Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 6

Cum să alegem o destindere sănătoasă

Cum să alegem o destindere sănătoasă

„Faceţi toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu!“ (1 CORINTENI 10:31)

1, 2. Ce alegere avem de făcut în privinţa formelor de destindere?

IMAGINEAZĂ-ŢI că vrei să muşti dintr-un fruct delicios, dar observi că o parte este stricată. Ce vei face? Ai putea mânca întregul fruct, chiar şi partea stricată. Ai putea arunca întregul fruct, inclusiv partea bună. Sau ai putea tăia partea stricată, savurând-o pe cea bună. Ce alegere vei face?

2 Într-un anumit sens, destinderea poate fi asemănată cu acest fruct. Uneori simţi nevoia să te recreezi puţin, dar constaţi că o mare parte dintre formele de destindere din prezent nu sunt corecte din punct de vedere moral, ba chiar sunt „stricate“. Aşadar, ce vei face? Unii ar putea ignora ce este rău, acceptând tot ce oferă lumea cu privire la destindere. Alţii ar putea evita orice formă de destindere pentru a fi siguri că nu se expun niciunei influenţe dăunătoare. Iar alţii ar putea fi atenţi să evite formele de destindere dăunătoare, bucurându-se din când în când de cele relativ sănătoase. Ce alegere ar trebui să faci pentru a te păstra în iubirea lui Dumnezeu?

3. Ce vom analiza în continuare?

3 Cei mai mulţi dintre noi ar alege a treia variantă. Recunoaştem că avem nevoie de recreere, dar vrem să ne limităm la ceea ce este sănătos din punct de vedere moral. Prin urmare, trebuie să vedem cum putem stabili ce este şi ce nu este sănătos în acest domeniu. Dar, mai întâi, să  analizăm ce efecte poate avea destinderea pe care o alegem asupra închinării la Iehova.

„FACEŢI TOATE LUCRURILE SPRE GLORIA LUI DUMNEZEU“

4. Cum ar trebui dedicarea noastră să influenţeze modul în care alegem să ne destindem?

4 Cu câtva timp în urmă, un Martor în vârstă, botezat în 1946, a afirmat: „Mi-am propus să fiu prezent la fiecare cuvântare de botez şi să ascult cu atenţie, ca şi cum aş fi fost la botezul meu“. El a explicat şi motivul: „Faptul de a-mi aminti mereu de dedicarea mea mă ajută mult să rămân fidel“. Fără îndoială că şi tu eşti de aceeaşi părere. Când îţi aminteşti că i-ai promis lui Iehova să-i slujeşti întreaga viaţă, găseşti motivaţia necesară pentru a persevera. (Citeşte Eclesiastul 5:4.) Iar faptul de a medita la dedicarea ta îţi va influenţa concepţia nu numai cu privire la serviciul creştin, ci şi cu privire la alte domenii ale vieţii, cum ar fi destinderea. Apostolul Pavel a subliniat acest adevăr când le-a scris creştinilor din zilele sale: „Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi orice altceva, faceţi toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu!“ (1 Corinteni 10:31).

5. Cum ne ajută Leviticul 22:18–20 să înţelegem avertismentul indirect din Romani 12:1?

5 Tot ceea ce faci în viaţă are legătură cu închinarea la Iehova. În  scrisoarea adresată romanilor, Pavel a folosit o expresie plină de forţă pentru a întipări acest adevăr în mintea colaboratorilor săi creştini. El i-a îndemnat: „Să vă prezentaţi corpurile ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu, adică un serviciu sacru îndeplinit cu puterea raţiunii voastre“ (Romani 12:1). Corpul tău include mintea ta, inima ta şi forţa ta fizică. Pe toate acestea le foloseşti pentru a-i sluji lui Dumnezeu (Marcu 12:30). Pavel numeşte serviciul îndeplinit din tot sufletul o jertfă. Cuvântul „jertfă“ transmite în mod indirect şi un avertisment. Sub Legea mozaică, jertfele cu defect erau respinse de Dumnezeu (Leviticul 22:18–20). La fel, dacă jertfa spirituală a unui creştin este pângărită în vreun fel, ea va fi respinsă de Dumnezeu. Dar cum s-ar putea întâmpla lucrul acesta?

