Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 1

Există un secret al fericirii familiei?

Există un secret al fericirii familiei?

1. De ce sunt familiile puternice importante pentru societatea umană?

FAMILIA este cea mai veche instituţie de pe pământ şi joacă un rol vital în cadrul societăţii umane. Pe tot parcursul istoriei, familiile puternice au contribuit la formarea unor societăţi puternice. Familia este cel mai bun cadru pentru creşterea copiilor, astfel încât aceştia să devină adulţi maturi.

2–5. a) Descrie siguranţa pe care o simte un copil în cadrul unei familii fericite. b) Ce probleme apar în unele familii?

2 O familie fericită este un adăpost sigur. Imaginează-ţi pentru un moment familia ideală. În timpul cinei, părinţii iubitori stau împreună cu copiii lor şi discută despre evenimentele de peste zi. Copiii, plini de însufleţire, le povestesc tatălui şi mamei despre cele  întâmplate la şcoală. Momentele acestea de destindere petrecute împreună îl înviorează pe fiecare dintre ei pentru încă o zi în lumea din afara căminului.

3 Într-o familie fericită, copilul ştie că tata şi mama îl îngrijesc atunci când se îmbolnăveşte, probabil veghind pe rând la căpătâiul său pe timpul nopţii. El ştie că poate merge la mama sau la tata cu problemele specifice vârstei lui şi că poate primi sfat şi ajutor. Da, copilul se simte în siguranţă, indiferent cât de plină de probleme ar putea fi lumea din afară.

4 Când copiii cresc, de obicei se căsătoresc, întemeindu-şi propriile lor familii. „O persoană îşi dă seama cât de îndatorată le este părinţilor săi numai atunci când ea însăşi are copii“, spune un proverb oriental. Nutrind un profund sentiment de recunoştinţă şi iubire, copiii care au crescut încearcă să-şi facă fericite propriile lor familii şi, de asemenea, le poartă de grijă părinţilor lor care, de acum, sunt înaintaţi în vârstă şi care sunt încântaţi de compania nepoţilor.

5 Probabil că în acest moment te gândeşti: „Bine, eu îmi iubesc familia, însă familia mea nu prea seamănă cu cea pe care tocmai aţi descris-o. Partenerul meu conjugal şi eu avem programe de lucru diferite şi de-abia ne vedem unul cu celălalt. De cele mai multe ori vorbim despre probleme legate de bani“. Sau spui: „Copiii şi nepoţii mei trăiesc în alt oraş, iar eu nu ajung niciodată să îi văd“? Într-adevăr, din motive care adesea scapă controlului celor implicaţi, viaţa multor familii este departe de a fi ideală. Cu toate acestea, unele persoane duc o viaţă de familie fericită. Cum este posibil acest lucru? Există un secret al fericirii familiei? Răspunsul este da. Însă, înainte de a explica detaliat în ce constă acesta, trebuie să răspundem la o întrebare importantă.

 CE ESTE O FAMILIE?

6. Despre ce fel de familii se va vorbi în această carte?

6 În ţările occidentale, majoritatea familiilor sunt compuse din tată, mamă şi copii. Bunicii pot trăi independent în propriile lor locuinţe atât timp cât este posibil. Deşi cu rudele mai îndepărtate se menţine legătura, îndatoririle faţă de acestea sunt limitate. În esenţă, aceasta este familia despre care vom vorbi în această carte. În ultimii ani însă au devenit din ce în ce mai des întâlnite alte tipuri de familii, ca de exemplu familiile monoparentale, familiile cu copii sau părinţi vitregi şi familiile în care, pentru un motiv sau altul, părinţii trăiesc separat.

7. Ce este familia extinsă?

7 Pentru anumite culturi, sunt caracteristice familiile extinse. În cadrul acestei instituţii, în cazul în care este posibil, bunicii sunt îngrijiţi, de obicei, de copiii lor, iar în ceea ce priveşte rudele îndepărtate, se întreţin legături strânse şi se asumă responsabilităţi faţă de ele. De exemplu, membrii familiei pot ajuta contribuind la sprijinirea nepoatelor, nepoţilor sau a rudelor mai îndepărtate, la creşterea lor şi chiar la achitarea costului instruirii acestora. Principiile care vor fi prezentate detaliat în această publicaţie se aplică şi familiilor extinse.

FAMILIA SUB STRES

8, 9. Ce probleme existente în unele ţări arată că familia se schimbă?

8 În prezent, familia se schimbă, dar, din nefericire, nu în mai bine. Un exemplu în acest sens este oferit de India, unde o soţie poate să locuiască împreună cu familia soţului ei şi să muncească în gospodărie sub îndrumarea rudelor ei prin alianţă. Astăzi, însă, nu este ceva neobişnuit ca soţiile indiene să caute de lucru în afara locuinţei. Cu toate acestea, se pare că se aşteaptă în continuare ca ele să-şi îndeplinească rolul tradiţional în  cadrul căminului. În multe ţări se naşte următoarea întrebare: În comparaţie cu ceilalţi membri ai familiei, ce volum de muncă trebuie să presteze în cadrul gospodăriei o femeie care are un loc de muncă?

