Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cum aş putea să mă apropii de Dumnezeu?

Cum aş putea să mă apropii de Dumnezeu?

 Capitolul 39

Cum aş putea să mă apropii de Dumnezeu?

APROAPE de Dumnezeu? Pentru mulţi oameni, Dumnezeu pare să fie o figură distantă şi rece, o „Cauză Primă“ impersonală. Ideea de a fi aproape de el ar putea, prin urmare, să te neliniştească sau chiar să te înfricoşeze.

Pe de altă parte, poate eşti în aceeaşi situaţie ca tînăra Lynda, care a fost crescută într-o familie creştină. Ea îşi aminteşte: „În toţi anii [adolescenţei], rareori am lipsit de la vreo întrunire creştină şi nu a trecut nici măcar o lună fără să merg în lucrarea de predicare, dar, cu toate acestea, nu am cultivat niciodată cu adevărat o relaţie personală strînsă cu Iehova“.

Viitorul tău depinde însă de faptul de a te apropia de Dumnezeu. Isus Cristos a spus: „Viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat“ (Ioan 17:3). ‘A-l cunoaşte pe Dumnezeu’ înseamnă mai mult decît deprinderea de a învăţa sau de a cita din memorie anumite fapte — şi un ateu poate să o facă. Pentru a-l cunoaşte pe Dumnezeu trebuie să cultivi o relaţie cu el, să devii prietenul său (compară cu Iacov 2:23). Departe de a fi inabordabil, Dumnezeu ne invită ‘să-l căutăm şi . . . să-l găsim’,  pentru că el „nu este departe de fiecare dintre noi“. — Faptele 17:27.

Cum poţi ajunge să îl cunoşti pe Dumnezeu

Ai contemplat vreodată stelele îndepărtate, ai ascultat cu uimire vuietul mării, ai fost încîntat de un fluture graţios, te-ai minunat de frumuseţea delicată a unei frunze firave? Toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu ne dau doar o idee despre puterea, înţelepciunea şi iubirea sa imensă. „Însuşirile nevăzute ale Lui [Dumnezeu], puterea Lui veşnică şi divinitatea Lui se văd lămurit . . . prin lucrurile făcute de El.“ — Romani 1:19, 20.

Însă trebuie să ştii despre Dumnezeu mai mult decît poate dezvălui creaţia. De aceea, Dumnezeu a pus la dispoziţie Cuvîntul său scris. Această carte dovedeşte că Dumnezeu nu este o entitate fără nume sau o forţă impersonală, ci o Persoană reală care are un nume. „Să ştiţi că DOMNUL (Iehova, NW) este Dumnezeu“, declară psalmistul (Psalmul 100:3). Biblia dezvăluie şi ce fel de persoană este cel care poartă acest nume: un „Dumnezeu . . . plin de îndurare şi milostiv, încet la mînie, plin de bunătate şi adevăr“ (Exodul 34:6). Relatarea ei detaliată în ce priveşte modul în care a tratat El cu omenirea ne permite, de fapt, să-l vedem pe Dumnezeu în acţiune. Citirea Bibliei este, aşadar, esenţială pentru a ne apropia de Dumnezeu.

Cum să faci plăcută lectura Bibliei

Este recunoscut faptul că lectura Bibliei ia mult timp. Simpla ei mărime îi sperie deseori pe tineri, împiedicîndu-i să o citească. Alţii se plîng că Biblia este plictisitoare. Însă Biblia este revelaţia lui Dumnezeu pentru oameni. Ea ne spune cum am apărut şi încotro ne îndreptăm. Ea ne explică amănunţit ce anume trebuie să facem pentru a trăi veşnic  în paradis pe pămînt. Cum ar putea acest lucru să fie plictisitor? Evident, Biblia nu este o lectură uşoară şi în ea sînt „unele lucruri greu de înţeles“, însă nu există nici un motiv ca lectura Bibliei să fie o corvoadă. — 2 Petru 3:16.

Tînărul Marvin ne dă o sugestie practică pentru a face mai interesantă lectura Bibliei, spunînd: „Încerc să-mi imaginez cadrul şi să mă includ în el“. Vezi, de exemplu, relatarea din Daniel, capitolul 6. În loc să citeşti pasiv, încearcă să-ţi imaginezi că eşti Daniel. Ai fost arestat sub acuzaţia revoltătoare de a te fi rugat Dumnezeului tău. Pedeapsa? Moartea! Soldaţi persani te tîrăsc cu brutalitate spre mormîntul tău — o groapă plină cu lei înfometaţi.

