Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ce îmi rezervă viitorul?

Ce îmi rezervă viitorul?

 Capitolul 38

Ce îmi rezervă viitorul?

„MI-E teamă de viitor, un viitor într-o lume caracterizată de ameninţări nucleare.“ Aşa s-a exprimat un tînăr german adresîndu-se celui mai înalt reprezentant politic al ţării sale.

Probabil că spectrul distrugerii într-o explozie nucleară întunecă în mod similar şi viziunea ta despre viitor. „De ce să-mi mai bat capul să iau note bune?“, s-a întrebat un tînăr. „Oricum, planeta va sări în aer.“ Într-adevăr, într-un sondaj efectuat în rîndul unor copii de vîrstă şcolară, băieţii au afirmat că războiul nuclear le provoacă cea mai mare teamă. Fetele l-au clasat pe locul al doilea, precedat doar de „teama de a nu-şi pierde părinţii prin moarte“.

O ciupercă nucleară nu este însă singurul nor întunecat care apare la orizont. Ameninţarea pe care o prezintă „suprapopularea, epuizarea resurselor, poluarea mediului“, precum şi alte dezastre iminente l-au determinat pe faimosul psiholog B. F. Skinner să conchidă: „Se pare că specia noastră este acum ameninţată“. Mai tîrziu, el a mărturisit: „Sînt foarte pesimist. Cu certitudine, nu vom reuşi să ne rezolvăm problemele“.

De vreme ce chiar observatori avizaţi privesc cu îngrijorare viitorul, nu este de mirare că mulţi tineri manifestă atitudinea: „Să mîncăm şi să bem, căci mîine vom muri“ (1 Corinteni 15:32). Într-adevăr, dacă viitorul tău depinde de capacităţile politicienilor şi ale oamenilor de ştiinţă, el pare cu adevărat sumbru. Căci, în Ieremia 10:23 se spune: „Ştiu, DOAMNE, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, cînd umblă, să-şi îndrepte paşii“.

Nu este vorba numai de faptul că omul nu este capabil să se guverneze. Observă că „nu este în puterea lui“ să facă  aceasta — el nu are dreptul să decidă asupra viitorului pămîntului. Eforturile sale sînt, prin urmare, sortite eşecului. Din acest motiv, Ieremia s-a rugat pentru intervenţia divină: „Corectează-mă, DOAMNE, dar cu măsură“ (Ieremia 10:24). Aceasta înseamnă că Creatorul nostru va stabili viitorul. Dar ce fel de viitor va fi acesta?

Scopul lui Dumnezeu referitor la pămînt — şi viitorul tău

La scurt timp după crearea omului, Dumnezeu i-a spus primei perechi umane: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul şi supuneţi-l; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt“ (Geneza 1:28). Omul avea astfel perspectiva de a trăi într-un paradis care urma să se extindă pe întregul pămînt.

Însă prima pereche umană s-a răzvrătit împotriva guvernării lui Dumnezeu. Aşa cum s-a exprimat mai tîrziu Solomon: „Dumnezeu i-a făcut drepţi pe oameni, dar ei umblă cu multe şiretenii (planuri, NW)“ (Eclesiastul 7:29). Planurile omului s-au dovedit a fi dezastruoase, lăsînd generaţiei actuale ca moştenire doar suferinţă şi cele mai sumbre perspective de viitor.

Să însemne aceasta că Dumnezeu a abandonat pămîntul pentru a-l lăsa să devină poluat, radioactiv şi, poate, lipsit de viaţă? Imposibil! El este „însuşi Dumnezeu, care a întocmit pămîntul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a creat nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit“. Este deci sigur că scopul său declarat referitor la pămînt se va împlini! — Isaia 45:18; 55:10, 11.

Dar cînd şi cum? Citeşte tu însuţi Luca, capitolul 21. Aici Isus a prezis chiar problemele care au afectat planeta în acest secol: războaie internaţionale, cutremure de pămînt,  boală, lipsă de alimente, delincvenţă larg răspîndită. Foarte curând se vor împlini următoarele cuvinte rostite de Isus: „Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie . . . cînd veţi vedea întîmplîndu-se aceste lucruri, să ştiţi că împărăţia (regatul, NW) lui Dumnezeu este aproape“. — Luca 21:10, 11, 28, 31.

De acest Regat depinde viitorul tău. În cuvinte simple, el este un guvern prin care Dumnezeu îşi va exercita autoritatea asupra pămîntului. Această guvernare a Regatului va smulge din mîinile oamenilor dominaţia asupra pămîntului (Daniel 2:44). În ce-i priveşte pe „cei care distrug pămîntul“, ei vor fi distruşi de mîna lui Dumnezeu, cel care va salva pămîntul — şi omenirea — de abuzurile comise de oameni. — Apocalipsa 11:18; Eclesiastul 1:4.

Aflat în siguranţă sub conducerea Regatului lui Dumnezeu, pămîntul va deveni treptat un paradis (Luca 23:43). Va fi restabilit astfel un echilibru ecologic perfect. Şi va exista armonie chiar între om şi animalele sălbatice (Isaia 11:6–9). Războaiele şi armele de război vor dispărea (Psalmul 46:8, 9). Delincvenţa, foametea, lipsa de locuinţe, bolile şi chiar moartea — toate vor fi eliminate.  Locuitorii pămîntului „se vor desfăta în belşug de pace“. — Psalmii 37:10, 11; 72:16; Isaia 65:21, 22; Apocalipsa 21:3, 4.

