Salt la conţinut

Salt la cuprins

Răspunsuri practice

Răspunsuri practice

 Prefaţă

Răspunsuri practice

DE CE nu mă înţeleg părinţii? Să încerc şi eu să consum droguri şi alcool? Ce se poate spune despre relaţiile sexuale preconjugale? Cum pot să ştiu dacă este iubire adevărată? Ce îmi rezervă viitorul?

Nu eşti nici primul, nici ultimul tînăr care pune astfel de întrebări. Totuşi, cînd ridică asemenea probleme fundamentale, tinerii primesc adesea o mulţime de răspunsuri contradictorii. Să luăm ca exemplu obiceiul de a consuma băuturi alcoolice. Părinţii poate că îţi interzic să bei — totuşi ei înşişi se complac în a bea. Revistele şi emisiunile TV glorifică acest lucru. Cei de vîrsta ta te încurajează să încerci. Nu este de mirare deci că mulţi tineri sînt pur şi simplu derutaţi cu privire la ce ar trebui să facă.

Înţelegînd faptul că tinerii de astăzi au nevoie de răspunsuri sincere şi practice la întrebările lor, revista Treziţi-vă! * a inaugurat în ianuarie 1982 o rubrică intitulată „Tinerii se întreabă . . .“. Serialul s-a bucurat imediat de o reacţie favorabilă din partea cititorilor. „Acest serial este o dovadă a interesului vostru constant faţă de stările prin care trec tinerii de astăzi“, a scris un cititor recunoscător. O cititoare a scris: „Sper şi mă rog să nu încetaţi niciodată să publicaţi aceste articole“.

Iar un alt tînăr cititor s-a exprimat astfel: „Am  14 ani şi nu m-am gîndit niciodată că poate fi atît de greu să devii adult. Astăzi se exercită mari presiuni asupra copiilor. De aceea, vă sînt foarte recunoscător pentru aceste articole. În fiecare seară îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că au fost publicate“. Însă articolele nu erau nici copilăreşti, nici nu încercau să le „dea lecţii“ cititorilor noştri. Astfel, rubrica  „Tinerii se întreabă . . .“ a găsit un auditoriu plin de apreciere şi printre adulţi. „Am  40 de ani“, a scris un părinte. „Aceste articole sînt o adevărată binecuvîntare pentru noi, părinţii.“ Bătrînii creştini le-au găsit deosebit de utile pentru a-i înţelege pe tinerii din congregaţiile Martorilor lui Iehova, precum şi pentru a avea o bună relaţie cu ei.

De ce a provocat rubrica „Tinerii se întreabă . . .“ o reacţie atît de entuziastă? Deoarece răspunsurile date au fost într-adevăr practice! Fiecare articol este rezultatul unei cercetări laborioase. Mai mult, pentru a afla cum gîndesc şi ce simt în realitate tinerii, corespondenţii revistei Treziţi-vă! au vorbit cu sute de tineri din întreaga lume! Exprimările sincere ale acestora ne-au fost de mare ajutor în a face ca aceste articole să fie practice şi realiste.

Totuşi, adevărata cheie a succesului dobîndit de rubrica „Tinerii se întreabă . . .“ constă în faptul că răspunsurile date s-au bazat nu pe teorii sau opinii personale, ci pe adevărurile eterne ale Cuvîntului lui Dumnezeu, Biblia. Biblia?, ai putea întreba. Da, ea are multe de spus pentru tineri (vezi Proverbele, capitolele 1 la 7; Efeseni 6:1–3). Ea a fost inspirată de Creatorul nostru, care ştie foarte bine care sînt „poftele tinereţii“ (2 Timotei 2:20–22; 3:16). Şi, deşi societatea umană s-a schimbat mult în raport cu timpurile biblice, dorinţele tinerilor s-au schimbat foarte puţin. Biblia este, prin urmare, la fel de actuală în prezent ca şi în trecut. Ne-am străduit totuşi să prezentăm sfaturile biblice în aşa fel încît tinerilor să nu li se pară că li se predică, ci, mai degrabă, că se stă de vorbă cu ei. Şi, deşi materialul a fost scris în primul rînd pentru tinerii din rîndurile Martorilor lui Iehova, el poate fi citit şi gustat de oricine are respect pentru înţelepciunea practică existentă în Biblie.

Ca răspuns la cererile a numeroşi cititori, am compilat sub forma unei cărţi o serie de articole din cadrul rubricii „Tinerii se întreabă . . .“. Cele 39 de capitole ale cărţii reprezintă, într-o formă condensată, materialul cuprins în mai mult de jumătate din cele aproape 200 de articole care au apărut  în Treziţi-vă! între 1982 şi 1989. Au fost adăugate şi informaţii noi. În plus, cartea este bogat ilustrată cu fotografii ale tinerilor din diferite ţări şi de diferite rase.

Nu ezita să consulţi cuprinsul şi să te opreşti exact la întrebările care te interesează cel mai mult. Îţi recomandăm însă ca, mai tîrziu, să-ţi faci timp pentru a citi cartea în întregime, căutînd textele biblice în propria ta Biblie.

În unele familii, comunicarea dintre părinţi şi copii lipseşte sau, în cel mai fericit caz, este dificilă. Am adăugat, în acest scop, o secţiune intitulată „Întrebări pentru discuţie“, care apare la sfîrşitul fiecărui capitol. Întrebările nu sînt concepute pentru a analiza capitolul paragraf cu paragraf. Şi nu sînt prevăzute nici pentru ca părinţii să-şi chestioneze copiii. Ele sînt concepute pentru a favoriza discuţiile dintre tineri şi părinţii lor. Multe întrebări îţi dau posibilitatea să-ţi exprimi propriul punct de vedere sau să aplici la propria ta situaţie materialul în discuţie.

Multe familii vor dori, probabil, să folosească din cînd în cînd această carte ca bază pentru studiul familial. Membrii familiei ar putea face acest lucru citind pe rînd paragrafele şi căutînd textele scripturale citate. Întrebările pentru discuţie pot fi puse fie imediat după parcurgerea paragrafelor la care se referă ele, fie după parcurgerea întregului capitol. Toţi pot fi încurajaţi să-şi exprime sentimentele în mod deschis şi sincer. Tinerilor le va face plăcere să discute între ei despre conţinutul cărţii.

Timpurile pe care le trăim sînt „timpuri grele“ chiar şi pentru tineri (2 Timotei 3:1). Prin cunoaşterea Cuvîntului lui Dumnezeu însă, poţi trece cu succes prin această dificilă perioadă a vieţii (Psalmul 119:9). Ne face deci plăcere să îţi punem la dispoziţie această colecţie de răspunsuri practice, bazate pe Biblie, la întrebările care te pun, poate, în încurcătură.

Editorii

[Notă de subsol]

^ par. 5 Este publicată bilunar de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.