Cu un huruit înfundat, piatra uriaşă care acoperă groapa este dată la o parte. Leii de jos scot răgete care îţi dau fiori de spaimă. Te dai înapoi cu groază, dar soldaţii regelui sînt mai puternici decît tine şi te aruncă în groapa morţii, după care rostogolesc din nou piatra peste deschizătură. În întunecimea care te învăluie, simţi o blană frecîndu-se de tine . . .

Plictisitor? Da de unde! Însă nu uita: Nu citeşti ca să te distrezi. Încearcă să discerni ce te învaţă relatarea respectivă despre Iehova. De exemplu, nu demonstrează experienţele lui Daniel că Iehova permite ca slujitorii săi să se confrunte cu încercări dificile?

Încearcă, de asemenea, să ai un program sistematic de lectură. Dacă petreci doar 15 minute pe zi citind din Biblie, o poţi parcurge în întregime într-un an! ‘Răscumpără timpul’ de la activităţi mai puţin importante — cum ar fi vizionarea emisiunilor TV (Efeseni 5:16). Pe măsură ce te vei dedica lecturii Bibliei, te vei simţi mai aproape ca oricînd de Dumnezeu. — Proverbele 2:1, 5.

Rugăciunile te apropie de Dumnezeu

O adolescentă pe nume Laverne a remarcat: „Este greu să spui că ai o relaţie personală cu cineva dacă nu îi vorbeşti“.  Cu toate acestea, Iehova, Cel ‘care ascultă rugăciunea’, ne invită să îi vorbim (Psalmul 65:2). Dacă ne rugăm lui cu credinţă, „dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă“. — 1 Ioan 5:14.

Lynda (menţionată anterior) a învăţat aceasta din proprie experienţă. Ea îşi aminteşte că, într-un anumit moment din viaţa ei, cînd existau probleme şi tensiuni, s-a ‘rugat neîncetat, zile la rînd, pentru a primi răspuns la problemele ei’. Dumnezeu, care îi păruse atît de departe înainte, a început să îi pară mai aproape pe măsură ce găsea puterea de a face faţă dificultăţilor ei. O altă tînără, pe nume Kay, a învăţat la fel valoarea rugăciunii: „Uneori simţi nevoia să-ţi împărtăşeşti cuiva sentimentele profunde şi nu există altcineva mai potrivit decît Iehova căruia să i te adresezi, deoarece Iehova te înţelege şi ştii că el este singurul care te poate ajuta cu adevărat“.

Dar rugăciunea aduce doar o uşurare psihică? Nu, Iacov 1:2–5 ne asigură că, atunci cînd ne confruntăm cu diferite încercări, trebuie să continuăm să ‘cerem de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea ne va fi dată’. S-ar putea ca Dumnezeu să nu ne elibereze din încercare, dar el ne garantează înţelepciunea necesară pentru a face faţă încercării! El îţi poate reaminti principiile biblice care au legătură cu problema ta (compară cu Ioan 14:26). Sau, el poate veghea ca anumite aspecte să îţi fie supuse atenţiei prin studiul personal al Bibliei sau cu ocazia întrunirilor creştine. Şi nu uita, „Dumnezeu . . . nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci . . . va pregăti şi ieşirea din ea“. Nu, el nu te va ‘părăsi’ (1 Corinteni 10:13; 2 Corinteni 4:9). Nu te simţi mai aproape de Dumnezeu după ce vezi cum te-a ajutat să înfrunţi o încercare?

Însă nu te ruga doar pentru probleme personale. În rugăciunea model, Isus a acordat o importanţă primordială sfinţirii numelui lui Iehova, venirii Regatului Său şi îndeplinirii voinţei lui Dumnezeu (Matei 6:9–13). ‘Cererile cu mulţumiri’  constituie, totodată, o parte esenţială a rugăciunii. — Filipeni 4:6.

Dar ce ai putea face dacă rugăciunea ţi se pare un lucru dificil? Roagă-te pentru aceasta! Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să-ţi deschizi inima în faţa lui. ‘Stăruie în rugăciune’ şi, cu timpul, vei constata că i te adresezi lui Iehova ca unui prieten intim (Romani 12:12). „Ştiu că ori de cîte ori am o problemă, spune tînăra Maria, pot să mă îndrept spre Iehova pentru îndrumare, şi el mă va ajuta.“

Nu este necesar să i te adresezi lui Iehova folosind un limbaj ieşit din comun sau pretenţios. „Vărsaţi-vă inimile înaintea Lui“, spunea psalmistul (Psalmul 62:8). Fă-i cunoscute sentimentele şi îngrijorările tale. Cere-i ajutorul în lupta cu slăbiciunile tale. Roagă-te ca binecuvîntarea lui să fie asupra familiei tale şi asupra fraţilor creştini. Cere-i iertare cînd greşeşti. Mulţumeşte-i zilnic pentru darul vieţii. Cînd rugăciunea devine o parte integrantă a vieţii tale, ea te poate aduce într-o relaţie strînsă şi fericită cu Iehova Dumnezeu.