6, 7. Cum ar putea un creştin să-şi pângărească corpul, şi care ar putea fi consecinţele?

6 Pavel le-a dat creştinilor din Roma următorul sfat: „Să nu mai prezentaţi mădularele voastre [părţi ale trupurilor voastre, Noul Testament, 2000] păcatului“. Pavel le-a mai spus ‘să facă să moară practicile corpului’ (Romani 6:12–14; 8:13). În scrisoarea sa, el amintise unele ‘practici ale corpului’. Astfel, despre oamenii păcătoşi citim: „Gura le este plină de blesteme“. „Picioarele lor se grăbesc să verse sânge.“ „Nu există teamă de Dumnezeu înaintea ochilor lor“ (Romani 3:13–18). Un creştin şi-ar putea pângări corpul dacă şi-ar folosi „mădularele“, adică unele părţi ale corpului, pentru a practica aceste păcate. De exemplu, dacă un creştin din zilele noastre s-ar uita în mod intenţionat la materiale degradante, care înfăţişează imagini pornografice, sau la scene de violenţă sadică, el ‘şi-ar prezenta [ochii] păcatului’ şi astfel şi-ar murdări tot corpul. Închinarea lui ar echivala cu o jertfă care nu mai este sfântă şi ar fi de neacceptat înaintea lui Dumnezeu (Deuteronomul  15:21; 1 Petru 1:14–16; 2 Petru 3:11). Ce preţ mare ar plăti cel ce ar alege o formă de destindere nesănătoasă!

7 Este deci cât se poate de clar că destinderea pe care o alege un creştin are consecinţe serioase. De aceea, noi dorim să alegem o formă de destindere care să nu pângărească jertfa adusă lui Dumnezeu, ci s-o facă mai plăcută. În continuare, să analizăm ce este şi ce nu este sănătos în acest domeniu.

„SĂ AVEŢI OROARE DE RĂU“

8, 9. a) Care sunt cele două categorii în care pot fi împărţite în general divertismentele? b) Ce divertismente trebuie să respingem, şi de ce?

8 În general, divertismentele pot fi împărţite în două categorii. O categorie cuprinde divertismente pe care creştinii trebuie neapărat să le evite, iar cealaltă divertismente pe care creştinii pot sau nu să le considere potrivite. Să începem cu prima categorie: divertismentele pe care creştinii trebuie să le evite.

9 După cum am văzut în primul capitol, unele divertismente prezintă acţiuni condamnate clar în Biblie. De exemplu, gândeşte-te la site-urile de pe internet, precum şi la filmele, muzica şi programele TV care transmit un mesaj sadic sau demonic, care conţin imagini pornografice sau care încurajează practici imorale, dezgustătoare. Având în vedere că aceste divertismente degradate prezintă într-o lumină favorabilă acţiuni care contravin principiilor Bibliei sau care încalcă legile ei, ele trebuie evitate de adevăraţii creştini (Faptele 15:28, 29; 1 Corinteni 6:9, 10; Revelaţia 21:8). Dacă respingi aceste divertismente nesănătoase, îi dovedeşti lui Iehova că ai cu adevărat „oroare de rău“ şi că întotdeauna te ‘îndepărtezi de rău’. În felul acesta, arăţi că ai „o credinţă neipocrită“ (Romani 12:9; Psalmul 34:14; 1 Timotei 1:5).

10. Ce raţionament privitor la modul de destindere este periculos, şi de ce?

 10 Însă unii cred că nu se expun niciunui pericol dacă se destind privind scene imorale explicite şi argumentează spunând că, deşi privesc astfel de scene în filme sau la televizor, ei n-ar face niciodată aşa ceva. Un astfel de raţionament este înşelător şi periculos. (Citeşte Ieremia 17:9.) Dacă ne place să vizionăm ceea ce condamnă Iehova, mai ‘avem noi oroare de rău’? Expunându-ne în mod repetat la lucruri care prezintă o conduită nelegiuită, simţurile noastre se vor toci (Psalmul 119:70; 1 Timotei 4:1, 2). Această practică ne-ar putea influenţa acţiunile şi punctul de vedere cu privire la conduita păcătoasă a altora.

