce presupune curăţenia morală, şi de ce este vital să ne păstrăm curaţi în această privinţă?

11 Curăţenia morală. Curăţenia morală include evitarea imoralităţii sexuale de orice fel. (Citeşte Efeseni 5:5.) Este vital să rămânem curaţi din punct de vedere moral. După cum vom vedea în capitolul următor, pentru a rămâne în iubirea lui Dumnezeu trebuie ‘să fugim de fornicaţie’, sau de imoralitate sexuală. Cei care duc o viaţă imorală şi nu se căiesc „nu vor moşteni regatul lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 6:9, 10, 18). Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aceştia se numără printre cei ce sunt „dezgustători în murdăria lor“. Dacă nu devin curaţi pe plan moral, „îşi vor avea partea în . . . moartea a doua“ (Revelaţia 21:8).

12, 13. Ce legătură există între gânduri şi fapte, şi cum ne putem păstra curaţi din punct de vedere mental?

 12 Curăţenia mentală. Gândurile preced faptele. Dacă permitem ca unele gânduri rele să-şi facă loc în mintea şi inima noastră, este foarte probabil că mai devreme sau mai târziu vom comite fapte necurate (Matei 5:28; 15:18–20). Dar, dacă ne umplem mintea cu gânduri pure, ne vom simţi îndemnaţi să păstrăm o conduită curată. (Citeşte Filipeni 4:8.) Cum ne putem păstra curaţi din punct de vedere mental? În primul rând, trebuie să evităm orice formă de destindere care ne-ar putea murdări gândirea. * În al doilea rând, trebuie să ne umplem mintea cu gânduri curate, studiind cu regularitate Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmul 19:8, 9).

13 Pentru a rămâne în iubirea lui Dumnezeu este esenţial să ne păstrăm curaţi din punct de vedere spiritual, moral şi mental. Aceste aspecte ale curăţeniei sunt tratate mai detaliat în alte capitole ale acestei cărţi. În capitolul de faţă vom examina cel de-al patrulea aspect: curăţenia fizică.

CUM NE PUTEM PĂSTRA CURAŢI DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC?

14. De ce curăţenia fizică nu este o chestiune personală?

14 Curăţenia fizică presupune să ne păstrăm curate corpul şi bunurile. Este oare aceasta o chestiune personală, care n-ar trebui să intereseze pe altcineva? Închinătorii lui Iehova nu sunt de această părere. După cum am văzut, curăţenia fizică este importantă pentru Iehova nu numai fiindcă este spre binele nostru, ci şi fiindcă faptele noastre se răsfrâng asupra lui. Să ne gândim la ilustrarea menţionată la începutul capitolului. Dacă vedem că un copil este mereu murdar şi nepieptănat, ne punem unele întrebări despre părinţii lui. Noi nu vrem ca înfăţişarea sau modul nostru de viaţă să-l dezonoreze pe Tatăl ceresc sau să distragă atenţia de la mesajul pe care  îl predicăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Noi nu dăm în niciun fel vreun motiv de poticnire, pentru ca serviciul nostru să nu fie criticat, ci în orice privinţă ne recomandăm ca slujitori ai lui Dumnezeu“ (2 Corinteni 6:3, 4). Aşadar, cum ne putem păstra curaţi din punct de vedere fizic?

15, 16. Ce includ bunele obiceiuri de igienă, şi cum trebuie să arate hainele noastre?

15 Igiena şi înfăţişarea personală. Deşi cultura şi condiţiile de viaţă diferă de la o ţară la alta, în general avem apă şi săpun ca să ne spălăm cu regularitate atât noi, cât şi copiii noştri. Bunele obiceiuri de igienă includ spălarea mâinilor cu apă şi săpun înainte de masă sau înainte de a pune mâna pe alimente, după folosirea toaletei şi după ce este spălat sau schimbat un bebeluş. Spălarea mâinilor cu apă şi săpun poate să prevină unele boli şi chiar să salveze vieţi. De asemenea, poate preveni răspândirea viruşilor şi a bacteriilor nocive,  împiedicând astfel apariţia bolilor diareice. În ţările în care casele nu sunt racordate la un sistem de canalizare, reziduurile pot fi îngropate, aşa cum se făcea în Israelul antic (Deuteronomul 23:12, 13).