Declară-ţi în mod public prietenia cu Dumnezeu

Întrucît ai început să te bucuri de prietenia lui Dumnezeu, nu ar trebui oare să fii dornic să îi ajuţi şi pe alţii să se bucure de această relaţie preţioasă? În realitate, cerinţa care trebuie satisfăcută de cei care doresc să fie prieteni  cu Dumnezeu este să facă o „declaraţie publică pentru salvare“. — Romani 10:10NW.

Mulţi încep să le împărtăşească în mod informal altora credinţa lor, vorbindu-le colegilor de şcoală, vecinilor şi rudelor. Mai tîrziu ei se alătură Martorilor lui Iehova în lucrarea de predicare „din casă în casă“ (Faptele 5:42, Regele Carol II). Pentru unii tineri însă, această lucrare publică este o piatră de poticnire. „Cred că pe o mulţime de tineri îi stînjeneşte faptul de a merge din casă în casă“, spune un tînăr creştin. „Le este teamă de modul în care vor fi priviţi de prietenii lor.“

 Dar a cui aprobare o apreciezi cu adevărat: pe cea a colegilor tăi sau pe cea a Prietenului tău ceresc, Iehova? Ar trebui oare să laşi ca teama sau stînjeneala să te împiedice să obţii salvarea? „Să ţinem fără şovăire la mărturia [declaraţia publică a, NW] nădejdii noastre“, ne îndeamnă apostolul Pavel (Evrei 10:23). Şi vei descoperi că, avînd suficientă instruire şi pregătire, vei începe să găseşti o reală plăcere în lucrarea de predicare. — 1 Petru 3:15.

La timpul potrivit, recunoştinţa pe care o nutreşti faţă de Prietenul tău ceresc ar trebui să te determine să te dedici fără  rezerve lui Dumnezeu şi să-ţi simbolizezi această dedicare prin botezul în apă (Romani 12:1; Matei 28:19, 20). Nu trebuie să tratezi cu uşurinţă faptul de a face o declaraţie publică pentru a deveni un discipol botezat al lui Cristos. Aceasta implică ‘lepădare de sine’ — a renunţa la ambiţii personale şi a urmări mai întîi interesele lui Iehova Dumnezeu (Marcu 8:34). Aceasta implică, de asemenea, să te identifici cu organizaţia mondială a Martorilor lui Iehova.

„Cred că o mulţime de tineri ezită să se boteze“, a remarcat tînărul Robert. „Ei se tem că acesta este un pas final după care nu mai pot da înapoi.“ Este adevărat că nu poţi să-ţi retragi dedicarea făcută lui Iehova (compară cu Eclesiastul 5:4). Dar „cine ştie să facă bine şi nu-l face, păcătuieşte“, fie că este, fie că nu este botezat (Iacov 4:17). Problema este următoarea: Apreciezi tu prietenia lui Dumnezeu? Eşti decis să-i slujeşti pentru totdeauna? Atunci nu permite ca teama să te reţină de la a te declara prieten al lui Dumnezeu!

Foloase eterne pentru prietenii lui Dumnezeu

Alegînd prietenia cu Dumnezeu vei fi în conflict cu întreaga lume (Ioan 15:19). S-ar putea să devii ţinta batjocurii. S-ar putea să te asalteze dificultăţi, probleme şi tentaţii.  Dar nu permite nimănui şi nici unui lucru să te priveze de relaţia ta cu Dumnezeu. El îţi promite sprijinul său loial, spunînd: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi“. — Evrei 13:5.

Această carte este o dovadă suplimentară a interesului pe care Iehova şi organizaţia sa îl manifestă pentru fericirea ta eternă. Şi, deşi nu a fost posibil să se facă referire la toate întrebările şi problemele tale în aceste pagini, cu siguranţă că acum înţelegi mai bine ca oricînd ce izvor inepuizabil de înţelepciune este Biblia (2 Timotei 3:16, 17)! Cînd problemele te depăşesc, caută în această carte sfîntă (Proverbele 2:4, 5). Dacă ai părinţi temători de Dumnezeu, ai încă o sursă de sprijin şi înţelepciune spirituală — cu condiţia să îţi deschizi inima faţă de ei. 