11. Cum s-a dovedit adevărat principiul din Galateni 6:7 în privinţa divertismentelor?

11 Experienţa confirmă lucrul acesta. Unii creştini au comis imoralitate fiindcă au fost influenţaţi de emisiunile de divertisment pe care obişnuiau să le vizioneze. Ei au învăţat dintr-o experienţă amară adevărul exprimat prin cuvintele: „Ce seamănă omul, aceea va şi secera!“ (Galateni 6:7). Însă această situaţie tristă poate fi evitată. Dacă semeni cu grijă în minte lucruri sănătoase, vei secera cu bucurie în viaţă roade bune. (Vezi chenarul  „Ce forme de destindere să aleg?“.)

DECIZII PERSONALE BAZATE PE PRINCIPII BIBLICE

12. Cum se aplică principiul din Galateni 6:5 în cazul divertismentelor, şi ce îndrumare avem la dispoziţie când trebuie să decidem personal ce anume este corect?

12 Să ne oprim acum asupra celei de-a doua categorii: divertismentele care prezintă acţiuni ce nu sunt nici condamnate, nici aprobate în mod concret în Cuvântul lui Dumnezeu. Când are de făcut o alegere în privinţa acestor divertismente, fiecare creştin trebuie să decidă personal ce consideră el că este corect. (Citeşte Galateni 6:5.) Totuşi,  nici în acest caz nu suntem lipsiţi de îndrumare. Biblia conţine principii, sau adevăruri fundamentale, care ne ajută să înţelegem modul de gândire al lui Iehova. Dacă acordăm atenţie acestor principii, vom putea înţelege „care este voinţa lui Iehova“ cu privire la orice lucru, chiar şi cu privire la alegerea divertismentelor (Efeseni 5:17).

13. Ce ne va determina să evităm divertismentele care nu-i sunt plăcute lui Iehova?

13 Desigur, nu toţi creştinii şi-au dezvoltat în aceeaşi măsură  percepţia morală, sau discernământul (Filipeni 1:9). În plus, gusturile diferă şi în privinţa divertismentelor. De aceea, nu ne putem aştepta ca toţi creştinii să ia decizii identice. Dar chiar şi aşa, cu cât vom permite mai mult ca principiile sfinte să ne influenţeze mintea şi inima, cu atât vom dori mai mult să evităm orice divertisment care nu-i este plăcut lui Iehova (Psalmul 119:11, 129; 1 Petru 2:16).

14. a) De ce factor trebuie să ţinem seama când alegem cum să ne destindem? b) Cum putem păstra lucrurile spirituale pe primul plan în viaţă?

14 Când alegem cum să ne destindem, este bine să ţinem seama de încă un factor important: timpul. În vreme ce forma de destindere pe care o alegi arată ce consideri corect, timpul pe care îl dedici destinderii arată ce consideri important. Desigur, pentru creştini cele mai importante lucruri sunt cele spirituale. (Citeşte Matei 6:33.) Aşadar, ce poţi face pentru a te asigura că acestea rămân pe primul plan în viaţa ta? Apostolul Pavel a spus: „Vegheaţi deci cu atenţie cum umblaţi: nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi, răscumpărând orice moment prielnic“ (Efeseni 5:15, 16). Dacă vei stabili limite clare în ce priveşte timpul rezervat destinderii, vei avea timp pentru „lucrurile mai importante“, adică pentru activităţile care contribuie la bunăstarea ta spirituală (Filipeni 1:10).

15. De ce este înţelept să ne luăm o marjă de siguranţă când alegem cum să ne destindem?

15 De asemenea, când alegem cum să ne destindem, este înţelept să ne luăm o marjă de siguranţă. Ce înseamnă lucrul acesta? Să revenim la exemplul cu fructul, amintit la început. Ca să nu rămână ceva stricat, nu vei tăia doar partea afectată, ci vei curăţa şi o porţiune de jur împrejurul ei. Tot aşa, este înţelept să ne luăm o marjă de siguranţă când alegem cum să ne destindem. Un creştin înţelept evită nu numai divertismentele care încalcă flagrant principiile  biblice, ci şi pe cele care ridică unele semne de întrebare sau care par să conţină elemente nesănătoase din punct de vedere spiritual (Proverbele 4:25–27). Dacă respectăm cu stricteţe Cuvântul lui Dumnezeu, vom reuşi să facem lucrul acesta.

