Zaharia 1:1-21

  • Poporul este îndemnat să se întoarcă la Iehova (1-6)

    • ‘Întoarceți-vă la mine, și eu mă voi întoarce la voi’ (3)

  • Prima viziune: călăreții dintre mirți (7-17)

    • „Iehova va aduce din nou mângâiere Sionului” (17)

  • A doua viziune: Patru coarne și patru meșteșugari (18-21)

1  În al doilea an al lui Darius,+ în luna a opta, cuvântul lui Iehova a venit la profetul Zaharia*,+ fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând:  „Iehova s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri.+  Spune-le: «Iată ce zice Iehova al armatelor: „«Întoarceți-vă la mine», spune Iehova al armatelor, «și eu mă voi întoarce la voi»,+ spune Iehova al armatelor”».  «Nu fiți ca părinții voștri, cărora profeții de altădată le-au zis: „Iată ce spune Iehova al armatelor: «Întoarceți-vă, vă rog, de la căile voastre rele și de la faptele voastre rele»”».+ «Dar ei n-au ascultat și n-au ținut cont de mine»,+ zice Iehova.  «Unde sunt acum părinții voștri? Sau au trăit profeții veșnic?  Totuși, părinții voștri au văzut împlinirea cuvintelor și a decretelor mele*, pe care le-am poruncit slujitorilor mei profeți, nu-i așa?»+ Astfel, ei s-au întors la mine și au zis: «Iehova al armatelor s-a purtat cu noi potrivit căilor și faptelor noastre, așa cum hotărâse»”.+  În a 24-a zi a lunii a 11-a, adică luna șebat*, în al doilea an al lui Darius,+ cuvântul lui Iehova a venit din nou la profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido.  În timpul nopții am avut o viziune. Am văzut un bărbat călare pe un cal roșu, care stătea nemișcat printre mirții din vale; în spatele lui erau niște cai roșii, maronii și albi.  Și am zis: „Cine sunt aceștia, domnul meu?”. Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Îți voi arăta cine sunt”. 10  Atunci bărbatul care stătea nemișcat printre mirți a zis: „Aceștia sunt cei pe care Iehova i-a trimis să străbată pământul”. 11  Și ei i-au spus îngerului lui Iehova care stătea printre mirți: „Am străbătut pământul și iată că tot pământul este liniștit și netulburat”.+ 12  Atunci îngerul lui Iehova a zis: „O, Iehova al armatelor, până când te vei reține să arăți îndurare față de Ierusalim și față de orașele lui Iuda,+ pe care ai fost mânios în acești 70 de ani?”.+ 13  Iehova i-a răspuns cu vorbe binevoitoare și mângâietoare îngerului care vorbea cu mine. 14  Atunci îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă: «Iată ce spune Iehova al armatelor: „Sunt zelos, foarte zelos, pentru Ierusalim și pentru Sion!+ 15  Sunt mânios, foarte mânios, pe națiunile care trăiesc în tihnă,+ căci eram mânios pe poporul meu doar puțin,+ dar ele i-au adus o nenorocire prea mare”».+ 16  De aceea, iată ce spune Iehova: «„Mă voi întoarce spre Ierusalim arătându-i îndurare,+ iar casa mea va fi construită acolo”,+ zice Iehova al armatelor, „și sfoara de măsurat va fi întinsă peste Ierusalim”».+ 17  Strigă din nou și spune: «Iată ce zice Iehova al armatelor: „În orașele mele va fi din nou belșug de lucruri bune. Iehova va aduce din nou mângâiere Sionului+ și va alege din nou Ierusalimul”»”.+ 18  Apoi mi-am ridicat privirea și am văzut patru coarne.+ 19  Și l-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Ce sunt acestea?”. El a răspuns: „Sunt coarnele care au risipit Iuda,+ Israelul+ și Ierusalimul”.+ 20  Apoi Iehova mi-a arătat patru meșteșugari. 21  Eu am întrebat: „De ce vin acești meșteșugari?”. El a spus: „Coarnele au risipit Iuda atât de mult, încât nimeni n-a mai putut să-și ridice capul. Meșteșugarii vin ca să le înspăimânte, ca să doboare coarnele națiunilor care și-au ridicat coarnele împotriva țării lui Iuda pentru a o risipi”.

Note de subsol

Însemnând „Iehova și-a adus aminte”.
Sau „pe părinții voștri i-au ajuns din urmă cuvintele și decretele mele”.