16 Şi hainele noastre trebuie spălate cu regularitate ca să fie curate şi să arate bine. Îmbrăcămintea unui creştin nu trebuie să fie scumpă sau după ultima modă, ci îngrijită, curată şi modestă. (Citeşte 1 Timotei 2:9, 10.) Indiferent unde ne aflăm, dorim ca înfăţişarea noastră „să împodobească învăţătura Salvatorului nostru, Dumnezeu“ (Tit 2:10).

17. De ce locuinţa şi bunurile noastre trebuie să fie curate şi aspectuoase?

17 Locuinţa şi bunurile. Deşi poate că nu avem o locuinţă mare sau luxoasă, aceasta trebuie să fie curată şi aspectuoasă, atât cât ne permite situaţia. De asemenea, dacă folosim un automobil pentru a ne deplasa la întruniri sau în serviciul de teren, să facem tot ce depinde de noi pentru a-l păstra curat atât în interior, cât şi în exterior. Să nu uităm că, dacă sunt curate, locuinţa şi bunurile noastre depun mărturie despre Dumnezeul căruia ne închinăm. La urma urmei, noi le spunem oamenilor că Iehova este un Dumnezeu curat, care îi va ‘distruge pe cei ce distrug pământul’, şi că Regatul său va transforma în curând locuinţa noastră pământească într-un paradis (Revelaţia 11:18; Luca 23:43). Cu siguranţă, dorim ca aspectul locuinţei şi al bunurilor noastre să le arate oamenilor că noi cultivăm încă de pe acum obiceiuri bune de curăţenie, care ne vor fi de folos şi în lumea nouă.

Curăţenia fizică presupune să ne păstrăm curate corpul şi bunurile

18. Cum putem arăta respect faţă de Sala Regatului?

18 Locul de închinare. Iubirea pentru Iehova ne îndeamnă să arătăm respect faţă de Sala Regatului, centrul închinării adevărate din zona în care locuim. Când cei noi vin la sală, dorim ca locul nostru de întrunire să le facă o impresie bună. Pentru ca sala să-şi păstreze aspectul plăcut şi atrăgător, este necesar să facem cu regularitate curăţenie, precum şi lucrări de întreţinere. Arătăm respect faţă de Sala Regatului dacă facem  tot ce putem pentru a o păstra într-o stare bună. Este un privilegiu să dedicăm o parte din timpul nostru pentru curăţarea, precum şi „pentru refacerea şi repararea“ locului nostru de închinare (2 Cronici 34:10). Acelaşi principiu se aplică şi cu privire la sălile de congrese şi la alte clădiri folosite pentru congrese.

SĂ EVITĂM OBICEIURILE ŞI PRACTICILE CARE NE MURDĂRESC

19. Ce trebuie să evităm pentru a ne păstra curaţi din punct de vedere fizic, şi cum ne ajută Biblia în această privinţă?

19 Pentru a ne păstra curaţi din punct de vedere fizic, trebuie să evităm obiceiurile şi practicile care ne murdăresc, cum ar fi fumatul, consumul excesiv de alcool şi folosirea în alte scopuri decât cele medicale a substanţelor halucinogene sau a celor ce creează dependenţă. Biblia nu menţionează concret toate obiceiurile şi practicile necurate şi dezgustătoare, atât de răspândite în prezent, dar conţine principii care ne ajută să înţelegem cum le consideră Iehova. Întrucât cunoaştem punctul de vedere al lui Iehova în această privinţă, iubirea pentru el ne îndeamnă să adoptăm conduita aprobată de el. Să analizăm cinci principii biblice.

20, 21. Care sunt practicile de care Iehova vrea să ne ferim, şi ce motiv bine întemeiat avem pentru a ne supune?

20 „Fiindcă avem aceste promisiuni, iubiţi fraţi, să ne curăţim de tot ce murdăreşte carnea şi spiritul şi să ne desăvârşim sfinţenia în teamă de Dumnezeu.(2 Corinteni 7:1) Iehova vrea să ne ferim de practicile care murdăresc corpul şi pângăresc spiritul, sau atitudinea dominantă a minţii. Prin urmare, trebuie să evităm obiceiurile care creează dependenţă şi despre care se ştie că pun în pericol sănătatea fizică şi mintală.