„TOT CE ESTE CAST“

Aplicarea principiilor sfinte când ne alegem formele de destindere ne ocroteşte spiritualitatea

16. a) Cum putem dovedi că ne-am însuşit punctul de vedere al lui Iehova privitor la moralitate? b) Cum poate aplicarea principiilor biblice să devină modul tău de viaţă?

16 Când aleg o anumită formă de destindere, adevăraţii creştini iau în considerare în primul rând punctul de vedere al lui Iehova. Biblia dezvăluie sentimentele şi normele sale. De exemplu, regele Solomon enumeră câteva lucruri pe care le urăşte Iehova, cum ar fi „limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri rele, picioarele care aleargă repede la rău“ (Proverbele 6:16–19). Cum ar trebui să te influenţeze punctul de vedere al lui Iehova? Psalmistul îndeamnă: „O, voi care îl iubiţi pe Iehova, urâţi răul!“ (Psalmul 97:10). Alegerile pe care le faci în ce priveşte destinderea trebuie să arate că urăşti cu adevărat ceea ce urăşte Iehova (Galateni 5:19–21). De asemenea, nu uita că ceea ce faci în particular dezvăluie mai mult decât ceea ce faci în public ce fel de persoană eşti în realitate (Psalmii 11:4; 16:8). Astfel, dacă doreşti sincer ca punctul de vedere al lui Iehova privitor la moralitate  să se reflecte în toate aspectele vieţii tale, vei face întotdeauna alegeri în armonie cu principiile biblice, iar acesta va deveni modul tău de viaţă (2 Corinteni 3:18).

17. Ce întrebări ar trebui să ne punem înainte de a alege o formă de destindere?

17 Ce mai poţi face pentru a te asigura că vei acţiona în armonie cu modul de gândire al lui Iehova când alegi o formă de destindere? Meditează la următoarea întrebare: Ce efect va avea destinderea asupra mea şi asupra relaţiilor mele cu Dumnezeu? De exemplu, înainte de a hotărî dacă vei viziona sau nu un film, întreabă-te: Ce efect va avea filmul asupra conştiinţei mele? Să vedem ce principii se aplică în acest caz.

18, 19. a) Cum ne poate ajuta principiul din Filipeni 4:8 să stabilim dacă divertismentul ales este sănătos? b) Ce alte principii te pot ajuta să alegi divertismente potrivite? (Vezi nota de subsol.)

18 Un principiu fundamental se găseşte în Filipeni 4:8, unde citim: „Tot ce este adevărat, tot ce merită respect, tot ce este drept, tot ce este cast, tot ce merită să fie iubit, tot ce este vorbit de bine, dacă este vreo virtute şi dacă este vreun lucru demn de laudă, acestea să fie preocuparea voastră“. Este adevărat că Pavel nu se referea la destindere, ci la cugetările inimii, care trebuie să se concentreze asupra lucrurilor plăcute lui Dumnezeu (Psalmul 19:14). Totuşi, cuvintele lui Pavel se pot aplica în principiu şi la destindere. Cum?

19 Întreabă-te: Filmele, jocurile video, muzica şi alte forme de destindere pe care le aleg îmi umplu mintea cu „tot ce este cast“? De exemplu, după ce vizionezi un film, ce imagini persistă în mintea ta? Dacă sunt plăcute, pure şi înviorătoare, înseamnă că divertismentul a fost sănătos. Dar, dacă filmul pe care l-ai vizionat te face să te gândeşti la lucruri lipsite de castitate, înseamnă că divertismentul pe care l-ai ales a fost nesănătos, ba chiar dăunător  (Matei 12:33; Marcu 7:20–23). De ce spunem lucrul acesta? Deoarece meditarea la lucruri necurate din punct de vedere moral îţi tulbură pacea lăuntrică, îţi murdăreşte conştiinţa instruită biblic şi îţi poate distruge relaţiile cu Dumnezeu (Efeseni 5:5; 1 Timotei 1:5, 19). Întrucât un astfel de divertisment are un efect dăunător asupra ta, fii hotărât să-l eviţi! (Romani 12:2) * Imită exemplul psalmistului, care s-a rugat lui Iehova astfel: „Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte“! (Psalmul 119:37)

SĂ CĂUTĂM FOLOSUL ALTORA

20, 21. Cum se aplică 1 Corinteni 10:23, 24 la alegerea formelor de destindere sănătoase?