9 În societăţile orientale, legăturile puternice din cadrul familiilor extinse sunt tradiţionale. Totuşi, sub influenţa individualismului de tip occidental şi a stresului generat de problemele economice, familia extinsă tradiţională se şubrezeşte. Drept urmare, mulţi consideră că îngrijirea membrilor vârstnici ai familiei este mai degrabă o povară decât o îndatorire sau un privilegiu. Unii părinţi vârstnici sunt maltrataţi. Într-adevăr, maltratarea şi neglijarea persoanelor în vârstă sunt fenomene întâlnite în prezent în multe ţări.

10, 11. Ce realităţi arată că în ţările europene familia se schimbă?

10 Divorţul devine un lucru din ce în ce mai obişnuit. În Spania, la începutul anilor 1990 rata divorţurilor a crescut până la 1 divorţ la 8 căsătorii — o creştere bruscă, substanţială de la 1 divorţ la 100 de căsătorii, cu numai 25 de ani în urmă. Marea Britanie, care, conform rapoartelor, deţine cea mai înaltă rată a divorţurilor din Europa (se aşteaptă ca 4 căsătorii din 10 să eşueze), a asistat la o creştere bruscă a numărului de familii monoparentale.

11 Multe persoane din Germania par să abandoneze complet familia tradiţională. Pe parcursul anilor ’90, din totalul familiilor germane, 35 de procente reprezentau familii compuse dintr-o singură persoană, iar 31 de procente reprezentau familii compuse din numai două persoane. Francezii, de asemenea, se căsătoresc mai rar, iar cei care se căsătoresc divorţează mai des şi mai devreme decât se obişnuia odinioară. Din ce în ce mai multe persoane preferă să coabiteze fără a-şi asuma responsabilităţile pe care le implică o căsătorie. Tendinţe asemănătoare se observă pretutindeni în lume.

12. Cum sunt afectaţi copiii de schimbările care au loc în familiile moderne?

 12 Ce se întâmplă cu copiii? În Statele Unite şi în multe alte ţări, din ce în ce mai mulţi copii sunt nelegitimi, unii fiind născuţi de mame adolescente. Multe adolescente au copii cu taţi diferiţi. Rapoarte din lumea întreagă arată că există milioane de copii fără locuinţă care rătăcesc pe străzi; mulţi dintre ei sunt fugiţi de acasă din cauza abuzurilor la care au fost supuşi sau sunt alungaţi de familii care nu mai pot să-i întreţină.

13. Ce probleme larg răspândite răpesc fericirea familiilor?

13 Da, familia se află în criză. Pe lângă cele deja menţionate, răzvrătirea adolescenţilor, abuzurile asupra copiilor, violenţa între soţi, alcoolismul şi alte probleme cu efect distructiv răpesc fericirea multor familii. Astfel, pentru mulţi copii şi adulţi, familia este departe de a fi un adăpost.

14. a) Care sunt, potrivit opiniilor unora, cauzele crizei în care se află familia? b) Cum a descris un jurist din secolul întâi lumea actuală, şi ce influenţă a avut împlinirea cuvintelor sale asupra vieţii de familie?

14 Din ce cauză se află familia în criză? Unii pun criza prin care trec familiile în prezent pe seama încadrării femeilor în câmpul muncii. Alţii îndreaptă un deget acuzator spre actuala decădere morală. Sunt menţionate şi alte cauze. Cu aproape două mii de ani în urmă, un jurist bine cunoscut a prezis că familia va fi afectată de exercitarea multor presiuni, când a scris: „În zilele din urmă vor fi timpuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, insultători, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără afecţiune naturală, neînduplecaţi, defăimători, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, trădători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu“ (2 Timotei 3:1–4). Ar putea avea cineva îndoieli cu privire la faptul că aceste cuvinte se împlinesc în prezent? Într-o lume în care există  astfel de condiţii, mai este de mirare că multe familii se află în criză?

SECRETUL UNEI FAMILII FERICITE

15–17. Spre care autoritate indică această publicaţie ca deţinând secretul unei familii fericite?

15 Sfaturi cu privire la modul în care se poate ajunge la fericire în cadrul familiei se oferă din toate părţile. În Occident, sfaturile sunt oferite de un izvor nesecat de ghiduri şi reviste. Problema este că sfătuitorii umani se contrazic unul pe celălalt, iar ceea ce astăzi este acceptat ca sfat eficient, mâine poate să fie privit ca nepractic.

16 Atunci, încotro putem să ne îndreptăm pentru a obţine o îndrumare demnă de încredere cu privire la viaţa de familie? Ei bine, te-ai îndrepta spre o carte a cărei scriere s-a încheiat cu 1 900 de ani în urmă? Sau ai considera că o astfel de carte trebuie să fie complet depăşită? În realitate, adevăratul secret al unei familii fericite se află tocmai în acest document.