21 Biblia ne oferă un motiv bine întemeiat ca „să ne curăţim de tot ce murdăreşte“. Să remarcăm cuvintele cu care începe versetul din 2 Corinteni 7:1: „Fiindcă avem aceste promisiuni“. Despre ce promisiuni este vorba? Aşa cum s-a menţionat în  versetele anterioare, Iehova promite: „Vă voi primi. Eu vă voi fi tată“ (2 Corinteni 6:17, 18). Gândeşte-te că Iehova promite să aibă grijă de tine şi să te iubească, aşa cum procedează un tată cu fiul sau cu fiica lui. Dar Iehova îşi va împlini aceste promisiuni numai dacă eviţi tot ce murdăreşte „carnea şi spiritul“. Cât de neînţelept ar fi deci să permiţi ca vreun obicei sau vreo practică dezgustătoare să-ţi strice aceste relaţii strânse şi preţioase cu Iehova!

22–25. Ce principii biblice ne pot ajuta să evităm obiceiurile şi practicile necurate?

22 „Să-l iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.(Matei 22:37) Isus a considerat această poruncă drept cea mai mare dintre toate (Matei 22:38). Iehova merită o astfel de iubire. Pentru a-l iubi cu toată inima, cu tot sufletul şi cu toată mintea, trebuie să evităm practicile care ne-ar putea scurta viaţa sau care ne-ar putea afecta capacitatea de gândire cu care ne-a înzestrat Dumnezeu.

23 „[Iehova] dă tuturor viaţă, suflare şi toate lucrurile.(Faptele 17:24, 25) Viaţa este un dar de la Dumnezeu. Întrucât îl iubim pe Cel ce ni l-a oferit, vrem să arătăm respect faţă de acest dar. Astfel, evităm toate obiceiurile sau practicile care dăunează sănătăţii, deoarece înţelegem că aceste practici dovedesc o lipsă crasă de respect faţă de darul vieţii (Psalmul 36:9).

24 „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.(Matei 22:39) În general, obiceiurile şi practicile necurate îl afectează nu numai pe cel ce le practică, ci şi pe cei din jurul lui. De exemplu, nefumătorii au de suferit din cauza efectelor nocive ale fumatului pasiv. Cel ce le face rău persoanelor din jur încalcă porunca divină de a-şi iubi aproapele. De asemenea, el contrazice pretenţia că îl iubeşte pe Dumnezeu (1 Ioan 4:20, 21).

25 „Aminteşte-le mereu să fie supuşi şi să asculte de guverne şi de autorităţi.(Tit 3:1) În multe ţări, faptul de a deţine sau de a folosi anumite droguri constituie o încălcare a legii. Ca  adevăraţi creştini, noi nu deţinem şi nu folosim droguri (Romani 13:1).

26. a) Ce trebuie să facem pentru a rămâne în iubirea lui Dumnezeu? b) De ce faptul de a ne păstra curaţi în ochii lui Dumnezeu este cel mai bun mod de viaţă?

26 Pentru a rămâne în iubirea lui Dumnezeu, trebuie să ne păstrăm curaţi în toate privinţele, nu doar în câteva. Poate că faptul de a renunţa la unele obiceiuri şi practici murdare şi de a ne păstra curaţi nu este uşor, dar este posibil. * Cu siguranţă, acesta este cel mai bun mod de viaţă, pentru că Iehova ne învaţă întotdeauna ce ne este de folos. (Citeşte Isaia 48:17.) Dar, ceea ce este şi mai important, dacă ne păstrăm curaţi, putem fi fericiţi ştiind că lucrul acesta se răsfrânge favorabil asupra Dumnezeului pe care îl iubim şi că, astfel, rămânem în iubirea sa.

^ par. 2 Termenul ebraic redat prin „curat“ nu se referă doar la curăţenia fizică, ci şi la curăţenia morală sau spirituală.

^ par. 12 Modul în care putem alege forme de destindere sănătoase este analizat în capitolul 6.

^ par. 67 Numele a fost schimbat.