20 Pavel a menţionat un principiu biblic fundamental căruia trebuie să-i acordăm atenţie când avem de luat decizii în legătură cu unele chestiuni personale. El a afirmat: „Toate lucrurile sunt permise, dar nu toate zidesc. Fiecare să caute nu folosul său, ci folosul altuia“ (1 Corinteni 10:23, 24). Cum se aplică acest principiu la alegerea formelor de destindere sănătoase? Ar trebui să-ţi pui următoarea întrebare: Cum îi va afecta pe alţii forma de destindere pe care o aleg?

21 Conştiinţa ta ar putea să-ţi permită să te bucuri de o anumită formă de destindere, pe care o consideri ‘permisă’, sau potrivită. Dar, dacă observi că alţi colaboratori cu o conştiinţă mai restrictivă o consideră nepotrivită, ai putea decide să n-o alegi. De ce? Deoarece nu doreşti ‘să păcătuieşti împotriva fraţilor’ — sau chiar ‘să păcătuieşti împotriva lui Cristos’, după cum a spus Pavel —, îngreunând lupta pe care o poartă colaboratorii tăi în credinţă pentru a-şi păstra fidelitatea faţă de Dumnezeu. De asemenea, tu acorzi atenţie îndemnului: „Feriţi-vă să deveniţi motive de  poticnire“ (1 Corinteni 8:12; 10:32). Adevăraţii creştini de astăzi urmează sfatul plin de consideraţie şi de înţelegere al lui Pavel, evitând formele de destindere care, poate, sunt „permise“, dar nu „zidesc“ (Romani 14:1; 15:1).

22. De ce creştinii admit opinii diferite când este vorba de chestiuni personale?

22 Însă faptul de a căuta folosul celorlalţi mai presupune ceva. Creştinul cu o conştiinţă mai restrictivă n-ar trebui să insiste ca toţi membrii congregaţiei să se conformeze punctului său de vedere mai strict referitor la ce înseamnă o formă de destindere potrivită. Dacă ar face acest lucru, s-ar asemăna cu un şofer care conduce pe o autostradă şi insistă ca toţi ceilalţi participanţi la trafic să circule cu aceeaşi viteză cu care circulă el. O asemenea pretenţie n-ar fi deloc rezonabilă. Cel cu o conştiinţă mai strictă trebuie, din iubire creştină, să respecte punctul de vedere privitor la destindere al colaboratorilor în credinţă, punct de vedere care, deşi diferă oarecum de al său, nu încalcă principiile creştine. Dacă procedează aşa, ‘rezonabilitatea lui va fi cunoscută de toţi oamenii’ (Filipeni 4:5; Eclesiastul 7:16).

23. Cum poţi fi sigur că alegi forme de destindere sănătoase?

23 În concluzie, cum poţi fi sigur că alegi forme de destindere sănătoase? Respinge orice divertisment care prezintă explicit acte imorale degradate, condamnate clar în Cuvântul lui Dumnezeu. Urmează principiile biblice care pot fi aplicate în cazul formelor de destindere ce nu sunt menţionate concret în Biblie. Evită divertismentele care îţi lezează conştiinţa şi fii gata să renunţi la orice divertisment ce i-ar putea tulbura pe alţii, îndeosebi pe colaboratorii în credinţă. Fie ca prin hotărârea ta fermă de a proceda astfel să-i aduci glorie lui Dumnezeu şi atât tu, cât şi familia ta să vă păstraţi în iubirea sa!

^ par. 19 Alte principii care se pot aplica la divertismente se găsesc în Proverbele 3:31; 13:20; Efeseni 5:3, 4 şi Coloseni 3:5, 8, 20.