‘Pune la probă’ promisiunile lui Dumnezeu

Viaţă veşnică într-un paradis, iată care poate fi viitorul tău! Dar, deşi ideea aceasta pare tentantă, poate ţi se va părea dificil să renunţi la credinţa că toţi oamenii buni merg la cer, sau poate ai îndoieli în legătură cu Biblia însăşi. Chiar şi unii tineri Martori ai lui Iehova au constatat uneori că credinţa lor este alarmant de slabă. Michelle, de exemplu, a fost crescută de părinţi Martori. Pentru ea, a crede că Biblia este adevărată era la fel de natural cu a crede că ziua urmează după noapte. Într-o zi însă i-a trecut prin minte un gînd — nu ştia de ce credea în Biblie. „Presupun că am crezut în ea pînă acum deoarece mama şi tata credeau în ea“, a spus ea.

„Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui [Dumnezeu]“ (Evrei 11:6). Însă credinţa nu este un lucru pe care îl posezi deoarece tatăl tău şi mama ta îl posedă. Dacă vrei să ai un viitor sigur, trebuie să dezvolţi o credinţă bazată pe dovezi solide — „siguranţă cu privire la cele nădăjduite“ (Evrei 11:1). Aşa cum spune Biblia, trebuie să ‘pui la probă toate lucrurile’, sau cum parafrazează Noul Testament pe înţelesul tuturor: „Verificaţi tot ce se spune pentru a vă asigura că este adevărat“. — 1 Tesaloniceni 5:21, nota de subsol.

Convinge-te personal că Biblia este adevărată

Mai întîi ar trebui să verifici dacă Biblia este cu adevărat „inspirată de Dumnezeu“ (2 Timotei 3:16NW). Cum poţi face aceasta? Ei bine, numai Atotputernicul Dumnezeu poate ‘spune sfîrşitul de la început’ fără să greşească (Isaia 43:9; 46:10). Şi el face acest lucru în mod repetat în Biblie. Citeşte profeţiile consemnate în Luca 19:41–44 şi 21:20, 21 referitoare la căderea Ierusalimului. Sau profeţiile  de la Isaia 44:27, 28 şi 45:1–4 referitoare la căderea Babilonului. Istoria laică dovedeşte că Biblia a prezis aceste evenimente fără să greşească. „După ce am examinat cîteva dintre profeţiile ei“, a spus Janine, în vîrstă de 14 ani, „am rămas absolut uluită văzînd tot ceea ce a prezis“.

Exactitatea istorică a Bibliei, onestitatea, francheţea şi lipsa ei de contradicţii sînt alte motive de a ne pune încrederea în Biblie. * Dar cum poţi şti că modul în care înţeleg Martorii lui Iehova Biblia este cel corect? Locuitorii anticului oraş Bereea nu au acceptat orbeşte explicaţia biblică a lui Pavel. Dimpotrivă, ei „cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa“. — Faptele 17:11.

Te îndemnăm şi pe tine să studiezi în profunzime învăţăturile Bibliei. Cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia? (publicată de Martorii lui Iehova) explică cu claritate aceste învăţături. Dacă părinţii tăi sînt Martori ai lui Iehova, fără îndoială că ei vor  putea să te ajute să găseşti răspuns la oricare dintre întrebările tale. „Fii sincer cu părinţii tăi dacă ai vreo problemă în această privinţă“, sugerează o tînără femeie pe nume Janel. „Dacă există ceva ce ţi se pare greu de crezut, pune întrebări“ (Proverbele 15:22). Cu timpul vei ajunge în mod sigur să recunoşti că Iehova i-a binecuvîntat cu adevărat pe Martorii săi cu o minunată înţelegere a adevărurilor Bibliei!

Un tînăr pe nume Prentice spune: „Uneori, starea în care este lumea mă deprimă. Atunci caut texte biblice cum ar fi Apocalipsa 21:4, şi acest lucru îmi oferă motive de speranţă“. Da, faptul de a avea o credinţă puternică în promisiunile lui Dumnezeu va avea un efect fericit asupra modului în care priveşti viitorul. Vei privi spre viitor cu o anticipare care îţi produce bucurie, nu cu pesimism. Viaţa ta prezentă va deveni nu o luptă fără scop, ci un mijloc de a ‘strînge pentru viitor, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuci ceea ce este cu adevărat viaţă’. — 1 Timotei 6:19.

Dar, pentru a obţine „ceea ce este cu adevărat viaţă“ este oare necesar mai mult decît simplul fapt de a studia învăţăturile biblice şi a crede în ele?

[Notă de subsol]

^ par. 20 Pentru informaţii mai detaliate privitoare la autenticitatea Bibliei, vezi paginile 43–53 ale publicaţiei Să aducem argumente din Scripturi (publicată de Martorii lui Iehova).

Întrebări pentru discuţie

◻ Ce temeri au mulţi tineri cu privire la viitorul lor?

◻ Care a fost scopul iniţial al lui Dumnezeu referitor la pămînt? De ce putem fi siguri că scopul lui Dumnezeu nu s-a schimbat?

◻ Ce rol joacă Regatul în îndeplinirea scopului lui Dumnezeu referitor la pămînt?

◻ De ce este necesar să te convingi de veridicitatea învăţăturilor biblice, şi cum poţi face acest lucru?

◻ Cum te poţi convinge personal că Biblia este inspirată de Dumnezeu?

[Text generic pe pagina 306]

„Sînt foarte pesimist. Cu certitudine, nu vom reuşi să ne rezolvăm problemele.“ — Psihologul B. F. Skinner

[Legenda fotografiei de la pagina 307]

Creatorul pămîntului nu va permite ca omul să distrugă planeta noastră

[Legenda fotografiei de la pagina 309]

Te-ai convins personal de veridicitatea Bibliei?