Neemia 7:1-73

  • Porțile orașului și portarii (1-4)

  • Lista exilaților care s-au întors (5-69)

    • Slujitorii de la templu (46-56)

    • Fiii slujitorilor lui Solomon (57-60)

  • Donații pentru lucrare (70-73)

7  Îndată ce zidul a fost reconstruit,+ am pus porțile.+ Apoi au fost numiți portarii,+ cântăreții+ și leviții.+  După aceea am încredințat conducerea Ierusalimului lui Hanani,+ fratele meu, și lui Hanania, căpetenia Fortăreței,+ căci acesta era un om demn de încredere și se temea de adevăratul Dumnezeu+ mai mult decât mulți alții.  Și le-am zis: „Porțile Ierusalimului să nu fie deschise până nu începe să ardă soarele; și, în timp ce stau de pază, portarii să închidă porțile și să le zăvorască. Și să se pună gărzi dintre locuitorii Ierusalimului, pe fiecare la postul lui de pază și pe fiecare în fața casei lui”.  Orașul era mare și întins, dar erau puțini oameni în el+ și casele încă nu fuseseră reconstruite.  Dar Dumnezeul meu mi-a pus în inimă să adun nobilii, demnitarii și poporul ca să fie înregistrați după genealogie.+ Atunci am găsit cartea cu listele genealogice ale celor ce urcaseră la început și în ea am găsit scris așa:  „Iată-i pe locuitorii provinciei* care au ieșit din captivitate, dintre exilații pe care Nebucadnețar,+ regele Babilonului, îi exilase+ și care mai târziu s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în orașul lui,+  cei care au venit cu Zorobabel+ și cu Ieșua,+ Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum și Baana. Numărul bărbaților israeliți era:+  fiii lui Paroș: 2 172;  fiii lui Șefatia: 372; 10  fiii lui Arah:+ 652; 11  fiii lui Pahat-Moab,+ dintre fiii lui Ieșua și ai lui Ioab:+ 2 818; 12  fiii lui Elam:+ 1 254; 13  fiii lui Zatu: 845; 14  fiii lui Zacai: 760; 15  fiii lui Binui: 648; 16  fiii lui Bebai: 628; 17  fiii lui Azgad: 2 322; 18  fiii lui Adonicam: 667; 19  fiii lui Bigvai: 2 067; 20  fiii lui Adin: 655; 21  fiii lui Ater, ai lui Ezechia: 98; 22  fiii lui Hașum: 328; 23  fiii lui Bețai: 324; 24  fiii lui Harif: 112; 25  bărbații din Gabaon:+ 95; 26  bărbații din Betleem și Netofa: 188; 27  bărbații din Anatot:+ 128; 28  bărbații din Bet-Azmavet: 42; 29  bărbații din Chiriat-Iearim,+ Chefira și Beerot:+ 743; 30  bărbații din Rama și Gheba:+ 621; 31  bărbații din Micmas:+ 122; 32  bărbații din Betel+ și Ai:+ 123; 33  bărbații din celălalt Nebo: 52; 34  fiii celuilalt Elam: 1 254; 35  fiii lui Harim: 320; 36  bărbații din Ierihon: 345; 37  bărbații din Lod, Hadid și Ono:+ 721; 38  bărbații din Senaa*: 3 930. 39  Preoții:+ fiii lui Iedaia, din casa lui Ieșua: 973; 40  fiii lui Imer: 1 052; 41  fiii lui Pașhur:+ 1 247; 42  fiii lui Harim:+ 1 017. 43  Leviții:+ fiii lui Ieșua, ai lui Cadmiel,+ dintre fiii lui Hodva: 74. 44  Cântăreții:+ fiii lui Asaf:+ 148. 45  Portarii:+ fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub,+ fiii lui Hatita, fiii lui Șobai: 138. 46  Slujitorii de la templu*:+ fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 47  fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 48  fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, 49  fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50  fiii lui Reaia, fiii lui Rețin, fiii lui Necoda, 51  fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52  fiii lui Besai, fiii meunimilor*, fiii lui Nefușesim*, 53  fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 54  fiii lui Bațlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 55  fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Temah, 56  fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa. 57  Fiii slujitorilor lui Solomon:+ fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 58  fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 59  fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Amon. 60  Toți slujitorii de la templu*+ și fiii slujitorilor lui Solomon au fost 392. 61  Aceștia sunt cei care au urcat din Tel-Melah, Tel-Harșa, Cherub, Adon și Imer, dar n-au putut dovedi care era casa lor părintească și originea lor, dacă erau israeliți:+ 62  fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda: 642. 63  Iar dintre preoți: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț,+ fiii lui Barzilai, care a luat-o de soție pe una dintre fiicele lui Barzilai,+ galaaditul, și a fost numit cu numele acestuia. 64  Aceștia și-au căutat listele genealogice ca să-și dovedească genealogia, dar nu le-au găsit; de aceea, au fost înlăturați din preoție*.+ 65  Guvernatorul*+ le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte+ până nu va fi un preot care să poată consulta Urimul și Tumimul.+ 66  Toată congregația număra 42 360 de oameni,+ 67  în afară de sclavii și sclavele lor,+ care erau în număr de 7 337; și mai aveau 245 de cântăreți și cântărețe.+ 68  Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 69  435 de cămile și 6 720 de măgari. 70  Unii dintre capii caselor părintești au făcut donații pentru lucrare*.+ Guvernatorul* a dat pentru fondul lucrării* 1 000 de drahme* de aur, 50 de castroane și 530 de veșminte preoțești.+ 71  Unii dintre capii caselor părintești au dat pentru fondul lucrării* 20 000 de drahme de aur și 2 200 de mine* de argint. 72  Iar restul poporului a dat 20 000 de drahme de aur, 2 000 de mine de argint și 67 de veșminte preoțești. 73  Preoții, leviții, portarii, cântăreții,+ unii din popor, slujitorii de la templu* și toți ceilalți israeliți* s-au stabilit în orașele lor.+ Când a sosit luna a șaptea,+ israeliții erau în orașele lor”.+

Note de subsol

Este posibil să se refere la provincia Babilon sau la provincia lui Iuda.
Sau, posibil, „fiii lui Senaa”.
Sau „Netinimii”. Lit. „Cei dăruiți”.
Sau, posibil, „lui Meunim”.
Sau, posibil, „nefușesimilor”.
Sau „netinimii”. Lit. „cei dăruiți”.
Sau „au fost excluși din preoție, fiind considerați necurați”.
Sau „Tirșata”, titlu persan purtat de guvernatorul unei provincii.
Adică pentru lucrarea de reconstruire a templului.
Sau „Tirșata”, titlu persan purtat de guvernatorul unei provincii.
Sau „tezaur”.
Drahma avea, în general, aceeași valoare ca daricul de aur persan, care cântărea 8,4 g. Este diferită de drahma menționată în Scripturile grecești. Vezi Ap. B14.
Sau „tezaur”.
Mina menționată în Scripturile ebraice echivala cu 570 g. Vezi Ap. B14.
Sau „netinimii”. Lit. „cei dăruiți”.
Lit. „tot Israelul”.