Mai presus de toate, nu uita că Iehova Dumnezeu deţine toate răspunsurile. El este „un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi“ şi el îţi poate oferi îndrumare în orice dificultate te-ai afla (Psalmul 46:1). Aşadar „adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale“ (Eclesiastul 12:1). Aceasta este conduita care va bucura inima lui Iehova (Proverbele 27:11). Şi astfel vei putea obţine răsplata pe care a rezervat-o Iehova pentru prietenii săi — viaţă veşnică într-un paradis care nu va avea sfîrşit.

Întrebări pentru discuţie

◻ De ce este important să ai o relaţie strînsă cu Dumnezeu?

◻ Ce dezvăluie Biblia despre Dumnezeu?

◻ Cum poţi face ca lectura Bibliei să fie plăcută şi instructivă?

◻ Ce implică ‘declararea publică’ a credinţei tale? Eşti înclinat să procedezi astfel? De ce?

◻ Ce rol joacă întrunirile în ce priveşte faptul de a te apropia de Dumnezeu, şi cum poţi trage foloase maxime din ele?

◻ Care sînt foloasele care decurg din prietenia cu Dumnezeu?

[Text generic pe pagina 311]

Este realmente posibil să mă apropii de Dumnezeu?

[Text generic pe pagina 312]

Biblia este revelaţia pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Ea ne spune cum am apărut şi încotro ne îndreptăm

[Chenarul/Fotografia de la paginile 316, 317]

Întrunirile — un ajutor pentru a ne apropia de Dumnezeu

„Am constatat că o asociere strînsă cu cei care îl iubesc pe Iehova mă ajută să stau aproape de el“, a spus un tînăr nigerian. Martorii lui Iehova organizează astfel de perioade de asociere la Sălile Regatului locale (Evrei 10:23–25). Anita, în vîrstă de 16 ani, a spus: „La Sala Regatului am găsit prieteni adevăraţi“.

Totuşi, aceste Săli ale Regatului nu sînt simple locuri de întîlnire. De fapt, în cadrul celor cinci întruniri săptămînale se primeşte o instruire bazată pe Biblie. Se tratează o gamă largă de subiecte: viaţa de familie, profeţii biblice, conduită, doctrine şi ministerul creştin, pentru a nu aminti decît cîteva dintre ele. Deşi nu sînt realizate aranjamente scenice, aceste întruniri se desfăşoară într-un mod interesant. Cuvîntările şi discuţiile în grup conţin adesea interviuri şi demonstraţii realiste. Şcoala de minister teocratic se remarcă prin faptul că a pregătit mii de vorbitori publici.

Ce trebuie să faci dacă asişti deja la întruniri? Încearcă să tragi mai multe foloase din ele. 1) Pregăteşte-te: „Mi-am fixat un orar special pentru a studia cărţile pe care le folosim la întruniri“, spune Anita. Acest lucru te va ajuta în vederea etapei următoare. 2) Participă: Copil fiind, Isus asculta cu atenţie, punea întrebări şi dădea răspunsuri atunci cînd se discutau în templu probleme spirituale (Luca 2:46, 47). Şi tu poţi ‘da o mai mare atenţie lucrurilor pe care le auzi’, luîndu-ţi notiţe pentru a-ţi păstra mintea trează (Evrei 2:1). Cînd se solicită participarea auditoriului, adu-ţi contribuţia prin comentarii.

O altă sugestie utilă este: 3) Foloseşte ceea ce înveţi: Vorbeşte cu alţii despre ceea ce ai învăţat. Iar un lucru şi mai important, aplică în viaţa ta ceea ce înveţi, făcînd schimbările necesare. Dovedeşte că adevărul ‘lucrează în tine’. — 1 Tesaloniceni 2:13.

Acordă prioritate întrunirilor. Dacă ai o temă deosebit de grea pentru şcoală, încearcă să o termini înainte de întrunire. „Îmi place să stau de vorbă după întruniri şi să fiu printre ultimii care pleacă“, spune un tînăr pe nume Simeon. „Însă cînd am teme de făcut, plec imediat ca să mi le fac.“ Oricare ar fi modul în care îţi rezolvi problemele, fă tot ce poţi pentru a asista cu regularitate la întruniri. Ele sînt indispensabile creşterii tale spirituale.

[Legenda fotografiei de la pagina 315]

Citirea Bibliei este esenţială pentru a cultiva prietenia cu Dumnezeu

[Legenda fotografiilor de la pagina 318]

„Ştiu că ori de cîte ori am o problemă pot să mă îndrept spre Iehova pentru îndrumare, şi el mă va ajuta“