17 Acest document este Biblia. Potrivit tuturor dovezilor, ea a fost inspirată de însuşi Dumnezeu. În Biblie găsim următoarea declaraţie: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi utilă pentru a instrui, pentru a mustra, pentru a reglementa lucrurile, pentru a disciplina în dreptate“ (2 Timotei 3:16, NW). Prin prezenta publicaţie te încurajăm să analizezi modul în care Biblia te poate ajuta să ‘reglementezi lucrurile’ atunci când ai de-a face cu stresul şi cu problemele pe care le întâmpină astăzi familiile.

18. De ce este rezonabil să acceptăm Biblia drept autoritate în materie de sfaturi cu privire la căsătorie?

18 Dacă înclini să respingi ideea că este posibil ca Biblia să contribuie la fericirea familiei, analizează următorul lucru: Cel care a inspirat scrierea Bibliei este Fondatorul instituţiei căsătoriei (Geneza 2:18–25). Biblia spune că numele său este Iehova (Psalmul 83:18). El este Creatorul şi ‘Tatăl . . . din care îşi trage numele orice familie’  (Efeseni 3:14, 15). Iehova a acordat o atenţie deosebită vieţii de familie încă de la începutul omenirii. El cunoaşte problemele care pot apărea şi a oferit sfaturi pentru rezolvarea lor. Pe tot parcursul istoriei, cei care au aplicat cu sinceritate principiile biblice în viaţa lor de familie s-au bucurat de o fericire mai mare.

19–21. Ce experienţe din zilele noastre demonstrează că Biblia are puterea de a soluţiona problemele de natură conjugală?

19 De exemplu, o soţie din Indonezia era o jucătoare pătimaşă de jocuri de noroc. Timp de ani de zile şi-a neglijat cei trei copii şi s-a certat în permanenţă cu soţul ei. Apoi a început să studieze Biblia. Treptat, femeia a început să creadă ceea ce spunea Biblia. Când i-a aplicat sfatul, ea a devenit o soţie mai bună. Eforturile ei, bazate pe principiile Bibliei, i-au adus fericire întregii familii.

20 O soţie din Spania spune: „Nu eram căsătoriţi decât de un an când am început să avem probleme serioase“. Ea şi soţul ei nu aveau prea multe lucruri în comun şi îşi vorbeau foarte puţin, exceptând cazul în care se certau. În pofida faptului că aveau o fetiţă, ei au decis să obţină o separare legală. Înainte însă de a se întâmpla aceasta, ei au fost încurajaţi să cerceteze Biblia. Au studiat sfatul pe care ea îl oferă bărbaţilor căsătoriţi şi femeilor căsătorite şi au început să îl aplice. În curând ei puteau comunica în mod paşnic, iar mica lor familie a devenit fericită şi unită.

21 Biblia le ajută şi persoanelor în vârstă. De exemplu să analizăm experienţa trăită de un anumit cuplu din Japonia. Soţul era irascibil şi, uneori, violent. Fiicele acestui cuplu au fost primele care au început să studieze Biblia în pofida opoziţiei părinţilor lor. Apoi, soţul s-a alăturat fiicelor sale, însă soţia a continuat să se opună. Pe parcursul anilor însă, ea a observat efectele pozitive pe care le aveau principiile Bibliei asupra familiei ei. Fiicele ei se îngrijeau de ea cu multă atenţie, iar soţul ei a  devenit mult mai blând. Aceste schimbări au determinat-o să cerceteze ea însăşi Biblia, iar lucrul acesta a avut asupra ei acelaşi efect pozitiv. Această doamnă în vârstă a spus în repetate rânduri: „Am devenit un adevărat cuplu căsătorit“.

22, 23. Cum îi ajută Biblia pe oamenii tuturor naţiunilor să se bucure de fericire în viaţa de familie?

22 Aceste persoane se numără printre cei mulţi care au aflat secretul unei familii fericite. Ei au acceptat sfatul Bibliei şi l-au aplicat. Într-adevăr, ei trăiesc în aceeaşi lume violentă, imorală, strâmtorată din punct de vedere economic ca toţi ceilalţi. Mai mult decât atât, ei sunt imperfecţi, însă îşi găsesc fericirea încercând să împlinească voinţa Fondatorului familiei. Aşa cum spune Biblia, Iehova Dumnezeu este „Cel care te învaţă să tragi tu însuţi folos, Cel care te face să calci pe calea pe care trebuie să umbli“. — Isaia 48:17, NW.

23 Deşi scrierea Bibliei s-a încheiat cu aproape două mii de ani în urmă, sfatul ei este într-adevăr actual. În plus, a fost scrisă pentru toţi oamenii. Biblia nu este o carte americană sau occidentală. Iehova „a făcut fiecare neam de oameni dintr-un singur sânge [om, NW]“ şi El cunoaşte structura oamenilor de pretutindeni (Faptele 17:26). Principiile Bibliei dau rezultat în cazul fiecăruia. Dacă le vei aplica, vei ajunge şi tu să cunoşti secretul unei familii fericite.